Skip to main content

Media

برای سوالات رسانه‌ای لطفا با ایمیل زیر در تماس باشیدOED_Communications@oregon.gov.

David Gerstenfeld، مدیرعامل دپارتمان بیکاری Oregon، در روزهای چهارشنبه جلساتی را با رسانهها در خصوص آینده قابل پیش بینی برگزار می‌کند. برای دریافت دعوت‌نامه با ایمیل زیر در تماس باشیدOED_Communications@oregon.gov.