Skip to main content

پرسشهای گواهی PUA

وزارت کار ایالات متحده (USDOL) اخیراً تغییراتی در برنامه مساعدت بیکاری در اثر بیماری همه​گیر (PUA) منتشر کرده است که دلایلی که یک فرد در اثر آنها می​تواند واجد شرایط دریافت مزایا شود را گسترش می​دهد. USDOL ما را ملزم به پرسیدن سوال​هایی جدید در ادعای ابتدایی PUA و گواهی​های PUA هفتگی شما کرده است تا بتوانیم مزایای بیشتری را به افراد بیشتری ارائه دهیم.

دستورالعمل زیر به شما در درک بهتر نحوه پاسخ دادن به این پرسش​های جدید کمک خواهد کرد. ممکن است از خود بپرسید که چرا ما در همان ابتدا این پرسش​ها را شفاف مطرح نمی​کنیم؟ دلیل آن این است که USDOL به ما اجازه تغییر زبان در درخواست PUA را نمی​دهد.

اگر در حال ثبت ادعای ابتدایی خود هستید، به دنبال شماره​هایی که دارای نشان «IC» هستند بگردید. اگر در حال ثبت درخواست گواهی هفتگی هستید، به دنبال «WC» باشید. اگر در حال ثبت درخواست گواهی هفتگی هستید، به دنبال «WC» باشید.

پرسش IC شماره 19 و پرسش WC شماره 26
درخواست من برای ادامه دریافت مزایای بیکاری رد شد چون از بازگشت به کار خودداری کردم یا پیشنهاد کار در محیطی که به هر شکل با استانداردهای ایمنی و سلامت محلی، ایالتی یا ملی مرتبط با COVID-19 مطابقت نداشت، را نپذیرفتم. این استانداردها شامل (اما نه محدود به) پوشیدن ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، یا قوانین تجهیزات محافظت شخصی مطابق با دستورالعمل​های بهداشت عمومی می​باشد.

این یعنی: این سوال از شما می​پرسد که آیا شما پیشنهاد کاری را رد کردید چون اعتقاد داشتید محیط کاری ایمن نبود یا کارفرمای شما محدودیت​های COVID-19 مانند پوشیدن ماسک را رعایت نمی​کرد.

پرسش IC شماره 20 و پرسش WC شماره 27

من به موسسات آموزشی یا آژانس​های خدمات آموزشی خدمات رسانی می​کنم یا به دلیل نوسانات بوجود آمده در برنامه کاری در نتیجه مستقیم دوره اضطرار سلامت عمومی COVID-19 تا حدودی بیکار شده​ام. این شامل (اما نه محدود به) تغییرات در ساعات کاری یا تعطیلی جزئی می​باشد.

این یعنی: این سوال از شما می​پرسد که آیا شما به یک موسسه آموزشی خدمات رسانی می​کنید، به عنوان مثال تدریس می​کنید یا راننده اتوبوس هستید، یا خیر، حتی اگر شما مستقیماً تحت استخدام مدرسه یا موسسه آموزشی نباشید. این استاندارد واجد شرایط شدن مختص «نوسانات برنامه کاری شما» است، و به این معناست که برنامه کاری شما در نتیجه COVID-19 غیر قابل پیش بینی شده است. نتیجه این می​شود که در آن هفته سر کار نرفته​اید یا ساعات کاری شما کم شده است.

پرسش IC شماره 21 و پرسش WC شماره 28

من کارمندی هستم که ساعات کاری​اش کاهش یافته است یا در نتیجه مستقیم دوره اضطرار سلامت عمومی COVID-19 اخراج شده است.

توضیح: این سوال از شما می​پرسد که آیا در نتیجه COVID-19 ساعات کاری شما کاهش یافته یا کاملاً از کار بی کار شده​اید یا خیر. الزامات پیشین تنها در صورتی مزایای PUA پرداخت می​کرد که ساعات کاری شما به طور کامل حذف شده باشند.

پرسش IC شماره 22 و پرسش WC شماره 29

هیچ از موارد فوق در مورد من صدق نمی​کند.

توضیح: این پرسش تایید می​کند که شما هیچ دلیل مرتبط با COVID-19 برای ثبت درخواست PUA ندارید. اگر پاسخ شما به هر یک از سوالات بالا بله باشد، پس پاسخ شما به این پرسش خیر خواهد بود.