Skip to main content

Resources

សម្រាប់ពលករ

សំណួរ​ដែលបាន​សួរ​ញឹក​ញាប់

កូនសៀវភៅអ្នកទាមទារការធានារ៉ាប់រងភាពគ្មានការងារធ្វើ

សំណួរអំពីអត្ថប្រយោជន៍ភាពអត់ការងារធ្វើដែលមិនមែនជា COVID-19

ព័ត៌មាន COVID-19 សម្រាប់និយោជិករបស់រដ្ធ

WorkSource Oregon

ស្បៀងអាហារ ផ្ទះ សុខភាព និងធនធានផ្សេងទៀត

ធនធានលំនៅដ្ឋាន

នាយកដ្ឋានសេវាមនុស្សរបស់រដ្ធអូរីហ្គិន ព័ត៌មាន COVID-19 និងធនធាន

ធនាគារអាហាររដ្ធអូរីហ្គិន

ធនធានសហគមន៍មានសុវត្ថិភាព និងរឹងមាំ (ពហុភាសា)

សម្រាប់និយោជិក

ទំព័រអាជីវកម្មរបស់នាយកដ្ឋានការងាររដ្ធអូរីហ្គិន

កម្មវិធីចែករំលែកការងារ

កម្មវិធីចែករំលែកការងារជារឿយៗសួរជាញឹកញាប់

ពន្ធបើកប្រាក់ខែ ព័ត៌មាន

បើកអាជីវកម្មឡើងវិញ

ការប្រាក់ និងការបន្ធូរបន្ថយទោស

ផ្សេងទៀត

ព័ត៌មានអំពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច

របៀបគណនាអត្រាភាពអត់ការងារធ្វើរបស់អូរីហ្គិន

ការទាមទារភាពអត់ការងារធ្វើតាមខោនធី ឧស្សាហកម្ម ទិន្នន័យផ្សេងទៀត

Language Access Policy and Procedure