Skip to main content

Contestarea unei decizii administrative

Ori de câte ori reducem sau refuzăm acordarea prestațiilor, vă vom trimite o decizie administrativă. Dacă nu sunteți de acord cu decizia administrativă, puteți formula o contestație prin solicitarea unei audiențe. De asemenea, și angajatorul dumneavoastră poate să conteste o decizie administrativă.

Majoritatea deciziilor emise de Departamentul pentru ocuparea forței de muncă includ instrucțiuni pentru formularea unei contestații, precum și termenul limită pentru solicitarea unei audiențe în timp util. Nedepunerea la timp a unei solicitări de audiență poate duce la imposibilitatea schimbării deciziei administrative inițiale.

Cea mai bună metodă prin care puteți solicita o audiență este online, accesând https://www.oregon.gov/employ/Unemployment/Pages/Appeals-Process.aspx. De asemenea, puteți solicita o audiență prin poștă, fax sau, în cazul în care aveți nevoie de ajutor adițional, telefonic. La cerere, vă punem la dispoziție servicii gratuite de interpretariat și condiții adecvate pentru persoane cu dizabilități.

Dacă trimiteți o solicitare scrisă prin intermediul Serviciului Poștal al SUA, menționați clar că solicitați o audiență și precizați:

  • Numărul asigurării sociale (Social Security Number) sau numărul de identificare a clientului (CID),
  • Numărul deciziei administrative și
  • Data de expediere a deciziei administrative pe care o contestați.

Vă rugăm să notificați atât Biroul de audiențe administrative (Office of Administrative Hearings – OAH), cât și Centrul UI dacă adresa sau numărul dumneavoastră de telefon se schimbă ulterior solicitării unei audiențe. Puteți afla mai multe informații referitoare la audiențe și la procesul de contestație din partea Biroului de audiențe administrative.

Continuați să depuneți cereri săptămânale pe parcursul procesului de contestație. Dacă nu depuneți cererile săptămânale la timp pe perioada în care contestația dumneavoastră este în curs, nu veți fi plătit pentru aceste săptămâni în cazul în care se emite o decizie în favoarea dumneavoastră.