Skip to main content

Sharciga Kaalmada Joogtada ah (Continued Assistance Act, CAA)

Sharciga Kaalmada Joogtada ah (Continued Assistance Act, CAA) waxaa weeye xidhmo guno federal ah oo kordhisa qayb kamid ah Sharcida Kaalmada, Samofalka iyo Sugitaanka Dhaqaale ee Coronavirus (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) laga bilaabo Diseember 27, 2020 ilaa Maarso 13, 2021.

CAA waxay kordhisaa barnaamijka gunooyinka Gunada Bilaa Shaqada Xaalada Degdega ah ee Safmarka (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC) iyo Kaalmada Bilaa Shaqada Safmarka (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) oo waxay abuurtaa barnaamij gunooyin cusub - Isku Darka Gunooyinka Dadka Bilaa Shaqadu Helaan. Waxa uu sidoo kale bixiyaa $300 oo dheeraad ah todobaadkii oo gunada FPUC ah ee dadka qaata wixii gunooyin ah ilaa Maarso 13, 2021.

Benefits20 21 Timeline 1