Skip to main content

Những câu hỏi về Chứng nhận PUA

Bộ Lao động Hoa Kỳ (USDOL) gần đây đã đưa ra những thay đổi về luật đối với chương trình Hỗ trợ Thất nghiệp do Đại dịch (PUA) nhằm nới rộng các lý do để mọi người có thể hội đủ điều kiện nhận trợ cấp. USDOL đang yêu cầu chúng tôi đặt những câu hỏi mới trong đơn yêu cầu PUA ban đầu và yêu cầu chứng nhận PUA hàng tuần của quý vị để chúng tôi có thể cung cấp nhiều trợ cấp hơn cho nhiều người hơn.

Những hướng dẫn dưới đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn để trả lời những câu hỏi mới. Quý vị có thể tự hỏi tại sao chúng tôi đã không đưa ra những câu hỏi rõ ràng ngay từ đầu? Lý do là Bộ Lao động Hoa Kỳ (USDOL) sẽ không cho phép chúng tôi sửa đổi nguyên văn trong đơn PUA.

Nếu quý vị điền đơn yêu cầu ban đầu, hãy tìm những con số có tên là “IC.” Nếu quý vị điền yêu cầu chấp thuận hàng tuần, hãy tìm “WC”.

Câu hỏi IC # 19 và câu hỏi WC # 26

Tôi đã bị từ chối tiếp tục được trợ cấp thất nghiệp vì tôi từ chối trở lại làm việc hoặc chấp nhận lời đề nghị làm việc tại một cơ sở, mà trong cả hai trường hợp, đều không tuân theo các tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn của địa phương, tiểu bang hoặc toàn quốc liên quan trực tiếp đến COVID-19.Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở, những vấn đề liên quan đến việc đeo khẩu trang, các biện pháp giữ khoảng cách cá nhân hoặc việc cung cấp các vật dụng cá nhânthiết bị bảo hộ phù hợp với các hướng dẫn sức khỏe cộng đồng.

Đây là lời giải thích: Câu hỏi này hỏi nếu quý vị từ chối làm việc vì quý vị tin rằng nơi làm việc của mình đã không an toàn hoặc không tuân theo hoặc áp dụng việc hạn chế COVID-19, chẳng hạn như đeo khẩu trang.

Câu hỏi IC # 20 và câu hỏi WC # 27

Tôi phục vụ cho một tổ chức giáo dục hoặc cơ quan dịch vụ giáo dục và đang thất nghiệp hoặc thất nghiệp một phần do lịch trình làm việc có sự thay đổi trực tiếp do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng COVID-19 gây ra. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, những thay đổi về lịch trình và đóng cửa một phần.

Đây là lời giải thích: Câu hỏi này hỏi nếu quý vị có phục vụ cho một cơ sở giáo dục, như dạy học hoặc lái xe đưa đón học sinh, ngay cả khi quý vị không được trường học hoặc cơ sở giáo dục tuyển dụng trực tiếp. Tiêu chuẩn đủ điều kiện này dành riêng cho "sự dao động của thời khóa biểu làm việc", có nghĩa là thời khóa biểu của quý vị không thể đoán trước được do COVID-19. Kết quả là quý vị đã không làm việc trong tuần đó hoặc số giờ của quý vị bị cắt giảm.

Câu hỏi IC # 21 và câu hỏi WC # 28

Tôi là một nhân viên và giờ làm của tôi bị cắt giảm hoăc tôi bị mất việc do ảnh hưởng trực tiếp của tình trạng khẩn cấp cho sức khỏe công cộng do COVID-19.

Đây là lời giải thích: Câu hỏi này hỏi nếu giờ làm việc của quý vị bị cắt giảm hoặc hủy bỏ hoàn toàn do COVID-19. Các yêu cầu trước đây chỉ cho phép hưởng trợ cấp PUA nếu số giờ của quý vị bị hủy bỏ hoàn toàn.

Câu hỏi IC # 22 và câu hỏi WC # 29

Không có mục nào ở trên áp dụng cho tôi.

Đây là lời giải thích: Câu hỏi này xác nhận rằng quý vị không có lý do nào liên quan đến COVID-19 để yêu cầu PUA. Nếu quý vị trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào ở trên, thì hãy trả lời Không cho câu hỏi này.