Cách Sử dụng Email Bảo mật

Tin nhắn được mã hóa (còn được gọi là tin nhắn bảo mật) ngăn cản không cho bất kỳ ai khác ngoài quý vị đọc được thông tin từ chúng tôi gửi tới quý vị. Chúng tôi thực hiện điều này để đảm bảo quyền riêng tư của quý vị và để ngăn cản hành vi trộm cắp danh tính.

Mở Tin nhắn Bảo mật từ OED

Sở Việc làm Oregon sử dụng Mã hóa Tin nhắn Microsoft Office cho các tin nhắn bảo mật mà chúng tôi gửi cho những người nộp đơn xin trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.  

Sự bảo mật của các tin nhắn của chúng tôi gửi tới quý vị là điều rất quan trọng. Chúng tôi cố gắng hết sức để giữ thông tin của quý vị một cách an toàn và riêng tư. Chúng tôi cũng muốn ngăn chặn sự gian lận, chẳng hạn như trộm cắp danh tính. 

Microsoft Office Tin Nhắn Mã hóa cung cấp bảo mật và dễ sử dụng. 

Nếu quý vị nhận được một tin nhắn được mã hóa từ chúng tôi, hãy nhấp vào liên kết “Đọc Tin nhắn Bảo mật (Read Secure Message)” trong email. Thao tác này sẽ kết nối quý vị với Cổng Tin Nhắn Bảo Mật

Sau đó quý vị sẽ:

  • Tạo một tài khoản Microsoft bằng địa chỉ email của quý vị; hoặc 
  • Đăng nhập bằng mã mật khẩu dùng một lần được gửi đến email của quý vị. 

Nếu quý vị quên mã mật khẩu dùng một lần, hãy mở email của quý vị và nhấp lại vào liên kết để nhận mật mã mới. Mỗi mã sẽ có hiệu lực trong vòng 15 phút kể từ khi được gửi ra.

Tìm hiểu thêm về cách mở tin nhắn bảo mật với Tin nhắn Mã hóa của Microsoft Office. 

Truy cập tin nhắn cũ hơn

Các tin nhắn mã hóa mà chúng tôi đã gửi cho quý vị trước khi chúng tôi bắt đầu sử dụng Tin nhắn Mã hóa của Microsoft Office vào tháng 8 năm 2022 không còn khả dụng nữa. Nếu quý vị muốn có một bản sao của quyết định hành chính mà chúng tôi đã gửi cho quý vị qua hệ thống tin nhắn bảo mật trước đó, xin vui lòng liên lạc​ với chúng tôi để được trợ giúp.