برنامه‌های تکمیلی

اداره کار علاوه بر برنامۀ عادی بیمه بیکاری، چند برنامه ویژه را برای کارکنان بیکار در موقعیت‌های خاص اجرا می‌کند. درباره برنامه‌های زیر اطلاعات بیشتری کسب کنید تا متوجه شوید واجد شرایط هستید یا خیر.

برنامه کمک به خوداشتغالی به افراد بیکار کمک می‌کند تا خوداشتغال شوند.

برنامه بیمه بیکاری در حین آموزش به کارکنان بیکار کمک می‌کند تا مهارت‌های جدیدی برای بازگشت به کار کسب کنند.

برنامه قانون تجارت فدرال مزایا و خدماتی را برای کارکنان آمریکایی که به دلیل رقابت خارجی شغل خود را از دست داده‌اند، ارائه می‌دهد.

برنامه تقسیم کار به کسب‌وکارهای اورگان کمک می‌کند تا از تعدیل نیرو خودداری کنند و نیروهای با استعداد را در طول کاهش موقت کسب‌وکار حفظ کنند. کارفرمایان به جای تعدیل نیرو، ساعات کاری برخی از کارکنان را کاهش می‌دهند. سپس این کارکنان می‌توانند برای جبران بخشی از حقوق از دست رفته‌شان، درخواستی برای دریافت مزایای بیکاری ثبت کنند.

در این صفحه:

The red arches of Sauvie Island Bridge cross the Multnomah Channel of the Willamette River near Portland. In the background is snow-capped Mt. St. Helens.

برنامه‌های غیرفعال

قانونگذاران فدرال و ایالتی در مواقع نیاز شدید یا اتفاق ناگوار، مجوز برنامه‌های تکمیلی را برای کمک به مردم اورگان ارائه می‌دهند. جهت کسب اطلاعات در مورد برنامه‌هایی که در دوران رکود ناشی از بیماری همه‌گیر وجود داشته‌ا‌ند اما دیگر فعال نیستند، به صفحه برنامه‌های دوران بیماری همه گیر مراجعه کنید.