منابع و قابلیت دسترسی

اداره کار و اشتغال اورگان و سایر سازمان‌ها، منابع مختلفی را برای کارگران / کارکنان، کارفرمایان و سایر ساکنان اورگان ارائه می‌کنند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر، موضوعات و لینک‌های زیر را مشاهده کنید.

The underside of the Burnside Bridge in Portland is seen above the green-blue waters of the Willamette River.

نیاز به کمک دارید؟

اداره اشتغال اورگان (OED) یک مؤسسه ارائه فرصت برابر است. OED کمک رایگان ارائه می دهد تا بتوانید از خدمات استفاده کنید. زبان اشاره و مترجمان شفاهی، مفاد کتبی به سایر زبان ها، چاپ درشت، صوتی و سایر قالب ها مثال های از این کمک ها هستند. برای دریافت کمک لطفاً به آدرس unemployment.oregon.gov بروید و بر روی Contact Us کلیک کنید یا با ما به شماره 877-345-3484 تماس بگیرید. کاربران TTY با شماره 711 تماس بگیرند.

شما می‌توانید مطالب بیشتر مربوط به سیاست دسترسی زبانی و رویه دسترسی زبانی ما را مطالعه کنید.

مزایای دیگر

شما ممکن است برای دریافت انواع مزایای دیگر، غیرمرتبط با بیمه بیکاری واجدشرایط باشید، مثل مرخصی باحقوق خانوادگی و پزشکی، پوشش سلامت، یا منابع موجود در محله خودتان.

مرخصی با حقوق اورگان

برنامه جدید، مرخصی با حقوق اورگان، به افراد امکان می‌دهد برای بسیاری از مهمترین رویدادهای زندگی که بر خانواده ما و سلامتی و امنیت ما اثر می‌گذارد، مرخصی با حقوق بگیرند. اطلاعات مربوط به مزایا و افراد واجدشرایط در لینک زیر در دسترس است paidleave.oregon.gov.

WorkSource Oregon

WorkSource Oregon یک شبکه از شرکای دولتی و خصوصی است که با همکاری هم و با ایجاد ارتباط کسب‌وکارها و کارگران / کارکنان با منابعی که برای موفقیت نیاز دارند، باعث رشد و رونق مشاغل می‌شوند. اطلاعات مربوط به خدمات و مکان‌ها در این لینک موجود است worksourceoregon.org.

پوشش سلامتی

اگر شما پوشش سلامتی را از دست داده‌اید یا پوشش سلامتی ندارید، ممکن است واجدشرایط عضویت در یک برنامه سلامتی رایگان یا کم هزینه باشید. از healthcare.oregon.gov بازدید کنید یا با 1-855-268-3767 تماس بگیرید.

منابع دیگر

211info می‌تواند به شما کمک کند منابع موجود دیگر در اورگان یا محله خودتان را پیدا کنید، مثل:

  • کمک در پرداخت اجاره یا پیداکردن خانه
  • کمک در پرداخت قبوض خدماتی
  • کمک در دریافت خواروبار یا سایر غذاها
  • کمک در پیداکردن و پرداخت هزینه مراقبت از کودک
  • مزایای نقدی
  • کمک فوری برای اتفاقات خشونت خانگی
  • کمک در حمل و نقل
  • پشتیبانی از محله‌های مهاجران و بدون مدرک هویتی

سایر منابع جمعی

برای کسب اطلاعات بیشتر و پیدا کردن منابع، از 211info.org بازدید کنید. همچنین می‌توانید:

  • با 2-1-1 یا 1-866-698-6155 تماس بگیرید (مترجمان شفاهی رایگان در دسترس هستند)
  • TTY با 711 و 1-866-698-6155 تماس بگیرند

کد پستی خودتان را به 898211 (TXT211) پیامک کنید (انگلیسی و اسپانیولی)

به help@211info.org ایمیل بفرستید (انگلیسی و اسپانیولی)