Skip to main content

Contact

به فارسی کمک بگیرید

برای درخواست تماس تلفنی به زبان فارسی، لطفا نام، شماره تماس و زبان ترجیحی خود را به این ایمیل ارسال کنید OED_LANGUAGEACCESS@OREGON.GOV. یکی از کاکنان آژانس براساس ترتیب دریافت درخواست شما، به زبان فارسی با شما تماس خواهد گرفت. به دلیل حجم بالای مشتریان، ممکن است برقراری تماس با شما چندین روز زمان ببرد. لطفا به ما زمان کافی برای پاسخ دادن را بدهید و تنها یک بار پیام ارسال کنید.

بهترین روش برای بررسی ادعاهای شما ورود به سیستم ادعای آنلاین/از طریق ثبت ادعای ابتدایی خود درخواست دهیدما است.

پردازش ادعاها حداقل جهار هفته زمان می‌برد.

اگر کمتر از چهار هفته از تاریخ ثبت ادعای ابتدایی شما برای مزایای بیکاری گذشته است، لطفا تماس نگیرید. ما در حال پردازش درخواست شما هستیم. تماس گرفتن با ما پیش از گذشت چهار هفته کمکی به شما در دریافت سریع‌تر مزایا نخواهد کرد. این کار در واقع توانایی ما در پردازش ادعاها را کاهش می‌دهد.

اگر چهار هفته یا بیشتر از تاریخ ثبت ادعای ابتدایی شما برای مزایای بیکاری گذشته است و از طرف ما خبری دریافت نکرده‌اید، با استفاده از فرم زیر به ما ایمیل ارسال کنید. هنگام ارسال ایمیل یک پاسخ خودکار دریافت خواهید کرد. این ایمیل به شما می‌گوید که ما ایمیل شما را دریافت کرده‌ایم. نیازی به ارسال مجدد ایمیل نیست. در واقع، لطفا ایمیل تکراری ارسال نکنید--این کار تنها پاسخ ما را به تاخیر می‌اندازد.

اگر نامه یا تماسیاز ما مبنی بر اینکه مورد اشتباهی در ادعای شما وجود دارد دریافت کردید، لطفا از طریق زیر با ما تماس بگیرید:

برای ادعاهای بیکاری عادی:

1-877-File-4-U (1-877-345-3484)

برای برنامه مساعدت بیکاری در نتیجه بیماری همه گیر (PUA):

تلفن رایگان: 1-877-345-3484

جهت دریافت اخبار و اطلاعات منظم ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید