برای دریافت مزایای بیمه بیکاری، هویت خود را تأیید کنید

برای اینکه بتوانید مزایای بیمه بیکاری را دریافت کنید و از سرقت هویت خود پیشگیری کنید، باید تأیید هویت خودتان را انجام دهید.

اداره اشتغال اورگان سخت سعی دارد تا به منظور محافظت از کارگران و کسب‌وکارها، کلاهبرداری و سرقت هویت را پیشگیری کند. دربارۀ نحوۀ مبارزه این اداره با کلاهبرداری و محافظت از خودتان و دیگران می‌توانید مطالب بیشتری را در محافظت از خودتان در برابر کلاهبرداری مطالعه کنید.


St. Johns Bridge rises above and Willamette River at twilight in Portland.

WorkSource Oregon

شما پس از تکمیل درخواست اولیه برای دریافت مزایای بیکاری، باید بصورت حضوری یا آنلاین با یکی از متخصصان تعلیم دیده از WorkSource Oregon ملاقات کنید. شما باید اسناد هویتی خود را ارائه کنید، تا این فرد بتواند هویت شما را تأیید کند و در طراحی برنامه‌ای برای اهداف شغلی‌تان به شما کمک کند.

یکی از مراکز WorkSource Oregon نزدیک خودتان را پیدا کنید و برای تأیید هویت خودتان دروب‌سایتWorkSource Oregon وقت بگیرید.

سؤالی دارید؟

اگر برای تأیید هویت خودتان به کمک بیشتری نیاز دارید، گزینه‌های مختلفی برای ارائه درخواست کمک در صفحهروش‌های تماس با ما وجود دارد.

روش‌های تماس با ما