تعیین درخواست بیکاری

حقوق و ساعات کاری خود را به دقت بررسی کنید. در صورتی که اطلاعات اشتباه است، می‌توانید درخواست تعیین مجدد کنید. ما نامه تعیین درخواست بیکاری را از طریق پست برای شما ارسال می کنیم. این بیانیه به شما نشان می‌دهد:

 • مبلغ مزایای هفتگی و حداکثر مزایای قابل پرداخت به شما - این اعداد نشان دهنده بیشترین مبلغی است که ممکن است در یک هفته دریافت کنید و کل مبلغی که به طور بالقوه در مورد درخواست شما موجود است.
 • کارفرمایانی که برای آنها کار کرده‌اید، و حقوق و ساعات کاری که در سال پایه درخواست شما در هر فصل برای شما گزارش کرده‌اند - برای اطلاعات بیشتر درباره فصل‌ها و سال‌های پایه، به قسمت سؤالات متداول زیر مراجعه کنید.
 • تاریخ شروع و پایان سال مزایای شما - فقط در هفته‌های بین این تاریخ‌ها می‌توانید برای این درخواست، مزایا مطالبه کنید.
 • خواه این بیانیه تعیین اولیه باشد یا تعیین مجدد

درخواست مزایای بیکاری اورگان به مدت یک سال در دسترس است، یعنی 52 هفته از هفته‌ای که درخواست دادید. این دوره 52 هفته‌ای سال مزایای شما نامیده می‌شود. تا زمانی که آن سال تمام نشود، نمی‌توانید درخواست جدید دیگری در اورگان ثبت کنید.

تعیین درخواست بیکاری به شما می‌گوید که:

 • شما درخواست معتبری ندارید زیرا در سال پایه خود کمتر از 500 ساعت کار کرده‌اید
 • شما ممکن است واجد شرایط درخواست سال پایه جایگزین باشید - برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سال‌های پایه جایگزین، به قسمت سوالات متداول زیر مراجعه کنید
 • ما از کارفرمایان سابق شما حقوق و ساعات کاری را درخواست می‌کنیم
A pedestrian bridge crosses Spring Creek at Collier Memorial State Park near Chiloquin. Evergreen trees stand in the background.

«فصل» (quarter) چیست؟

سال به چهار فصل مالی تقسیم می‌شود که به عنوان سه ماهه 1 (Q1)، سه ماهه 2 (Q2)، سه ماهه 3 (Q3) و سه ماهه 4 (Q4) شناخته می‌شود. طول فصل به شرح زیر است:

 • Q1 ژانویه، فوریه و مارس
 • Q2 آپریل، می و جون
 • Q3 جولای، آگوست و سپتامبر
 • Q4 اکتبر، نوامبر و دسامبر

سال پایه چیست؟

سال پایه شما چهار فصل اول از پنج فصل اخیر تقویمی کامل قبل از «سال مزایای» شما است و سال مزایای شما دوره 52 هفته‌ای است که از زمان ثبت درخواست اولیه شروع می‌شود.

به عنوان مثال، اگر در اکتبر 2022 جهت دریافت مزایا درخواست داده باشید، درخواست سال پایه عادی شما شامل سه ماهه سوم (سه ماه جولای تا سپتامبر) 2021 تا سه ماهه دوم 2022 خواهد بود. بنابراین، این سال پایه از 1 جولای 2021 تا 30 جون 2022 خواهد بود. سال پایه با هر سه ماهه تقویم تغییر می‌کند و با سه ماهه‌ای که درخواست اولیه خود را ثبت می‌کنید تعیین می‌شود.

سال پایه جایگزین چیست؟

اگر با استفاده از سال پایه استاندارد واجد شرایط بیمه بیکاری نباشید، از چهار فصل تقویمی که اخیراً تکمیل شده استفاده می‌کنیم که به عنوان سال پایه جایگزین شناخته می‌شود.

در طول بررسی داوری، ما بر اساس اطلاعاتی که در حال حاضر در دسترس داریم تصمیم می‌گیریم. در صورتی که وضعیت شما پس از صدور تصمیم تغییر کند، ما تحقیقات را دوباره آغاز می‌کنیم و احتمالاً تصمیم نهایی خود را می‌گیریم یا آن را کاملا تغییر می‌دهیم.