گزینه‌های پرداخت در محل

«بخش پرداخت» دارای چندین گزینه پرداخت وجه برای برنامه‌های «بیمه بیکاری» (Unemployment Insurance) و «مرخصی با دستمزد اورگان» (Paid Leave Oregon) است.

شما می‌توانید ترتیبی دهید که مزایای بیمه بیکاری یا مرخصی با دستمزد را از طریق واریز مستقیم یا کارت نقدی پیش-پرداخته Visa® دریافت کنید. لازم است که سند افشای کارت نقدی پیش-پرداخته را پیش از دریافت U.S. Bank ReliaCard® بخوانید یا گوش کنید. این کار را در صورتی باید انجام دهید که پرداخت با ReliaCard یا واریز مستقیم را انتخاب کرده باشید، زیرا اگر در فرآیند واریز مستقیم مشکلی رخ دهد، وجه ممکن است از طریق ReliaCard پرداخت شود.

The Fremont Bridge crosses the Willamette River as old wooden piles stand in the water and a cargo ship docks on the far shore.

ثبت‌نام برای واریز مستقیم

با واریز مستقیم، ما وجه مزایای هفتگی شما را به حساب جاری یا پس‌انداز در بانک، اتحادیه اعتباری یا موسسه پس‌انداز و وام واریز می‌کنیم. برای استفاده از امکانات واریز مستقیم، به شماره مسیریابی و شماره حساب نیاز دارید.

برای بهره‌مندی از سرویس واریز مستقیم، روش‌های مختلفی وجود دارد:

  • برای هر دو برنامه، می‌توانید از Frances Online برای تنظیم واریز مستقیم استفاده کنید.
  • در مورد هر دو برنامه، می‌توانید فرم مجوز واریز الکترونیکی را چاپ کنید. برای مزایای «بیمه بیکاری»، فرم را پر کنید و به شماره نمابر مندرج در فرم بفرستید، یا به نشانی مندرج فرم پست کنید. در مورد مزایای «مرخصی با دستمزد اورگان»، فرم را پر کنید و به نشانی ذکرشده در فرم بفرستید. این گزینه زمان دریافت درخواست واریز مستقیم را به تاخیر می‌اندازد.

هنگام راه‌اندازی سرویس واریز مستقیم، از درستی شماره حساب بانکی و اطلاعات مسیریابی مطمئن شوید.

پس از دریافت درخواست، تایید اطلاعات حساب ممکن است تا دو هفته زمان ببرد. درخواست سرویس واریز مستقیم را فقط یک بار ارائه کنید. اگر درخواست سرویس را دوباره، پیش از پایان یافتن فرآیند راستی‌آزمایی، بفرستید، فرآیند راستی‌آزمایی از نو آغاز می‌شود. بدین‌ترتیب راه‌اندازی سرویس واریز مستقیم به تاخیر می‌افتد.

دریافت کارت نقدی پیش-پرداخته

اگر کارت نقدی پیش-پرداخته Visa داشته باشید، ما می‌توانیم وجوه شما را به ReliaCard منتقل کنیم.از این کارت می‌توانید در هر جایی که کارتهای Visa را می‌پذیرند، استفاده کنید.

این کارت از طریق پست ارسال می‌شود. کارت در پاکت پنجره‌دار سفید به دست شما می‌رسد. حتی اگر بعداً برای سرویس واریز مستقیم ثبت‌نام کنید، نباید این کارت را دور بیندازید. اگر سرویس واریز مستقیم، به هر دلیل، از کار بیفتد، ما وجوه شما را دوباره به‌طور خودکار از طریق حساب ReliaCard پرداخت می‌کنیم. اگر سرویس واریز مستقیم از کار بیفتد و شما حساب ReliaCard نداشته باشید، یک حساب برای شما باز می‌شود.

پس از دریافت کارت، می‌توانید آن را با ورود به وب‌سایت صادرکننده کارت (usbankreliacard.com) یا از طریق برنامه کاربردی U.S. Bank ReliaCard، فعال کنید. برای آگاه شدن از موجودی حساب یا دیگر اطلاعات حساب ReliaCard، می‌توانید به‌صورت آنلاین از طریق وب‌سایت صادرکننده ReliaCard یا برنامه کاربردی تلفن همراه به حساب خود دسترسی پیدا کنید.

در صورت گم شدن، دزدیده شدن یا مسدود شدن کارت، باید با U.S. Bank تماس بگیرید. در مواردی که فعالیت مشکوک یا غیرمجاز در حساب دیده شود، U.S. Bank از اقدامات امنیتی، شامل مسدود کردن حساب، استفاده می‌کند. اگر تشخیص دهید که ReliaCard شما به‌اشتباه مسدود شده است، باید با شماره 855-282-6161 با U.S. Bank تماس بگیرید. «اداره اشتغال اورگان» در زمینه رفع انسداد حساب ReliaCard یا دور زدن اقدامات امنیتی U.S. Bank کاری نمی‌تواند انجام بدهد.

محافظت در برابر کلاه‌برداری

درخواست ارسال وجه یا مطالبه پول برای پرداخت مزایای بیکاری یا «مرخصی با دستمزد»، فریب‌آمیز است. «اداره اشتغال اورگان» هرگز بابت پرداخت مزایایی که شما به‌طور قانونی مستحق دریافت آن هستید، پولی از شما مطالبه نمی‌کند.

همچنین، ما از هیچ شرکت واسطه (غیر از U.S. Bank ReliaCard یا واریز مستقیم از طریق حساب مجاز) برای پرداخت مزایای شما کمک نمی‌گیریم. فرستنده مستقیم همه پیام‌ها و مکاتبات مربوط به مزایای شما «اداره اشتغال اورگان» است و هیچ شرکت خارجی در این زمینه دخالت ندارد.

اگر شخصی بابت پرداخت مزایای قانونی از شما پول مطالبه کند، باید این تخلف را از طریق نشانی oregonconsumer.gov یا شماره 877-877-9392 گزارش کنید.

اگر ایمیل یا پیامکی دریافت کنید و احساس کنید که فرستنده آن «اداره اشتغال اورگان» -یا دیگر مقامات دولتی، مثلاً مراجع قانون‌گذاری- نیست، لازم است که از کلیک کردن روی پیوندهای گنجانده‌شده در پیام یا از پاسخ دادن به پیام خودداری کنید. شکایت خود را از طریق oregonconsumer.gov یا شماره 877-877-9392 مطرح کنید.

برای این که بدانید آیا فرستنده پیام «اداره اشتغال اورگان» بوده است یا خیر، در مورد مزایای «بیمه بیکاری» با 1-877-345-3484 و در مورد مزایای «مرخصی با دستمزد» با 1-833-854-0166 تماس بگیرید.

درباره روش‌های محافظت در برابر سرقت هویت و کلاه‌برداری، و روش‌های گزارش کردن این موارد، اطلاعات کسب کنید.

ReliaCard را انجمن ملی U.S. Bank با مجوز شرکت Visa U.S.A صادر می‌کند. ©2023 U.S. Bank. FDIC عضو.