نحوه ثبت درخواست هفتگی


پس از ثبت درخواست اولیه‌تان برای دریافت مزایای بیمه بیکاری، باید درخواست هفتگی جهت دریافت مزایا ثبت کنید. برای هر هفته‌ای که تمایل دارید درخواستی جهت دریافت مزایای هفتگی ثبت کنید، باید به سؤالاتی دربارۀ واجد شرایط بودن خود برای کل آن هفته پاسخ دهید. حتی در صورتی که اطلاع ندارید که آیا درخواست اولیه‌تان هنوز تأیید شده است، اگر درخواست‌تان در حال رسیدگی است، یا در صورتی که درخواست‌تان تحت تجدیدنظر است، باید درخواست هفتگی ثبت کنید.

Tilikum Crossing glows with green light at night over the Willamette River.

چه زمانی درخواست هفتگی ثبت کنم؟

روز یکشنبه پس از ارسال فرم، درخواست هفتگی ثبت کنید. اولین درخواست هفتگی برای «هفته انتظار» شما خواهد بود - اولین هفته‌ای که درخواست هفتگی ثبت می‌کنید و همه شروط لازم برای واجد شرایط بودن را دارید. قانون اورگان هر فردی را که جهت دریافت مزایای بیمه بیکاری درخواست ثبت می‌کند ملزم می‌کند که برای هر درخواست خود یک هفته منتظر بماند. هیچ پولی برای هفته انتظار به شما پرداخت نخواهد شد، اما درخواست هفتگی و دریافت تایید اعتبار برای آن الزامی است.

به منظور درخواست تایید اعتبار برای هفته انتظار، تا یکشنبه پس از ارسال فرم اولیه درخواست خود صبر کنید. از Frances Online استفاده کنید و دکمه «File now» را انتخاب کنید یا با سیستم تلفن خودکار تماس بگیرید (شماره‌های تلفن در پایین این صفحه آورده شده‌اند) تا درخواست هفتگی خود را برای دریافت مزایا بین ساعت 59: 11 شب شنبه و نیمه شب یکشنبه ثبت کنید. به منظور درخواست مبلغ پرداختی، هر هفته‌ای که بیکار هستید یا کمتر از مبلغ مزایای هفتگی خود درآمد دارید، به ثبت درخواست جهت دریافت مزایای هفتگی ادامه دهید.

تا زمانی که حداقل درخواست یک هفته از مزایا را ثبت نکنید، هیچ پرداخت یا تصمیمی در مورد درخواست‌تان گرفته نمی‌شود و نمی‌توانید شرایط لازم هفته انتظار خود را برآورده کنید. حتی در صورتی که هنوز از تایید درخواست اولیه خود اطلاع ندارید، درخواست‌های هفتگی خود را ثبت کنید. در صورتی که واجد شرایط دریافت مزایا هستید، اداره کار ممکن است تا وقتی که درخواست‌های هفتگی خود را ثبت کرده باشید، برای تمام هفته‌های گذشته که واجد شرایط آن بوده‌اید به شما مزایا اعطا کند.

چگونه درخواست هفتگی ثبت کنم؟

آنلاین

Frances Online، هفت روز هفته در دسترس است.

می‌توانید هفته‌هایی را که درخواست غرامت کرده‌اید و آنهایی را که پرداخت شده‌اند با Frances Online بررسی کنید.

اگر نمی‌توانید از Frances Online استفاده کنید، همچنان می‌توانید درخواست غرامت هفتگی خود را از طریق تلفن ثبت کنید.

تلفن

خط تلفن مخصوص ثبت درخواست هفتگی در مدت 24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته در دسترس است. این خط گویا است، یعنی لازم نیست منتظر پاسخگویی کارمندی باشید.

پس از گرفتن شماره مناسب برای منطقه خود یا شماره تلفن رایگان، می‌توانید عددی را فشار دهید تا به سؤالات درخواست‌های هفتگی به زبان دلخواه خود پاسخ دهید. برای زبان انگلیسی عدد 1 را فشار دهید. برای زبان اسپانیایی عدد 2 را فشار دهید. برای زبان روسی عدد 3 را فشار دهید. برای زبان ویتنامی عدد 4 را فشار دهید. 

خط تلفن رایگان: 8920-982-800

خدمات رله کاربران TTY: 711 www.SprintRelay.com

پرینت مدارک

اگر برایتان مقدور نیست از گزینه‌های آنلاین یا تلفنی استفاده کنید، می‌توانید درخواست اولیه را از طریق فرم 127 ثبت نمایید. این فرم دارای دستورالعمل‌هایی جهت فکس یا ارسال فرم تکمیل شده است.

دریافت راهنمایی بیشتر

در صورتی که برای ثبت درخواست هفتگی خود به راهنمایی بیشتری نیاز دارید، لطفاً از گزینه‌های موجود در قسمت «دریافت راهنمایی» Need Help در پایین این صفحه استفاده کنید.

دریافت راهنمایی بیشتر