پس از ثبت درخواست چه اتفاقی می‌افتد؟

دولت فدرال سه هفته را «مدت زمان مقرر» در نظر می‌گیرد. رسیدگی به یک درخواست ساده سه هفته زمان می‌برد. اگر بعد از چهار هفته به درخواست شما رسیدگی نشد، احتمالاً درخواست پیچیده‌ای دارید.

در این صفحه:

The Oregon City Bridge arches over the Willamette River, connecting West Linn and Oregon City. Interstate 205 is in the background and river traffic passes below.

بررسی درخواست من

برای بررسی درخواست خود، از Frances Online استفاده کنید. درخواست‌ها در طول شب به‌روز می‌شوند و اکثراً صبح‌ها در دسترس هستند.

در اینجا چند دلیل متداول برای مدت زمان انتظار بیشتر از چهار هفته آورده شده است:

  • شما از ثبت درخواست هفتگی خود مدت زمان یک هفته (یا بیشتر) را از دست داده‌اید. این متداول‌ترین دلیل تاخیر در دریافت مزایا است. اگر تمایل دارید به دریافت مزایا ادامه دهید، باید هر هفته یک درخواست هفتگی ثبت کنید. اگر هفته‌ای را از دست دادید، از Frances Online برای ایجاد دوباره درخواست خود استفاده کنید.
  • شما درآمدتان را در درخواست هفتگی خود گزارش نکرده‌اید.
  • شما درآمدهایی از ارتش و دولت فدرال داشتید یا درآمدهایی را در ایالت دیگری دریافت کرده‌اید. کسب اطلاع از سیستم‌های آنها زمان می‌برد.
  • مورد شما نیاز به پیگیری بیشتری دارد. کارشناسان درخواست‌های ما باید با شما، رئیس شما یا دیگران دربارۀ وضعیت کاری یا درآمدتان صحبت کنند.
  • شما طبق برنامه به سرکار برمی‌گردید. این مورد خود به خود درخواست شما را متوقف می‌کند، زیرا ما فکر می‌کنیم شما در حال کار هستید و دیگر به مزایا نیاز ندارید. شما باید به ما اطلاع دهید که آیا به سر کار برنگشتید و چرا. یا اگر به سر کار برگشتید، درآمدتان چقدر بود.

شما می‌توانید سوالات متداول را بررسی کنید تا درباره درخواست‌ها، وضعیت درخواست‌ها و کارهایی که می‌توانید انجام دهید، اطلاعات بیشتری کسب کنید.