معافیت‌های اضافه پرداخت

مزایای بیمه بیکاری نقشی حیاتی در کمک به مردم در ماندن در خانه‌های خود و قوی نگه داشتن جوامع ایفا می‌کند. با این حال، اگر شخصی در زمانی که واجد شرایط نبوده است، مزایا دریافت کند، ممکن است مجبور به بازپرداخت پول شود. به این مورد اضافه پرداخت گفته می‌شود. برای بسیاری، دریافت اخطار اضافه‌پرداخت فشار روحی مضاعفی را به شرایط دشوار زندگی وارد می‌کند. اگر اخطار اضافه‌پرداخت دریافت کردید و مشکل مالی در بازپرداخت آن دارید، ما شما را تشویق می‌کنیم که درخواست معافیت از اضافه پرداخت بدهید.

A wooden pedestrian bridge crosses a stream in Selmac Lake Park near Selma.

معافیت اضافه پرداخت بیمه بیکاری دولتی

در صورتی که تشخیص داده شود بازپرداخت ما باعث مشکلات مالی شما می‌شود، قانون اورگان به شما این امکان را می‌دهد که از هرگونه اضافه پرداخت عاری از تقلب از مزایای بیمه بیکاری و مزایای تمدید شده درخواست معافیت کنید. این معافیت فقط در برنامه‌های زیر اعمال می‌شود:

  • بیمه بیکاری
  • مزایای تمدید شده (EB)
  • کمک هزینه جبران اضطراری بیکاری ناشی از بیماری همه‌گیر (PEUC)
  • کمک هزینه جبران بیکاری ناشی از بیماری همه‌گیر فدرال (FPUC)
  • کمک هزینه بیکاری ناشی از بیماری همه‌گیر (PUA)
  • کمک هزینه حقوق از دست رفته (LWA)
  • کمک هزینه جبران بیکاری افراد چند شغله (MEUC)

دستورالعمل‌های ارسال درخواست معافیت

نسخه‌ای از فرم درخواست معافیت از اضافه پرداخت اداره کار اورگان را دانلود و پر کنید. سه راه برای ارسال فرم معافیت اضافه پرداخت ایالتی وجود دارد:

  • فرم تکمیل شده را به همراه صفحه جلد که شامل «ATTN: BPC Waiver Requests» می‌شود به شماره 1811-947-503 فکس کنید.
  • فرم تکمیل شده را به BPC Overpayment Waivers 875 Union St. NE Salem, OR 97311 پست کنید.

در صورتی که به راهنمایی نیاز دارید، لطفاً با شماره 1995-947-503 با ما تماس بگیرید.