ተጨማሪ መርሓ ግብሮች

ከመደበኛው የሥራ አጥነት መድን ፕሮግራም በተጨማሪ፣ የቅጥር መምሪያው በተወሰኑ ሁኔታዎች ውስጥ ለሥራ አጥ ሠራተኞች ጥቂት ልዩ ፕሮግራሞችን ይሠራል። ብቁ መሆንዎን ለማወቅ ስለሚከተሉት ፕሮግራሞች የበለጠ ይወቁ።

ራስ ስራ እርዳታ ፕሮግራም ሥራ አጥ ሰዎች የግል ሥራ እንዲሠሩ ይረዳል።

ሥራ አጥነት ኢንሹራንስ ሥልጠና ፕሮግራም የተፈናቀሉ ሠራተኞች ወደ ሥራ እንዲመለሱ አዳዲስ ክህሎቶችን እንዲያገኙ ይረዳል።

የፌዴራል የንግድ ህግ ፕሮግራም በውጭ ውድድር ምክንያት ሥራ ላጡ ለአሜሪካ ሰራተኞች ጥቅማጥቅሞችን እና አገልግሎቶችን ይሰጣል፡፡

የስራ ድርሻ ፕሮግራም የኦሬገን የሥራ ንግዶች ከሥራ ማባረርን እንዲቆጠቡ እና በጊዜያዊ የንግድ ሥራ ማሽቆልቆል ወቅት ጎበዝ ሠራተኞችን እንዲቀጥሉ ያግዛል። አሠሪዎች ሠራተኞችን ከማሰናበት ይልቅ የአንዳንድ ሠራተኞችን ሰዓት ይቀንሳሉ፡፡ እነዚህ ሰራተኞች የጠፉትን ደሞዝ በከፊል ለማሟላት የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞችን ሊጠይቁ ይችላሉ።

The red arches of Sauvie Island Bridge cross the Multnomah Channel of the Willamette River near Portland. In the background is snow-capped Mt. St. Helens.

እንቅስቃሴ-አልባ ፕሮግራሞች

በጣም በሚያስፈልጋቸው ወይም በአደጋ ጊዜ፣ የፌደራል እና የክልል ህግ አውጭዎች የኦሬገን ዜጎችን ለመርዳት ተጨማሪ ፕሮግራሞችን ይፈቅዳሉ። በወረርሽኙ ውድቀት ወቅት ስለነበሩ ነገር ግን ከዚያ ወዲህ ለማይገኙ ፕሮግራሞችን መረጃ ለማግኘት ይህንን የወረርሽኝ ፕሮግራሞች ገጽ ይጎብኙ፡፡