برنامه قانون تجارت

برنامه کمک به تنظیم تجارت فدرال (TAA) که تحت قانون مجوز مجدد کمک به تنظیم تجارت در سال 2015 (قانون تجارت) مقرر شده است، مزایا و خدماتی را برای کارگران واجد شرایط ایالات متحده ارائه می دهد که مشاغل آنها تحت تأثیر منفی تجارت خارجی قرار گرفته است.

در سرتاسر کشور، جوامع شهری و روستایی حول محور صنایع خاصی شکل گرفته است. وقتی رقابت خارجی بر این صنایع تأثیر می‎گذارد، نه‎تنها افراد بلکه تمام جوامع این تأثیر را حس می‎کنند.

این برنامه فدرال در اورگان و جاهای دیگر به افرادی که به دلیل رقبای خارجی شغل خود را از دست داده‎اند، کمک می کند، مانند زمانی که کارخانه‎های تولیدی پس از انتقال فعالیت‎شان به خارج از کشور، تعطیل می‎شوند. این برنامه فرصت‎هایی را برای این کارگران اخراج شده فراهم می کند تا مهارت‎ها، اعتبارنامه‎ها، منابع و حمایت لازم برای پیمایش در مشاغل جدید و طولانی‎مدت را به دست آورند.

در این صفحه:

ویدئوهای حاوی یک مروری کلی بر قانون تجارت به انگلیسی، اسپانیایی، ویتنامی و روسی در دسترس هستند. فهرست پخش کامل را در یوتیوب مشاهده کنید.

دفترچه‎های قانون تجارت به انگلیسی، اسپانیایی، ویتنامی و روسی در دسترس هستند.

سؤالی دارید؟

ساعات کار واحد مرکزی قانون تجارت از 8 صبح تا 5 بعد ازظهر است. شما می‎توانید با واحد مرکزی قانون تجارت تماس بگیرید:

واحد مرکزی قانون تجارت

سازمان اشتغال اورگان

875 Union St. NE #084

Salem, OR 97311

تلفن: 503-947-3096

شماره تماس رایگان: 877-639-7700

نمابر: 503-947-1676

نمابر رایگان: 855-851-0168

ایمیل: taacentral@employ.oregon.gov

:TTY 7-1-1