Skip to main content

1099G Tax Information

1099G چیست؟

1099G یک فرم مالیاتی است که برای افرادی که مزایای بیمه بیکاری دریافت کرده​اند، ارسال می​شود. هنگام ثبت مالیات​بر درآمد فدرال و ایالتی در مرکز خدمات درآمد داخلی (IRS) و بخش درآمد Oregon، از این فرم استفاده می​کنید.

چرا فرم مالیاتی 1099G را دریافت می​کنم؟

هرگونه مبلغی که بابت جبران خسارت بیکاری در طول سال دریافت می​شود، باید به مرکز خدمات درآمد داخلی (IRS) و بخش درآمد Oregon گزارش شود. هنگامی که برای مزایای بیمه بیکاری اقدام می​کنید، می​توانید 10٪ از مقدار مزایای هفتگی خود را برای مالیات بر درآمد فدرال و / یا 6٪ برای مالیات بر درآمد ایالتی نگهدارید. می​توانید در هر زمان از طریق سیستم درخواست آنلاین تصمیم خود مبنی بر نگهداشتن مبلغ مالیات را به روز کنید.

کجا می​توانید اطلاعات 1099G خود را مشاهده کنید

فرم مالیاتی 1099G تا تاریخ 31 ژانویه برای شما ارسال خواهد شد. شما می​توانید در اوایل فوریه آن را در سیستم درخواست آنلاین در تب «فرم​های مالیاتی 1099G» و در قسمت پایینی برگه مشاهده کنید.

من بعد از ثبت درخواست از منزل خود نقل مکان کرده​ام. چطور 1099G خود را دریافت خواهم کرد؟

1099G شما به آدرسی که از شما در پرونده داریم ارسال خواهد شد. اگر آدرس منزل خود را تغییر داده​اید اما اطلاعات تماس خود را به روز نکرده​اید، می​توانید فرم 1099G را از سیستم درخواست آنلاین دانلود کنید. ما همچنین به شما توصیه می​کنیم که آدرس خود را در سیستم درخواست آنلاین نیز به روز کنید.

با فرم مالیاتی 1099G چه کاری انجام میدهم؟

وقتی فرم مالیاتی 1099G خود را دریافت کردید، باید آن را به همراه اظهارنامه مالیاتی فدرال و ایالتی خود ثبت کنید. مزایای بیمه بیکاری به عنوان درآمد مشمول مالیات در نظر گرفته می​شوند.

چرا وقتی درخواستی برای دریافت فرم 1099G نداشته​ام و یا در سال 2020 هیچ گونه مزایای بیمه بیکاری دریافت نکرده​ام، این فرم برای من ارسال شده است؟

اگر در سال 2020 برای دریافت مزایا درخواست نداده​اید اما فرم مالیاتی 1099G برای شما ارسال شده است، این می​تواند یک کلاهبرداری باشد! لطفاً هرگونه مورد کلاهبرداری یا مشکوک به کلاهبرداری را بلافاصله از طریق فرم سرقت هویت به ما گزارش کنید.

توجه: اگر از مبلغ دریافتی برای جبران خسارت خود مبلغی بابت مالیات نگه ندارید، این امر می​تواند منجر به بدهی مالیاتی برای شما گردد.