بیمه بیکاری آموزشی

برنامه بیمه بیکاری آموزشی (TUI) به کارگر​ان/کارمندان جابجا شده — افرادی که بیکار شده‌اند و احتمال ندارد به صنعت قبلی خودشان بازگردند — کمک می‌کند در زمانی که مهارت‌های جدید کسب می‌کنند، از خودشان و خانواده‌های‌شان پشتیبانی کنند. سپس می‌توانند به نیروی کار برگردند و مشاغل خود را پیش ببرند.

کارگر​ان/کارمندان جابجا شده مطابق برنامه TUI می‌توانند آموزش ببینند یا به مدرسه بروند و همزمان مزایای برنامه بیمه بیکاری را دریافت کنند. برنامه TUI هیچ آموزشی ارائه نمی‌دهد یا هزینه آموزشی را پرداخت نمی‌کند، اما نیاز به جستجوی کار و در دسترس برای انجام کار بودن را برای دریافت مزایا برطرف می‌کند. شما بدین ترتیب می‌توانید بصورت تمام وقت در مدرسه تحصیل کنید.

چيزهای بيشتری در روزنامه های هفتگی مون (وبینار) ياد بگيرید۰

آیا شما سؤالاتی در مورد شرایط لازم ونحوه درخواست برای این برنامه را دارید ؟

:میتوانید درروزنامه های هفتگی ما (وبینار آنلاین) بیشتر بیاموزید و سوالات خود را بپرسید مقدمه ومعرفی آموزش برنامه بیمه بیکاری

از کامپیوتر یا تلفن خود استفاده کنید تا هر جمعه ساعت ۹ صبح در زوم به ما ملحق شوید۰

توجه: وبینارها در روزهای تعطیل دولتی لغو خواهند شد۰

وبینارها فقط به زبان انگلیسی هستند، برای درخواست مترجم، به قسمت « نیاز به کمک ؟» مراجعه کنید۰

جمعه ها ساعت ۹ صبح به ما بپیوندید۰
Three older people wear blue graduation gowns and mortarboards. They are a black woman, a white man with a beard, and a white woman.

مهمترین نکاتی که باید دربارۀ برنامه TUI بدانید، چیست؟

برنامه TUI هر سال به هزاران کارگر​/کارمند جابجا شده کمک می‌کند تحصیلات و آموزش تأییدشده را پیگیری کنند تا بتوانند دوباره به نیروی کار برگردند. اما این برنامه چند نیاز خاص دارد.

  • برنامه TUI نمی‌تواند هزینه شهریه یا آموزش را پرداخت کند، بلکه مزایایی را برای افراد تحت تعلیم ارائه می‌کند.
  • تنها کارگران​/کارمندان جابجا شده واجدشرایط هستند. اگر درخواست دهید، سؤالاتی از شما خواهیم پرسید تا بدانیم که کارگر​/کارمند جابجا شده هستید یا خیر.
  • مدرسه یا مرکز آموزشی که می‌روید باید یک مجوز یا اعتبارنامه داشته باشد.
  • مدرسه یا مرکز آموزشی باید تمام وقت باشد.
  • مدرسه یا مرکز آموزشی باید صفحه 3 درخواست ارسالی شما را پر کرده باشد.

چه کسانی واجدشرایط برنامه TUI هستند؟

کارگر​/کارمند جابجا شده‌ای که اداره اشتغال تشخیص دهد احتمال ندارد به صنعت یا شغل قبلی خود برگردد. این شامل سربازان پیشین نظامی می‌شود.

ممکن است بخاطر رکود اقتصادی یا انحلال شرکت، کارگر​/کارمند جابجا شده شوید. برای مثال، اگر در کارگر خط مونتاژ کارخانه‌ای بودید که بخاطر پیشرفت‌های فناوری بسته شده، غیرممکن است که به شغل قبلی خود برگردید.

افرادی که هشت هفته پیاپی بیکار بوده‌اند، احتمالاً واجدشرایط هستند.

اگر شک دارید واجدشرایط هستید یا خیر، لطفاً این درخواست را تکمیل کنید تا بتوانیم تصمیم بگیریم که شرایط لازم را دارید یا خیر.

مزایای برنامه TUI چیست؟

کارگر​ان/کارمندان جابجا شده با برنامه TUI می‌توانند بصورت تمام وقت در مدرسه تحصیل کنند و همزمان مزایای برنامه بیمه بیکاری را دریافت کنند. هیچ الزامی برای جستجوی کار وجود ندارد. مشارکت کنندگان می‌توانند حداکثر تا 26 هفته مزایا را همراه با ضمیمه‌های دیگر در دسترس فدرالی یا ایالتی دریافت کنند.

برخی از مشارکت کنندگان TUI ممکن است برای بیکاری مکمل برنامه کارگر​ان/کارمندان جابجا شده (SUD)، ضمیمه‌ای که تنها برای برنامه TUI در دسترس است، واجدشرایط باشند.

وقتی عضو برنامه TUI هستم، چه آموزشی را می‌توانم دریافت کنم؟

شما می‌توانید در یک کالج محلی، دانشگاه یا برنامه فنی حرفه‌ای تأییدشده آموزش تمام وقت دریافت کنید. این برنامه باید توسط وزارت آموزش ایالات متحده آمریکا تأییدشده باشد، مجوزی ارائه دهد که اورگان یا یکی از انجمن‌های سرمایه گذاری نیروی کار منطقه‌ای آن را به رسمیت بشناسند.

بصورت کلی، آموزش باید تمام وقت باشد. معنای تمام وقت به مدرسه یا مرکز آموزشی بستگی دارد. اگر کلاس‌های موردنیاز در دسترس نباشد یا برای پایان آموزش خود تنها به کلاس‌های خاصی نیاز داشته باشید، ممکن است استثنائاتی را قائل شویم.

اگر مطمئن نیستید برنامه‌ای این شرایط را دارد یا خیر، لطفاً درخواست بررسی دهید.

وقتی عضو برنامه TUI هستم، چه مزایای دیگری را می‌توانم دریافت کنم؟

اعضای TUI ممکن است برای بیکاری مکمل کارگران​/کارمندان جابجا شده، واجدشرایط باشند. این مزایا حداکثر تا 26 هفته دیگر یا تا وقتی که آموزش تأییدشده شما پایان یابد، هر کدام زودتر اتفاق بیفتد، در دسترس خواهد بود.

چطور می‌توانم در برنامه TUI مشارکت کنم؟

قبل از اینکه در برنامه TUI درخواست دهید، باید یک درخواست ابتدایی برای دریافت مزایا در برنامه بیمه بیکاری ثبت کنید. بعد از آن، باید درخواست برنامه TUI را به اداره کار و اشتغال اورگان ارسال کنید. ما درخواست شما را بررسی خواهیم کرد و سؤالاتی از شما خواهیم پرسید تا بدانیم که کارگر​/کارمند جابجا شده هستید یا خیر. اگر شک دارید واجدشرایط هستید، لطفاً درخواست دهید تا ما آن را بررسی کنیم.

اگر درخواست شما را تأیید کنیم، مجوزی برای شرکت در برنامه TUI دریافت خواهید کرد.

مقدار مزایایی که از برنامه بیمه بیکاری دریافت خواهید کرد برابر با یک متقاضی معمول خواهد بود. ممکن است برای هر گونه ضمیمه‌های ایالتی یا فدرالی از جمله بیکاری مکمل برای کارگر​ان/کارمندان جابجا شده (SUD) واجدشرایط باشید.

چطور در برنامه TUI فعال بمانم؟

برای تداوم دریافت مزایا و شرکت در برنامه TUI، شما باید:

  • هر هفته در آموزش تأییدشده حضور داشته باشید.
  • درخواست هفتگی خود را پس از پایان هر هفته ثبت کنید.
  • نمرات یا مجوز تکمیل تحصیلات یا گزارش دیگری به اداره کار و اشتغال اورگان ارائه کنید که حضور و مشارکت رضایت بخش شما در آموزش را در پایان هر ترم ثابت کند.

با شرایط جستجوی کاری چه کنیم؟

شرایط جستجوی کار تا زمانی که تأییدیه برنامه TUI را دریافت کنید و در آموزش تمام وقت حاضر باشید، معلق می‌ماند. باید قادر به انجام کار باشید، برای انجام کار در دسترس باشید و فعالانه برای هر هفته‌ای که درخواست می‌دهید، کار جستجو کنید تا زمانی که بتوانید تأییدیه OED برای برنامه TUI را دریافت کنید.

وقتی تأییدیه را دریافت کردید و آموزش تمام وقت را آغاز کردید، دیگر مجبور نیستید کار جستجو کنید. این استثناء تا زمانی که در آموزش تأییدشده تمام وقت خودتان ثبت‌نام هستید و در حساب مزایای خود، موجودی دارید، پابرجاست. پس از مطالبه تمامی مزایای خودتان، دیگر واجدشرایط عضویت در برنامه TUI نخواهید بود.

با هزینه آموزش یا مدرسه چه کار کنیم؟

خودتان مسئول پرداخت هزینه آموزش یا شهریه خودتان هستید. برنامه TUI آموزش یا هزینه آموزش شما را ارائه نمی‌کند. این برنامه تنها نیاز به جستجوی کار را در زمان تحصیل در مدرسه یا آموزش دیدن را برطرف می‌کند.

مدرسه چه کاری باید بکند؟

یکی از نمایندگان مرکز آموزش یا مدرسه باید صفحه 3 درخواست شما برای برنامه TUI را پر کند.

سؤالی دارید؟

اگر درباره گزینه‌های تأمین بودجه یا آموزشی سؤالی دارید، با ارائه کننده آموزش یا مرکز WorkSource Oregon محلی خودتان تماس بگیرید. شما می‌توانید اطلاعات ارائه کننده آموزش محلی خودتان را در CareerOneStop یا WorkSource Oregon پیدا کنید.

اگر دربارۀ برنامه TUI از جمله نحوۀ ارائه درخواست سؤالی دارید، با مرکز برنامه ویژه به شماره
503-947-1800 یا 800-436-6191 تماس بگیرید. یکی از نمایندگان TUI جزئیات برنامه را به شما توضیح خواهد داد و اگر قصد ارائه درخواست را داشته باشید، یک برگه درخواست به شما ارائه خواهد کرد.

درخواست