شرکا

ما از شرکای انجمن خود سپاسگزاریم که با کمک خود باعث شدند به هر اورگانیایی که امکان دارد واجد شرایط دریافت مزایای بیکاری باشد، دسترسی پیدا کنیم. لطفاً با استفاده از اطلاعات مورد نیاز زیر، مزایای بیکاری و چگونگی ثبت درخواست را به افرادی که به آنها خدمتی می‌کنید اطلاع دهید تا آنها بتوانند در اسرع وقت مزایایی را که واجد شرایط هستند دریافت کنند.

راهنمایی و کمک جهت ثبت درخواست مهیا است. چندین روش‌ برای تماس با ما وجود دارد و ما خدماتی به زبان‌ها و روش‌های مختلف جهت رفع نیاز افراد ارائه می‌دهیم.

اطلاعات مورد نیاز جهت دانلود کردن

آیا شغل خود را از دست داده اید؟

کتابچه راهنمای درخواست‌کنندۀ بیمه بیکاری

چک لیست