رویه‌ی تجدیدنظر

هرگاه مزایای شما را کاهش دهیم یا با آن‌ها موافقت نکنیم، یک رأی اداری برای شما ارسال می‌کنیم. اگر با این رأی اداری موافق نباشید، از حق درخواست دادرسی برخوردار هستید. «دفتر دادرسی‌های اداری» (Office of Administrative Hearings, OAH) طی روند درخواست تجدیدنظر رأی اتخاذشده را مرور می‌کند. کارفرمای شما نیز در بعضی شرایط از حق مشابهی برای درخواست تجدیدنظر برای رأی اتخاذشده و درخواست دادرسی برخوردار است.

درطول دادرسی، قاضی قوانین اداری از Office of Administrative Hearings شهادت افراد دخیل را می‌شنود و سپس حکم صادر می‌کند. کارفرمایان می‌توانند در این جلسه شرکت کنند و شهادت بدهند. جلسات دادرسی معمولاً به‌صورت تلفنی برگزار می‌شود. ما بدون دریافت هزینه خدمات ترجمه و تسهیلات دیگر را دراختیار شما قرار می‌دهیم.

اگر برای یک رأی اداری درخواست تجدیدنظر می‌دهید، همچنان هر هفته برای مزایای مدنظرتان درخواست ارائه کنید. اگر نتیجه تجدیدنظر به نفع شما باشد، فقط مزایای هفته‌هایی را دریافت خواهید کرد که درخواست خود را به‌موقع برای آن‌ها تحویل داده باشید و از همه دیگر شروط واجدشرایط بودن برخوردار بوده باشید.

درخواست دادرسی

برای اینکه رأی اتخاذشده‌ای توسط «دفتر دادرسی‌های اداری» بررسی شود، باید پیش‌از نهایی شدن رأی، درخواست تجدیدنظر ارائه کنید و درخواست کنید جلسه دادرسی برگزار شود. هر رأی در زمان متفاوتی نهایی می‌شود، بنابراین حتماً برای درک رأی، نحوه درخواست تجدیدنظر، و مهلت زمانی درخواست تجدیدنظر، اطلاعات همراه هر رأی را بادقت مطالعه کنید. اگر بعداز نهایی شدن یک رأی برای آن درخواست تجدیدنظر کنید، درخواست دادرسی موعدگذشته درنظر گرفته می‌شود و ممکن است جلسه دادرسی برای شما برگزار نشود.

 • رأی‌های اداری 20 روز تقویمی بعداز پست کردن نامه حاوی آن‌ها نهایی می‌شوند. اگر با رأی موافق نباشید می‌توانید برای آن درخواست تجدیدنظر کنید.
 • رأی‌های مربوط به مزایای نقدی 10 روز تقویمی بعداز پست کردن نامه حاوی آن‌ها نهایی می‌شوند. اگر با مبلغ مزایای هفتگی، حداکثر مبلغ تعیین‌شده، و دستمزدهای مورداستفاده برای تعیین مطالبات سال پایه‌تان موافق نباشید می‌توانید درخواست تجدیدنظر کنید.

دستورالعمل‌های مربوط‌به نحوه درخواست تجدیدنظر در نامه حاوی رأی اتخاذشده درج خواهد شد. تاریخی که نامه را پست می‌کنیم «تاریخ صدور رأی» درنظر گرفته می‌شود. این تاریخ را در گوشه سمت راست بالای صفحه اول نامه پیدا خواهید کرد.

اطلاعات ضروری

لطفاً هنگام درخواست تجدیدنظر و برگزاری جلسه دادرسی، این اطلاعات را لحاظ کنید:  

 • «شماره تأمین اجتماعی» (Social Security Number, SSN) یا «شماره شناسایی مشتری» (Customer Identification Number, CID).
 • شماره رأی اداری یا شناسه نامه. این شماره در نامه‌ای که برایتان ارسال می‌کنیم قید شده است. 
 • تاریخ رأیی که برای آن درخواست تجدیدنظر می‌دهید. این همان «تاریخ صدور»‌ است.
 • اطلاعاتی که به ما کمک می‌کند دلیل نادرست بودن رای یا موافق نبودن شما با رأی اتخاذشده را درک کنیم. 
 • تاریخ‌ها یا زمان‌های به‌خصوصی که ممکن است برای شرکت در دادرسی دردسترس نباشید.

 می‌توانید درخواست تجدیدنظر و برگزاری جلسه دادرسی را به چندین روش مختلف ارائه کنید:

 • Frances Online: اگر در Frances Online رأیی دریافت کردید، به سیستم وارد شوید و «View or Change Benefit Details» (مشاهده یا تغییر جزئیات مزایا) و سپس «File an Appeal»‌ (درخواست تجدیدنظر) را انتخاب کنید. با دنبال کردن دستورالعمل‌ها، درخواست خود را ارسال کنید.
 • تماس با ما: اگر نمی‌توانید به سیستم Frances Online وارد شوید، از این فرم تماس با ما استفاده کنید. همچنین می‌توانید این فرم را در Frances Online در صفحه «Claimants» (مطالبه‌کنندگان) در بخش «Contact Us» (تماس با ما) پیدا کنید. 
 • با 503-947-3149 تماس بگیرید و پیامی حاوی همه اطلاعات لازم بگذارید.
 • فرم 2602 را تکمیل کنید و آن را برای ما ارسال کنید:
  • ازطریق فکس به شماره 503-947-1335 یا
  • پست کردن به نشانی: Unemployment Insurance – Hearings, P.O. Box 14135, Salem, OR 97309.

اگر رأی مربوط به پیش‌از 4 مارس 2024 است

اگر رأی پیش‌از 4 مارس 2024 صادر شده است، شاید رأی در Frances Online دردسترس نباشد. می‌توانید در Frances Online با ارسال پیامی ازطریق حساب Frances Online یا اگر نمی‌توانید به سیستم وارد شوید، ازطریق فرم تماس با مادرخواست تجدیدنظر ارائه کنید. لطفاً اطلاعات ضروری فهرست‌شده در بالا را ارائه کنید. همچنین می‌توانید از دیگر گزینه‌های ذکرشده در بالا استفاده کنید.

می‌توانید اطلاعات بیشتر درباره جلسات دادرسی و روند تجدیدنظر را در وب‌سایت دفتر دادرسی‌های اداری پیدا کنید.

آدرس خود را به‌روز کنید

اگر درخواست دادرسی کرده اید و باید آدرس خود را به‌روز کنید، بایستی هم به دفتر دادرسی‌های اداری به شماره 1515-947-503 و هم به مرکز بیمه بیکاری اطلاع دهید.