واژه نامه

AAA

 • قادر به انجام کار: شما قادر هستید به‎لحاظ ذهنی و جسمی کار کنید.
 • پیوسته در جستجوی کار: در طول هفته حداقل با دو کارفرما ارتباط مستقیم برقرار کرده‌اید، یا حداقل سه فعالیت کاریابی را در طول هفته انجام داده‌اید. نمونه فعال‌هایی که ثابت می‌کند در جستجوی کار هستید شامل بررسی اعلامیه‌های کاری، استفاده از ابزارهای کاریابی آنلاین، حضور در نمایشگاه شغلی، یا رفتن به کلاس برای تقویت مهارت‌های مصاحبه خودتان می‌شود.
 • در دسترس برای انجام کار: بدون محدودیتی که مانع از پذیرش کار توسط شما شود، قادر به کار کردن هستید (به‎عنوان مثال: مشکل رفت‌وآمد، بیماری، تعطیلات، یا عدم مراقبت خانوادگی یا مراقبت کودک ندارید که مانع از پذیرش کار توسط شما شود).

قضاوت

این یک فرآیند بررسی اضافی برای مطالبه‌های دریافتی بیمه بیکاری است که در شرایط خاص برای تعیین واجدشرایط دریافت مزایا بودن شخص مورد نیاز هست. اگر تردیدهای درباره واجدشرایط بودن شخص مطرح شود، اداره اشتغال اورگان به لحاظ قانونی وظیفه دارد بازرسی کند که شخص واجدشرایط دریافت مزایا می‌باشد یا خیر. بسیاری مسائل را می‌توان با سؤالات پیگیری سریع حل کرد، اما سایر مسائل باید از طریق فرآیند قضاوت بصورت جامع‌تر بررسی شوند. درباره تصمیمات اداری و قضاوت اطلاعات بیشتری کسب کنید.

سال مبنا

سال پایه شما اولین چهار ترم از آخرین پنج ترم تقویمی تکمیل شده قبل از هفته‎ای است که درخواست اولیه خود را برای دریافت مزایای بیمه بیکاری ثبت می‎کنید.

 • اگر در ژانویه، فوریه یا مارس 2022 مطالبه ابتدایی خود را ثبت کنید، سال پایه شما از 1 اکتبر 2020 تا 30 سپتامبر 2021 خواهد بود.
 • اگر مطالبه ابتدایی خود را در آوریل، می، یا ژوئن 2022 ثبت می‎کنید، سال پایه شما از 1 ژانویه 2021 تا 31 دسامبر 2021 خواهد بود.
 • اگر مطالبه ابتدایی خود را در جولای، آگوست یا سپتامبر 2022 ثبت می‎کنید، سال پایه شما از 1 آوریل 2021 تا 31 مارس 2022 خواهد بود.
 • اگر مطالبه ابتدایی خود را در اکتبر، نوامبر یا دسامبر 2022 ثبت می‎کنید، سال پایه شما از 1 جولای 2021 تا 30 ژوئن 2022 خواهد بود.

سال مزیت

سال مزیت شما یک دوره 52 هفته‌ای است که از اولین هفته ثبت مطالبه ابتدایی شما برای دریافت مزایای بیمه بیکاری آغاز می‌شود. توجه کنید که اگرچه سال مزیت شما دارای 52 هفته است، ممکن است حداکثر تا 26 بار مزیت هفتگی خود را دریافت کنید و اجازه ندارید یک مطالبه دریافت بیمه بیکاری ارگان جدید را تا پایان دوره 52 هفتگی سال مزیت خود ثبت کنید، حتی اگر کل مزایای خود را دریافت کرده باشید.

مزایای تمدیدشده، مزایای بیشتر تمدیدشده

برنامه‌های مزایای تمدیدشده (،EB بر اساس سرنام آن به زبان انگلیسی) و مزایای بیشتر تمدیدشده (،HEB بر اساس سرنام آن به زبان انگلیسی)، مزایای معمول بیمه بیکاری را در زمانی که ایالتی میزان بیکاری بالایی دارد، تمدید می‌کند. میانگین نرخ بیکاری در یک دوره سه ماه توسط فدرال بررسی می‌شود تا مشخص شود که آن ایالت مزایای تمدیدشده خواهد داشت یا خیر. وقتی میانگین نرخ بیکاری 8% یا بیشتر باشد، ارگان در دوره مزایای بیشتر تمدیدشده (HEB) قرار دارد و حداکثر تا 20 هفته دیگر مزایا ارائه خواهد شد. اگر این نرخ کمتر از 8% اما بیشتر از 6.5% باشد، ارگان در دوره مزایای تمدیدشده (EB) قرار دارد که در این صورت مزایا حداکثر تا 13 هفته بیشتر ارائه خواهد شد.

مطالبه پردازش شده

مطالبه بیمه بیکاری شما وقتی پردازش می‌شود که موجودی شما $0 شده باشد و هیچ وجه دیگری از آن برنامه مزایا در دسترس شما نباشد.

مطالبه منقضی شده

مطالبه‌های معمول بیمه بیکاری پس از 52 هفته منقضی می‌شوند. بدین معنا که پس از منقضی شدن مطالبه خودتان نمی‌توانید برای دریافت مزایای هفته‌های بیشتری مطالبه دهید، حتی اگر موجودی حساب شما مثبت باشد. باید یک مطالبه ابتدایی جدید را ثبت کنید. درباره مطالبه‌های منقضی شده و زمان ثبت مطالبه جدید، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

کلاهبرداری

کلاهبرداری بیمه بیکاری وقتی رخ می‌دهد که شخصی اطلاعات اشتباه ارائه کند یا برای دریافت مزایا، واقعیات را آگاهانه ارائه نکند. اگر آگاهانه اطلاعات را مخفی کنید یا اطلاعات اشتباه گزارش کنید، کلاهبرداری محسوب می‌شود. کلاهبرداری، جرم است و منجر به مجازات‌هایی مثل پیگیرد کیفری می‌شود. دربارۀ کلاهبرداری بیمه بیکاری و نیز سرقت هویت بیکاری اطلاعات بیشتری کنید.

درآمدهای ناخالص

اینها میزان درآمد شما قبل از پرداخت مخارج، مالیات یا سایر کسورات هستند. درآمدهای ناخالص باید از درآمدهای خالص بیشتر باشد.

سرقت هویت

ممکن است افراد مطالبه مزایای بیکاری را با استفاده از نام‌ها و اطلاعات شخصی ثبت کنند که بصورت غیرقانونی خریده‌اند یا در یک تخلف داده‌ای آنلاین دزدیده‌اند، یا وقتی اطلاعات شخصی‌تان را بصورت تصادفی یا آگاهانه با بقیه در میان می‌گذارید. وقتی شخصی از اطلاعات شخص دیگر برای ثبت مطالبه بیکاری استفاده می‌کند، مرتکب نوعی سرقت هویت می‌شود. وقتی اهالی ارگان درباره درخواست مربوطه خودشان برای دریافت مزایا، یک اطلاعیه از اداره اشتغال اورگان یا کارفرمای‌شان دریافت کنند، درباره این نوع کلاهبرداری خبردار می‌شوند. اگر این اتفاق برای شما رخ داده، بدین معناست که شخصی از اطلاعات شخصی شما شامل شماره تأمین اجتماعی و تاریخ تولد شما سوءاستفاده می‌کند. در اسرع وقت سرقت هویت بیکاری را به ما گزارش کنید. درباره سرقت هویت بیکاری و کلاهبرداری بیمه بیکاری اطلاعات بیشتری کنید.

تأیید هویت

ما برای اینکه کسی نتواند سرقت هویت بیکاری انجام دهد، فرآیند ایمنی و تأیید هویت خودمان را قوی‌تر و مستحکم‌تر کرده‌ایم. قبل از اینکه اطلاعات مربوط به مطالبه شما را در میان بگذاریم، باید مطمئن شویم که خودتان مخاطب ما هستید نه کسی که تظاهر می‌کند شماست. در صفحات هویت خود را تأیید کنید و در برابر کلاهبرداری از خودتان محافظت کنید اطلاعات بیشتری کنید.

iMatchSkills

این ابزار آنلاین تطبیق کار اداره اشتغال اورگان است. برای پیداکردن کار احتمالی از مهارت‌ها و سابقه کاری شما استفاده می‌کند. هر چه جزئیات بیشتری ارائه کنید، iMatchSkills می‌تواند بهتر به شما کمک کند. ثبتنام در imatchskills.org.

مطالبه ابتدایی

برای اینکه متوجه شوید واجدشرایط دریافت مزایای بیکاری هستید یا خیر، باید یک درخواست پر کنید. به این کار ثبت مطالبه ابتدایی می‌گویند. در هر سال مزیت تنها یکبار مطالبه ابتدایی ثبت می‌کنید.

درآمدهای خالص

درآمدهای خالص شما، کل درآمدهای شما بعد از کسر مخارج، مالیات یا سایر کسورات هستند. درآمدهای خالص باید از درآمدهای ناخالص کمتر باشد.

OED

اداره اشتغال اورگان (،OED بر اساس سرنام آن به زبان انگلیسی) یک مؤسسه ایالتی نیروی کار است. ما با پرورش نیروی کار متنوع و دارای چند مهارت از اشتغال اهالی ارگان را افزایش می‌دهیم و در طول دوران بیکاری، پشتیبانی ارائه می‌کنیم. درباره ما اطلاعات بیشتری کنید.

Frances Online

Frances Online بهترین راه برای ثبت درخواست اولیه خود جهت دریافت مزایا و بررسی درخواست غرامتی است که ثبت کرده‌اید. این سیستم همچنین به شما این امکان را می‌دهد که آدرس خود را به روز کنید و برای امکانات واریز مستقیم و غیره ثبت نام کنید. Frances Online به زبان‌های اسپانیایی و انگلیسی در دسترس است.

سیستم مطالبه آنلاین (OCS، بر اساس سرنام آن به زبان انگلیسی)

Frances Online جایگزینی برای Online Claim System است.

پرداخت اضافی

پرداخت اضافی زمانی رخ می‌دهد که مزایای به شما پرداخت شده اما شما واجدشرایط دریافت آن نبوده‌اید. برخی از پرداخت‌های اضافی زمانی رخ می‌دهد که مردم اطلاعات غیردقیق یا ناکامل به ما می‌دهند. پرداخت‌های اضافی دیگر بخاطر اشتباه ما در پردازش مطالبه شما رخ می‌دهند، و علت سایر موارد تغییری است که برای یک استیناف و بعد از دریافت اطلاعات جدید در تصمیم خودمان اعمال می‌کنیم.

وقتی پرداخت اضافی صورت گیرد، تعهد قانونی داریم که سعی کنیم و آنها را دریافت و جبران کنیم. اگر شما باعث پرداخت اضافی نشده باشید، معمولاً آن بدهی را با کسر کردن مبلغ بدهی از هر گونه مزایای واجدشرایط شما در آینده تهاتر و جبران می‌کنیم. وزارت کار ایالات متحده آمریکا به ما اجازه می‌دهد از برخی پرداخت‌های اضافی در شرایطی صرفنظر کنیم که شما مقصر پرداخت اضافی نباشید و یا بازپرداخت آن مشکلی غیرمنطقی ایجاد کند.

اطمینان مدلل

قوانین فدرالی و ایالتی خاصی در ارتباط با مؤسسات آموزشی و بیمه بیکاری وجود دارد. اگر در طول تعطیلات "اطمینان مدلل" به آموزگاران داده نشده باشد که پس از تعطیلات، آن را برگشت بدهند، ممکن است در طول تعطیلی موقت مدرسه یا تعطیلات واجدشرایط دریافت مزایا باشند. بصورت کلی، اطمینان مدلل به معنای پیشنهاد کاری مطابق حوزه یا توانمندی مشابه و نرخ مشابه پرداخت (یا 90% میزان پرداخت) است. پیشنهاد بصورت کتبی، شفاهی یا کمی قابل ارائه است. بهرصورت، باید برای تصمیم گیری درباره این قضیه، مطالبه شما را بررسی کنیم. درباره بیمه بیکاری و کارگران مدرسه مطالب بیشتری را مطالعه کنید.

پرداخت معطوف به گذشته

مزایای مدیون به کارگر بر اساس مطالبه‌ای که در گذشته ثبت کرده است.

خوداشتغال

اگر به جای کارفرما برای خودتان کار می‌کنید، خوداشتغال هستید.

بیمه بیکاری آموزشی (،TUI بر اساس سرنام آن به زبان انگلیسی)

برنامه بیمه بیکاری آموزشی (TUI) به کارگران جابجاشده واجدشرایط یا افرادی که نمی‌توانند به صنعت قبلی‌شان برگردند امکان می‌دهد به مدرسه بروند و همزمان مزایای معمول بیمه بیکاری را دریافت کنند تا بتوانند به مراقبت از خانواده‌های خود ادامه دهند و کار پیدا کنند. این برنامه هزینه آموزش را پرداخت نمی‌کند بلکه در زمانی که بصورت تمام وقت در مدرسه تحصیل می‌کنید، شرایط جستجوی کاری را از مطالبات هفتگی شما حذف می‌کند. درباره برنامه بیمه بیکاری آموزشی اطلاعات بیشتری کنید.

بیکار

بصورت کلی، هر هفته‌ای که کمتر از 40 ساعت کار کنید و درآمدتان کمتر از مقدار مزایای هفتگی‌تان باشد، بیکار محسوب می‌شوید.

بیمه بیکاری(،UI بر اساس سرنام آن به زبان انگلیسی)

وقتی بیکار می‌شوید، مزایای بیمه بیکاری (UI) جایگزین بخشی از درآمد ازدست رفته شما می‌شود. این کمک هزینه عمومی محسوب نمی‌شود. کارفرمایان بودجه برنامه بیمه بیکاری (UI) را می‌دهند و مالیات‌های UI از حقوق ماهیانه کارگر کسر نمی‌شود.

کارت ReliaCard® بانک آمریکا

اداره اشتغال مزایا را بصورت الکترونیکی با کارت ReliaCard بانک آمریکا، ویزاکارت، کارت بدهی یا سپرده گذاری مستقیم پرداخت می‌کند. اگر برای سپرده گذاری مستقیم درخواست ندهید، یک ReliaCard برای شما ارسال خواهد شد.

هفته انتظار

هفته انتظار اولین هفته‎ای است که مطالبه هفتگی را مطرح می‎کنید و تمامی شرایط واجدشرایط بودن را دارید. قبل از اینکه بتوانید مزایا را دریافت کنید، مطابق قانون ارگان باید یک هفته انتظار را برای هر مطالبه سپری کنید. شما باید برای دریافت اعتبار آن به عنوان هفته انتظار مطالبه هفتگی بدهید، اما برای این هفته پولی دریافت نخواهید کرد.

مقدار مزیت هفتگی(،WBA بر اساس سرنام آن به زبان انگلیسی)

مقدار مزیت هفتگی (WBA) شما 1.25% کل درآمدهای ناخالص سال مبنای شما می‌باشد. مطابق قانون ارگان، این مبلغ کمتر از حداقل مقدار مزیت یا بیشتر از حداکثر مقدار مزیت دریافتی شما نخواهد بود.

برای مثال، کارگری که سال قبل 12.50$ در ساعت درآمد داشته و 40 ساعت در هفته کار کرده، دارای درآمدهای ناخالص سال مبنا 26000$ می‌باشد و 325$ در هفته به عنوان مزایای بیکاری دریافت می‌کند. 

مطالبه هفتگی

برای دریافت مزایای بیکاری، باید یک مطالبه هفتگی ثبت کنید. این مطالبه با مطالبه ابتدایی فرق دارد. مطالبه هفتگی مقدار پولی که برای هفته قبل شما ارسال خواهیم کرد را تعیین می‌کند. مطالبه‌های هفتگی برای هفته قبل ثبت می‌شوند و یکشنبه‌ها شروع و شنبه‌ها تمام می‌شوند. برای ثبت مطالبه هفتگی خود برای هفتگی که شنبه تمام شده، باید تا یکشنبه صبر کنید.

سهم کاری

برنامه سهم کاری به کارفرمایان اختیار می‌دهد که نیروی کاری خودشان را اخراج یا تعلیق کنند. کارفرمایان می‌توانند با کاهش ساعات کاری کارگران ماهر، آنها را در دوران کم کاری نگهداری کنند. کارمندان واجدشرایطی که ساعات کاری آنها کم شده بخشی از مزایای بیمه بیکاری را برای جبران دستمزد از دست داده دریافت خواهند کرد. درباره Work Share Oregon اطلاعات بیشتری کنید.

WorkSource Oregon

WorkSource Oregon کارجویان را از هزاران شغل موجود و فرصت‌های آموزشی مطلع می‌کند و ارتباط کارفرمایان را با داوطلبان واجدشرایط برقرار می‌کند. خدمات رایگان هستند. WorkSource Oregon خدمات زیر را ارائه می‌کند:

 • معرفی‌های شغلی
 • کارگاه‌هایی که موضوعاتی مثل آماده شدن برای مصاحبه، نوشتن سابقه کاری و دانش پایه رایانه را پوشش می‌دهند
 • برنامه‌ریزی کاری
 • آموزش و فرصت‌های آموزشی دارای کمک هزینه بورسیه

مرکز WorkSource Oregon

مراکز WorkSource Oregon سرتاسر ایالت، خدمات استخدامی و منابع آموزشی رایگان ارائه می‌کنند. مرکز WorkSource Oregon محله خودتان را پیدا کنید.

1099G

 فرم مالیاتی 1099G برای افرادی ارسال می‎شود که مزایای بیمه بیکاری به آنها پرداخت شده است. وقتی مالیات‌ بر درآمد فدرالی و ایالتی خود را در خدمات درآمد داخلی (IRS) و اداره درآمد ارگان ثبت می‌کنید، از آن استفاده می‌کنید. می‌توانید فایل خود را از طریق Frances Online دانلود کنید.