تقسیم کار چیست؟

برنامه «تقسیم کار» (Work Share) به کسب‌وکارهای اورگان کمک می‌کند تا از تعدیل کارکنان خودداری کنند و نیروهای با استعداد را در طول کاهش موقت کسب‌وکار حفظ کنند. به جای تعدیل نیرو، کارفرمایان ساعات کاری برخی از کارکنان را کاهش می‌دهند و سپس از مزایای بیمه بیکاری استفاده می‌کنند تا بخشی از دستمزدی را که این کارمندان در نتیجه کاهش ساعات کاری خود از دست داده‌اند، جبران کنند.

از طریق تقسیم کار، کارفرمایان از تعدیل نیرو اجتناب می‌کنند، کارمندان آموزش دیده و بسیار ماهر خود را نگه می‌دارند، از استخدام و آموزش کارکنان جدید اجتناب می‌کنند و به حفظ روحیه کارکنان کمک می‌کنند. این مورد به کارکنان این امکان را می‌دهد که امنیت شغلی بیشتری داشته باشند، مهارت‌ها و صلاحیت‌های خود را حفظ کنند، مزایای مراقبت‌های بهداشتی و بازنشستگی خود را محفوظ بدارند و به مزایای بیمه بیکاری دسترسی داشته باشند بدون اینکه نیازی به ارائه درخواست‌های هفتگی داشته باشند.

صدها کارفرما در اورگان به منظور جلوگیری از تعدیل نیرو از برنامه تقسیم کار استفاده می‌کنند.

شما به عنوان یک کارمند، نمی‌توانید برای شرکت در برنامه تقسیم کار درخواست بدهید. فقط کارفرمایان می‌توانند برای شرکت در برنامه اقدام کنند. در صورتی که کارفرمایان دارای سه کارمند یا بیشتر باشند و آن کارمندان واجد شرایط دریافت مزایای بیمه بیکاری باشند، می‌توانند در برنامه تقسیم کار شرکت کنند.

کارکنان تحت پوشش طرح تقسیم کار باید حداقل 20 درصد ساعات کاری خود را کاهش دهند اما نه بیش از 40 درصد، باید برای کار در دسترس باشند، و برای کارفرما بدون وقفه به طور تمام وقت به مدت شش ماه یا پاره وقت به مدت یک سال کار کرده باشند. همچنین کارکنان مشمول طرح تقسیم کار نمی‌توانند کارمند فصلی باشند.

مدت برنامه‌های تقسیم کار یک سال است. در صورتی که کارمندی جهت کار برای کارفرما دیگر در دسترس نباشد، اداره کار واجد شرایط بودن را بررسی خواهد کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه تقسیم کار، با شماره 1800-947-503 تماس بگیرید یا به صفحه تقسیم کار(Work Share page) در وبسایت اداره کار اورگان مراجعه کنید.


سؤالی دارید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه تقسیم کار، با شماره 1800-947-503 تماس بگیرید یا به صفحه تقسیم کار(Work Share page) در وبسایت اداره کار اورگان مراجعه کنید.

صفحه تقسیم کار(Work Share page)