تقسیم کار چیست؟

برنامه «تقسیم کار» (Work Share) به کسب‌وکارهای اورگان کمک می‌کند تا از تعدیل کارکنان خودداری کنند و نیروهای با استعداد را در طول کاهش موقت کسب‌وکار حفظ کنند. به جای تعدیل نیرو، کارفرمایان ساعات کاری برخی از کارکنان را کاهش می‌دهند و سپس از مزایای بیمه بیکاری استفاده می‌کنند تا بخشی از دستمزدی را که این کارمندان در نتیجه کاهش ساعات کاری خود از دست داده‌اند، جبران کنند.

از طریق تقسیم کار، کارفرمایان از تعدیل نیرو اجتناب می‌کنند، کارمندان آموزش دیده و بسیار ماهر خود را نگه می‌دارند، از استخدام و آموزش کارکنان جدید اجتناب می‌کنند و به حفظ روحیه کارکنان کمک می‌کنند. این مورد به کارکنان این امکان را می‌دهد که امنیت شغلی بیشتری داشته باشند، مهارت‌ها و صلاحیت‌های خود را حفظ کنند، مزایای مراقبت‌های بهداشتی و بازنشستگی خود را محفوظ بدارند و به مزایای بیمه بیکاری دسترسی داشته باشند بدون اینکه نیازی به ارائه درخواست‌های هفتگی داشته باشند.

صدها کارفرما از Work Share Oregon برای اجتناب از اخراج استفاده می‌کنند

به‌عنوان کارمند، نمی‌توانید Work Share درخواست کنید. فقط کارفرمایان می‌توانند برای شرکت در برنامه درخواست بدهند. کارفرمایان درصورتی واجد شرایط Work Share هستند که سه کارمند یا بیشتر داشته باشند و آن کارمندان واجد شرایط دریافت مزایای بیمه بیکاری باشند.

پس از تأیید Work Share، در مدت کاهش حجم کاری، ساعات کار کارمندان شرکت کننده حداقل 10٪ و نه بیش از 50٪ کاهش می یابد، اما باید برای کار توانایی و آمادگی داشته باشند. کارمندان در این دوره‌ها مسئول تکمیل درخواست هفتگی خواهند بود. کارمندان مشمول طرح Work Share نمی‌توانند کارگر فصلی باشند.

طرح‌های Work Share تا یک سال معتبر خواهد بود. اگر کارمندی دیگر آمادگی کار برای آن کارفرما را نداشته باشد، اداره کار واجد شرایط بودن را بررسی خواهد کرد.

سؤالی دارید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه تقسیم کار، با شماره 1800-947-503 تماس بگیرید یا به صفحه تقسیم کار(Work Share page) در وبسایت اداره کار اورگان مراجعه کنید.

صفحه تقسیم کار(Work Share page)