Skip to main content

آیا شغل خود را از دست داده‌اید؟

آیا ساعات کاری شما کاهش یافته است؟

شما ممکن است برای چایگزینی بخشی از دستمزد از دست رفته خود واجد شرایط مزایای بیکاری باشید.

این یک نوع مساعدت عمومی محسوب نمی‌شود.

هر فردی که مجوز کار در ایالات متحده آمریکا را داشته باشد می‌تواند واجد شرایط باشد.

  • برای دریافت اطلاعات مهم درباره مزایا و اعلان‌های مهم، در فهرست لیست ایمیل ما ثبت نام کنید.