Quý vị có bị cắt giảm giờ làm hay có bị mất việc làm không?

Nếu quý vị đã bị mất việc làm hoặc bị giảm số giờ làm việc, quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp để bù đắp một phần cho thu nhập bị mất của mình.  

Đây không phải là một loại trợ cấp xã hội hoặc gánh nặng xã hội. Bất kỳ ai làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ đều có thể hội đủ điều kiện. 

Colorful flags line a pedestrian bridge over the Deschutes River in the Old Mill District of Bend.

Tìm hiểu cách đăng ký trợ cấp thất nghiệp

Tìm hiểu về cách đăng ký trợ cấp thất nghiệp và những tài liệu và thông tin cần thiết. Từ đó, bắt đầu đơn ghi danh trực tuyến của quý vị trong Hệ thống Yêu cầu Trực tuyến của chúng tôi.

Quý Vị Nộp Đơn Như Thế Nào?

Xác minh danh tính của quý vị

Sở Lao động Oregon nỗ lực ngăn chặn hành vi gian lận và đánh cắp danh tính để bảo vệ người lao động và doanh nghiệp. Chúng tôi xác minh danh tính của quý vị để quý vị có thể nhanh chóng nhận được trợ cấp thất nghiệp. Quý vị có thể đọc thêm về cách cơ quan chống gian lận và cách bảo vệ bản thân và những người khác.

Chúng tôi đã lập một danh sách chi tiết các giấy tờ tùy thân được chấp nhận.

Xác minh danh tính

Nhận trợ giúp tìm việc

Để được trợ giúp tìm việc hoặc đào tạo lại cho một lĩnh vực khác khác, hãy sử dụng các dịch vụ của WorkSource Oregon trong khu vực của quý vị. Hầu hết mọi người đều phải đăng ký dịch vụ việc làm sau khi nộp đơn yêu cầu ban đầu để xin trợ cấp. Nếu quý vị sinh sống ở Oregon hoặc gần Oregon nhưng thường xuyên làm việc tại Oregon, quý vị sẽ cần ghi danh trên iMatchSkills và sau đó gặp trao đổi với nhân viên của WorkSource Oregon (trực tuyến hoặc trực tiếp gặp mặt) để hoàn tất định hướng việc làm.

Tìm Việc Làm Và WorkSource Oregon

Báo cáo hành vi gian lận Bảo hiểm thất nghiệp

Nếu quý vị có thông tin về gian lận bảo hiểm thất nghiệp, vui lòng điền thông tin báo cáo hành vi gian lận của chúng tôi vào liên kết bên dưới hoặc gọi đến số 503-947-1995 hoặc 1-877-668-3204. Chúng tôi xem xét tất cả các báo cáo mà chúng tôi nhận được, bất kể quý vị cung cấp bao nhiêu thông tin. Quý vị cung cấp thông tin càng chi tiết khi báo cáo hành vi gian lận bảo hiểm thất nghiệp thì càng có ích cho chúng tôi tiến hành điều tra.

BIỂU MẪU BÁO CÁO GIAN LẬN

Kết nối với các Thông tin Hữu ích Khác

Sở Lao động Oregon và các tổ chức khác cung cấp nhiều thông tin khác nhau cho nhân viên, chủ hãng và các cư dân khác của Oregon.

Các Nguồn trợ giúp

Chủ hãng

Quý vị có phải là chủ hãng hoặc chủ doanh nghiệp đang tìm kiếm thông tin? Truy cập trang mạng Chủ hãng của Sở Lao động để biết thông tin cụ thể về các yêu cầu khai báo, đóng góp và các chương trình như Work Share (Chia sẻ Việc làm), thứ có thể giúp quý vị tránh bị thiếu việc làm.

Chủ hãng