ትርፍ ክፍያን አለመክፈል

ነገር ግን፣ አንድ ሰው ብቁ ሳይሆን ጥቅማ ጥቅሞችን የሚቀበል ከሆነ፣ ገንዘቡን መልሶ መክፈል ይኖርበታል። ይህ ትርፍ ክፍያ ይባላል። ለብዙዎች፣ የትርፍ ክፍያ ( overpayment ) ማስታወቂያ መቀበል በሰዎች ህይወት ውስጥ ቀድሞውኑ ለነበረው አስቸጋሪ ጊዜ ጭንቀትን ሊጨምር ይችላል። የትርፍ ክፍያ ማስታወቂያ ከደረሰዎት እና ክፍያ መክፈል የገንዘብ ችግር ከሆነ፣ የትርፍ ክፍያ ምህረት እንዲደረግልዎት እንዲጠይቁ እናበረታታዎታለን።

A wooden pedestrian bridge crosses a stream in Selmac Lake Park near Selma.

የእስቴ UI ትርፍ ክፍያ ይቅርታ

መልሶ መክፈል የገንዘብ ችግር እንደሚያስከትል ከተረጋገጠ የኦሬገን ህግ ለመደበኛ የስራ አጥነት መድን ጥቅማጥቅም ያለማጭበርበር ለተከፈለው ትርፍ ክፍያ እና ለተራዘመ ጥቅማጥቅም ይቅርታ ለመጠየቅ እድል ይሰጥዎታል፡፡ ይህ ይቅርታ ለሚከተሉት ፕሮግራሞች ብቻ ይሠራል ፣

የሥራ አጥነት ኢንሹራንስ

የተራዘሙ ጥቅማጥቅሞች (Extended Benefits (EB))

የይቅርታ ጥያቄ የማስረከቢያ መመሪያዎች

የኦሬገን የሥራ መምሪያን የትርፍ ክፍያ ይቅርታ ጥያቄ ያውርዱ እና ይሙሉ፡፡ የእስቴት የትርፍ ክፍያ መልቀቂያ ቅጽ ለማስገባት ሶስት መንገዶች አሉ፣

  • ከተጠናቀቀው ሰነድ ጋር ኢሜይል ለ UIOverpayments@employ.oregon.gov ይላኩ። በርዕሰ-ጉዳይ መስመር "Waiver Request" ብለው ይጻፉ፡፡
  • የተጠናቀቀውን ሰነድ በፋክስ ቁጥር 503-947-1811 "ATTN: BPC Waiver Requests"ን ባካተተ የሽፋን ገጽ ይላኩ፡፡
  • የተጠናቀቀውን ሰነድ ለBPC Overpayment Waivers 875 Union St. NE Salem, OR 97311 ይላኩ።

እርዳታ ከፈለጉ፣ እባክዎን በ 503-947-1995 ይደውሉልን።

የፌደራል ፕሮግራም የትርፍ ክፍያ ይቅርታ

የዩኤስ አሜሪካ የሰራተኛ መምሪያ ለእስቴት ኤጀንሲዎች ሰዎች ከፌዴራል ወረርሽኙ የድንገተኛ አደጋ ጥቅማ ጥቅሞች የተቀበሉትን አንዳንድ የትርፍ ክፍያዎችን እንዲተዉ ስልጣን ሰጥቷቸዋል። የኦሬገን የስራ መምሪያ ብቁ ለሆኑ ጠያቂዎች ለፌዴራል ጥቅማጥቅሞች ትርፍ ክፍያ የመተው አማራጭ በኦንላይን ላይ ያቀርባል፡፡ ለትርፍ ክፍያው ጥፋተኛ እንዳልሆኑ ከተረጋገጠ እና መልሶ መክፈል የገንዘብ ችግርን የሚያስከትል ከሆነ ክፍያው እንዲተው መጠየቅ ይችላሉ። ይህ ይቅርታ ለሚከተሉት ፕሮግራሞች ብቻ ይሠራል ፣

  • የወራርሽ ድንገተኛ የሥራ አጥነት ካሳ (Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC))
  • የፌዴራል ወራርሽኝ የሥራ አጥነት ካሳ (Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC))
  • የወረርሽኝ ሥራ አጥነት እርዳታ (Pandemic Unemployment Assistance (PUA))
  • የጠፋ የደመወዝ ድጋፍ (Lost Wages Assistance (LWA))

የቅይጥ ገቢ አግኚዎች የስራ አጥነት ካሳ (Mixed Earners Unemployment Compensation (MEUC))