Những Lựa Chọn Chuyển Giao Thanh Toán

Sở Lao Động (The Employment Department) có nhiều sự lựa chọn cho việc chuyển ngân cho hai chương trình Bảo Hiểm Thất Nghiệp và chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon.

Quý vị có thể ghi danh để nhận bảo hiểm thất nghiệp của quý vị hoặc quyền lợi nghỉ phép có lương được trả qua chuyển khoản trực tiếp hoặc thẻ tín dụng đã thanh toán. Quý vị bắt buộc phải đọc hoặc nghe những thông báo của thẻ tín dụng đã thanh toán trước khi nhận thẻ Ngân Hàng Hoa Kỳ ReliaCard. Quý vị bắt buộc làm điều này nếu quý vị chọn cách thanh toán bằng ReliaCard hoặc chuyển khoản trực tiếp bởi vì nếu chuyển khoản trực tiếp của quý vị không thực hiện được thì các thanh toán của quý vị có thể sẽ được chuyển qua thẻ ReliaCard.

The Fremont Bridge crosses the Willamette River as old wooden piles stand in the water and a cargo ship docks on the far shore.

Đăng kí cho Chuyển Khoản Trực Tiếp

Với chuyển khoản trực tiếp, chúng tôi chuyển thanh toán quyền lợi hàng tuần của quý vị bằng phương tiện điện tử vào tài khoản ngân phiếu hoặc tài khoản tiết kiệm của quý vị tại ngân hàng của quý vị, hiệp hội tín dụng, hoặc tổ chức cho vay hoặc tiết kiệm. Quý vị sẽ cần số định tuyến và số tài khoàn của quý vị để thiết lập chuyển khoản trực tiếp. Có nhiều cách để đăng kí cho chuyển khoản trực tiếp:

  • Quý vị có thể dùng Frances Online để thiết lập nhận tiền gửi trực tiếp cho cả hai chương trình.
  • Cho cả hai chương trình, quý vị có thể in mẫu đơn Ủy Quyền cho Chuyển Khoản Điện Tử. Cho các quyền lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp, điền tờ đơn và gửi điện tín tới số trên tờ đơn hoặc gửi nó tới địa chỉ trên tờ đơn. Lựa chọn này sẽ chậm trễ việc nhận được yêu cầu chuyển khoản trực tiếp của quý vị.

Xin ghi nhớ kiểm tra lại số tài khoản nhà băng của quý vị và thông tin số định tuyến cẩn thận khi quý vị thiết lập chuyển khoản trực tiếp của quý vị.

Có thể sẽ mất đến hai tuần để xác nhận thông tin tài khoản của quý vị khi chúng tôi nhận được nó. Chỉ nộp yêu cầu chuyển khoản trực tiếp một lần, bởi vì nộp yêu cầu lần thứ hai cho chuyển khoản trực tiếp trước khi quá trình xác minh được hoàn tất sẽ bắt đầu một quá trình xác minh mới. Điều này sẽ làm chậm trễ chuyển khoản trực tiếp của quý vị được thiết lập.

Nhận thẻ tín dụng đã thanh toán trước

Với Thẻ Tín Dụng Đã Thanh Toán trước, chúng tôi sẽ nạp các khoản thanh toán của quý vị vào thẻ được gọi là ReliaCard. Thẻ này có thể được sử dụng ở bất kỳ nơi nào chấp nhận thẻ Visa.

Xin vui lòng theo dõi thẻ trong thư tín. Thẻ sẽ được gửi đến trong một phong bì có cửa sổ màu trắng. Xin đừng vứt thẻ đi, ngay cả sau khi quý vị đã ghi danh ký gửi tiền trực tiếp. Nếu tiền gửi trực tiếp của quý vị không thành công vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ tự động chuyển khoản thanh toán trở lại cho quý vị thông qua tài khoản thẻ ReliaCard của quý vị. Nếu tiền gửi trực tiếp của quý vị không thành công và quý vị chưa có tài khoản với thẻ ReliaCard, một tài khoản sẽ được thiết lập cho quý vị.

Khi quý vị nhận được thẻ của mình, quý vị có thể kích hoạt thẻ của mình bằng cách đăng nhập vào trang mạng của chủ thẻ usbankreliacard.com hoặc trên Ứng Dụng Di Động ReliaCard của Ngân Hàng Hoa Kỳ. Để kiểm tra số dư tài khoản của quý vị hoặc thông tin tài khoản ReliaCard khác, quý vị có thể truy cập trực tuyến vào tài khoản của mình trên trang mạng chủ thẻ ReliaCard hoặc ứng dụng di động.

Quý vị nên liên lạc trực tiếp với Ngân Hàng Hoa Kỳ nếu thẻ của quý vị bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc quý vị nghĩ rằng thẻ của mình đã bị đóng băng. Ngân Hàng Hoa Kỳ sẽ có các biện pháp bảo mật có thể liên quan đến việc đóng băng tài khoản khi có các hoạt động đáng ngờ hoặc giao dịch bị tranh chấp trên thẻ của quý vị. Nếu quý vị cho rằng thẻ ReliaCard của mình đã bị đóng băng không là việc sai lầm, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với Ngân Hàng Hoa Kỳ theo số 855-282-6161. Sở Việc Làm Oregon không có khả năng làm gì để hóa giải tài khoản trong thẻ ReliaCard hoặc vượt qua các giới hạn biện pháp bảo mật của Ngân Hàng Hoa Kỳ.

Bảo vệ bản thân để khỏi bị gian lận

Nếu quý vị được yêu cầu gửi tiền hoặc thực hiện một khoản thanh toán để tiếp cận các khoản trợ cấp thất nghiệp hoặc Nghỉ Phép Có Lương, thì đây là một trò lừa đảo. Sở Việc làm Oregon sẽ không bao giờ yêu cầu quý vị trả bất cứ một lệ phí nào để được hưởng bất kỳ phúc lợi nào mà quý vị hội đủ điều kiện nhận.

Chúng tôi cũng không sử dụng bất kỳ công ty bên ngoài nào khác (ngoài công ty ReliaCard của Ngân Hàng Hoa Kỳ hoặc tiền gửi trực tiếp qua tài khoản mà quý vị đã ủy quyền) để gửi các khoản trợ cấp phúc lợi cho quý vị. Tất cả các thông tin liên lạc về phúc lợi của quý vị sẽ đến trực tiếp từ Sở Việc Làm Oregon, không phải từ một công ty bên ngoài nào khác.

Nếu có ai đó yêu cầu quý vị gửi tiền cho họ để được nhận trợ cấp của quý vị, hãy liên lạc trực tiếp với oregonconsumer.gov hoặc gọi số 877-877-9392 để báo cáo hành vi lừa đảo.

Nếu quý vị nhận được điện thư (email) hoặc tin nhắn mà quý vị nghĩ có thể là từ một kẻ lừa đảo giả làm Sở Việc Làm Oregon — hoặc giả làm một quan chức chính phủ khác, chẳng hạn như một nhà lập pháp — đừng nhấp vào bất kỳ mạng liên kết nào và đừng trả lời. Xin vui lòng nộp đơn khiếu nại tại oregonconsumer.gov hoặc gọi số 877-877-9392.

Để xác minh xem Sở Việc Làm Oregon đã liên lạc với quý vị hay chưa, xin vui lòng gọi số 1-877-345-3484 để nhận trợ cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp hoặc số 1-833-854-0166 để nhận trợ cấp phúc lợi từ Nghỉ Phép Có Lương.

Tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ bản thân khỏi hành vi trộm cắp danh tính và gian lận, cũng như cách báo cáo.

Thẻ ReliaCard là do Hiệp Hội Ngân Hàng Quốc Gia Hoa Kỳ phát hành theo giấy phép của Visa U.S.A. Inc. ©2023 U.S. Bank. Thành viên của FDIC