Skip to main content

Frequently Asked Questions

Trước khi đăng ký

Tôi có đủ điều kiện không?

 1. Tôi có đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp không?

  Qúy vị bị coi là thất nghiệp bất cứ tuần nào quý vị làm việc ít hơn 40 giờ và kiếm được ít hơn số tiền trợ cấp hàng tuần của quý vị. Số tiền trợ cấp hàng tuần của quý vị là 1,25% năm cơ sở * tổng thu nhập. Ví dụ: nếu quý vị kiếm được 20.000 đô la trong năm cơ sở, số tiền trợ cấp hàng tuần của quý vị sẽ là 250 đô la. Đối với các đơn xin trợ cấp nộp trước ngày 28 tháng 6 năm 2020, khoản thanh toán bảo hiểm thất nghiệp (UI) thông thường tối thiểu là 151 đô la mỗi tuần và tối đa là 648 đô la mỗi tuần. Đối với các đơn xin trợ cấp lần đầu mới được nộp sau ngày 28 tháng 6 năm 2020, mức tối thiểu là 157 đô la và mức tối đa là 673 đô la.

  Nếu quý vị đủ điều kiện, quý vị phải nộp một đơn cho mỗi tuần quý vị muốn nhận trợ cấp và đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện hàng tuần.

  Đối với trợ cấp thất nghiệp thông thường, quý vị đủ điều kiện nếu quý vị đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện hàng tuần này:

  • Quý vị được coi là thất nghiệp trong tuần quý vị muốn xin trợ cấp,
  • Quý vị đã được trả ít nhất 1.000 đô la hoặc làm việc ít nhất 500 giờ trong năm cơ sở của mình,
  • Quý vị đã kiếm được ít nhất một số tiền lương năm cơ sở ở Oregon,
  • Chủ lao động của quý vị đã trả hoặc nên trả thuế bảo hiểm thất nghiệp cho tiền lương năm cơ sở của quý vị và
  • Quý vị có thể làm việc, sẵn sàng làm việc và tích cực tìm kiếm công việc. Lưu ý rằng yêu cầu này đã thay đổi do đại dịch COVID-19. Xem quy tắc tạm thời của chúng tôi.

  Đối với chương trình Hỗ trợ Thất nghiệp Do Đại dịch mới (PUA), quý vị có thể đủ điều kiện nếu quý vị không có việc làm do COVID-19 và không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường. Tìm hiểu thêm về PUA tại đây.

  Quý vị có thể làm Câu hỏi kiểm tra tính đủ điều kiện của chúng tôi hoặc xem danh sách kiểm tra tính đủ điều kiện của chúng tôi để giúp xác định xem quý vị có đủ điều kiện không. Cách duy nhất để biết chắc chắn là đăng ký bằng cách nộp đơn xin trợ cấp lần đầu.

  *Năm cơ sở của quý vị thường là bốn quý đầu tiên trong năm quý dương lịch cuối cùng trước tuần mà quý vị nộp đơn xin trợ cấp.

  • Nếu quý vị nộp đơn vào tháng 3 năm 2020, năm cơ sở của quý vị là từ ngày 1 tháng 10 năm 2018 đến ngày 30 tháng 9 năm 2019.
  • Nếu quý vị nộp đơn vào tháng 4, tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2020, năm cơ sở của quý vị là từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.
  • Nếu quý vị nộp đơn vào tháng 7, tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2020, năm cơ sở của quý vị là từ ngày 1 tháng 4 năm 2019 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020.
 2. Thu nhập của tôi đã bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Tôi có thể nhận trợ cấp thất nghiệp không?

  Nhiều khả năng. Bộ Lao động đặt ra một số quy tắc tạm thời vì COVID-19. Các quy tắc này bắt đầu từ ngày 8 tháng 3 năm 2020, khi tình trạng khẩn cấp toàn tiểu bang được tuyên bố. Theo các quy tắc mới, quý vị đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp nếu quý vị đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện hàng tuần (xem Câu hỏi 1).

  Ngoài ra, Đạo luật CARES đã tạo ra chương trình Hỗ trợ Thất nghiệp Do Đại dịch (PUA) cho những người không có việc làm do COVID-19 và không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường. Tìm hiểu thêm về PUA tại đây.

 3. Làm thế nào để tôi biết lý do COVID-19 của tôi để hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính là hợp lệ? Nói cách khác, “tình huống liên quan đến COVID-19” có nghĩa là gì?

  Trong các quy tắc tạm thời của Bộ Lao động, các “tình huống liên quan đến COVID-19” có nghĩa là quý vị vẫn có thể nhận được trợ cấp -- miễn là quý vị đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện hàng tuần là:

  • Quý vị không thể làm việc vì bị nhiễm coronavirus.
  • Quý vị không thể làm việc vì có thể đã tiếp xúc với coronavirus và được yêu cầu ở nhà và cách ly.
  • Quý vị không thể làm việc vì bác sĩ hoặc các viên chức y tế công cộng khuyên quý vị nên tự cách ly để tránh nguy cơ tiếp xúc hoặc lây lan coronavirus.
  • Quý vị không thể làm việc vì chủ lao động của quý vị đóng cửa hoặc cắt giảm do coronavirus. Điều này bao gồm đóng cửa hoặc cắt giảm do lệnh Ở nhà vì sự an toàn của Thống đốc giới hạn các hoạt động nhằm hạn chế sự lây lan của coronavirus, hoặc theo lời khuyên của các viên chức y tế công cộng.
  • Quý vị không thể làm việc vì phải ở nhà để chăm sóc một thành viên trong gia đình hoặc người khác mà quý vị sống cùng và chăm sóc cho những người bị nhiễm coronavirus hoặc được yêu cầu cách ly.
  • Quý vị không thể làm việc vì quý vị phải ở nhà để chăm sóc một đứa trẻ do đóng cửa trường học, cơ sở dịch vụ chăm sóc trẻ em hoặc các cơ sở tương tự do coronavirus.
  • Quý vị được yêu cầu quay trở lại làm việc khi quay trở lại sẽ khiến quý vị không tuân theo lệnh cách ly bắt buộc hoặc lệnh Ở nhà vì sự an toàn của Thống đốc hạn chế các hoạt động để hạn chế sự lây lan của coronavirus.
 4. Chủ lao động của tôi cắt giảm giờ làm của tôi/Tôi đã được cho nghỉ phép bán thời gian. Tôi phải làm gì để có được trợ cấp thất nghiệp?

  Nếu số giờ làm của quý vị đã bị cắt giảm, quý vị nên đăng ký xin trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thông thường. Cách tốt nhất đăng ký là sử dụng Hệ thống Nộp đơn Trực tuyến/Hãy đăng ký bằng cách nộp đơn xin trợ cấp lần đầu của quý vị của chúng tôi.

  Quý vị cũng có thể đủ điều kiện cho chương trình San sẻ Việc làm nếu chủ lao động của quý vị tham gia vào chương trình đó. San sẻ Việc làm là một loại trợ cấp thất nghiệp thay thế một phần thu nhập của quý vị trong những giờ bị cắt giảm. Hỏi chủ lao động của quý vị xem họ có đang tham gia chương trình San sẻ Việc làm, hoặc sẽ xem xét đăng ký không. Chủ lao động có thể tìm hiểu về chương trình San sẻ Việc làm tại đây.

  Đối với chương trình San sẻ Việc làm, chủ lao động của quý vị điền vào hầu hết các giấy tờ. Quý vị chỉ cần điền vào mẫu đơn xin trợ cấp lần đầu dài hai trang. Quý vị không phải tìm việc hoặc gửi đơn xin trợ cấp hàng tuần để nhận được trợ cấp San sẻ Việc làm. Nếu quý vị có việc làm khác, quý vị phải báo cáo bất kỳ thu nhập nào từ việc làm đó.

 5. Tôi đã được cho nghỉ phép toàn thời gian. Tôi nên làm gì để có được trợ cấp thất nghiệp?

  Quý vị nên đăng ký xin bảo hiểm thất nghiệp thông thường. Cách tốt nhất đăng ký là sử dụng Hệ thống Nộp đơn Trực tuyến/Hãy đăng ký bằng cách nộp đơn xin trợ cấp lần đầu của quý vị của chúng tôi.

 6. Tôi có thể làm gì nếu nơi làm việc của tôi tạm thời đóng cửa vì COVID-19?

  Trợ cấp thất nghiệp có thể áp dụng cho những người đang nghỉ việc tạm thời. Những trợ cấp này áp dụng khi chủ lao động của quý vị ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn, chẳng hạn như làm vệ sinh sau khi tiếp xúc với coronavirus hoặc theo yêu cầu của chính phủ. Người lao động có thể nhận được trợ cấp và không cần phải tìm việc ở chỗ các chủ lao động khác. Quý vị phải có khả năng làm việc, giữ liên lạc với chủ lao động của mình và sẵn sàng làm việc khi được gọi lại.

 7. Điều gì xảy ra nếu chủ lao động của tôi trả tiền cho tôi trong thời gian đóng cửa?

  Nói chung, quý vị sẽ không đủ điều kiện nhận trợ cấp nếu chủ lao động của quý vị trả tiền cho quý vị để tránh xa nơi làm việc hoặc dưới dạng trả lương dự phòng.

 8. Tôi có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp nếu tôi chỉ có thể làm việc bán thời gian không?

  Có. Một người sẽ được coi là “sẵn sàng làm việc” nếu họ thường làm việc ít hơn mức toàn thời gian và chỉ sẵn sàng cho công việc với thời lượng ít hơn mức toàn thời gian.

 9. Tôi có thể nhận trợ cấp thất nghiệp nếu tôi được nghỉ phép có lương, nghỉ phép, nghỉ ốm hoặc nghỉ có lương (PTO) không?

  Không. Người lao động nhận được các khoản tiền đó thường không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp.

 10. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có thể nhận được lương nghỉ phép hoặc nghỉ khác trong thời gian chủ lao động của tôi đóng cửa?

  Nếu quý vị đang nhận được lương nghỉ phép hoặc nghỉ khác trong thời gian chủ lao động của quý vị đóng cửa, thì quý vị thường không thể nhận được trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

 11. Nếu tôi buộc phải ở nhà, hoặc là vì tôi bị nhiễm bệnh hoặc đang bị cách ly, tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

  Có, một người sẽ được coi là “sẵn sàng làm việc: nếu họ:

  1. Bị cách ly theo yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hoặc theo lời khuyên của các viên chức y tế công cộng để tự cách ly do có thể có nguy cơ tiếp xúc hoặc lây lan virus corona mới, nhưng họ không bị nhiễm bệnh;
  2. Nghỉ ốm ở nhà do virus corona mới hoặc một tình trạng có triệu chứng tương tự như cúm và họ đã không từ chối lời đề nghị làm việc kể từ khi họ bắt đầu ở nhà vì bị bệnh; hoặc là

  Nhập viện, hoặc được chăm sóc ở một cơ sở khác, do virus corona mới, nhưng chưa đến nửa tuần, và họ đã không từ chối lời đề nghị làm việc trong tuần đó.

 12. Tôi có phải tìm công việc khác nếu chủ lao động của tôi tạm thời đóng cửa vì coronavirus không?

  Nếu chủ lao động của quý vị dự kiến ​​mở cửa trở lại trong tương lai, thì quý vị không phải chủ động tìm kiếm một công việc khác để nhận được trợ cấp. Để nhận được trợ cấp, quý vị phải:

  1. có khả năng làm việc;
  2. giữ liên lạc với chủ lao động của quý vị; và
  3. sẵn sàng làm việc khi chủ lao động của quý vị gọi quý vị trở lại làm việc.

  Lưu ý rằng khi nộp đơn trực tuyến, hệ thống của chúng tôi yêu cầu quý vị nhập thông tin quá trình tìm kiếm công việc. Quý vị có thể bỏ qua điều này trong suốt thời gian đại dịch này bằng cách đánh dấu tùy chọn sa thải tạm thời

 13. Tôi có thể nhận trợ cấp thất nghiệp nếu tôi không thể tìm việc vì COVID-19 không?

  Thông thường quý vị được yêu cầu tìm kiếm việc làm để nhận được trợ cấp thất nghiệp. Nhưng vì nhiều người không thể tìm việc do COVID-19, chúng tôi đã tạo ra một số quy tắc tạm thời. Các quy tắc này bắt đầu từ ngày 8 tháng 3 năm 2020. Các quy tắc mới nói rằng nếu quý vị bị sa thải tạm thời vì một lý do liên quan đến COVID-19, quý vị vẫn có thể nhận được trợ cấp thất nghiệp ngay cả khi quý vị không tìm kiếm việc làm. Quý vị cần giữ liên lạc với chủ lao động hiện tại của mình và quay lại làm việc khi chủ lao động gọi quý vị quay lại làm việc. Quý vị có thể nhận trợ cấp thất nghiệp nếu quý vị không tìm việc vì:

  1. Một bác sĩ khuyên quý vị ở nhà để ngăn ngừa sự lây lan của virus corona. Điều này được gọi là cách ly.
  2. Quý vị đang ở nhà theo lệnh Ở nhà vì sự an toàn của Thống đốc.
  3. Quý vị đang chăm sóc trẻ tại nhà do trường học đóng cửa vì COVID-19 và không có dịch vụ giữ trẻ.
 14. Tôi có phải tìm công việc khác nếu chủ lao động của tôi tạm thời đóng cửa vì coronavirus không?

  Nếu chủ lao động của quý vị dự kiến ​​mở cửa trở lại trong tương lai, thì quý vị không phải chủ động tìm kiếm một công việc khác để nhận được trợ cấp. Để nhận được trợ cấp, quý vị phải:

  1. Có khả năng làm việc;
  2. Giữ liên lạc với chủ lao động của quý vị; và
  3. Sẵn sàng làm việc khi chủ lao động của quý vị gọi quý vị trở lại làm việc.

  Nếu quý vị vẫn không liên lạc với chủ lao động, quý vị được coi là đang tích cực tìm kiếm công việc nếu quý vị đang làm những gì quý vị có thể để chuẩn bị trở lại cho công việc mới hoặc tìm việc làm mới.

  • Lưu ý rằng khi nộp đơn trực tuyến, hệ thống của chúng tôi yêu cầu quý vị nhập thông tin quá trình tìm kiếm công việc. Quý vị có thể bỏ qua điều này trong suốt thời gian đại dịch này bằng cách đánh dấu tùy chọn sa thải tạm thời.
  • Trong thời gian nghỉ việc tạm thời, quý vị vui lòng ghi chép nhật ký quá trình tìm việc trong trường hợp nó được yêu cầu trong tương lai.

Đăng ký

 1. Tôi nên đăng ký xin loại trợ cấp thất nghiệp nào?

  Nếu quý vị là một nhân viên -- và điều này bao gồm một số lao động theo yêu cầu (mà chủ lao động có nghĩa vụ phải trả thuế lương cho tiền lương của họ)--hãy đăng ký xin trợ cấp thất nghiệp thông thường.

  Nếu quý vị làm tự do, là một nhà thầu độc lập hoặc một lao động theo yêu cầu mà chủ lao động không bắt buộc phải trả thuế lương cho tiền lương của quý vị, hãy đăng ký xin Hỗ trợ Thất nghiệp Do Đại dịch.

  Thực hiện Câu hỏi kiểm tra tính đủ điều kiện của chúng tôi để giúp tìm ra những trợ cấp thất nghiệp nào có thể đăng ký.

  Điều quan trọng là phải đăng ký đúng chương trình nếu không, trợ cấp của quý vị sẽ bị trì hoãn xử lý. Nếu quý vị nộp đơn xin trợ cấp mà quý vị không đủ điều kiện, chúng tôi sẽ cho quý vị biết và sẽ giúp quý vị đăng ký đúng chương trình phù hợp.

 2. Tôi nộp đơn bằng cách nào?

  Cách tốt nhất để nộp đơn là sử dụng Hệ thống Nộp đơn Trực tuyến​/Hãy đăng ký bằng cách nộp đơn xin trợ cấp lần đầu của quý vị của chúng tôi. Hoặc quý vị có thể gọi cho Trung tâm Bảo hiểm Thất nghiệp và nộp qua điện thoại. Hãy chắc chắn nộp đơn càng sớm càng tốt sau khi quý vị mất việc. Tìm hiểu thêm về việc nộp đơn.

 3. Tôi cần những thông tin và tài liệu nào để nộp đơn xin trợ cấp?

  Đối với trợ cấp thất nghiệp thông thường, quý vị sẽ cần:

  • Tên, số an sinh xã hội, ngày sinh và thông tin liên lạc của quý vị.
  • Lịch sử công việc hoàn thành của quý vị trong 18 tháng qua bao gồm:
  • tên chủ lao động
  • địa chỉ
  • số điện thoại
  • ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc cho mỗi chủ lao động
  • Tài khoản ngân hàng và số định tuyến của quý vị, nếu quý vị muốn đăng ký gửi tiền trực tiếp.

  Đối với chương trình Hỗ trợ Thất nghiệp Do Đại dịch (PUA), quý vị sẽ cần những nội dung trên, cộng thêm:

  • Bằng chứng thu nhập (chỉ khi quý vị muốn số tiền trợ cấp hàng tuần cao hơn mức tối thiểu 205 đô la), chẳng hạn như:
  • Tờ khai thuế kinh doanh năm 2019 thể hiện thu nhập ròng của quý vị
  • Cuốn phiếu lương 2019
  • 2019 W-2
  • Ngày đầu tiên quý vị thất nghiệp do COVID-19
  • Quý vị đã kiếm được bao nhiêu trong bất kỳ tuần đã qua nào mà quý vị đang xin trợ cấp
 4. Tôi có thể nộp đơn yêu cầu trợ cấp những tuần lễ đã qua không? Nói cách khác, sau tuần tôi muốn nhận trợ cấp?

  Vâng, quý vị cũng có thể nộp đơn yêu cầu cho những tuần lễ đã qua, có nghĩa là bất cứ lúc nào sau tuần lễ đầu tiên quý vị bắt đầu bị mất thu nhập. Đây là một quy tắc mới, tạm thời trong thời gian đại dịch.

  Đối với Trợ cấp Thất nghiệp Do Đại dịch (PUA), quý vị có thể nộp đơn yêu cầu ban đầu kể từ ngày 2 tháng 2 năm 2020. Cách tốt nhất để nộp đơn là thông qua Hệ thống Trực tuyến của chúng tôi Online Claim System. Để nhận trợ cấp cho những tuần đã qua, chỉ cần liệt kê trên đơn yêu cầu ban đầu của quý vị tất cả các tuần quý vị đã bị ảnh hưởng và số tiền quý vị kiếm được (nếu có) trong mỗi tuần đó.

  Đối với những quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp (UI) thông thường, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu ban đầu kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2020. Tuy nhiên vì Hệ thống yêu cầu trợ cấp thất nghiệp trực tuyến chỉ cho phép lùi lại một tuần cho những tuần lễ đã qua, đối với bảo hiểm cấp thất nghiệp thông thường, nếu quý vị cần nộp đơn yêu cầu thất nghiệp trễ hơn một tuần, quý vị sẽ cần điền vào mẫu đơn Contact Us (Liên hệ với chúng tôi) hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1-877-File-4-U (1-877-345-3484).

Sau khi đăng ký

 1. Tôi có phải nộp đơn xin trợ cấp mỗi tuần không?

  Có. Đơn xin trợ cấp hàng tuần là cách để chúng tôi xác định số tiền gửi cho quý vị trong tuần đó. Một tuần là từ Chủ nhật tuần trước đến Thứ Bảy tuần sau. Quý vị không thể gửi đơn xin trợ cấp hàng tuần cho đến khi hết tuần.

  Để bắt đầu--và tiếp tục--nhận trợ cấp, quý vị cần nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần. Nộp một đơn xin trợ cấp hàng tuần ngay cả khi quý vị có làm việc trong tuần đó. Mặt khác, quý vị có thể phải bắt đầu lại sau--quý vị có thể phải nộp đơn xin trợ cấp lần đầu mới và chờ phê duyệt lại.

  Hãy nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần ngay cả khi quý vị không biết đơn của mình có được phê duyệt hay không. Chúng tôi có thể mất ít nhất 4 tuần để xử lý đơn UI thông thường của quý vị và ít nhất 6 tuần để xử lý các đơn PUA. Nếu đơn của quý vị được chấp thuận, chúng tôi sẽ gửi tiền cho quý vị cho tất cả các tuần đã qua mà quý vị đủ điều kiện, miễn là quý vị đã nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần.

 2. Tôi có thể nhận được sự giúp đỡ nào khác trong khi chờ nhận được trợ cấp của mình?

  Sẽ mất ít nhất bốn tuần để quý vị nhận được trợ cấp thất nghiệp của mình. Quý vị cũng có thể đủ điều kiện nhận các trợ cấp khác, như:

  • Giúp trả tiền thuê nhà hoặc tìm nhà ở
  • Giúp thanh toán hóa đơn tiện ích
  • Giúp nhận được đồ tạp hóa hoặc thực phẩm khác, như hộp thức ăn hoặc tủ đựng thức ăn
  • Giúp tìm và trả tiền chăm sóc trẻ
  • Trợ cấp bằng tiền mặt
  • Giúp đỡ ngay lập tức cho những người ở hoàn cảnh bị bạo lực gia đình
  • Thông tin chung về COVID-19
  • Trợ giúp vận chuyển
  • Các nguồn lực dành cho người nhập cư và cộng đồng người không có giấy tờ
  • Các nguồn lực khác có sẵn trong cộng đồng của quý vị

  Truy cập: 211info.org

  Gọi: 2-1-1 hoặc 1-866-698-6155 (thông dịch viên ngôn ngữ miễn phí có sẵn qua điện thoại)

  TTY: quay số 711 và gọi số 1-866-698-6155

  Văn bản: mã zip của quý vị gửi tới 898211 (TXT211) (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha)

  Email: help@211info.org (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha)


  Và nếu quý vị bị mất hoặc không có bảo hiểm y tế, quý vị có thể đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế miễn phí hoặc chi phí thấp.

  Truy cập: healthcare.oregon.gov

  Gọi: 1-855-268-3767

 3. Làm cách nào để có mã PIN?

  Quý vị đã chọn Số nhận dạng cá nhân (PIN) khi nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, cho dù quý vị nộp trực tuyến hoặc qua điện thoại. Quý vị sẽ sử dụng cùng một mã PIN trong suốt thời gian gửi đơn. Quý vị sẽ cần nó bất cứ khi nào truy cập Hệ thống Nộp đơn Trực tuyến/Hãy đăng ký bằng cách nộp đơn xin trợ cấp lần đầu của quý vị và để xin trợ cấp hàng tuần cho dù trực tuyến hoặc qua điện thoại. Nhân viên cơ quan không biết mã PIN của quý vị. Nếu quý vị quên nó, quý vị sẽ phải yêu cầu chúng tôi đặt lại nó để quý vị có thể chọn mã PIN mới. Quý vị chịu trách nhiệm về tính bảo mật mã PIN của quý vị. Không chia sẻ nó với bất cứ ai và đừng để người khác sử dụng nó.

 4. Số PIN của tôi không còn hoạt động. Tôi có thể đặt lại nó bằng cách nào?

  Nếu ai đó đang làm việc trên đơn xin trợ cấp của quý vị, hệ thống sẽ tự động xóa mã PIN của quý vị và nhân viên OED phải thực hiện thêm một bước để đặt lại. Nếu bước này bị bỏ sót, quý vị phải đặt lại mã PIN trên Hệ thống Nộp đơn Trực tuyến/Hãy đăng ký bằng cách nộp đơn xin trợ cấp lần đầu của quý vị nếu quý vị đã sử dụng nó trong quá khứ và nhớ các câu hỏi bảo mật của mình. Nếu không, quý vị sẽ cần phải liên hệ với chúng tôi.

 5. Số Nhận dạng Khách hàng của tôi (CID) là gì?

  CID của quý vị là một số gồm 11 chữ số duy nhất dành cho quý vị. Quý vị có thể tìm thấy số này trên bất kỳ tài liệu nào chúng tôi đã gửi cho quý vị. Nếu quý vị không biết số của mình, quý vị có thể lấy số đó bằng cách gọi cho Trung tâm Liên lạc Bảo hiểm Thất nghiệp hoặc Văn phòng WorkSource Oregon địa phương. Hãy chuẩn bị để cung cấp Số An sinh Xã hội, ngày sinh và các thông tin xác minh khác được yêu cầu.​

 6. Tài khoản ngân hàng của tôi đã bị đóng băng. Tôi nên làm gì?

  Chúng tôi có biết việc một số tổ chức tài chính khóa tài khoản ngân hàng của khách hàng sau khi chúng tôi chuyển trợ cấp thất nghiệp vào tài khoản. Một số ngân hàng có các biện pháp an ninh cho tài khoản nhằm bảo vệ khách hàng khỏi hành vi gian lận khi phát sinh hoạt động khả nghi. Sở Lao Động Bang Oregon (Oregon Employment Department, OED) không thể thực hiện hành động nào để vượt qua quy trình an ninh của ngân hàng. Chúng tôi khuyến nghị quý vị liên hệ với ngân hàng của mình và làm theo lời khuyên của họ để mở khóa tài khoản. Nếu quý vị vẫn cần chúng tôi trợ giúp để nhận tiền, vui lòng dùng biểu mẫu Contact Us (Liên Hệ Với Chúng Tôi), chọn "My weekly payment or missing payment" (Trợ cấp hàng tuần hoặc thiếu tiền trợ cấp của tôi) và giải thích trường hợp của quý vị trong ô ý kiến.

Kiểm tra đơn xin trợ cấp của tôi

 1. Làm cách nào để kiểm tra tình trạng đơn của tôi?

  Để kiểm tra tình trạng đơn của quý vị, hãy đăng nhập vào Hệ thống Nộp đơn Trực tuyến/Hãy đăng ký bằng cách nộp đơn xin trợ cấp lần đầu của quý vị của chúng tôi. Chuyển đến phần “Tình trạng Đơn xin trợ cấp của quý vị và Báo cáo hàng tuần”. Nó sẽ cho quý vị thấy những tuần quý vị đã xin trợ cấp và những khoản trợ cấp đã được thanh toán.

 2. Tôi chưa nhận được trợ cấp của mình. Tôi phải làm gì?

  Ngay bây giờ, thời gian từ lúc đăng ký cho đến khi nhận được tấm séc đầu tiên của quý vị tối thiểu là bốn tuần. Thông thường, chính phủ liên bang xem xét ba tuần “là đúng thời hạn”. Chúng tôi mất nhiều thời gian hơn do COVID-19 do nhiều người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hơn bao giờ hết.

  Nếu chưa được bốn tuần kể từ khi quý vị nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp bằng cách nộp đơn xin trợ cấp lần đầu, xin vui lòng không liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi đang xử lý đơn của quý vị. Liên hệ với chúng tôi trước đó sẽ không giúp quý vị nhận được trợ cấp nhanh hơn. Điều đó chỉ làm chậm khả năng xử lý đơn của chúng tôi cho mọi người.

  Nếu đã bốn tuần trở lên kể từ khi quý vị gửi đơn xin trợ cấp lần đầu và không nhận được phản hồi từ chúng tôi, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1-877-FILE4UI (1-877-345-3484) đối với các đơn xin trợ cấp thông thường, hoặc 1-877-345-3484 đối với đơn xin trợ cấp PUA.

 3. Đã hơn bốn tuần kể từ khi tôi nộp đơn và tôi chưa nhận được trợ cấp của mình. Khi nào tôi có thể nhận được?

  Chúng tôi mất bốn tuần để xử lý một đơn đơn giản. Nếu quý vị không nhận được séc sau bốn tuần, quý vị có thể có một đơn phức tạp.

  Dưới đây là một số lý do phổ biến cho thời gian chờ đợi lâu hơn bốn tuần:

  • Quý vị đã bỏ lỡ một tuần (hoặc nhiều hơn) để nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần của mình. Đây là lý do phổ biến nhất cho sự chậm trễ trong việc nhận được trợ cấp. Quý vị phải nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần mỗi tuần nếu quý vị muốn tiếp tục nhận được trợ cấp. Nếu quý vị bỏ lỡ một tuần, hãy truy cập Hệ thống Nộp đơn Trực tuyến/Hãy đăng ký bằng cách nộp đơn xin trợ cấp lần đầu của quý vị của chúng tôi và bắt đầu lại đơn của mình. Nếu quý vị không thể bắt đầu lại đơn trực tuyến của mình, quý vị cần gọi và nói chuyện với nhân viên để được giúp đỡ.
  • Quý vị đã không báo cáo thu nhập của mình trong đơn xin trợ cấp hàng tuần.
  • Quý vị đã có thu nhập từ quân đội, chính phủ liên bang hoặc đã kiếm được ở một tiểu bang khác. Chúng tôi sẽ phải mất thời gian để lấy thông tin từ hệ thống của họ.
  • Trường hợp của hồ sơ quý vị cần theo dõi thêm. Các chuyên gia xử lý đơn xin trợ cấp của chúng tôi phải nói chuyện với quý vị, sếp của quý vị và/hoặc người khác vì:
  • Quý vị không thể làm việc
  • Quý vị không tích cực tìm kiếm công việc
  • Quý vị nghỉ việc
  • Quý vị đã bị đuổi việc
  • Quý vị có một số loại thu nhập nhất định mà chúng tôi cần phải tính đến, như một số khoản thanh toán lương hưu

  Nếu bất kỳ nội dung nào ở đây áp dụng cho quý vị, quý vị có thể chờ đợi lâu hơn bốn tuần để nhận được trợ cấp. Đơn của quý vị phải được một chuyên gia xử lý đơn xin trợ cấp xem xét. Một chuyên gia xử lý đơn xin trợ cấp sẽ liên lạc với quý vị, vì vậy hãy trả lời điện thoại.

 4. Tin nhắn tình trạng đơn của tôi có nghĩa gì? Tôi phải làm gì?

  Dưới đây là một số tin nhắn thông báo tình trạng đơn phổ biến, ý nghĩa của chúng và những gì quý vị có thể làm:

  Tin nhắn: Đơn của quý vị cho tuần kết thúc <Saturday's date> đã được xử lý để thanh toán vào <date claim processed>. Vì mất thời gian xử lý và gửi thư, vui lòng chờ đợi bốn ngày kể từ ngày quý vị nộp đơn xin trợ cấp cho tuần đó trước khi hỏi về khoản thanh toán trợ cấp muộn.

  Nó có nghĩa là gì: Đơn của quý vị đã được xử lý và chúng tôi đã gửi thanh toán. Quý vị sẽ nhận được séc trong bốn ngày hoặc nhanh hơn.

  Quý vị có thể làm gì: Không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào.

  Tin nhắn: Đơn của quý vị cho tuần kết thúc <Saturday's date> đã được tiếp nhận nhưng không chưa được thanh toán vì sự cố. Thông tin và hướng dẫn đã được gửi thư đến quý vị.

  Nó có nghĩa là gì: Chúng tôi cần thêm thông tin từ quý vị để tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện nhận trợ cấp trong tuần này không.

  Quý vị có thể làm gì: Gọi cho chúng tôi.

  Đối với đơn xin trợ cấp thất nghiệp thông thường:

  1-877-File-4-U (1-877-345-3484)

  Đối với chương trình Hỗ trợ Thất nghiệp Do Đại dịch (PUA):

  Miễn cước phí: 1-877-345-3484

  Tin nhắn: Đơn của quý vị cho tuần kết thúc <Saturday's date> đã được ghi có như là mọto tuần chờ đợi vào <date claim processed>.

  Nó có nghĩa là gì: Trước COVID-19, luật pháp Oregon yêu cầu quý vị phải đợi một tuần thất nghiệp trước khi quý vị có thể bắt đầu nhận bất kỳ khoản trợ cấp thất nghiệp nào. Đây được gọi là tuần chờ đợi. Quý vị vẫn phải nộp đơn xin trợ cấp trong tuần đó. Tin nhắn này cho quý vị biết rằng đơn của quý vị là cho tuần chờ đợi.

  Các quy tắc gần đây đã thay đổi và bây giờ các tiểu bang có thể bỏ qua tuần chờ đợi để mọi người có thể nhận được trợ cấp sớm hơn một tuần. Chúng tôi đang làm việc để thực hiện cập nhật này cho hệ thống máy tính của chúng tôi. Thật không may, chúng tôi dự kiến nó sẽ mất vài tháng. Khi chúng tôi thực hiện cập nhật, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị những trợ cấp mà chúng tôi nợ quý vị trong tuần đầu tiên đó. Chúng tôi sẽ đăng một bản cập nhật ở đây ngay khi chúng tôi có.

  Quý vị có thể làm gì: Xin vui lòng không gọi hoặc gửi email cho chúng tôi về tuần chờ đợi. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Gọi điện thoại hoặc gửi email về điều này chỉ làm chậm khả năng xử lý trợ cấp của mọi người.

  Tin nhắn: Chúng tôi đã nhận được báo cáo của quý vị cho tuần kết thúc <Saturday's date>. Tuy nhiên, máy tính không thể tìm thấy đơn của quý vị. Nếu quý vị là người nộp đơn mới, quý vị cần chờ đợi năm ngày làm việc để tệp thông tin của quý vị được thêm vào hệ thống. Nếu quý vị không phải là người nộp đơn mới, quý vị cần gọi cho Trung tâm Bảo hiểm Thất nghiệp. Đơn xin trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp không còn được xử lý thông qua các văn phòng Việc làm địa phương của chúng tôi.

  Quý vị có thể làm gì: Nếu quý vị đã nộp đơn xin trợ cấp lần đầu cách đây dưới năm ngày làm việc, không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào. Nếu quý vị đã nộp đơn xin trợ cấp lần đầu cách đây hơn năm ngày làm việc, hãy gọi cho chúng tôi.

  Đối với đơn xin trợ cấp thất nghiệp thông thường:

  1-877-File-4-U (1-877-345-3484)

  Tin nhắn: Báo cáo của quý vị cho tuần kết thúc <Saturday's date> đã được tiếp nhận nhưng chưa được thanh toán vì chúng tôi không thể tìm thấy đơn mới của quý vị. Nếu quý vị đã nộp một đơn mới để xác định đủ điều kiện nhận trợ cấp, thì nó vẫn đang được xử lý bởi văn phòng Bảo hiểm Thất nghiệp của quý vị. Quý vị không cần phải liên hệ lại với họ. Sau khi đơn mới của quý vị được xử lý, tuần mà quý vị vừa nộp đơn xin trợ cấp, sẽ được xử lý tự động. Nếu quý vị chưa nộp đơn xin trợ cấp mới, quý vị cần phải thực hiện bằng cách gọi cho Trung tâm Bảo hiểm Thất nghiệp của quý vị. Đơn xin trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp không còn được xử lý thông qua các văn phòng Việc làm địa phương của chúng tôi.

  Nó có nghĩa là gì: Quý vị chưa nộp đơn xin trợ cấp lần đầu, hoặc nếu quý vị đã nộp, thì nó vẫn chưa được xử lý. Để nhận được trợ cấp, quý vị phải nộp cả hai đơn xin trợ cấp lần đầu để xác định xem có đủ điều kiện nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hay không, và đơn xin trợ cấp hàng tuần cho mỗi tuần mà quý vị muốn nhận trợ cấp. Tin nhắn này có nghĩa là quý vị đã nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần, nhưng đơn xin trợ cấp lần đầu của quý vị chưa được nộp hoặc chưa được xử lý.

  Quý vị có thể làm gì: Nếu quý vị chưa nộp đơn xin trợ cấp lần đầu, hãy làm như vậy. Nếu quý vị đã nộp, và đã hơn năm ngày làm việc kể từ khi quý vị gửi nó và vẫn thấy tin nhắn này, hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-877-File-4-U (1-877-345-3484).

  Tin nhắn: Chúng tôi đã nhận được báo cáo của quý vị cho tuần kết thúc <Saturday's date>. Thông tin thanh toán cho tuần này sẽ có vào <date>. Vì mất thời gian xử lý và gửi thư, vui lòng chờ đợi bốn ngày kể từ ngày quý vị nộp đơn xin trợ cấp cho tuần đó trước khi hỏi về khoản thanh toán trợ cấp muộn.

  Nó có nghĩa là gì: Chúng tôi đã và đang xử lý đơn của quý vị.

  Quý vị có thể làm gì: Không có hành động cần thiết. Chỉ cần đợi đến ngày có thông tin thanh toán. Đó là khi chúng tôi cập nhật trạng thái đơn của quý vị.

  Tin nhắn: Quý vị chưa thiết lập một đơn cho tuần kết thúc <Saturday's date> trong hệ thống của chúng tôi. Vui lòng quay lại menu và chọn: "Xin một tuần trợ cấp"

  Nó có nghĩa là gì: Quý vị chưa nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần cho tuần này.

  Quý vị có thể làm gì: Nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần của quý vị. Để bắt đầu nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cần nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần. Đơn này khác với đơn xin trợ cấp lần đầu (đơn của quý vị). Quý vị phải nộp cả hai để có nhận được trợ cấp. Đơn xin trợ cấp hàng tuần là cách để chúng tôi xác định số tiền gửi cho quý vị trong tuần đó. Một tuần là từ Chủ nhật tuần trước đến Thứ Bảy tuần sau. Quý vị không thể gửi đơn xin trợ cấp hàng tuần cho đến khi hết tuần. Để tiếp tục nhận được trợ cấp, quý vị cần nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần mới mỗi tuần. Nộp một đơn xin trợ cấp hàng tuần ngay cả khi quý vị có làm việc trong tuần đó. Mặt khác, quý vị có thể phải bắt đầu lại sau--quý vị có thể phải nộp đơn xin trợ cấp lần đầu mới và chờ phê duyệt lại.

  Tin nhắn: Hệ thống tạm thời không khả dụng. Vui lòng thử lại sau.

  Nó có nghĩa là gì: Hệ thống ngừng hoạt động để bảo trì theo lịch trình. Hệ thống của chúng tôi không khả dụng từ 12:30 sáng đến 2:00 sáng mỗi đêm để bảo trì hệ thống. Chúng tôi cũng đã lên lịch ngừng hoạt động từ 6:00 tối đến 8:00 tối vào Chủ nhật thứ hai mỗi tháng.

  Chức năng Nộp đơn mới không khả dụng vào các ngày trong tuần từ 10:00 tối đến 2:00 sáng, Thứ Bảy từ 8:00 tối đến Chủ Nhật 2:00 sáng và từ Chủ Nhật lúc 8:30 tối đến Thứ Hai 5:00 sáng.

  Hệ thống của chúng tôi đôi khi cũng cần đồng bộ hóa với hệ thống của chính phủ liên bang và không khả dụng khi họ có thời gian ngừng hoạt động.

  Quý vị có thể làm gì: Vui lòng thử lại sau.

 5. Tôi đã nhận được một lá thư nói rằng đơn của tôi đã bị từ chối. Nhưng sau đó tôi nhận được một lá thư khác nói rằng tôi sẽ nhận được trợ cấp. Tôi có nhận được trợ cấp không?

  Điều này xảy ra khi mọi người đăng ký hai chương trình và không đủ điều kiện cho một chương trình, nhưng lại đủ điều kiện cho chương trình kia. Có hai chương trình trợ cấp thất nghiệp chính mà quý vị có thể đăng ký: Bảo hiểm Thất nghiệp thông thường (UI) và chương trình Hỗ trợ Thất nghiệp Do Đại dịch (PUA). Quý vị không thể đủ điều kiện cho cả hai cùng một lúc.

  Vì vậy, nếu quý vị nhận được một thư từ chối và một thư phê duyệt, các thư này là về hai chương trình khác nhau. Quý vị sẽ nhận được trợ cấp cho chương trình quý vị được chấp thuận. Hãy chắc chắn nộp các đơn xin trợ cấp hàng tuần để nhận được trợ cấp của quý vị mỗi tuần.

 6. Nếu tôi đang cố gắng nộp đơn xin trợ cấp nhưng tôi không thể liên lạc qua điện thoại trong tuần này, tôi có thể báo cáo vào tuần tới và vẫn nhận được trợ cấp cho tuần này không?

  Điều tốt nhất là lên mạng gửi một đơn mới hoặc bắt đầu lại đơn hiện có của quý vị. Với tình hình hiện tại, các đường dây điện thoại của chúng tôi bận rộn hơn bình thường, vì vậy chúng tôi sẽ kiểm tra tình hình của quý vị và quay lại tuần trước đó nếu phù hợp.

 7. Tôi đã nhận được một lá thư nói rằng tôi cần liên lạc với quý vị trong một số ngày nhất định hoặc có nguy cơ mất trợ cấp, nhưng tôi không thể làm được. Tôi phải làm gì?

  Nếu quý vị nhận được thư hoặc cuộc gọi từ chúng tôi nói rằng chúng tôi cần thông tin ngay lập tức ( ví dụ trong vòng 7 ngày), chúng tôi muốn thông tin đó càng sớm càng tốt. Nếu quý vị không thể lấy thông tin cho chúng tôi vì không thể liên lạc qua các đường dây điện thoại của chúng tôi, chúng tôi sẽ cho phép thêm thời gian. Nếu hành động được thực hiện đối với đơn của quý vị vì chúng tôi không nhận được thông tin yêu cầu, chúng tôi có thể quay lại và thực hiện điều chỉnh.

  Chúng tôi đang thêm nhiều đường dây điện thoại, và đã tuyển dụng và đào tạo nhiều người hơn để trả lời các cuộc gọi và thực hiện cuộc gọi. Thời gian chờ đợi đã giảm, nhưng chúng tôi nhận ra rằng chúng vẫn còn quá dài. Chúng tôi đang gọi người trực tiếp để giải quyết nhiều tình huống này.

 8. Một điều tra viên đã liên lạc với tôi vì có vấn đề với đơn của tôi. Tôi cần phải làm gì?

  Nếu quý vị nhận được thông tin liên lạc từ chúng tôi nói rằng chúng tôi cần thông tin ngay lập tức (ví dụ trong vòng bảy ngày, v.v.), chúng tôi muốn thông tin đó càng sớm càng tốt. Nếu quý vị không thể lấy thông tin cho chúng tôi vì không thể liên lạc qua các đường dây điện thoại của chúng tôi, chúng tôi sẽ cho phép thêm thời gian. Nếu hành động được thực hiện đối với đơn của quý vị vì chúng tôi không nhận được thông tin yêu cầu, chúng tôi có thể quay lại và thực hiện điều chỉnh.

  Với số lượng đơn ngày càng tăng, chúng tôi ước tính sẽ mất khoảng 10 tuần để một người kiểm duyệt đưa ra quyết định về đơn của quý vị.

 9. Tôi nhận được một lá thư rằng có gì đó sai trên đơn của tôi, nhưng nó không nói lên điều gì. Tôi phải làm gì với đơn của mình bây giờ? Tôi có tiếp tục nộp hàng tuần như thể mọi thứ đều ổn không?

  Có, quý vị nên tiếp tục gửi đơn xin trợ cấp hàng tuần của mình như thể mọi thứ đều ổn. Một số lý do phổ biến tại sao quý vị nhận được những bức thư này là:

  • Quý vị đã báo cáo rằng quý vị đã tự nghỉ việc hoặc bị đuổi việc tại thời điểm nộp đơn xin trợ cấp lần đầu.
  • Đơn của quý vị không hợp lệ vì chúng tôi không có hồ sơ lương đầy đủ.
  • Quý vị đã đợi lâu hơn một tuần để gửi đơn xin trợ cấp hàng tuần và bây giờ phải bắt đầu lại.
  • Khi quý vị nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần, quý vị đã báo cáo rằng quý vị không đáp ứng một trong các tiêu chí đủ điều kiện.
 10. Bao lâu sau khi đơn của tôi được xử lý, thì tôi sẽ nhận được séc? Nếu tôi không nhận được séc thì sao?

  Đơn của quý vị đã được xử lý không có nghĩa là quý vị đủ điều kiện nhận trợ cấp. Có thể có vấn đề dẫn đến trì hoãn thanh toán. Cách tốt nhất để kiểm tra xem đơn của quý vị đã được xử lý chưa hoặc các khoản thanh toán đã được gửi đi chưa, là truy cập Hệ thống Nộp đơn Trực tuyến của OED tại Employment.Oregon.Gov/OCS/Hãy đăng ký bằng cách nộp đơn xin trợ cấp lần đầu của quý vị . Nếu quý vị có thể thấy đơn của mình đã được xử lý, hãy kiểm tra vào ngày hôm sau để xem các khoản thanh toán đã được gửi chưa. Trước khi liên hệ với OED, hãy đợi thông báo từ OED cho biết cần thêm thông tin.

 11. Trợ cấp của tôi đã bị từ chối, giảm hoặc đã dừng lại. Tại sao?

  Trợ cấp chỉ được trả nếu quý vị đủ điều kiện. Các vấn đề phổ biến khiến quý vị không đủ điều kiện bao gồm:

  • Bỏ công việc của quý vị;
  • Bị đuổi việc hoặc bị đình chỉ công tác;
  • Bỏ lỡ một cơ hội làm việc trong một tuần quý vị xin trợ cấp;
  • Từ chối công việc;
  • Từ chối hoặc không liên hệ với chủ lao động khi được văn phòng WorkSource Oregon giới thiệu;
  • Bỏ lỡ một cuộc họp định hướng theo lịch trình với văn phòng WorkSource Oregon;
  • Bệnh tật hoặc chấn thương;
  • Không tìm kiếm việc làm;
  • Đi học;
  • Ra khỏi khu vực trừ khi quý vị đang tìm việc làm;
  • Không sẵn sàng hoặc không muốn nhận công việc;
  • Nhận tiền lương hưu, tiền nghỉ hè, hoặc tiền nghỉ lễ;
  • Bỏ qua một tuần mà không bắt đầu lại đơn của quý vị; và
  • Trả lời một câu hỏi về đơn xin trợ cấp hàng tuần của quý vị phát sinh ra một vấn đề.

  Nếu có vấn đề, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị qua điện thoại hoặc thư. Chúng tôi sẽ giải thích vấn đề và mức độ nó có thể ảnh hưởng đến đơn của quý vị. Chúng tôi sẽ hỏi quý vị chi tiết về tình hình. Vui lòng trả lời nhanh nếu quý vị nhận được một mẫu đơn để điền, một bức thư yêu cầu thông tin hoặc tin nhắn điện thoại. Trợ cấp của quý vị có thể bị trì hoãn xử lý cho đến khi quý vị trả lời. Nếu quý vị không trả lời gì cả, chúng tôi có thể từ chối trợ cấp. Tiếp tục nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần trực tuyến hoặc trên Dòng Đơn xin trợ cấp hàng tuần trong khi chúng tôi điều tra đơn của quý vị.

  Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định dựa trên thông tin từ quý vị, chủ lao động của quý vị hoặc các nguồn khác. Nếu quyết định cho phép trợ cấp và quý vị đáp ứng tất cả các điều kiện, chúng tôi sẽ chi trả mọi trợ cấp quý vị có thể nhận được, kể cả trong những tuần qua. Bất cứ khi nào chúng tôi từ chối trợ cấp, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một quyết định giải thích lý do tại sao chúng tôi từ chối các trợ cấp, trong khoảng thời gian nào, làm thế nào để đủ tiêu chuẩn và làm thế nào để kháng cáo nếu quý vị không đồng ý.

 12. Tôi nhận được một thông báo rằng tôi cần phải khởi động lại yêu cầu của mình. Tại sao? Làm thế nào để làm điều đó?

  Bộ Lao động sẽ tự động dừng xử lý đơn xin trợ cấp của quý vị nếu quý vị:

  • Bỏ qua một tuần hoặc nhiều hơn một tuần để nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần của quý vị
  • Kiếm nhiều hơn số tiền trợ cấp hàng tuần của quý vị
  • Làm việc toàn thời gian
  • Báo cáo không có thu nhập sau một tuần mà quý vị báo cáo thu nhập

  Nếu đơn của quý vị bị dừng vì một trong những lý do trên, quý vị phải bắt đầu lại đơn của mình. Quý vị có thể dừng và bắt đầu lại đơn của mình nhiều lần nếu cần trong năm trợ cấp của quý vị. Bắt đầu lại đơn của quý vị trong tuần quý vị muốn nhận được trợ cấp.

  Nếu đơn trợ cấp của quý vị bị dừng vì quý vị đã làm việc, quý vị có thể bắt đầu lại đơn của mình bằng Hệ thống Nộp đơn trực tuyến/Hãy đăng ký bằng cách nộp đơn xin trợ cấp lần đầu của quý vị và chọn tùy chọn “Bắt đầu lại đơn của quý vị.”

  Nếu quý vị chưa làm việc kể từ lần nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần của mình, quý vị có thể sử dụng Hệ thống Nộp đơn trực tuyến/Hãy đăng ký bằng cách nộp đơn xin trợ cấp lần đầu của quý vị để bắt đầu lại đơn của mình.

  Nếu quý vị đã làm việc kể từ lần cuối nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần, quý vị cần gọi cho chúng tôi. Có sẵn thông tin chủ lao động của quý vị khi quý vị gọi. Điều này bao gồm số ngày quý vị đã làm việc; tên, số điện thoại và địa chỉ của (các) chủ lao động; và tổng thu nhập của quý vị từ những chủ lao động đó. Sau khi quý vị đã bắt đầu lại đơn của mình, quý vị vẫn cần nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần.

 13. Tôi đã nhận được một thông báo rằng đơn xin trợ cấp của tôi không hợp lệ. Điều đó nghĩa là gì? Tôi có thể làm gì?

  Đơn xin trợ cấp của quý vị không hợp lệ nếu quý vị không đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện được mô tả trong Câu hỏi 1. Thông thường, điều đó có nghĩa là quý vị chưa kiếm đủ tiền hoặc làm việc đủ giờ để đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường. Nếu đơn xin trợ cấp thất nghiệp thông thường của quý vị không hợp lệ, quý vị có thể đủ điều kiện tham gia chương trình Hỗ trợ Thất nghiệp Do Đại dịch (PUA). Thực hiện Câu hỏi kiểm tra tính đủ điều kiện của chúng tôi để tìm hiểu hoặc đăng ký PUA tại đây.

 14. Tôi nhận được một thông báo rằng tôi đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp, nhưng Bộ Lao động đang giữ chúng vì thanh toán vượt mức hoặc gian lận. Khi nào tôi sẽ nhận được trợ cấp của mình?

  Thanh toán vượt mức . Nếu quý vị được trả những trợ cấp mà quý vị không đủ điều kiện, điều đó sẽ tạo ra một khoản thanh toán vượt mức. Nếu quý vị được trả thừa, quý vị sẽ nhận được thông báo có thông tin hoàn trả và quyền kháng cáo. Thông báo của quý vị sẽ gồm một quyết định hành chính, trong đó liệt kê lý do thanh toán vượt mức. Thanh toán vượt mức có thể là do:

  ● Báo cáo thu nhập không chính xác khi nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần

  ● Báo cáo lương hưu không chính xác

  ● Nhận trợ cấp, quyết định cho biết quý vị đủ điều kiện, nhưng sau đó bị đảo ngược khi kháng cáo

  ● Thanh toán được thực hiện trước khi chúng tôi tìm hiểu về một vấn đề liên quan đến đơn của quý vị

  ● Trợ cấp hàng tuần của quý vị bị giảm do điều chỉnh tiền lương năm cơ sở

  ● Giữ lại thông tin để nhận trợ cấp mà quý vị không đủ điều kiện

  Nếu quý vị được trả thừa, quý vị phải trả lại toàn bộ số tiền. Đừng trì hoãn việc hoàn trả tiền thừa. Phương pháp thu thập có thể bao gồm:

  ● Giấy báo sai áp tiền lương

  ● Tài sản thế chấp

  ● Chặn hoàn thuế thu nhập của tiểu bang và liên bang

  ● Giữ các khoản thanh toán trợ cấp thất nghiệp hàng tuần trong tương lai

  Không ngừng nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần chỉ vì quý vị có một khoản thanh toán vượt mức. Khi khoản thanh toán vượt mức được hoàn lại, chúng tôi sẽ bắt đầu thanh toán các khoản trợ cấp của quý vị. Một số hoạt động thu chi vượt mức đã bị giảm hoặc dừng trong đại dịch này.

  Gian lận. Gian lận là cố ý báo cáo sai hoặc giữ lại thông tin để nhận được trợ cấp. Nếu quý vị cố tình che giấu hoặc báo cáo thông tin sai, đó là gian lận. GIAN LẬN LÀ MỘT HÀNH VI PHẠM TỘI và có thể bị phạt lên tới và bao gồm cả truy tố. Một số ví dụ có thể là gian lận:

  • Không báo cáo công việc quý vị bỏ lỡ hoặc công việc quý vị từ chối
  • Cung cấp thông tin sai lệch hoặc giữ lại thông tin để nhận được trợ cấp
  • Không báo cáo tất cả thu nhập của quý vị khi nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần
  • Không báo cáo phân tách công việc của quý vị một cách chính xác (xem Báo cáo tách khỏi công việc)
  • Nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần khi quý vị ở trong tù

  Cố ý báo cáo dưới mức hoặc không báo cáo thu nhập khi quý vị nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần là gian lận. Gian lận không chỉ có thể gây ra các khoản thanh toán vượt mức, mà còn có thể dẫn đến việc quý vị nhận được 'các tuần phạt' khiến quý vị không nhận được trợ cấp trong tương lai.

 15. Tôi nhận được một thông báo nói rằng tôi sẽ không nhận được trợ cấp thất nghiệp cho đến khi tuần phạt của tôi hoàn thành. Tuần phạt là gì? Tôi có thể làm gì?

  Nếu quý vị được chi trả những khoản trợ cấp mà quý vị không đủ điều kiện nhận, quý vị phải trả lại cho chúng tôi số tiền đó. Bằng cách nào đó, chúng tôi sẽ thu lại nó bằng cách sử dụng các khoản thanh toán trợ cấp hàng tuần trong tương lai để bù đắp cho khoản thanh toán vượt mức của quý vị cho đến khi tất cả được hoàn trả. Nếu việc thanh toán vượt mức xảy ra do quý vị gian lận, chúng tôi cũng có thể áp dụng các tuần phạt. Các tuần phạt này chỉ bắt đầu sau khi thanh toán vượt mức của quý vị đã được trả lại. Tuần phạt là những tuần quý vị không nhận được trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp mặc dù quý vị đủ điều kiện nhận.

  Vì quý vị không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường trong các tuần bị phạt, nên quý vị có thể đủ điều kiện tham gia chương trình Hỗ trợ Thất nghiệp Do Đại dịch (PUA). Quý vị nên nộp đơn xin PUA và nộp đơn xin trợ cấp PUA hàng tuần cho mỗi tuần trong các tuần phạt của quý vị. Trợ cấp PUA hàng tuần tối thiểu là 205 đô la và nếu quý vị nhận được PUA, quý vị cũng sẽ nhận được thêm 600 đô la/tuần (kết thúc vào ngày 25 tháng 7). Các tuần quý vị nhận được trợ cấp PUA không được tính vào việc loại bỏ các tuần phạt của quý vị.

  Ví dụ: nếu quý vị đã được trả thừa 302 đô la trong quá khứ, khoản thanh toán trợ cấp hàng tuần của quý vị hiện là 151 đô la và quý vị có hai tuần phạt, thì:

  • Tuần 1: chúng tôi giữ lại trợ cấp hàng tuần của quý vị là 151 đô la. Thanh toán vượt mức của quý vị được trả một nửa.
  • Tuần 2: chúng tôi giữ lại trợ cấp hàng tuần của quý vị là 151 đô la. Thanh toán vượt mức của quý vị đã được trả hết.
  • Tuần 3: Quý vị có thể nhận được 0 đô la và điều này thỏa mãn tuần phạt đầu tiên của quý vị hoặc quý vị có thể đủ điều kiện nhận PUA, bao gồm thêm 600 đô la/tuần (kết thúc vào ngày 25 tháng 7). Nếu quý vị muốn nhận trợ cấp PUA, quý vị cần nộp đơn PUA riêng và mẫu đơn xin trợ cấp hàng tuần.
  • Tuần 4: Quý vị có thể nhận được 0 đô la và điều này thỏa mãn tuần phạt thứ hai của quý vị hoặc quý vị có thể đủ điều kiện nhận PUA, bao gồm thêm 600 đô la/tuần (kết thúc vào ngày 25 tháng 7). Quý vị sẽ cần phải nộp một đơn xin trợ cấp PUA hàng tuần.
  • Tuần 5: Nếu quý vị không nhận được trợ cấp trong những tuần trước vì đang phục vụ các tuần phạt của mình, giờ đây quý vị có thể bắt đầu nhận 151 đô la trợ cấp thông thường và thêm 600 đô la/tuần (kết thúc vào ngày 25 tháng 7). Nếu quý vị không đáp ứng tuần phạt của mình, quý vị có thể tiếp tục xin trợ cấp PUA.
 16. Tôi nhận được một lá thư nói rằng đơn của tôi đã bị từ chối. Tôi có thể kháng cáo không?

  Một số người đã bị từ chối vì họ nói rằng họ không tìm kiếm việc làm ở chỗ các chủ lao động khác. Chúng tôi đã thực hiện sửa chữa tự động cho điều đó. Những đơn đó sẽ được xử lý và quý vị nên tiếp tục nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần. Nếu quý vị bị từ chối trợ cấp thất nghiệp thông thường vì quý vị làm tự do, hãy đăng ký chương trình Hỗ trợ Thất nghiệp Do Đại dịch (PUA).

  Bất cứ khi nào Bộ Lao động giảm hoặc từ chối các trợ cấp của quý vị, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thông báo, được gọi là quyết định hành chính. Nếu quý vị không đồng ý với quyết định này, quý vị có quyền kháng cáo bằng cách yêu cầu phiên điều trần. Thông báo bao gồm một biểu mẫu quý vị có thể sử dụng để yêu cầu phiên điều trần và hướng dẫn nộp đơn kháng cáo.

  Hầu hết các quyết định hành chính sẽ có hiệu lực sau 20 ngày kể từ khi chúng tôi gửi thư, vì vậy đừng chờ đợi để nộp đơn kháng cáo nếu quý vị muốn điều trần. Nếu quý vị không nộp đơn kháng cáo trong vòng 20 ngày, quý vị sẽ mất cơ hội thay đổi quyết định. Nếu quý vị kháng cáo quyết định hành chính, hãy tiếp tục nộp đơn xin trợ cấp mỗi tuần. Nếu quý vị không nộp đơn xin trợ cấp mỗi tuần trong khi kháng cáo của quý vị đang chờ xử lý, quý vị có thể không được trả tiền cho những tuần đó nếu kháng cáo được quyết định có lợi cho quý vị.

  Các phiên điều trần được tổ chức qua điện thoại và được tiến hành bởi một Thẩm phán Luật Hành chính độc lập (ALJ). ALJ sẽ xem xét trường hợp của quý vị và đưa ra quyết định dựa trên thông tin có sẵn. Quý vị có thể xuất trình chứng cứ cho ALJ. Tìm hiểu thêm trong Cẩm nang Yêu cầu Trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp.

Trở lại làm việc

 1. Chủ lao động của tôi muốn tôi quay lại làm việc nhưng tôi nghĩ nó không an toàn. Tôi vẫn đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp?

  Quý vị vẫn có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp. Chúng tôi sẽ không từ chối các trợ cấp của quý vị nếu quý vị không quay trở lại làm việc vì các điều kiện vi phạm các mệnh lệnh của tiểu bang về an toàn tại nơi làm việc để hạn chế sự lây lan của coronavirus. Chúng tôi sẽ không từ chối trợ cấp nếu ai đó "từ chối công việc" vì công việc không "phù hợp". Điều này có nghĩa là rủi ro sức khỏe, an toàn và các sự việc khác sẽ được xem xét. Xin lưu ý rằng việc quyết định điều này đòi hỏi phải xem xét riêng từng trường hợp cụ thể và có thể mất thời gian. Khi nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần của quý vị, bao gồm càng nhiều bối cảnh trong ô tường thuật càng tốt. Chúng tôi có thể gọi cho quý vị và chủ lao động của quý vị.

  Những điều quan trọng chúng tôi xem xét là:

  • Công việc quý vị được yêu cầu thực hiện có phải là “công việc phù hợp” hay không? Nếu công việc không phù hợp, thì việc không thực hiện công việc sẽ không ngăn cản quý vị nhận được trợ cấp UI.
  • Quý vị có “lý do chính đáng” để không thực hiện công việc hay bỏ việc không? Được chủ lao động của quý vị yêu cầu làm một cái gì đó vi phạm pháp luật được coi là “lý do chính đáng”, đặc biệt là nếu quý vị đã nói với chủ lao động của mình về các mối quan tâm của quý vị và chủ lao động của quý vị đã không giải quyết chúng. Ngoài ra, nếu bác sĩ nói với quý vị rằng quý vị không thể thực hiện công việc và quý vị đã tìm hiểu các lựa chọn thay thế hợp lý với chủ lao động có thể cho phép quý vị thực hiện công việc đó, nhưng chủ lao động không thể hoặc sẽ không thực hiện chúng, điều đó cũng thường được coi là “lý do chính đáng”.

  Ngay bây giờ chúng tôi cũng có quy tắc tạm thời của chúng tôi nói rằng quý vị vẫn đủ điều kiện nhận trợ cấp UI nếu quý vị từ chối làm việc "do vi phạm lệnh cách ly bắt buộc hoặc chỉ thị của Thống đốc về việc hạn chế các hoạt động nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona mới." Nếu nơi làm việc của quý vị không tuân theo hướng dẫn mở cửa trở lại (thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), giãn cách xã hội, bất cứ điều gì có thể áp dụng) thì quý vị sẽ vẫn đủ điều kiện nếu quý vị từ chối làm việc trong những điều kiện đó.

  Bộ Lao động đang dựa vào các chuyên gia y tế công cộng về các vấn đề an toàn tại nơi làm việc. Vì vậy, nếu một doanh nghiệp mở cửa và tuân theo các tiêu chuẩn an toàn được đặt ra bởi các viên chức y tế công cộng, thì nói chung, mọi người nên trở lại làm việc. Mọi người không nên trở lại làm việc nếu vi phạm các tiêu chuẩn đó.

  Ví dụ: nếu các tiêu chuẩn cho một loại hình kinh doanh cụ thể yêu cầu nhân viên được cung cấp một số loại PPE nhất định và doanh nghiệp không cung cấp cho họ, thì một nhân viên sẽ không vẫn đủ điều kiện nhận trợ cấp UI nếu họ từ chối trở lại làm việc. Nếu doanh nghiệp mở cửa và tuân theo tất cả các tiêu chuẩn áp dụng, thì nói chung, từ chối trở lại làm việc có nghĩa là nhân viên không thể nhận được trợ cấp.

  Mặc dù vậy, có nhiều trường hợp ngoại lệ cho điều này. Nếu bất kỳ tình huống nào liên quan đến COVID-19 trong các quy tắc tạm thời của chúng tôi (xem Câu hỏi 3) áp dụng cho quý vị, thì quý vị vẫn có thể tiếp tục nhận được trợ cấp UI thông thường. Ví dụ, nếu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị khuyên quý vị không nên quay lại làm việc.

  Nếu quý vị đang nhận trợ cấp PUA và bất kỳ lý do nào trong Đạo luật CARES (xem Câu hỏi X) áp dụng cho quý vị, thì quý vị có thể tiếp tục nhận trợ cấp PUA.

  Bộ Lao động không phải chờ quyết định về an toàn từ Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA) để quyết định xem quý vị có đủ điều kiện nhận UI hay không. Chúng tôi quyết định dựa trên thông tin chúng tôi có.

 2. Tôi đã không thể trở lại làm việc vào ngày tôi nêu trên đơn của mình. Tôi phải làm gì?

  Trong những thời điểm không có đại dịch, khi quý vị nói với chúng tôi rằng quý vị dự định trở lại làm việc vào một ngày nhất định, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động tạm dừng thanh toán bắt đầu từ ngày đó vì nghĩ rằng quý vị hiện đang làm việc và quý vị không cần trợ cấp thất nghiệp nữa. Điều này hoạt động tốt trong thời gian bình thường, nhưng bây giờ lại thành ra vấn đề. Chúng tôi đã thực hiện các thay đổi hệ thống của mình để ngăn việc dừng một số đơn. Nhiều đơn trong số này cần có sự xem xét từ nhân viên của chúng tôi và đôi khi nhân viên của chúng tôi phải thực hiện các cuộc gọi điện thoại tiếp theo để xóa tạm dừng.

  Nếu đơn của quý vị bị tạm dừng - nếu quý vị không quay lại làm việc và thanh toán của quý vị bị dừng - hãy gọi cho chúng tôi để bắt đầu lại đơn của quý vị. Không nộp một đơn xin trợ cấp lần đầu hoàn toàn mới.

 3. Khi một quận trong Giai đoạn 1 mở cửa trở lại, các khoản trợ cấp thất nghiệp có kết thúc cho bất kỳ ai làm công việc thuộc phạm vi Giai đoạn 1 không?

  Khi quận của quý vị được chấp thuận mở lại theo hướng dẫn của Giai đoạn 1, không có gì bắt buộc nơi làm việc của quý vị phải mở lại nếu họ không thể tuân thủ các nguyên tắc của Giai đoạn 1. Hoặc nếu họ cần thêm thời gian để phù hợp với yêu cầu sức khỏe cộng đồng.

  Nếu nơi làm việc của quý vị không mở cửa trở lại, quý vị vẫn đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp.

  Nếu nơi làm việc của quý vị mở cửa trở lại và quý vị không thoải mái khi trở lại làm việc vì họ không tuân theo các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng, thì quý vị vẫn có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp. Xem Câu hỏi 39.

 4. Tôi cần giúp đỡ tìm kiếm một công việc. Quý vị có thể giúp đỡ bằng cách nào?

  Các trung tâm WorkSource Oregon trên toàn tiểu bang cung cấp một loạt các dịch vụ để giúp quý vị trở lại làm việc. Danh sách công việc của nhà tuyển dụng, các hỗ trợ viết CV, công cụ thăm dò nghề nghiệp và thông tin thị trường lao động là một trong những dịch vụ được cung cấp. Nhân viên sẵn sàng hỗ trợ quý vị và giới thiệu cho quý vị các dịch vụ có lợi cho quý vị trong quá trình tìm kiếm công việc. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Bộ Lao động Oregon.

Cách Bắt Đầu Lại Yêu Cầu Trợ Cấp Thất Nghiệp

 1. Tại sao yêu cầu trợ cấp của một người lại bị Sở Lao Động Oregon ngưng lại?

  Có 4 lý do khiến yêu cầu trợ cấp của một người bị ngưng lại: Bạn:

  • Không nộp đơn yêu cầu trợ cấp hàng tuần trong một tuần trở lên
  • Kiếm được số tiền lớn hơn tiền trợ cấp hàng tuần
  • Làm việc toàn thời gian
  • Không báo cáo thu nhập sau tuần mà đã báo cáo thu nhập
 2. Có một tuần chờ đợi hay không nếu tôi bắt đầu lại yêu cầu trợ cấp của mình không?

  Không, nếu trước đây bạn đã sử dụng tuần chờ đợi của mình thì sẽ không có tuần chờ đợi khi bạn bắt đầu lại yêu cầu trợ cấp của mình.

 3. Làm cách nào để biết liệu tôi có cần bắt đầu lại yêu cầu trợ cấp của mình hay không?

  Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua Hệ Thống Yêu Cầu Trực Tuyến hoặc qua thư nếu bạn cần bắt đầu lại yêu cầu của mình.

 4. Bạn cần thông tin gì từ tôi để bắt đầu lại yêu cầu trợ cấp?

  Chuẩn bị sẵn thông tin về người sử lao động khi bạn gọi. Điều này bao gồm ngày bạn làm việc, tên, số điện thoại và địa chỉ của (những) người sử dụng lao động của bạn; và tổng thu nhập của bạn từ những người sử dụng lao động đó. Khi bạn đã bắt đầu lại yêu cầu của mình, bạn vẫn phải nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần.

 5. Nếu bạn bị cho thôi việc một lần nữa và cần bắt đầu lại yêu cầu Bảo Hiểm Thất Nghiệp Thường Xuyên (UI), Bồi Thường Thất Nghiệp Do Đại Dịch (PEUC) hoặc Phúc Lợi Trợ Cấp Bổ Sung (EB):

  Vui lòng truy cập Hệ Thống Yêu Cầu Trực Tuyến của chúng tôi nếu bạn:

  • Đã bỏ lỡ một tuần hoặc nhiều hơn trong việc gửi yêu cầu trợ cấp hàng tuần. HOẶC-
  • Hiện đang thất nghiệp sau một thời gian làm việc.

  Hệ Thống Yêu Cầu Trợ Cấp Trực Tuyến của chúng tôi được tìm thấy trong Liên kết Nhanh tại https:/unemployment.Oregon.gov.
  Nhấp lựa chọn #8 để bắt đầu lại yêu cầu trợ cấp của bạn trên menu Hệ Thống Yêu Cầu Trực Tuyến của chúng tôi.

  Bạn vẫn gặp khó khăn? Hoàn thành Mẫu Đơn Liên Hệ Với Chúng Tôi để được trợ giúp thêm. Nhấp vào tùy chọn 'Liên Hệ' nằm ở góc trên cùng bên phải của unemployment.oregon.gov. Đảm bảo rằng bạn chọn và điền vào tùy chọn ‘Bắt đầu lại yêu cầu của tôi’ nằm trong phần ‘Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?’

  LƯU Ý QUAN TRỌNG: Chương trình PEUC kết thúc vào ngày 26 tháng 12 năm 2020. Nếu bạn đang nhận tiền PEUC thì chúng tôi sẽ tự động chuyển bạn sang Phúc Lợi Trợ Cấp Bổ Sung nếu bạn đủ điều kiện. Nếu bạn không đủ điều kiện cho EB, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một lá thư. Ngay bây giờ, EB chi trả trợ cấp bổ sung thêm 20 tuần.

 6. Nếu bạn bị cho thôi việc một lần nữa và đang nhận Trợ Cấp Thất Nghiệp Do Đại Dịch (PUA)

  bạn sẽ cần phải bắt đầu lại yêu cầu của mình. Vui lòng sử dụng Mẫu Đơn Liên Hệ Với Chúng Tôi hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1-877-345-3484 nếu bạn:

  • Đã bỏ lỡ một tuần hoặc nhiều hơn trong việc gửi yêu cầu trợ cấp hàng tuần. HOẶC-
  • Hiện đang thất nghiệp sau một thời gian làm việc.

  Hệ thống Yêu Cầu Trợ Cấp Trực Tuyến của chúng tôi được tìm thấy trong Liên Kết Nhanh tại Unemployment.Oregon.gov. Nhấp vào tùy chọn #8 để bắt đầu lại yêu cầu trợ cấp của bạn trên menu Hệ Thống Yêu Cầu Trợ Cấp Trực Tuyến của chúng tôi.

  Bạn vẫn gặp khó khăn? Hoàn thành Mẫu Đơn Liên Hệ Với Chúng Tôi để được trợ giúp thêm. Nhấp vào tùy chọn 'Liên Hệ' nằm ở góc trên cùng bên phải của unemployment.orgon.gov. Đảm bảo bạn chọn và điền vào tùy chọn ‘Bắt đầu lại yêu cầu của tôi’ nằm trong phần ‘Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?’

 7. Tôi đã trở lại làm việc trước khi cần nộp đơn xin PEUC. Yêu cầu của tôi hiện có số dư 0$. Tôi nên làm gì bây giờ?

  Bạn sẽ cần phải hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến cho chương trình PEUC qua Hệ Thống Yêu Cầu Trực Tuyến của chúng tôi. Nhấp vào tùy chọn #4 để gửi yêu cầu trợ cấp PEUC ban đầu của bạn. Chúng tôi có hướng dẫn và video tham khảo để giúp bạn trong quá trình này.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP MỚI VỀ THANH TOÁN THỪA

 1. Thanh toán thừa là gì? Những lý do khác nhau cho việc thanh toán thừa là gì?

  Việc thanh toán thừa xảy ra khi quý vị được trả các khoản trợ cấp mà không đủ điều kiện. Một số khoản thanh toán thừa xảy ra khi quý vị cung cấp cho chúng tôi thông tin hoặc từng phần không chính xác. Những khoản thanh toán thừa khác là do lỗi của đơn vị hành chính gây ra và những khoản còn lại có thể xảy ra khi quyết định của chúng tôi bị thay đổi do có kháng nghị sau khi chúng tôi nhận được thông tin mới.

  Thanh toán thừa có thể xảy ra vì nhiều lý do, bao gồm cả do Bộ phát hiện có sai sót trong đơn khiếu nại của quý vị. Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến của việc thanh toán thừa:

  • Thu nhập được báo cáo không chính xác theo khiếu nại hàng tuần
  • Lương hưu trí không được báo cáo hoặc báo cáo không chính xác
  • Quyết định hành chính cho phép quý vị nhận trợ cấp trái ngược với kháng nghị
  • Thanh toán được thực hiện trước khi chúng tôi tìm hiểu về một vấn đề liên quan đến khiếu nại của quý vị
  • Quý vị đã trình bày sai hoặc giấu thông tin để nhận trợ cấp mà quý vị không đủ điều kiện được hưởng
  • Số tiền trợ cấp của quý vị đã thay đổi do sự điều chỉnh về tiền lương cơ sở năm của quý vị
  • Chúng tôi đã mắc lỗi quản trị đối với khiếu nại của quý vị
  • Quý vị đã mắc lỗi khi nộp đơn
 2. Quy trình hoàn trả trợ cấp như thế nào?

  Khi có các khoản thanh toán thừa, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý là cố gắng thu hồi tiền. Nếu quý vị không gây ra khoản thanh toán thừa, chúng tôi thường ‘cấn trừ’ khoản nợ đó bằng cách trừ vào số tiền trợ cấp còn nợ nào trong tương lai mà quý vị đủ điều kiện.

  Nếu quý vị muốn thanh toán đầy đủ khoản nợ, quý vị có thể làm theo hướng dẫn trên bảng sao kê thanh toán. Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần thiết lập kế hoạch trả thì gọi đến số điện thoại trên bảng sao kê thanh toán để thảo luận về các lựa chọn của quý vị.

  Vì tình hình dịch bệnh, chúng tôi giảm mạnh việc thu các khoản trả thừa. Bộ Lao động Hoa Kỳ hiện cho phép chúng tôi miễn một số khoản thanh toán thừa nếu khoản thanh toán thừa này không phi do li ca quý vvic hoàn tr đó là mt khó khăn phi lý đi vi quý v.

 3. Làm cách nào biết tôi có được trả thừa hay không?

  Chúng tôi sẽ gửi email về quyết định hành chính. Nó cho biết lý do trả thừa và tổng số tiền quý vị đang nợ. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một bảng sao kê thanh toán. Bảng sao kê thanh toán sẽ cho quý vị biết quý vị phải trả lại vào một ngày nhất định hoặc bắt đầu kích hoạt việc thu hồi. Bảng sao kê nghe có vẻ báo động, nhưng nó sẽ cung cấp cho quý vị các lựa chọn cách phản hồi thông báo khoản nợ.

  • Nếu quý vị KHÔNG gây ra thanh toán thừa và đã nhận trợ cấp theo một chương trình đủ điều kiện, quý vị có thể yêu cầu miễn trừ nên quý vị không phải phải trả lại khoản nợ. Quý vị có thể yêu cầu miễn trừ bằng cách hoàn thành và gửi biểu mẫu miễn trừ đính kèm với quyết định thanh toán thừa của quý vị. Nếu quý vị không nhận được biểu mẫu miễn trừ, quý vị có thể hoàn thành biểu mẫu trực tuyến.
  • Nếu khoản thanh toán thừa là do quý vị gây ra và quý vị muốn trả lại đầy đủ khoản nợ thì làm theo hướng dẫn trên bảng sao kê để thực hiện trả. Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần thiết lập kế hoạch trả thì gọi đến số điện thoại trên bảng sao kê thanh toán để thảo luận về các lựa chọn của quý vị.
 4. Tại sao tôi nhận được thông báo nói rằng tôi được trả thừa tiền trợ cấp khi tôi đã hoàn trả tiền này hoặc đã yêu cầu miễn trừ?

  Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý cung cấp cho quý vị một thông báo quyết định về khoản thanh toán thừa và hướng dẫn cho quý vị về các quyền kháng cáo. Đôi khi quý vị hoàn trả tiền thừa của mình trước khi nhận được thông báo. Nếu quý vị nhận được quyết định thanh toán thừa nhưng đã hoàn trả nợ thì liên hệ với chúng tôi bằng số điện thoại liệt kê trên quyết định để xác nhận quý vị đã hoàn trả đầy đủ khoản thanh toán thừa của mình.

 5. Tôi nhận được quyết định nói rằng tôi đã bị từ chối trợ cấp sau khi tôi đã nhận được trợ cấp. Tôi phải làm gì nếu tôi không đồng ý với quyết định?

  Quý vị có thể yêu cầu một phiên điều trần hoặc 'kháng cáo' quyết định của Bộ về việc từ chối của quý vị nếu quý vị không đồng ý với quyết định đó. Quyết định mà quý vị nhận sẽ bao gồm hướng dẫn về cách yêu cầu lập một phiên điều trần. Nếu quý vị không chắc mình có đồng ý hay không, quý vị có thể gọi 1-877-345-3484 để trao đổi với ai đó có thể cung cấp thêm chi tiết và giải thích các bước tiếp theo.

  Quý v phi np đơn kháng cáo trước thi hn được ghi trong quyết đnh. Nếu quý vị bỏ lỡ thời hạn kháng cáo, quý vị sẽ mất quyền kháng cáo về quyết định từ chối trợ cấp cho quý vị.

  Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một quyết định riêng qua thư cho quý vị biết rằng quý vị có một khoản thanh toán thừa. Quyết định thanh toán thừa sẽ bao gồm hướng dẫn về cách yêu cầu lập một phiên điều trần. Nếu quý vị yêu cầu một phiên điều trần về quyết định thanh toán thừa, vấn đề duy nhất mà quý vị có thể tranh cãi là liệu quý vị có nhận được tiền hay không hoặc liệu chúng tôi có tính toán chính xác khoản thanh toán thừa hay không.

 6. Tôi có cần phải trả lại khoản thanh toán thừa của mình nếu lỗi do Bộ việc làm gây ra không?

  Bộ Lao động Hoa Kỳ hiện cho phép chúng tôi tạo cơ hội cho quý vị yêu cầu miễn trừ đối với bất kỳ khoản thanh toán thừa của trợ cấp liên bang nếu chúng tôi xác định rằng quý vị KHÔNG có lỗi cho việc thanh toán thừa VÀ việc hoàn trả cho chúng tôi sẽ gây ra khó khăn về tài chính. Việc miễn trừ này chỉ áp dụng cho các chương trình sau:

  • Trợ cấp Thất nghiệp Khẩn cấp do Đại dịch (PEUC)
  • Trợ cấp Thất nghiệp Liên bang do Đại dịch (FPUC)
  • Hỗ trợ Thất nghiệp do Đại dịch (PUA)
  • Hỗ trợ Tiền lương Bị mất (LWA)

  Quý vị có thể yêu cầu miễn trừ và có thể tránh được phải trả lại khoản tiền này bằng cách gửi Mẫu miễn trừ.

 7. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đã gây ra khoản thanh toán thừa và không có khả năng trả lại?

  Chúng tôi hiểu quý vị có thể không có khả năng hoàn trả cho chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi biết rằng nhiều người dân tiểu bang Oregon đang gặp khó khăn và chúng tôi rất không muốn yêu cầu quý vị hoàn trả các khoản trợ cấp mà quý vị cho rằng quý vị đủ điều kiện nhận trong khi quý vị vẫn đang gặp khó khăn về tài chính.

  Chúng tôi hiện không chi trả tiền lương hoặc thu hồi nợ từ ngân hàng nào. Chúng tôi sẽ lập kế hoạch trả nợ cho từng người dựa trên hoàn cảnh và loại thanh toán thừa. Chúng tôi đang tận dụng tất cả lợi thế các lựa chọn linh hoạt và đang giảm thiểu đáng kể các hoạt động thu lại tiền thanh toán thừa của mình trong đại dịch này.

  Nếu quý vị đã gây ra khoản thanh toán thừa, do nhầm lẫn hoặc cố ý trình bày sai, chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ thu hồi nợ của mình bao gồm các công cụ sau:

  • Yêu cầu phải hoàn trả số tiền thừa.
  • Ngăn chặn tiền hoàn thuế của tiểu bang đối với tất cả các khoản thanh toán thừa gây ra bởi người thụ hưởng hoặc cố ý trình bày sai.
  • Ngăn chặn tiền hoàn thuế liên bang đối với các khoản thanh toán thừa do người thụ hưởng gây ra đối với các khoản thu nhập được báo cáo sai và đối với tất cả các khoản thanh toán thừa cố ý trình bày sai.

  Lưu ý: Nếu chúng tôi chấp thuận miễn trừ của quý vị sau khi chúng tôi đã giảm một phần trợ cấp của quý vị để trả lại số tiền mà quý vị nợ chúng tôi, chúng tôi sẽ cấp lại trợ cấp của quý vị cho tuần đó, miễn là không có khoản thanh toán thừa nào khác. Nếu trạng thái khiếu nại của quý vị không cho thấy trợ cấp của mình đã được cấp lại sau năm ngày khi quý vị nhận được thông báo rằng sự miễn trừ của quý vị đã được chấp thuận, vui lòng gọi số 503-947-1995 hoặc sử dụng mẫu Liên hệ với chúng tôi để thông báo cho chúng tôi. Viết “Thanh toán thừa” trên mục “Diễn giải vấn đề” của mẫu đơn.

Tuần Chờ Đợi

 1. Bỏ qua "tuần chờ đợi" nghĩa là gì?

  ‘Tuần chờ đợi’ là tuần đầu tiên mà quý vị yêu cầu trợ cấp khi đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện. Quý vị phải yêu cầu trợ cấp cho tuần này, nhưng sẽ không được chi trả tiền trợ cấp cho tuần này. Do hậu quả của đại dịch COVID-19, chúng tôi sẽ bỏ qua tuần chờ đợi, có nghĩa là quý vị sẽ được chi trả trợ cấp cho tuần đầu tiên này. Khoản trợ cấp này sẽ không thêm bất kỳ trợ cấp nào vào số dư yêu cầu trợ cấp của quý vị (số tiền trợ cấp tối đa của quý vị). Quý vị vẫn sẽ nhận được 26 tuần trợ cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI) thông thường.

 2. "Tuần chờ đợi" được bỏ qua trong bao lâu?

  Tuần chờ đợi được bỏ qua đối với các yêu cầu trợ cấp ban đầu của Bảo Hiểm Thất Nghiệp (BHTN) thông thường được nộp từ ngày 8 tháng 3 năm 2020 đến ngày tháng ngày 13 tháng 3 năm 2021. Các yêu cầu trợ cấp ban đầu đủ điều kiện cho Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI) thông thường được nộp cho đến ngày 13 tháng 3 năm 2021, sẽ nhận được khoản thanh toán cho tuần chờ đợi.

 3. Làm cách nào để biết liệu tôi đã thi hành ‘tuần chờ đợi’ hay chưa?

  Quý vị có thể xem lại những tuần mà quý vị đã yêu cầu trợ cấp và những tuần đã được thanh toán trên Online Claim System (Hệ Thống Yêu Cầu Trợ Cấp Trực Tuyến). Xem trạng thái yêu cầu của quý vị trên Hệ Thống Yêu Cầu Trợ Cấp Trực Tuyến và chọn ‘Where is my check? (Séc của tôi ở đâu?)

 4. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đã yêu cầu trợ cấp "tuần chờ đợi" của mình trước ngày 8 tháng 3 năm 2020?

  Tuần chờ đợi chỉ được bỏ qua cho khoảng thời gian từ ngày 8 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 13 tháng 3 năm 2021. Nếu quý vị đã yêu cầu tuần chờ đợi của mình trước đó, quý vị sẽ không nhận được thanh toán cho tuần chờ đợi của mình

 5. Nếu tôi nộp yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên trong khoảng thời gian từ Lễ Tạ Ơn năm 2020 đến ngày 13 tháng 3 năm 2021, tôi có phải thi hành ‘tuần chờ đợi’ không?

  Nếu quý vị mới bị cho thôi việc, tuần chờ đợi của quý vị sẽ tự động được bỏ qua. Nếu quý vị đang nộp đơn yêu cầu trợ cấp ban đầu trước khi chúng tôi bắt đầu xử lý các khoản thanh toán (trước Lễ Tạ Ơn), quý vị có thể thấy khoản thanh toán của mình vào cuối tháng này. Sau đó, tuần chờ đợi sẽ tự động được thanh toán nếu nó được nộp trước ngày 13 tháng 3 năm 2021. Nếu quý vị nộp đơn yêu cầu trợ cấp sau ngày 13 tháng 3 năm 2021, quý vị sẽ không nhận được thanh toán cho ‘tuần chờ đợi' của mình.

 6. Tôi cần làm gì để nhận được khoản thanh toán trong "tuần chờ đợi" của mình?

  Quý vị không cần phải làm bất cứ điều gì. Sở Lao Động sẽ tự động xử lý các khoản thanh toán cho những tuần chờ đợi đủ điều kiện trong thời gian được bỏ qua.

 7. Khi nào tôi có thể được thanh toán cho ‘tuần chờ đợi’ của mình?

  Nói chung, thanh toán của quý vị sẽ được phát hành trong vòng vài ngày, bằng phương thức thanh toán thông thường của quý vị.

  Tuy nhiên, nếu quý vị đang nhận Bồi Thường Khẩn Cấp Thất Nghiệp do Đại Dịch (PEUC), Trợ Cấp Mở Rộng (EB) hoặc trợ cấp thông qua Workshare, chúng tôi sẽ cần phải xử lý thủ công khoản thanh toán của quý vụi. Chúng tôi ước tính rằng có thể phải đến cuối tháng 1 quý vị mới nhận được khoản thanh toán cho "tuần chờ đợi" nếu chúng tôi cần xử lý khoản trợ cấp của quý vị theo cách thủ công. Quý vị không cần phải liên hệ với chúng tôi để yêu cầu trợ cấp trong tuần chờ đợi của mình, ngay cả khi chúng tôi cần xử lý thủ công.

 8. Tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền cho ‘tuần chờ đợi’?

  Quý vị sẽ nhận được số tiền hàng tuần bằng với số tiền trợ cấp thất nghiệp thông thường của quý vị. Tuy nhiên, quý vị không thể nhận được nhiều hơn số tiền trợ cấp tối đa cho yêu cầu trợ cấp của mình. Đối với hầu hết các yêu cầu trợ cấp, số tiền trợ cấp tối đa của quý vị gấp 26 lần số tiền trợ cấp hàng tuần của quý vị.

 9. Tôi có nhận được thêm khoản thanh toán Trợ Cấp Thất Nghiệp do Đại Dịch Liên Bang (FPUC) cùng với trợ cấp cho ‘tuần chờ đợi’ của tôi không?

  Miễn là ‘tuần chờ đợi’ của quý vị rơi vào khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 3 năm 2020 đến ngày 25 tháng 7 năm 2020 và quý vị đủ điều kiện nhận trợ cấp, quý vị cũng sẽ nhận được khoản thanh toán FPUC bổ sung $600. Nếu quý vị đã sử dụng tất cả 26 tuần trợ cấp, mặc dù tuần thất nghiệp đầu tiên của quý vị là trong khung thời gian này, quý vị sẽ chỉ nhận được khoản thanh toán FPUC $600.

 10. Tôi có nhận được khoản thanh toán LWA bổ sung cho ‘tuần chờ đợi’ của mình không?’

  Nếu ‘tuần chờ đợi’ của quý vị rơi vào khoảng thời gian từ ngày 26 tháng 7 năm 2020 đến ngày 5 tháng 9 năm 2020 và quý vị chứng nhận rằng mình bị ảnh hưởng bởi COVID, quý vị cũng sẽ nhận được thêm $300 miễn là quý vị đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp.

 11. Tôi có tiếp tục nhận được khoản thanh toán trong "tuần chờ đợi" nếu yêu cầu của tôi đã hết (có số dư $0) không?

  Nếu quý vị đủ điều kiện để nhận trợ cấp từ Trợ Cấp Thất Nghiệp Khẩn Cấp (PEUC) và Trợ Cấp Mở Rộng (EB), chúng tôi sẽ điều chỉnh trợ cấp của quý vị. quý vị không cần phải làm bất cứ điều gì. Trợ cấp của quý vị sẽ được thanh toán tự động.

  Nếu quý vị đã sử dụng hết tất cả các trợ cấp của mình trước khi tiền trong "tuần chờ đợi" được giải ngân và không còn tiền từ các yêu cầu thanh toán của quý vị, quý vị sẽ không nhận được bất kỳ khoản thanh toán bổ sung nào.

  Ví dụ, với Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI) thông thường, quý vị sẽ nhận được 26 tuần trợ cấp. Việc bỏ qua ‘tuần chờ đợi’ không mang lại cho quý vị thêm một tuần trợ cấp, nó chỉ đơn giản là chi trả cho tuần đầu tiên đó. Nếu quý vị đã nhận được 26 tuần trợ cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI), thì quý vị sẽ không còn tuần nào nữa. Điều tương tự cũng xảy ra với PEUC - nếu quý vị đã nhận được 13 tuần trợ cấp, thì quý vị không còn tuần nào nữa. Tùy thuộc vào thời điểm quý vị nộp đơn yêu cầu, quý vị có thể nhận thêm $600 từ quỹ FPUC hoặc $300 tiền trợ cấp LWA.

 12. Tôi có được trả tiền cho ‘tuần chờ đợi’ không nếu tôi có yêu cầu Trợ Cấp Thất Nghiệp Đại Dịch (PUA) hoặc Yêu Cầu Hỗ Trợ Thất Nghiệp do Thảm Họa (DUA)?

  Không, các chương trình này không có "tuần chờ đợi". Quý vị đã được thanh toán cho tuần đủ điều kiện đầu tiên của mình.

 13. "Tuần chờ đợi" có phải chịu thuế không?

  Có, nếu chúng tôi trả tiền trợ cấp cho quý vị trong ‘tuần chờ đợi’, thì khoản trợ cấp đó sẽ bị đánh thuế theo luật liên bang và tiểu bang giống như bất kỳ khoản trợ cấp thất nghiệp nào khác mà quý vị nhận được. Nếu quý vị bị khấu trừ thuế từ các khoản trợ cấp của mình, thì chúng cũng sẽ được khấu trừ trong 'tuần chờ đợi.'

 14. Nếu tôi đang chờ quyết định được ban hành đối với yêu cầu trợ cấp của mình, tôi có được chi trả cho 'tuần chờ đợi không?

  Nếu một quyết định đang chờ xử lý trong khoảng thời gian tuần chờ đợi của quý vị, quý vị sẽ phải đợi quyết định được ban hành. Quyết định này sẽ xác định xem quý vị có được thanh toán cho ‘tuần chờ đợi’ của mình hay không.

 15. Nếu tôi bị từ chối trợ cấp cho tuần chờ đợi, tôi có được chi trả không?

  Không, nếu quý vị bị từ chối trợ cấp cho tuần chờ đợi, quý vị sẽ không nhận được khoản thanh toán bổ sung.

 16. Tôi sẽ nhận được tuần chờ đợi không nếu tôi vẫn còn số tuần phạt cần để thi hành?

  Không, nếu quý vị có số tuần bị phạt, quý vị sẽ cần phải thi hành những tuần đó.

 17. Tôi có một khoản thanh toán quá mức cho một yêu cầu trợ cấp và nợ tiền Sở Lao Động Oregon, liệu tôi có còn được hưởng trợ cấp tuần chờ đợi không?

  Chúng tôi sẽ áp dụng số tiền trong tuần chờ đợi cho khoản thanh toán thừa của quý vị với tỷ lệ thích hợp.

 18. Tiền cấp dưỡng nuôi con có bị giữ lại từ các khoản thanh toán ‘tuần chờ đợi’ và FPUC không?

  Có, nếu quý vị có khấu lưu cấp dưỡng con trẻ, nó cũng sẽ được khấu trừ trong ‘tuần chờ đợi’.’

Đạo luật hỗ trợ tiếp tục

 1. Đạo luật CARES là gì và nó có thể giúp tôi như thế nào?

  Đạo luật CARES là luật mới của liên bang, được ký ngày 27 tháng 3 năm 2020. Nó làm cho nhiều người có thể nhận trợ cấp thất nghiệp hơn bao giờ hết. Đặc biệt là những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Luật mới này đã thực hiện ba điều chính:

  1. Hỗ trợ Thất nghiệp Do Đại dịch (PUA). Những người tự kinh doanh và những người khác không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thường xuyên — và những người mất việc làm do COVID-19 — hiện có thể nhận PUA, một chương trình trợ cấp thất nghiệp mới (kết thúc vào ngày 13 tháng 3 năm 2021).
  2. Trợ cấp Thất nghiệp Liên bang Do Đại dịch (FPUC) . Mọi người nhận bất kỳ loại trợ cấp thất nghiệp nào sẽ nhận được thêm $ 300 / tuần (cho mỗi tuần đủ điều kiện từ ngày 27 tháng 12 năm 2020 đến ngày 13 tháng 3 năm 2021).
  3. Trợ cấp Thất nghiệp Khẩn cấp Do Đại dịch (PEUC). Nếu hết trợ cấp thất nghiệp thông thường, bạn có thể được gia hạn thêm tối đa 13 tuần (kết thúc vào ngày 13 tháng 3 năm 2021).

Chương trình Hỗ trợ Thất nghiệp Do Đại dịch (PUA) Đối với người làm tự do, lao động hợp đồng và lao động theo yêu cầu

 1. Hỗ trợ Thất nghiệp Do Đại dịch (PUA) là gì?

  PUA là một chương trình trợ cấp thất nghiệp của liên bang được tạo ra để đối phó với đại dịch COVID-19. Chương trình này dành cho những cá nhân lao động tự do (tự kinh doanh), lao động theo hợp đồng và những người lao động khác không đủ điều kiện nhận trợ cấp thông thường.

  Theo Đạo Luật Hỗ Trợ Tiếp Tục (CAA) được thông qua gần đây, trợ cấp PUA có sẵn từ ngày 27 tháng 12 năm 2020 đến tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 3 năm 2021. CAA cung cấp thêm tối đa 11 tuần trợ cấp PUA trong tổng số 50 tuần.

  Với CAA, một chương trình loại bỏ mới đã được tạo ra. Nếu bạn nhận được khoản trợ cấp PUA cho tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 3 năm 2021 VÀ bạn vẫn còn một vài tuần trong đơn yêu cầu trợ cấp của mình, bạn có thể đủ điều kiện tham gia vào giai đoạn loại bỏ. Điều này có nghĩa là bạn có thể tiếp tục nộp đơn yêu cầu trợ cấp hàng tuần và nhận PUA cho đến hết tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 4 năm 2021.

  Theo Đạo luật CARES, các khoản trợ cấp PUA đã có sẵn bắt đầu từ tuần lễ ngày 2 tháng 2 và kết thúc vào tuần lễ ngày 26 tháng 12 năm 2020.

  Nộp đơn yêu cầu trợ cấp

  CẬP NHẬT 29/12/20: Chúng tôi đang nhanh chóng thực hiện các thay đổi dựa trên Đạo Luật Hỗ Trợ Tiếp Tục (CAA) năm 2020 được thông qua gần đây. Đạo luật này mở rộng một số điều khoản của Đạo luật CARES từ ngày 27 tháng 12 năm 2020 đến hết tuần lễ kết thúc vào ngày 13 tháng 3 năm 2021. Trong khi chúng tôi vẫn đang chờ đợi để nhận được hướng dẫn và các quy tắc bằng văn bản từ Sở Lao Động Hoa Kỳ, chúng tôi biết rằng bạn sẽ KHÔNG mất một tuần trợ cấp PUA, PEUC hay FPUC. Bạn có thể bị chậm trễ trong việc nhận các khoản trợ cấp, tuy nhiên bạn sẽ được truy nhận các khoản đó. Vui lòng tiếp tục nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần.

 2. Ai đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA?

  PUA cung cấp trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trước đây chưa từng đủ điều kiện nhận trợ cấp. Để đủ điều kiện, bạn phải:

  • Thất nghiệp do COVID-19, và
  • Không đủ điều kiện nhận bất kỳ trợ cấp thất nghiệp nào khác. Điều này bao gồm:
  • Những người tự kinh doanh
  • Nhà thầu độc lập
  • Một số công nhân làm việc tự do (công nhân làm việc tư do là người mà chủ lao động của họ không bắt buộc phải trả thuế lương trên khoản tiền lương của họ)
  • Người lao động có mức lương không được báo cáo cho bảo hiểm thất nghiệp, như một số lao động nông nghiệp
  • Người lao động không nhận đủ lương hoặc làm việc không đủ giờ để hưởng trợ cấp thất nghiệp thông thường
  • Người lao động đã hết trợ cấp thất nghiệp thông thường và không đủ điều kiện để được gia hạn thêm
  • Những người sắp bắt đầu làm việc nhưng không thể, do dịch bệnh COVID-19

  Vui lòng nhấp vào đây Nộp đơn yêu cầu trợ cấp PUA

 3. “Thất nghiệp do COVID-19” nghĩa là gì?

  Luật liên bang quy định rằng để nhận được trợ cấp PUA mỗi tuần, bạn phải thất nghiệp vì một trong những lý do sau:

  • Bạn đã được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19. Hoặc, bạn có các triệu chứng COVID-19 và đang tìm kiếm chẩn đoán y tế.
  • Một thành viên trong gia đình bạn đã được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19.
  • Bạn đang chăm sóc cho một thành viên trong gia đình hoặc một thành viên trong hộ gia đình bạn đã được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19.
  • Con bạn không thể đến trường hoặc đến nơi giữ trẻ vì cơ sở này đã đóng cửa do hậu quả trực tiếp của tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do dịch bệnh COVID-19 và bạn cần con bạn đi học hoặc đến nơi giữ trẻ để bạn đi làm.
  • Một người trong hộ gia đình của bạn mà bạn có trách nhiệm chăm sóc chính không thể đến cơ sở chăm sóc vì cơ sở này đã đóng cửa do hậu quả trực tiếp của tình trạng khẩn cấp y tế công cộng do dịch bệnh COVID-19, và bạn cần người đó đến cơ sở chăm sóc để bạn đi làm.
  • Bạn không thể đến nơi làm việc vì bị cách ly do hậu quả trực tiếp của tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do dịch bệnh COVID-19.
  • Bạn không thể đến nơi làm việc vì nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã khuyên bạn nên tự cách ly do lo ngại về COVID-19.
  • Bạn sắp bắt đầu một công việc nhưng không thể bắt đầu hoặc không thể nhận công việc đó do hậu quả trực tiếp của tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do dịch bệnh COVID-19.
  • Bạn đã trở thành người có thu nhập chính cho hộ gia đình vì chủ hộ của bạn đã qua đời do hậu quả trực tiếp của COVID-19.
  • Bạn đã phải nghỉ việc do hậu quả trực tiếp của COVID-19.

  Nơi làm việc của bạn bị đóng cửa do hậu quả trực tiếp của tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do dịch bệnh COVID-19.

 4. Tôi phải làm đơn yêu cầu trợ cấp như thế nào? Tôi phải nộp đơn yêu cầu trợ cấp như thế nào?#

  Có một vài cách mà bạn có thể làm đơn yêu cầu trợ cấp PUA và nộp yêu cầu trợ cấp hàng tuần của mình:

  Trực tuyến bằng cách sử dụng biểu mẫu trực tuyến. Cách tốt nhất để làm đơn là nộp đơn yêu cầu trợ cấp PUA ban đầu thông qua Online Claim System (Hệ Thống Yêu Cầu Trực Tuyến) của chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu trực tuyến. Đây là cách nhanh nhất để bạn nhận được trợ cấp của mình.

  Bằng điện thoại. Nếu bạn không thể làm đơn trực tuyến, bạn có thể làm đơn qua điện thoại. Phiên dịch miễn phí sẽ được cung cấp.

  Đường dây nóng PUA miễn phí: 1-877-345-3484

  Bằng thư. Bạn có thể gửi đơn yêu cầu trợ cấp PUA qua đường bưu điện và các báo cáo yêu cầu trợ cấp hàng tuần của mình đến Sở Lao Động Oregon tại P.O. Box 14165, Salem, OR 97311. Lưu ý: bạn sẽ không nhận được xác nhận nếu bạn nộp đơn qua đường bưu điện.

  Bằng fax. Bạn có thể fax đơn yêu cầu trợ cấp PUA và các báo cáo yêu cầu trợ cấp hàng tuần đến 503-371-2893. Lưu ý: bạn sẽ không nhận được xác nhận nếu bạn nộp đơn qua fax.

 5. Tôi nên nộp đơn yêu cầu trợ cấp PUA hàng tuần như thế nào?

  Bạn chỉ phải nộp đơn yêu cầu trợ cấp hàng tuần một lần vào mỗi tuần. Bạn nên nộp đơn yêu cầu trợ cấp hàng tuần của mình trực tuyến thông qua Online Claim System (Hệ Thống Yêu Cầu Trợ Cấp Trực Tuyến) của chúng tôi. Trừ khi bạn cần trợ giúp ngôn ngữ hoặc những trợ giúp khác, bạn không cần gọi cho chúng tôi để nộp đơn yêu cầu trợ cấp hàng tuần.

 6. Điều gì sẽ xảy ra sau khi đơn yêu cầu trợ cấp PUA hàng tuần của tôi được gửi đi?

  Hầu hết các đơn yêu cầu trợ cấp hàng tuần sẽ tự động xử lý. Nếu có thông tin làm nảy sinh vấn đề tiềm ẩn, thông tin đó sẽ được gắn cờ để nhân viên của chúng tôi xem xét. Tùy thuộc vào vấn đề tiềm ẩn là gì, chúng tôi có thể giải quyết vấn đề đó sau khi xem xét tình trạng yêu cầu hoặc chúng tôi có thể phải cần liên hệ với bạn để có thêm thông tin.

  Vui lòng tiếp tục nộp đơn yêu cầu trợ cấp mỗi tuần, ngay cả khi bạn thấy thông báo cho biết chúng tôi chưa xử lý đơn yêu cầu của bạn. Khi đơn yêu cầu trợ cấp ban đầu của bạn được xử lý, yêu cầu trợ cấp hàng tuần của bạn sẽ bắt đầu được thanh toán.


 7. Tại sao số tiền trợ cấp hàng tuần của tôi thay đổi?

  Hàng quý, chúng tôi được yêu cầu xem xét đơn yêu cầu trợ cấp PUA của bạn để xem liệu bạn có đủ điều kiện nhận trợ cấp UI thông thường hay không. Nếu bạn đủ điều kiện nhận trợ cấp UI thông thường, chúng tôi sẽ chuyển đơn yêu cầu trợ cấp của bạn sang đó và số tiền trợ cấp hàng tuần của bạn sẽ được dựa trên đơn yêu cầu trợ cấp đó. Đôi khi số tiền trợ cấp hàng tuần của bạn sẽ giảm xuống.

  Năm nay, ngày đánh giá hàng quý là ngày 3 tháng 4, ngày 3 tháng 7, ngày 2 tháng 10, và ngày 1 tháng 1 năm 2022.

 8. Trợ cấp PUA sẽ kéo dài trong bao lâu?

  Theo Đạo luật CARES, trợ cấp PUA được dành cho những người thất nghiệp do đại dịch COVID-19. Chương trình này cung cấp tối đa 39 tuần trợ cấp cho những người Oregon đủ điều kiện, từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 26 tháng 12 năm 2020.

  Khi Oregon bước vào giai đoạn thất nghiệp cao vào tháng 7 năm 2020, luật liên bang cho phép chúng tôi thêm 7 tuần nữa vào đơn yêu cầu trợ cấp, tổng cộng lên đến 46 tuần PUA. Giai đoạn thất nghiệp cao này đã kết thúc vào ngày 12 tháng 12 năm 2020 và luật liên bang yêu cầu chúng tôi giảm tất cả các yêu cầu trợ cấp PUA xuống còn 39 tuần.

  Với CAA, tối đa 11 tuần trợ cấp PUA bổ sung đã được cung cấp, trong tổng số 50 tuần PUA. Các tuần bổ sung này có sẵn kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2020.

  QUAN TRỌNG: Bạn có thể nhận được không quá 50 tuần trợ cấp PUA. Dưới đây là cách giới hạn đó có thể ảnh hưởng đến đơn yêu cầu trợ cấp PUA của bạn:

  • Bạn đã nhận được 39 tuần trợ cấp PUA (theo Đạo luật CARES).
  • Bạn đã nhận được thêm 7 tuần trợ cấp PUA vì Oregon đang trong thời kỳ thất nghiệp cao.
  • Điều đó giúp bạn có được 46 tuần trợ cấp PUA cho năm 2020. Mặc dù CAA cung cấp thêm tới 11 tuần trợ cấp PUA, không ai có thể vượt quá giới hạn 50 tuần.
  • Nếu đơn yêu cầu trợ cấp PUA của bạn hết hạn vào cuối năm 2020, bạn chỉ có thể nhận thêm 4 tuần trợ cấp PUA nữa.

  ● Hướng dẫn của Sở Lao Động Hoa Kỳ chỉ ra rằng theo CAA, nếu bạn nhận được trợ cấp UI thông thường và các khoản trợ cấp mở rộng và hiện đang nhận trợ cấp PUA, thì UI thông thường và các tuần mở rộng sẽ được tính vào tổng số 50 tuần trợ cấp PUA của bạn.

 9. Và tôi có thể truy nhận trợ cấp PUA trong bao lâu?

  Trợ cấp có thể truy nhận. Điều đó có nghĩa là nếu bạn vẫn đang chờ được trả tiền, bạn sẽ nhận được trợ cấp hay "trả lại" cho tất cả các tuần trước đó mà bạn đủ điều kiện nhận được, sau khi đơn yêu cầu trợ cấp của bạn được xử lý.

  Nếu bạn nộp đơn xin trợ cấp PUA vào ngày 26 tháng 12 năm 2020, bạn có thể nhận được các khoản trợ cấp trở lại từ tuần đầu tiên bạn bị mất việc (nhưng không vượt quá ngày 2 tháng 2 năm 2020 trở về trước), ngay cả khi nếu bạn không nộp đơn xin trợ cấp PUA cho tới sau này.

  Nếu bạn đã nộp đơn vào ngày 27 tháng 12 hoặc sau đó, thì chúng tôi chỉ có thể lùi ngày yêu cầu trợ cấp của bạn vào tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 12 năm 2020. Tuy nhiên, nếu bạn bị từ chối trợ cấp UI thông thường, luật liên bang cho phép chúng tôi lùi ngày yêu cầu trợ cấp PUA của bạn đến ngày mà bạn đã nộp đơn yêu cầu trợ cấp ban đầu nếu đó cũng là ngày bạn đã chịu ảnh hưởng bởi COVID-19.

  Để nhận trợ cấp cho những tuần trước đó, chỉ cần liệt kê trên đơn yêu cầu trợ cấp ban đầu của bạn tất cả các tuần mà bạn đã bị ảnh hưởng và số tiền (nếu có bất kỳ khoản tiền nào) bạn kiếm được cho mỗi tuần đó. Khi chúng tôi xử lý đơn yêu cầu trợ cấp PUA của bạn, bạn sẽ nhận được các khoản trợ cấp cho tất cả các tuần đủ điều kiện.

  Đạo Luật Hỗ Trợ Tiếp Tục (CAA) bao gồm khoản thanh toán FPUC $300 cho mỗi tuần mà bạn đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA từ ngày 27 tháng 12 năm 2020 đến ngày 13 tháng 3 năm 2021. Bạn có thể nhận được nhiều khoản thanh toán cùng một lúc.

  CẬP NHẬT 29/12/20: Chúng tôi đang nhanh chóng thực hiện các thay đổi dựa trên Đạo Luật Hỗ Trợ Tiếp Tục (CAA) năm 2020 được thông qua gần đây. Đạo luật này mở rộng một số điều khoản của Đạo luật CARES từ ngày 27 tháng 12 năm 2020, đến hết tuần lễ kết thúc vào ngày 13 tháng 3 năm 2021. Trong khi chúng tôi vẫn đang chờ đợi để nhận được hướng dẫn và các quy tắc bằng văn bản từ Sở Lao Động Hoa Kỳ, chúng tôi biết rằng bạn sẽ KHÔNG mất một tuần trợ cấp PUA, PEUC hay FPUC. Bạn có thể bị chậm trễ trong việc nhận các khoản trợ cấp, tuy nhiên bạn sẽ được truy nhận các khoản đó. Vui lòng tiếp tục nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần.

 10. Khoản trợ cấp PUA mà tôi sẽ nhận được là bao nhiêu? Bạn quyết định khoản trợ cấp tôi nhận được bằng cách nào?

  Khoản trợ cấp PUA tối thiểu là $205 mỗi tuần. Bạn sẽ nhận được ít nhất là bao nhiêu đó nếu đủ điều kiện. Tối đa là $648 mỗi tuần. Số tiền trợ cấp hàng tuần của bạn là 1.25 phần trăm thu nhập của bạn trong 12 tháng qua. Đó là thu nhập ròng (thu nhập trừ chi phí) đối với người lao động tự do, nhưng là thu nhập gộp (tổng thu nhập) đối với những người lao động khác.

  Để nhận được hơn $205 mỗi tuần, bạn phải kiếm được hơn $16,480 trong năm thuế 2020. Bạn phải cung cấp bằng chứng về thu nhập cho năm thuế đã hoàn thành gần đây nhất của bạn (2019 đối với hầu hết mọi người). Vui lòng xem PUA Income Documentation Guide (Hướng Dẫn về Chứng Từ Thu Nhập cho chương trình PUA) của chúng tôi để tìm hiểu thêm về những chứng từ được chấp nhận.

  • Bạn có thể sử dụng Pandemic Unemployment Assistance Benefit Calculator (Máy tính Trợ cấp Hỗ Trợ Thất Nghiệp Do Đại Dịch) (còn gọi là mẫu 196PUA) để ước tính khoản trợ cấp mà bạn có thể đủ điều kiện nhận.
 11. Bạn tính khoản trợ cấp của tôi dựa trên tổng thu nhập hay thu nhập ròng không?

  PUA dựa trên tổng thu nhập. Chúng tôi định nghĩa "tổng thu nhập" là số tổng thu nhập nhận được trong tuần (tổng số tiền đến từ hoạt động kinh doanh) trừ đi 25% chi phí của tháng trước. (Đọc thông báo tại đây.) Chi phí bao gồm những thứ như tiền thuê nhà kinh doanh, điện nước, nguyên liệu sản phẩm và đồ dùng văn phòng.

  Ví dụ: tổng thu nhập trong tuần của bạn là $1,000. Chi phí của tháng trước là $4,000. Và 25% của $4,000 = $1,000. Tổng thu nhập của bạn cho tuần đó sẽ là $0 ($1,000 tổng thu nhập – $1,000 25% chi phí của tháng trước = $0). Vì vậy, bạn sẽ báo cáo $0 cho "tổng thu nhập" của mình trên biểu mẫu yêu cầu trợ cấp PUA hàng tuần của bạn. Bạn sẽ nhận được số tiền trợ cấp hàng tuần tối đa của mình (miễn là doanh nghiệp của bạn vẫn đang bị ảnh hưởng bởi COVID-19 reason (lý do là COVID-19), ngay cả với tổng thu nhập là $1,000.

  Số tiền trợ cấp của bạn có thể giảm xuống hoặc trong một số trường hợp có thể bằng 0, tùy thuộc vào tổng thu nhập của bạn trong tuần đó. Nếu tổng thu nhập của bạn là số âm, bạn nên báo cáo số là 0. Không đặt một số âm.

  Nếu bạn tự kinh doanh và muốn yêu cầu một khoản trợ cấp hàng tuần cao hơn, bạn có thể báo cáo lên đến 20 tuần tổng thu nhập cập nhật bằng cách sử dụng biểu mẫu PUA Updated Gross Earnings (Tổng Thu Nhập đã được Cập Nhật cho Chương Trình PUA). Chúng tôi sẽ mất đến sáu tuần để hoàn thành việc xem xét tổng thu nhập và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email khi quá trình xem xét của bạn hoàn tất. Nếu bạn đủ điều kiện cho bất kỳ sự điều chỉnh nào, bạn sẽ nhận được khoản thanh toán của mình trong vòng một tuần sau khi việc xem xét được hoàn tất.

  Nhận được các khoản thanh toán trợ cấp PUA hàng tuần cao hơn chỉ áp dụng cho bạn nếu:

  • Bạn đang tự kinh doanh (bạn không nhận được biểu mẫu thuế W-2),
  • Bạn đủ điều kiện cho chương trình PUA,
  • Tổng thu nhập được cập nhật của bạn thấp hơn số tiền trợ cấp tối đa hàng tuần của bạn (không bao gồm trợ cấp FPUC $300).
 12. Tôi cũng có thể hội đủ điều kiện nhận thêm $300 một tuần trong khi nhận trợ cấp PUA không?

  Nếu bạn đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA, bạn cũng đủ điều kiện nhận thêm $300 mỗi tuần theo Đạo Luật Hỗ Trợ Tiếp Tục (CAA). Trợ Cấp Thất Nghiệp Của Liên Bang Do Đại Dịch (FPUC) là một khoản thanh toán kích thích bổ sung cho mỗi tuần mà bạn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp. Theo CAA, bạn sẽ nhận được thêm $300 mỗi tuần ngoài số tiền trợ cấp thông thường của bạn. Trợ cấp FPUC có hiệu lực từ ngày 27 tháng 12 đến tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 3 năm 2021.

  Bạn không phải thực hiện bất kỳ hành động nào để có được khoản trợ cấp đó. Nếu bạn đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA trong một tuần nhất định, chúng tôi cũng sẽ tự động gửi cho bạn $300 bổ sung trong tuần đó. Nếu bạn không đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA trong một tuần cụ thể, bạn sẽ không nhận được khoản thanh toán $300 vào tuần đó.

  Khi Đạo Luật CARES lần đầu tiên được ban hành, FPUC đã cung cấp khoản bổ sung kích thích $600 mỗi tuần có sẵn từ ngày 29 tháng 3 năm 2020 đến ngày 25 tháng 7 năm 2020.

  CẬP NHẬT 29/12/20: Chúng tôi đang nhanh chóng thực hiện các thay đổi dựa trên Đạo Luật Hỗ Trợ Tiếp Tục (CAA) năm 2020 được thông qua gần đây. Đạo luật này mở rộng một số điều khoản của Đạo luật CARES từ ngày 27 tháng 12 năm 2020, đến hết tuần lễ kết thúc vào ngày 13 tháng 3 năm 2021. Trong khi chúng tôi vẫn đang chờ đợi để nhận được hướng dẫn và các quy tắc bằng văn bản từ Sở Lao Động Hoa Kỳ, chúng tôi biết rằng bạn sẽ KHÔNG mất một tuần trợ cấp PUA, PEUC hay FPUC. Bạn có thể bị chậm trễ trong việc nhận các khoản trợ cấp, tuy nhiên bạn sẽ được truy nhận các khoản đó. Vui lòng tiếp tục nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần.

 13. Tôi cần những giấy tờ gì để chứng minh thu nhập trước đây của tôi?

  Nếu bạn đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA, bạn sẽ nhận được số tiền tối thiểu là $205 mỗi tuần, ngay cả khi không có bằng chứng về thu nhập.

  Nếu bạn không nộp bằng chứng thu nhập khi nộp đơn xin trợ cấp PUA, CAA yêu cầu bạn phải nộp bằng chứng về việc làm hoặc tự kinh doanh trong vòng 90 ngày. Chúng tôi sẽ gửi một lá thư đến địa chỉ có trong hồ sơ, cho bạn biết khi nào khoản thời gian 90 ngày đó bắt đầu và kết thúc. Nếu bạn không gửi các chứng từ bắt buộc trước khi thời hạn 90 ngày kết thúc, yêu cầu trợ cấp của bạn sẽ bị từ chối. Khi đó, bạn sẽ có một khoản thanh toán quá mức và phải trả lại bất kỳ khoản trợ cấp nào đã trả cho bạn kể từ tuần kết thúc vào ngày 2 tháng 1 năm 2021.

  Nếu bạn đã làm đơn xin trợ cấp PUA vào ngày 31 tháng 1 năm 2021 hoặc trễ hơn, bạn sẽ có 21 ngày để cung cấp bằng chứng về thu nhập của mình. Số ngày 21 sẽ bắt đầu từ ngày nào trễ hơn; ngày bạn làm đơn hay ngày chúng tôi yêu cầu cung cấp chứng từ.

  Nếu bạn muốn nhận nhiều hơn $205 mỗi tuần, bạn sẽ cần gửi cho chúng tôi bằng chứng về thu nhập của bạn (xem PUA Income Documentation Guide (Hướng Dẫn Chứng Từ Thu Nhập của PUA)) cho năm thuế đã hoàn thành gần đây nhất của bạn, chẳng hạn như:

  ● Mẫu 1065 VÀ K-1 hay W-2

  ● Mẫu 1040 hay 1040-RS và Schedule C

  ● Mẫu 1120-S Schedule E hay W-2

  Để quyết định số tiền trợ cấp của bạn, chúng tôi cần biết tổng thu nhập của bạn trong 12 tháng qua. Chúng tôi tính thu nhập từ việc làm và từ việc tự kinh doanh. Để chúng tôi thực hiện những tính toán này, bạn phải cung cấp bằng chứng về thu nhập ròng từ việc tự kinh doanh của bạn cho năm thuế đã hoàn thành gần đây nhất của bạn.

  Các khoản trợ cấp của PUA phải được kiểm toán, bao gồm cả kiểm toán ngẫu nhiên. Trong các cuộc kiểm toán đó, chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng về thu nhập từ việc làm hoặc từ việc tự kinh doanh. Chúng tôi sẽ chấp nhận các hình thức chứng minh khác nhau trong quá trình này. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bằng chứng về tình trạng đủ điều kiện của bạn.

  Việc không cung cấp tài liệu chính xác sẽ dẫn đến việc bạn bị từ chối các khoản trợ cấp của PUA trong hiện tại cùng như trong tương lai. Bạn sẽ được yêu cầu trả lại bất kỳ khoản trợ cấp nào đã trả và bạn có thể bị truy tố hình sự liên bang.

 14. Sự khác biệt giữa chương trình Hỗ Trợ Thất Nghiệp Do Đại Dịch và trợ cấp thất nghiệp thông thường là gì?

  Sự khác biệt là ở chỗ ai đủ điều kiện và cách thức các chương trình này được tài trợ. PUA được tài trợ bởi chính phủ liên bang. Trợ cấp thất nghiệp thông thường được tài trợ bởi thuế trả lương mà người sử dụng lao động phải trả. Do các đợt sa thải quy mô lớn vì đại dịch COVID-19, những người tự kinh doanh, lao động hợp đồng, nhân viên làm tự do, và những người khác đã bị bỏ rơi, không nhận được trợ cấp. Chính phủ liên bang đã tạo ra chương trình PUA để giúp những người lao động này nhận được trợ cấp trong thời gian đại dịch.

 15. Nếu tôi không đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI) thông thường, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đủ điều kiện nhận trợ cấp Hỗ Trợ Thất Nghiệp Do Đại Dịch (PUA), OED có tự động chuyển đơn xin trợ cấp của tôi sang PUA không hay tôi cần phải nộp một đơn xin trợ cấp mới?

  OED sẽ không tự động chuyển đơn xin trợ cấp UI ban đầu sang PUA. Luật liên bang yêu cầu bạn phải nộp đơn xin trợ cấp PUA, vì vậy bạn sẽ cần nộp đơn yêu cầu trợ cấp PUA riêng biệt thông qua Online Claim System (Hệ Thống Yêu Cầu Trợ Cấp Trực Tuyến) của chúng tôi.

 16. Tôi đã hết tiền trợ cấp UI trong đơn yêu cầu trợ cấp thông thường của mình. Tôi có đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA?

  Có, bạn có thể. Nếu bạn đã sử dụng hết cả các khoản trợ cấp UI thông thường và các khoản trợ cấp mở rộng khác như PEUC hoặc Trợ Cấp Mở Rộng (EB), bạn có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA. Theo PUA, những tuần trợ cấp đó sẽ áp dụng cho tối đa 50 tuần được cho phép.

 17. Nếu tôi có lương ở một tiểu bang khác, tôi có thể tiếp tục nhận trợ cấp PUA ở Oregon thay vì nộp đơn ở một tiểu bang khác không?

  Không. PUA chỉ có sẵn nếu bạn không có yêu cầu trợ cấp thất nghiệp thông thường nào khác ở bất kỳ tiểu bang nào khác hoặc ở Canada.

 18. Tôi có yêu cầu trợ cấp thông thường, nhưng tôi đang phải chấp hành hình phạt một vài tuần. Tôi có đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA không?

  Có, nếu bạn cũng thất nghiệp vì COVID-19. Bạn có thể hội đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA nếu:

  • Bạn không thể nhận được trợ cấp từ yêu cầu trợ cấp thông thường của mình do việc không đủ tiêu chuẩn ngăn cản việc thanh toán (chẳng hạng như những tuần bị phạt) và
  • Bạn thất nghiệp hoặc không thể hoặc không có mặt để làm việc vì một trong những lý do liên quan đến COVID-19.

  Bạn nên làm đơn yêu cầu trợ cấp PUA, và chúng tôi sẽ kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện hay không. Bất kỳ tuần nào bạn nhận được trợ cấp PUA sẽ không được tính là phục vụ một trong các tuần phạt của bạn cho các trợ cấp thông thường. Mỗi tuần, bạn có thể chọn nhận trợ cấp PUA hoặc bạn có thể chọn trả lại trợ cấp thông thường cho tuần phạt của mình. Nếu bạn nhận được trợ cấp PUA, bạn sẽ vẫn nợ các tuần tiền phạt cho các trợ cấp thông thường của bạn sau này.

 19. Tôi có thể chọn tiếp tục nhận trợ cấp PUA nếu tôi đủ điều kiện nộp một đơn yêu cầu trợ cấp mới nhưng số tiền trợ cấp hàng tuần đó thấp hơn hay không?

  Không. Bạn không đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA nếu bạn có các khoản trở cấp thông thường bất kể số tiền trợ cấp hàng tuần là bao nhiêu.

 20. Tôi đang tự kinh doanh và phải ngừng công việc của mình vì đại dịch COVID-19. Tôi có đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA không?

  Bạn có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA nếu bạn thất nghiệp do hậu quả trực tiếp của tình trạng khẩn cấp sức khỏe cộng đồng bởi bệnh dịch COVID-19, và:

  ● Bạn không đủ điều kiện để được trợ cấp thất nghiệp thông thường, và

  • Bạn không đủ điều kiện hoặc đã hết các khoản Trợ Cấp Thất nghiệp Do Tình Trạng Khẩn Cấp Do Đại dịch (PEUC) hoặc khoản trở cấp mở rộng khác hiện có sẵn.

 21. Tôi đang tự kinh doanh và vẫn đang hoạt động, nhưng công việc kinh doanh của tôi đã chậm lại đáng kể do COVID-19. Tôi có đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA không?

  Bạn có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA. Nếu bạn nhận được khoản thanh toán bảo hiểm cho doanh nghiệp của mình hoặc bạn nhận được khoản thanh toán cho doanh nghiệp của mình cho công việc được thực hiện trong những tuần khác, vui lòng báo cáo những khoản đó trong các đơn yêu cầu trợ cấp hàng tuần của bạn. Mặc dù bạn vẫn có thể đủ điều kiện, nhưng bất kỳ khoản thu nhập kinh doanh nào cũng có thể ảnh hưởng đến mức độ bạn đủ điều kiện để được phê duyện nhận trợ cấp PUA.

 22. Tôi đã nghỉ việc hoặc bị sa thải do hậu quả trực tiếp của COVID-19. Tôi có đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA không?

  Bạn có thể đủ điều kiện nếu bạn bị mất việc làm do COVID-19 và không đủ điều kiện nhận bất kỳ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp nào khác. Hãy làm Eligibility Quiz (Bài Kiểm Tra về Tính Đủ Điều Kiện) của chúng tôi để tìm ra chương trình trợ cấp thất nghiệp mà bạn có thể đủ điều kiện tham gia.

 23. Tôi chưa bao giờ làm việc trước đây. Tôi có đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA không?

  PUA thường không trả cho những người chưa từng làm việc trước đây. Tuy nhiên, bạn có thể đủ điều kiện nếu bạn đã được lên lịch để bắt đầu một công việc mới mà chưa bắt đầu hoặc bạn không thể tiếp tục do hậu quả trực tiếp của tình trạng khẩn cấp sức khỏe cộng đồng do dịch bệnh COVID-19.

 24. Tôi là một công nhân làm việc tự do. Tôi có đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA không?

  Nếu bạn là một công nhân làm việc tự do mà chủ lao động phải trả thuế tiền lương cho tiền lương của bạn, thì bạn thực sự là một nhân viên và nên nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp thông thường.

  Nếu bạn tự kinh doanh, một nhà thầu độc lập, hoặc một nhân viên làm việc tự do mà chủ lao động không phải trả thuế tiền lương cho tiền lương của bạn, thì bạn hãy nộp đơn xin trợ cấp PUA.

  Nếu bạn nộp đơn yêu cầu trợ cấp UI thông thường và bạn thực sự đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA, chúng tôi sẽ cho bạn biết và bạn sẽ cần làm một đơn riêng yêu cầu trợ cấp PUA. Và nếu bạn nộp đơn yêu cầu trợ cấp PUA nhưng bạn thực sự đủ điều kiện nhận trợ cấp UI thông thường, chúng tôi có thể chuyển đơn của bạn qua chương trình đó.

 25. Tôi có một công việc và bên cạnh đó tôi làm một công việc tự do. Tôi đã mất công việc tự do hay hợp đồng vì COVID-19, nhưng vẫn còn công việc của mình. Tôi có thể nhận được trợ cấp PUA cho những hợp đồng mà tôi đã mất không?

  Nếu bạn vẫn còn công việc chính của mình và đang làm việc toàn thời gian, bạn sẽ không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả PUA.

 26. Các tài xế Uber và Lyft có đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA không?

  Rất tiếc, chúng tôi không được phép chia sẻ thông tin về nhà tuyển dụng hoặc các doanh nghiệp cụ thể. Nói chung, nhân viên có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường và các nhà thầu độc lập có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA. Chúng tôi được yêu cầu xác định xem người nào đó là nhân viên hay nhà thầu độc lập theo luật của tiểu bang.

  Nếu bạn là một công nhân làm tự do mà chủ lao động phải trả thuế tiền lương cho tiền lương của bạn, thì bạn thực sự là một nhân viên và nên nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp thông thường. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp tự do, một nhà thầu độc lập, hoặc một nhân viên làm việc tự do mà chủ lao động không phải trả thuế tiền lương cho tiền lương của bạn, hãy nộp đơn yêu cầu trợ cấp PUA.

  Hãy làm Eligibility Quiz (Bài Kiểm Tra về Tính Đủ Điều Kiện) của chúng tôi để tìm ra chương trình mà bạn có thể nộp đơn.

  Cập nhật:

  Chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi về việc liệu một người nào đó đang làm “công việc tự do” có nên làm đơn xin bảo hiểm thất nghiệp thông thường hay chương trình Hỗ Trợ Thất Nghiệp Do Đại Dịch (PUA) mới hay không. Việc này phụ thuộc vào một số yếu tố và có những luật bảo mật nghiêm ngặt không cho phép Sơ Lao Động nói về những yêu cầu trợ cấp cho cá nhân hoặc doanh nghiệp. Chúng tôi biết điều này đang tạo ra nhiều lo lắng hơn cho mọi người và khiến chúng tôi khó nhận được các khoản trợ cấp cho mọi người càng nhanh càng tốt. Trường hợp của từng người phải được kiểm tra một cách riêng biệt. Nếu bạn làm đơn cho một chương trình mà bạn không đủ điều kiện tham gia, chúng tôi sẽ làm việc với bạn để đưa bạn vào đúng chương trình.

  Công việc tự do sử dụng ứng dụng Lyft.

  Lyft khẳng định rằng họ không tuyển dụng những người lái xe sử dụng ứng dụng của mình. Thay vào đó, người lái xe hoạt động như những nhà thầu độc lập tự làm chủ và sử dụng công nghệ của riêng họ. Tuy nhiên, để giúp các tài xế được nhận trợ cấp thất nghiệp một cách nhanh nhất, OED đang hướng dẫn các tài xế nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại đây. Chúng tôi muốn nói rõ rằng Lyft không đồng ý với hướng đi này, nhưng mục đích duy nhất của thông tin này là giúp hướng dẫn người nộp đơn đến với chương trình mà họ có thể cần nhanh hơn và tuân thủ theo yêu cầu của OED. Mặc dù không đồng ý với cách tiếp cận này, chúng tôi đánh giá cao việc Lyft cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin này để người dùng nền tảng đó có thể nhận được hỗ trợ nhanh hơn.

 27. Tôi có hai công việc - một công việc trả lương W-2 cho một chủ lao động và một công việc tự kinh doanh 1099 bên cạnh công việc đó. Tôi đã mất cả hai công việc vì công ty phải đóng cửa do COVID-19. Tôi nên nộp đơn cho chương trình trợ cấp nào? Tôi có thể chọn PUA vì nó có mức tối thiểu hàng tuần cao hơn hoặc $205 hay không?

  Những khoản trợ cấp mà bạn cần nộp đơn phụ thuộc vào quá trình làm việc của bạn. Nếu bạn kiếm đủ tiền tại công việc W-2 của mình để nhận được trợ cấp UI thông thường, bạn phải nộp đơn xin trợ cấp UI thông thường. Nếu bạn đủ điều kiện để nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường, thì theo luật liên bang, bạn không đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA. Rất tiếc, bạn không thể chọn PUA thay vì nhận trợ cấp UI thông thường. Bạn chỉ có thể nhận PUA nếu bạn không đủ điều kiện nhận bất kỳ khoản trợ cấp thất nghiệp thông thường nào. Hãy làm Eligibility Quiz (Bài Kiểm Tra về Tính Đủ Điều Kiện) của chúng tôi để giúp bạn tìm ra khoản trợ cấp mà bạn có thể nộp đơn.

  Oregon sẽ triển khai trợ cấp Bồi Thường Thất Nghiệp Cho Người Có Thu Nhập Hỗn Hợp (MEUC) cho ‘những người lao động hỗn hợp.’ Tuy nhiên, đây là một chương trình hoàn toàn mới với nhiều quy tắc mà chúng tôi chưa có và chúng tôi kỳ vọng việc thực hiện sẽ gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi dự đoán rằng các khoản trợ cấp này sẽ bắt đầu được chi trả vào tháng 3. Những khoản trợ cấp này sẽ được truy nhận. Chúng tôi sẽ chia sẻ khi có thêm thông tin.

 28. Tôi đang làm việc giảm giờ. Tôi có đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA không?

  Nếu số giờ của bạn bị cắt, bạn có thể đủ điều kiện nhận PUA nếu:

  • Bạn không đủ tiêu chuẩn để được hưởng trợ cấp thất nghiệp thông thường (bao gồm cả Work Share), hoặc
  • Bạn không đủ điều kiện hoặc đã hết các khoản trợ cấp Thất Nghiệp Khẩn Cấp Do Đại Dịch (PEUC) và bất kỳ khoản trợ cấp mở rộng nào khác,
  • Và bạn đang làm việc ít hơn 40 giờ và kiếm được ít hơn số tiền trợ cấp hàng tuần của bạn.

  Nếu số giờ của bạn bị cắt, bạn có thể đủ điều kiện cho chương trình Work Share (Chia Sẻ Công Việc) nếu chủ lao động của bạn tham gia vào chương trình đó. Work Share là chương trình trợ cấp thất nghiệp thay thế một phần thu nhập của bạn cho những giờ bị cắt. Hãy hỏi chủ lao động của bạn xem họ có tham gia chương trình Work Share hay sẽ cân nhắc việc nộp đơn tham gia. Chủ lao động có thể tìm hiểu về chương trình Work Share tại đây.

  Đối với chương trình Work Share, chủ lao động của bạn sẽ hoàn thành hầu hết các thủ tục giấy tờ. Bạn chỉ cần điền vào một mẫu đơn yêu cầu ban đầu dài hai trang. Bạn không cần phải tìm việc làm hoặc nộp đơn yêu cầu hàng tuần để nhận được trợ cấp Work Share. Nếu bạn có công việc khác, bạn phải báo cáo bất kỳ thu nhập nào từ công việc đó.

 29. Tôi đang nhận các hình thức thanh toán hoặc hỗ trợ tài chính khác. Tôi có đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA không?

  Tùy vào từng trường hợp. Bạn phải báo cáo các yêu cầu trợ cấp hàng tuần của mình nếu:

  • Một chủ lao động đang trả tiền cho bạn
  • Bạn đang nhận tiền bảo hiểm cho doanh nghiệp của mình
  • Bạn nhận được khoản thanh toán cho doanh nghiệp của mình cho công việc được thực hiện trong các tuần khác

  Mặc dù bạn vẫn có thể đủ điều kiện, nhưng những loại thu nhập hoặc những khoản thanh toán này có thể ảnh hưởng đến mức độ mà bạn có thể hội đủ điều kiện để nhận được trợ cấp PUA.

 30. Tôi có thể làm việc từ xa. Tôi có thể nhận trợ cấp PUA không?

  PUA thường không phải trả cho những người có thể làm việc từ xa với mức lương cho cùng số giờ mà bạn sẽ làm nếu bạn không làm việc từ xa.

 31. Chủ của tôi đã đóng cửa và trả lương cho tôi trong thời gian tôi bị sa thải. Tôi có đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA không?

  PUA thường không phải trả cho những người đang nghỉ ốm được trả lương hoặc các quyền lợi nghỉ phép có lương khác.

 32. Chủ của tôi vẫn mở cửa vì đó là công việc thiết yếu hoặc đã mở cửa trở lại theo hướng dẫn y tế công cộng. Tôi không bị bệnh, không chăm sóc bất kỳ ai bị bệnh và không được nhà cung cấp dịch vụ y tế khuyên nên tự cách ly nhưng tôi sợ bị nhiễm coronavirus tại nơi làm việc. Tôi đã nghỉ việc và nộp đơn xin thất nghiệp. Tôi có thể nhận trợ cấp PUA không?

  Không. Bạn chỉ có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp nếu bạn đáp ứng một trong những lý do mất việc được liệt kê trong câu hỏi ba, nhưng không có lý do nào bao gồm những gì bạn vừa mô tả. Thật không may, thôi việc vì do sợ nhiễm COVID-19 được coi là tình nguyện thôi việc, không phải là phải thôi việc. Chỉ những người phải thôi việc mới được nhận trợ cấp.

 33. Nếu tôi nhận khoản vay Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP), tôi có cần báo cáo khoản vay đó là khoản thu nhập không?

  Để biết thêm thông tin về báo cáo thu nhập của Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP), hãy đọc PPP FAQs (Câu hỏi thường gặp về PPP của chúng tôi).

 34. “Bắt đầu lại đơn yêu cầu trợ cấp” nghĩa là gì?

  “Bắt đầu lại đơn yêu cầu trợ cấp” thường có nghĩa là bạn đã bỏ lỡ một tuần yêu cầu trợ cấp. Để tiếp tục nhận trợ cấp, bạn cần phải nộp đơn yêu cầu trợ cấp hàng tuần mới mỗi tuần. Nộp đơn yêu cầu trợ cấp hàng tuần ngay cả khi bạn đã làm việc trong tuần đó. Có một số khoản thu nhập không đòi hỏi bạn phải làm đơn xin ban đầu hoàn toàn mới để nhận trợ cấp PUA. Bạn sẽ chỉ báo cáo những khoản thu nhập đó trên đơn yêu cầu trợ cấp hàng tuần của mình.

  Trong một số trường hợp, bạn có thể bắt đầu làm lại đơn yêu cầu trợ cấp của mình trực tuyến. Trong các trường hợp khác, bạn sẽ cần nói chuyện với một trong các chuyên gia chuyên về yêu cầu trợ cấp của chúng tôi.


  Nếu bạn đã làm đơn xin cho chương trình PUA, bạn hiện không thể bắt đầu làm lại đơn yêu cầu trợ cấp của mình bằng Hệ Thống Yêu Cầu Trợ Cấp Trực Tuyến. Để bắt đầu làm lại đơn yêu cầu trợ cấp của bạn, vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi bằng cách sử dụng Contact Us form (Biểu Mẫu Liên Hệ Với Chúng Tôi — chọn tùy chọn “Khởi động lại yêu cầu trợ cấp của tôi”. Hoặc gọi cho đường dây PUA của chúng tôi theo số 1-877-345-3484. Xin lưu ý do số lượng cuộc gọi gia tăng, chúng tôi đã kéo dài thêm thời gian chờ đợi.


 35. Các khoản thanh toán PUA của tôi đã ngừng chuyển đến. Chuyện gì đã xảy ra?

  Một lý do khiến các khoản thanh toán PUA của bạn có thể bị dừng là vì nếu bạn đã trả lời một câu hỏi trong yêu cầu trợ cấp hàng tuần, và khiến cho yêu cầu trợ cấp của bạn bị tạm dừng. Một lý do phổ biến mà một yêu cầu có thể bị tạm dừng là nếu một người nói rằng họ không thể đi làm vì đang phải chăm sóc trẻ do trường học đóng cửa. Nếu các trường học đóng cửa trong thời gian nghỉ (hè, đông, xuân), luật liên bang cho biết điều này không còn đủ để bạn đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA trong tuần. Nhưng nếu bạn không thể làm việc vì đang chăm sóc một đứa trẻ mà trại hè hoặc cơ sở giữ trẻ đã đóng cửa thì đó vẫn là một lý do hợp lệ.

  Việc yêu cầu trợ cấp bị tạm dừng đòi hỏi một chuyên gia về yêu cầu trợ cấp phải nói chuyện với bạn trước khi đơn yêu cầu trợ cấp được xử lý.

 36. Tôi nhận được một lá thư nói rằng đơn yêu cầu trợ cấp của tôi có vấn đề. Lá thư này không cho biết vấn đề đó là gì hay tôi nên làm gì. Tôi có thể làm gì?

  Những thông báo này đã được mã hóa vào hệ thống máy tính lớn của chúng tôi và việc thay đổi chúng sẽ mất hàng trăm giờ mã hóa. Hiện tại, nhóm Công Nghệ Thông Tin (IT) của chúng tôi đang tập trung vào việc đảm bảo hệ thống của chúng tôi có thể mang lại trợ cấp cho tất cả những ai đủ điều kiện. Chúng tôi sẽ phải chờ để thay đổi thông báo.

  Nếu bạn nhận được thư cho biết đơn yêu cầu trợ cấp của bạn có vấn đề, hãy gọi cho đường dây nóng của PUA tại:

  Điện thoại miễn phí: 1-877-345-3484

 37. Tôi nhận được một lá thư nói rằng tôi đủ điều kiện nhận trợ cấp PUA. Nhưng tuần nào tôi cũng nhận được một lá thư nói rằng tôi chưa được trả do câu hỏi về việc tự kinh doanh của tôi. Tại sao?

  Chúng tôi được yêu cầu phải đảm bảo mọi người hội đủ điều kiện để nhận được trợ cấp và cho chương trình nào. Đôi khi điều này có nghĩa là các câu hỏi theo dõi. Chúng tôi đang trực tiếp gọi mọi người để theo dõi các vấn đề đã xảy ra với đơn yêu cầu trợ cấp PUA của họ.

  Ngoài ra, nhiều người đã nộp đơn xin trợ cấp cho cả UI và PUA, và nhận được các là thư liên quan đến cả hai yêu cầu, điều này có thể gây nhầm lẫn. Trong những trường hợp này, các câu hỏi về tự kinh doanh có thể liên quan đến yêu cầu trợ cấp UI thông thường chứ không phải đơn yêu cầu trợ cấp PUA của bạn.

 38. Tôi có cần tạo tài khoản mới để sử dụng biểu mẫu PUA trực tuyến không?

  Nếu bạn đã có mã PIN cho Online Claim System (Hệ Thống Khiếu Nại Trực Tuyến), hãy sử dụng cùng thông tin đăng nhập của bạn để truy cập vào biểu mẫu PUA trực tuyến.

 39. Tôi có nên gửi lại yêu cầu trợ cấp ban đầu của mình bằng biểu mẫu PUA trực tuyến nếu tôi chưa được thanh toán không?

  Không. Đơn yêu cầu trợ cấp ban đầu của bạn (đơn xin của bạn) sẽ được các chuyên gia PUA của chúng tôi xem xét bất kể đơn được nộp như thế nào. Việc gửi lại đơn yêu cầu trợ cấp ban đầu của bạn bằng biểu mẫu trực tuyến mới sẽ không đẩy nhanh tiến trình.

 40. Làm cách nào để đăng nhập vào biểu mẫu PUA trực tuyến?

  Trong Online Claim System (Hệ Thống Yêu Cầu Trực Tuyến), hãy nhấp vào “Pandemic Unemployment Assistance” (Hỗ Trợ Thất Nghiệp Do Đại Dịch) và chọn “Có” khi nó hỏi bạn có muốn sử dụng hệ thống trực tuyến PUA mới không (biểu mẫu). Nếu bạn đã có thông tin đăng nhập cho Hệ Thống Yêu Cầu Trực Tuyến, hãy sử dụng thông tin đăng nhập tương tự. Chỉ sử dụng liên kết Đăng Ký nếu bạn chưa sử dụng Hệ Thống Yêu Cầu Trực Tuyến trước đây.

 41. Tôi đã điền đơn xin trợ cấp PUA của mình bằng biểu mẫu trực tuyến. Tôi sẽ nhận được một email xác nhận chứ?

  Đúng. Bạn sẽ nhận được một email xác nhận trong vòng một ngày kể từ khi bạn gửi đơn xin. Chúng tôi đang làm việc để đưa một số xác nhận vào email xác nhận việc nhận đơn xin của bạn.

 42. Khi tôi cố gắng đăng nhập, tôi nhận được thông tin đăng nhập không hợp lệ. Tôi có nên tạo một tài khoản mới không?

  Có, bạn nên thử tạo một tài khoản mới. Nếu trước đây bạn đã tạo một tài khoản trong hệ thống mới và hiện nhận được thông báo đăng nhập không hợp lệ, hãy chuyển đến Online Claim System (Hệ Thống Yêu Cầu Trực Tuyến) của chúng tôi. Chọn “Status of Your Claim and Weekly Reports” (Tình Trạng Yêu Cầu Của Bạn Và Báo Cáo Hàng Tuần).

  Bạn có thể được yêu cầu tạo mã PIN mới. Sau khi tạo mã PIN mới, hãy đợi ít nhất một giờ trước khi đăng nhập vào hệ thống mới bằng SSN của bạn và mã PIN mới mà bạn đã tạo.

  Chỉ những khách hàng đã đặt câu hỏi bảo mật mới có thể đặt lại mã PIN trực tuyến. Hầu hết khách hàng của PUA chưa làm được điều này nên họ phải liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn không được yêu cầu tạo mã PIN mới và không thể đăng nhập, vui lòng liên hệ với WorkSource office (văn phòng WorkSource), Trung tâm liên hệ PUA theo số 1-877-345-3484, sử dụng biểu mẫu trực tuyến Contact Us (Liên Hệ Với Chúng Tôi) mới hoặc sử dụng Online Claim System (Hệ Thống Yêu Cầu Trực Tuyến) để đặt lại mã PIN của bạn.

  Tìm hướng dẫn để đặt lại mã PIN của bạn trong step-by-step guides (hướng dẫn từng bước của chúng tôi).

 43. Tôi nhận được một màn hình đăng nhập không hợp lệ và đã tạo một tài khoản mới. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến đơn yêu cầu trợ cấp của tôi như thế nào?

  Việc tạo tài khoản mới sẽ không ảnh hưởng đến đơn yêu cầu trợ cấp PUA hiện có hoặc đang chờ xử lý của bạn. Tất cả thông tin đã nhập sẽ được chuyển sang hệ thống mới và đính kèm với đơn yêu cầu trợ cấp PUA của bạn.

 44. Biểu mẫu trực tuyến cho tôi biết tôi cần đặt lại mã PIN. Tôi nên làm gì?

  Khi nhân viên của chúng tôi thực hiện một số hành động nhất định cho một đơn yêu cầu trợ cấp PUA, điều đó sẽ khiến số PIN được đặt lại. Trong những trường hợp này, bạn cần truy cập Online Claim System (Hệ Thống Yêu Cầu Trực Tuyến) của chúng tôi và chọn “Your Claim and Weekly Reports” (Yêu Cầu Của Bạn Và Báo Cáo Hàng Tuần). Rất có thể bạn sẽ được yêu cầu thiết lập mã PIN mới. Hãy chờ ít nhất một giờ sau khi tạo mã PIN mới trước khi đăng nhập vào hệ thống mới bằng SSN của bạn và mã PIN đã tạo.


  Tìm hướng dẫn để đặt lại mã PIN của bạn trong step-by-step guides (hướng dẫn từng bước của chúng tôi).


  Chỉ những khách hàng đã thiết lập câu hỏi bảo mật mới có thể đặt lại mã PIN trực tuyến. Hầu hết khách hàng của PUA chưa làm điều này nên họ phải liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn không thể đặt lại mã PIN trực tuyến hoặc tiếp tục gặp sự cố với mã PIN của mình, vui lòng liên hệ với WorkSource office (văn phòng WorkSource) của chúng tôi, Trung tâm liên hệ PUA theo số 1-877-345-3484, sử dụng biểu mẫu trực tuyến Contact Us (Liên Hệ Với Chúng Tôi) mới hoặc sử dụng Online Claim System (Hệ Thống Yêu Cầu Trực Tuyến) để đặt lại mã PIN của bạn.

 45. Tôi đã nộp đơn xin trợ cấp PUA của mình bằng biểu mẫu trực tuyến vào thứ Sáu và nó vẫn không hiển thị trong Hệ Thống Yêu Cầu Trực Tuyến. Khi nào tôi sẽ thấy đơn xin của tôi ở đó?

  Đơn xin trợ cấp PUA ban đầu của bạn sẽ không hiển thị trong hệ thống của chúng tôi cho đến khi nó được xử lý. Quá trình xử lý diễn ra qua đêm và mất một ngày làm việc. Nếu bạn nộp đơn xin ban đầu vào thứ Sáu, đơn xin sẽ hiển thị vào thứ Bảy hoặc thứ Ba, tùy thuộc vào thời gian trong ngày mà bạn gửi.

 46. Khi nào tôi sẽ thấy tiền trong thẻ ReliaCard® của mình?

  Nếu bạn nộp đơn xin trợ cấp PUA hàng tuần của mình vào Chủ nhật, yêu cầu của bạn sẽ được xử lý vào tối thứ Hai, thanh toán sẽ được xếp hàng vào thứ Ba và nó sẽ xuất hiện trên thẻ của bạn vào thứ Tư.

  Thường mất 2 ngày làm việc, trừ ngày lễ, để thanh toán của bạn hiển thị trên ReliaCard®

Thêm $300/tuần (FPUC)

 1. Bồi thường Thất nghiệp do Đại dịch Liên bang (FPUC) là gì? #

  FPUC là một khoản chi trả kích thích bổ sung cho mỗi tuần quý vị yêu cầu trợ cấp thất nghiệp. Theo Kế hoạch Giải cứu nước Mỹ (ARP), quý vị sẽ nhận được thêm $300 mỗi tuần ngoài số tiền trợ cấp thông thường cho những tuần nhận trợ cấp thất nghiệp.

  Trợ cấp FPUC có hiệu lực từ ngày 27 tháng 12 đến ngày 4 tháng 9 năm 2021. Điều này không có nghĩa là quý vị sẽ tự động nhận được thêm $300 cho mỗi tuần đó. Quý vị sẽ chỉ được chi trả cho những tuần mà cũng nhận được ít nhất $1 từ một số loại trợ cấp thất nghiệp khác.

 2. Tôi cần làm gì để nhận được thêm $300 mỗi tuần? #

  Trước tiên, quý vị cần phải nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thông thường hoặc chương trình Trợ cấp Thất nghiệp do Đại dịch (PUA). Làm Bài kiểm tra về Tính đủ điều kiện của chúng tôi để tìm ra chương trình nào để đăng ký. Quý vị sẽ chỉ nhận được thêm $300 cho những tuần đủ điều kiện nhận một số loại trợ cấp thất nghiệp khác. Điều này bao gồm trợ cấp thất nghiệp thông thường, Trợ cấp Thất nghiệp do Đại dịch (PUA), Bồi thường Thất nghiệp trong trường hợp khẩn cấp do Đại dịch (PEUC), Chia sẻ Công việc, Trợ cấp Lao động tự do, Trợ cấp Mở rộng và các loại trợ cấp khác.

  Nếu quý vị đã nộp đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và đủ điều kiện nhận trợ cấp trong tuần đó, quý vị không cần phải làm gì khác. Chúng tôi sẽ tự động gửi cho quý vị khoản thanh toán thêm $300 cho mỗi tuần đủ điều kiện.

 3. Tôi đang chờ nhận trợ cấp hàng tuần. Khi nào tôi có thể nhận thêm $300 vào tài khoản của mình?

  Có thể mất ít nhất bốn tuần để chúng tôi xử lý đơn xin trợ cấp thất nghiệp của quý vị. Miễn là yêu cầu hàng tuần và đủ điều kiện, quý vị sẽ nhận được trợ cấp cho tất cả các tuần đủ điều kiện. Trợ cấp này bao gồm khoản tiền $300 bổ sung mỗi tuần trợ cấp FPUC.


  Đối với bất kỳ tuần nào đủ điều kiện nhận bất kỳ loại trợ cấp thất nghiệp nào (UI, PUA hoặc PEUC thông thường), quý vị sẽ nhận được trợ cấp sau khi yêu cầu được xử lý. Nếu đủ điều kiện nhận trợ cấp trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 12 năm 2020 đến hết tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 9 năm 2021, quý vị sẽ nhận được thêm $300 mỗi tuần cho những tuần đó sau khi yêu cầu trợ cấp được xử lý. 4. Tôi có thể nhận thêm $300 mỗi tuần nếu tôi là lao động tự do, làm việc theo hợp đồng hoặc là nhân viên hợp đồng không?

  Có, nếu đủ điều kiện, quý vị có thể nhận Trợ cấp Thất nghiệp do Đại dịch (PUA). Đối với mỗi tuần nhận được trợ cấp PUA từ ngày 27 tháng 12 đến ngày 4 tháng 9 năm 2021, chúng tôi cũng sẽ tự động gửi cho quý vị $300 bổ sung.

 5. Tại sao tôi không nhận được đầy đủ $300 cho Bồi thường Thất nghiệp do Đại dịch Liên bang (FPUC)?

  Khoản chi trả $300 bổ sung cho Bồi thường Thất nghiệp do Đại dịch Liên bang (FPUC) là thu nhập chịu thuế. Nếu quý vị chọn khấu trừ thuế tiểu bang và/hoặc liên bang từ tiền trợ cấp thất nghiệp của mình, thì những khoản thuế đó sẽ được trừ vào khoản chi trả $300 trước khi chúng tôi gửi cho quý vị. Ngoài ra, nếu quý vị có nghĩa vụ cấp dưỡng con cái, thì những khoản tiền đó cũng phải được trừ vào khoản chi trả FPUC $300 bổ sung trước khi chúng tôi gửi cho quý vị.

  Ví dụ:

  1) Trợ cấp thất nghiệp của quý vị bị khấu trừ thuế tiểu bang và liên bang. Khấu trừ thuế của Oregon là 6% và khấu trừ thuế liên bang là 10%. Khoản chi trả FPUC $300 của quý vị sẽ bị cắt giảm tổng cộng 16%, còn lại $252.
  2) Trợ cấp thất nghiệp của quý vị chỉ bị khấu trừ thuế của tiểu bang. Khoản chi trả FPUC $300 sẽ bị cắt giảm 6%, còn lại $282.
  3) Trợ cấp thất nghiệp của quý vị chỉ bị khấu trừ thuế liên bang. Khoản chi trả FPUC $300 sẽ bị cắt giảm 10%, còn lại $270. 6. Tại sao tôi không nhận được khoản chi trả trợ cấp đầy đủ của mình

  Nếu quý vị nợ Sở Lao động Oregon do trội lãnh, thì các khoản trợ cấp hiện tại của quý vị sẽ bị cắt giảm để trả lại số tiền còn nợ. Việc cắt giảm này bao gồm 100% trợ cấp hàng tuần và lên đến 50% khoản chi trả $300 cho Bồi thường thất nghiệp do Đại dịch Liên bang (FPUC) hàng tuần của quý vị. Khi số dư trội lãnh bằng 0, quý vị sẽ nhận được đủ trợ cấp của mình trở lại.


  Ví dụ: Quý vị có một khoản trội lãnh $1000. Số tiền trợ cấp hàng tuần (WBA) của quý vị là $200 và quý vị sẽ nhận được khoản chi trả $300 cho Bồi thường Thất nghiệp do Đại dịch Liên bang (FPUC).


  Khi quý vị yêu cầu tuần trợ cấp, tất cả khoản chi trả $200 WBA và $150 FPUC của quý vị sẽ được sử dụng để trả lại số tiền mà quý vị nợ. Số tiền tối đa quý vị sẽ nhận được cho tuần đó sẽ là $150. Trợ cấp của quý vị sẽ bị cắt giảm mỗi tuần cho đến khi số dư trội lãnh bằng không. Sau đó, quý vị sẽ nhận được đủ trợ cấp của mìn

Trợ Cấp Thất Nghiệp Cho Người Có Thu Nhập Hỗn Hợp (MEUC)

 1. Trợ Cấp Thất Nghiệp Cho Người Có Thu Nhập Hỗn Hợp (MEUC) là gì?

  Trợ Cấp Thất Nghiệp Cho Người Có Thu Nhập Hỗn Hợp (MEUC) là một chương trình mới theo Đạo Luật Hỗ Trợ Tiếp Tục (CAA). Chương trình này cung cấp cho ‘người lao động kết hợp’ (làm việc ở văn phòng và ở nhà hay một nơi khác) một khoản trợ cấp bổ sung hàng tuần là $100. ‘Người lao động kết hợp’ là người nhận W-2 VÀ kiếm được thu nhập từ việc tự kinh doanh.

 2. Ai hội đủ điều kiện nhận MEUC?

  Để hội đủ điều kiện nhận MEUC, bạn phải:

  Kiếm được ít nhất $ 5,000 thu nhập từ công việc tự doanh trong năm tính thuế gần đây nhất trước khi bạn nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp (UI) thường xuyên.  Gửi thông tin cho thấy bạn tự kinh doanh.

  Nếu đủ điều kiện nhận MEUC và được trả ít nhất $1 tiền trợ cấp thất nghiệp cho bất kỳ tuần nào, thì bạn sẽ nhận được thêm $100 tiền trợ cấp. $100 này là tiền bổ sung cho khoản trợ cấp FPUC.

 3. Khi nào chương trình này được thực hiện?

  Chương trình mới này sẽ yêu cầu việc xác minh việc làm, lập trình máy tính mở rộng và đào tạo nhân viên. Chúng tôi dự đoán các khoản trợ cấp này sẽ được trả vào tháng 3 năm 2021 và sẽ được truy trả cho đến hết ngày 13 tháng 3 năm 2021.

  Chúng tôi sẽ cập nhận thông tin này khi có thêm chi tiết.

Trợ cấp Thất nghiệp Khẩn cấp Do Đại dịch (PEUC) Đối với những người hết tiền trợ cấp thất nghiệp

 1. Bồi thường Thất nghiệp trong trường hợp khẩn cấp do Đại dịch là gì (PEUC)?

  Bồi thường Thất nghiệp trong trường hợp khẩn cấp do Đại dịch (PEUC) là một chương trình gia hạn trợ cấp dành cho những người đã hết trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp (UI) thông thường. Chương trình này ban đầu được tạo ra bởi Đạo luật CARES.

  Kế hoạch Giải cứu nước Mỹ (ARP) cho phép một người nhận được tổng cộng 53 tuần trơ cấp PEUC hoặc cho đến tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 9 năm 2021.

 2. Tôi có đủ điều kiện nhận trợ cấp PEUC không?

  Nếu yêu cầu hiện tại có số dư $0 hoặc có yêu cầu đã hết hạn, quý vị có thể đủ điều kiện nhận PEUC. Có hai cách để đủ điều kiện:

  • Tùy chọn 1:
   • Số dư yêu cầu trợ cấp thông thường của quý vị là $0,
   • Yêu cầu trợ cấp của quý vị vẫn chưa hết hạn (chưa đến mốc một năm), và
   • Quý vị không có yêu cầu trợ cấp thông thường ở một tiểu bang khác, Canada, hoặc thông qua một chương trình liên bang khác
  • Tùy chọn 2:
   • Yêu cầu thông thường hợp lệ cuối cùng của quý vị đã hết hạn. Điều đó có nghĩa là yêu cầu này đã chạm mốc một năm và
   • Quý vị đã nộp đơn yêu cầu trợ cấp mới. Nếu quý vị KHÔNG nộp đơn yêu cầu mới, trợ cấp của quý vị sẽ dừng lại. Dựa trên các quy tắc về tính đủ điều kiện của PEUC, chúng tôi sẽ chi trả yêu cầu bồi thường mới hoặc PEUC của quý vị. Tất cả những gì quý vị cần làm là nộp đơn yêu cầu mới và chúng tôi sẽ thực hiện phần còn lại.
   • Quý vị không có yêu cầu trợ cấp thông thường ở Oregon, một tiểu bang khác, Canada, hoặc thông qua một chương trình liên bang khác.
 3. Tôi có thể nộp đơn cho chương trình PEUC bằng cách nào và khi nào?

  Chúng tôi không thể chấp nhận đơn xin PEUC của quý vị cho đến khi quý vị hết trợ cấp thất nghiệp thông thường hoặc trừ khi đơn của quý vị đã hết hạn. Có một số cách để nộp đơn xin PEUC:

  • Hệ thống Yêu cầu Trực tuyến nếu:
   • Quý vị đã hết tiền trợ cấp thất nghiệp thông thường.
   • Yêu cầu của quý vị có số dư bằng 0 nhưng chưa hết một năm.
   • Quý vị nộp đơn hàng tuần qua Hệ thống Yêu cầu Trực tuyến của chúng tôi.


 4. PEUC sẽ kéo dài bao lâu?

  Quý vị có thể tiếp tục yêu cầu hàng tuần như bình thường. Quý vị sẽ thấy tùy chọn nộp yêu cầu trợ cấp PEUC khi gửi yêu cầu hàng tuần và số dư của quý vị là $0. Nếu chọn tùy chọn này, quý vị sẽ tự động chuyển sang chương trình PEUC. Hãy đảm bảo rằng quý vị tiếp tục nộp đơn yêu cầu trợ cấp mỗi tuần

  • Tải lên an toàn. Nếu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp thông thường của quý vị đã hết hạn và quý vị đủ điều kiện nhận PEUC, chúng tôi sẽ gửi thư cho quý vị. Bức thư sẽ cho quý vị biết cách điền vào đơn xin PEUC và cách bắt đầu lại yêu cầu của quý vị. Quý vị có thể nộp đơn xin bằng cách điền vào đơn PDF và sử dụng tải lên an toàn để gửi. Quý vị không cần phải chờ nhận thư của chúng tôi để nộp đơn. Quý vị có thể tìm thấy bản PDF của đơn xin hàng tuần PEUC tại đây.
  • Gửi thư. Nếu quý vị đủ điều kiện cho PEUC nhưng không thể truy cập hệ thống trực tuyến của chúng tôi, quý vị có thể gửi đơn xin qua đường bưu điện. Đơn xin có sẵn thông qua Hệ thống Yêu cầu Trực tuyến của chúng tôi hoặc bằng cách gọi 503-947-1563 và để lại tin nhắn yêu cầu nộp đơn xin. Đơn xin đã hoàn thành có thể được gửi qua fax đến 866-345-1878. Lưu ý rằng quý vị sẽ không nhận được xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được đơn đăng ký của quý vị - quý vị sẽ chỉ nhận được xác nhận rằng bản fax của quý vị đã được gửi thành công.
  • Hãy gọi 1-877-FILE-4-UI (1-877-345-3484) và sẽ có nhân viên giúp quý vị nộp hồ sơ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Hãy lưu ý rằng quý vị có thể phải đợi trong một lúc.


 5. PEUC sẽ kéo dài trong bao lâu?

  Một người đủ điều kiện có thể nhận được tổng cộng 53 tuần trợ cấp PEUC hoặc cho đến tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 9 năm 2021, khi gia hạn PEUC kết thúc. Số tuần PEUC cho phép được phân tích theo mỗi đạo luật như sau:

  • Theo ARP, quý vị có thể nhận được tối đa 18 tuần trợ cấp PEUC từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 4 tháng 9 năm 2021.
  • Theo CAA, quý vị có thể nhận thêm tối đa 11 tuần trợ cấp PEUC từ ngày 27 tháng 12 năm 2020 đến ngày 13 tháng 3 năm 2021.
  • Theo Đạo luật CARES, quý vị có thể nhận được tối đa 13 tuần trợ cấp PEUC từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 26 tháng 12 năm 2020


  Quý vị vẫn phải nộp đơn yêu cầu hàng tuần để nhận trợ cấp mỗi tuần, giống như khi nộp yêu cầu UI thông thường.

 6. Tôi sẽ nhận được bao nhiêu từ các trợ cấp PEUC?

  Trợ cấp PEUC là số tiền hàng tuần bằng với số tiền trợ cấp thất nghiệp thông thường của quý vị.

  Nếu yêu cầu của quý vị hết hạn khi chạm tới mốc một năm, quý vị phải nộp đơn yêu cầu mới để tiếp tục nhận trợ cấp. Nhân viên của chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu mới của quý vị và, theo hướng dẫn của liên bang, chi trả các trợ cấp từ yêu cầu mới hoặc đưa quý vị trở lại chương trình PEUC.

  Quý vị cũng sẽ nhận được thêm $300 tiền trợ cấp FPUC cho tất cả các tuần đủ điều kiện từ ngày 27 tháng 12 năm 2020 đến ngày 4 tháng 9 năm 2021, miễn là quý vị nhận được ít nhất $1 tiền trợ cấp cho tuần đó.

 7. Tôi đã được thông báo rằng yêu cầu của tôi đã hết hạn. Tôi nên làm gì bây giờ? Nếu không nộp đơn yêu cầu mới, quý vị sẽ KHÔNG nhận được bất kỳ khoản trợ cấp nào nữa.

  Chúng tôi sẽ phải xem xét yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp thông thường mới của quý vị và nếu số tiền trợ cấp hàng tuần MỚI (WBA) của quý vị thấp hơn ít nhất $25 so với WBA trước đó, quý vị sẽ tạm thời ở lại chương trình PEUC. Nếu WBA mới của quý vị thấp hơn $24, chúng tôi sẽ chi trả theo yêu cầu mới của quý vị.

 8. Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thông thường. Tôi cũng có thể nhận được PEUC không?

  Không, PEUC chỉ dành cho những người đã hết trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp (UI) thông thườn

 9. Tôi có thể nhận trợ cấp PEUC cho những tuần trước đó không?

  Quý vị được phép lùi ngày yêu cầu trợ cấp PEUC của mình một tuần. Nếu muốn lùi ngày yêu cầu của mình lâu hơn, quý vị có thể điền vào biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi và giải thích lý do tại sao quý vị không thể gửi yêu cầu hàng tuần của mình đúng hạn

  Nếu quý vị đã nộp đơn yêu cầu hàng tuần đúng hạn, nhưng yêu cầu đó chưa được chi trả vì những lý do ngoài tầm kiểm soát, quý vị sẽ được thanh toán cho tất cả các tuần đủ điều kiện trước đó. Nếu quý vị không nộp đơn yêu cầu hàng tuần trong thời gian này, vui lòng gửi chúng cùng với đơn xin PEUC của quý vị. Để nộp yêu cầu cho những tuần trước đó, hãy hoàn thành biểu mẫu Liên hệ với Chúng tôi hoặc gọi 1-877-345-3484.

 10. Tôi có đủ điều kiện nhận thêm $300 mỗi tuần nếu đang nhận trợ cấp PEUC không?

  Nếu quý vị đủ điều kiện cho PEUC, quý vị cũng sẽ nhận được thêm $300 trợ cấp hàng tuần, được biết đến với tên đầy đủ là Bồi thường Thất nghiệp do Đại dịch Liên bang (FPUC).

  Khoản tiền bổ sung $300 mỗi tuần chỉ có sẵn trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 12 năm 2020 đến tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 9 năm 2021. Quý vị không phải làm gì thêm để nhận được trợ cấp FPUC. Nếu quý vị nhận được trợ cấp PEUC trong một tuần trong khoảng thời gian này, chúng tôi cũng sẽ gửi cho quý vị $300 trong tuần đó.

 11. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi còn tiền còn lại từ yêu cầu trợ cấp PEUC của mình trước ngày 27 tháng 12 năm 2020?

  Nếu quý vị còn tiền trong yêu cầu trợ cấp PEUC của mình, hãy tiếp tục nộp yêu cầu hàng tuần. Quý vị có thể không thấy khoảng cách về trợ cấp và 29 tuần bổ sung sẽ được tự động thêm vào yêu cầu của quý vị ngay sau khi chúng tôi triển khai gia hạn PEUC.

 12. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi được chuyển sang Trợ cấp Mở rộng trước ngày 27 tháng 12 năm 2020? Tôi có còn nhận được thêm 11 tuần trợ cấp PEUC không?

  Bộ Lao động Hoa Kỳ đã dừng Trợ cấp Mở rộng vào ngày 20 tháng 2 năm 2021. Nếu quý vị nhận được khoản chi trả EB cho tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 12 năm 2020, quý vị sẽ tiếp tục được chi trả EB cho đến khi hết các trợ cấp đó hoặc cho đến ngày 20 tháng 2 . Sau đó, quý vị sẽ tự động bắt đầu nhận thêm 11 tuần PEUC. Khi sử dụng hết các trợ cấp đó, quý vị sẽ nhận được thêm 29 tuần PEUC.

 13. Điều gì sẽ xảy ra nếu số tiền trợ cấp hàng tuần PUA lớn hơn số tiền trợ cấp hàng tuần PEUC, tôi có phải trả lại phần chênh lệch khi chuyển về PEUC không?

  Không, quý vị sẽ không phải trả lại khoản chênh lệch nhưng sẽ phải chuyển về PEUC với số tiền trợ cấp hàng tuần ít hơn.

 14. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi sử dụng hết PEUC và EB, và hiện tại đang yêu cầu trợ cấp PUA? Tôi có còn đủ điều kiện để nhận thêm 11 tuần trợ cấp PEUC không?

  Có, nếu quý vị đã sử dụng hết tất cả các trợ cấp thông thường và mở rộng của mình và hiện đang yêu cầu trợ cấp PUA, chúng tôi sẽ chuyển quý vị trở lại PEUC vào tuần kết thúc vào ngày 23 tháng 1 năm 2021, để yêu cầu thêm 29 tuần trợ cấp mở rộng của quý vị.

 15. Điều gì xảy ra nếu tôi đã sử dụng hết tất cả các trợ cấp hiện có?

  Nếu quý vị đã sử dụng hết tất cả các trợ cấp hiện có của mình (nghĩa là yêu cầu của quý vị có số dư bằng 0), quý vị sẽ vẫn đủ điều kiện nhận thêm 29 tuần trợ cấp PEUC với ARP. Tuy nhiên, quý vị sẽ chỉ có thể lùi hạn yêu cầu trợ cấp của mình một tuần, vì vậy hãy đảm bảo rằng quý vị yêu cầu trợ cấp mỗi tuần.

 16. Tôi có thể chọn ở lại PEUC hay không nếu tôi đủ điều kiện có một yêu cầu trợ cấp mới, nhưng số tiền trợ cấp hàng tuần mới của tôi thấp hơn?

  Nếu yêu cầu của quý vị hết hạn sau ngày 27 tháng 12 năm 2020 và quý vị đủ điều kiện yêu cầu trợ cấp thất nghiệp thông thường mới, NHƯNG số tiền trợ cấp hàng tuần (WBA) mới của quý vị thấp hơn ít nhất $25a so với yêu cầu trợ cấp PEUC, khi đó quý vị có thể tiếp tục nhận trợ cấp PEUC của mình cho đến khi sử dụng hết các trợ cấp đó. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ theo quy định này.

  • VÍ DỤ 1: Nếu số tiền trợ cấp hàng tuần PEUC của quý vị là $225 và số tiền trợ cấp hàng tuần của yêu cầu mới là $175, thì quý vị sẽ tiếp tục nhận trợ cấp PEUC cho đến khi sử dụng hết số tiền đó.
  • VÍ DỤ 2: Nếu số tiền trợ cấp hàng tuần của quý vị là $225 và số tiền trợ cấp hàng tuần của yêu cầu mới là $201, thì quý vị sẽ được chi trả trợ cấp WBA mới.

  Sau khi nộp đơn yêu cầu hàng tuần mới, tất cả những gì quý vị cần làm là tiếp tục nộp đơn hàng tuần. Chúng tôi sẽ chỉ định trợ cấp hàng tuần của bạn theo bất kỳ ví dụ nào áp dụng cho tình huống của quý vị.

 17. Nếu tôi nhận lương ở một tiểu bang khác, tôi có thể xin gia hạn ở Oregon thay vì nộp đơn yêu cầu trợ cấp ở tiểu bang khác không?

  PEUC chỉ có sẵn nếu quý vị không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường ở Oregon hoặc một tiểu bang khác. Nếu quý vị đã sử dụng hết yêu cầu trợ cấp thất nghiệp thông thường của mình ở Oregon và đủ điều kiện để yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp thông thường ở một tiểu bang khác, thì quý vị không đủ điều kiện nhận PEUC. Quý vị phải nộp đơn yêu cầu trợ cấp ở tiểu bang khác.

 18. Tôi là lao động tự do và không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường. Tôi có đủ điều kiện cho PEUC không?

  Nếu không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường, thì quý vị cũng không đủ điều kiện nhận PEUC. Nếu quý vị là lao động tự do, lao động hợp đồng hoặc loại lao động khác không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường, quý vị có thể đủ điều kiện nhận Trợ cấp Thất nghiệp do Đại dịch.

 19. Người sử dụng lao động của tôi đã gọi tôi trở lại làm việc, nhưng tôi đã từ chối vì lý do liên quan đến COVID-19. Tôi có đủ điều kiện nhận PEUC không?

  Có thể. Quý vị có thể đủ điều kiện nhận PEUC nếu từ chối lời đề nghị làm việc vì một trong những lý do liên quan đến COVID-19.

 20. Người sử dụng lao động của tôi đã gọi tôi trở lại làm việc, nhưng tôi từ chối vì tôi kiếm được nhiều tiền hơn khi đang thất nghiệp. Tôi vẫn có thể nhận trợ cấp PEUC không?

  Không, quý vị không đủ điều kiện cho PEUC nếu từ chối lời mời công việc phù hợp vì kiếm được nhiều tiền hơn khi đang thất nghiệp.

 21. Yêu cầu trợ cấp của tôi không có đầy đủ 26 tuần trợ cấp. Tôi sẽ nhận được PEUC trong bao nhiêu tuần?

  Quý vị có thể nhận được tối đa 53 tuần PEUC hoặc cho đến khi các trợ cấp mở rộng hết hạn vào tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 9 năm 2021.

  ARP đã thêm 18 tuần trợ cấp vào 11 tuần bổ sung do CAA cung cấp. Và Đạo luật CARES ban đầu chi trả trợ cấp PEUC trong 13 tuần.

 22. Điều gì xảy ra nếu tôi hết PEUC?

  Nếu quý vị hết PEUC và không đủ điều kiện để yêu cầu trợ cấp thông thường hoặc các trợ cấp mở rộng khác, quý vị có thể đủ điều kiện nhận Trợ cấp Thất nghiệp do Đại dịch.

 23. Tôi có thể chọn trợ cấp mở rộng hoặc chương trình trợ cấp nào tôi muốn sử dụng trước không?

  Không, các trợ cấp thông thường phải được chi trả trước PEUC. PEUC phải được chi trả trước bất kỳ trợ cấp mở rộng nào khác.

  Trường hợp ngoại lệ là nếu quý vị được đưa vào Trợ cấp Mở rộng (EB) trước ngày 26 tháng 12 năm 2020. Để biết thêm thông tin về trường hợp này, hãy nhấp vào đây.

 24. Tôi có phải chờ thêm một tuần để nhận PEUC không?

  Không, PEUC không có tuần chờ đợi.

 25. Có bất kỳ yêu cầu trợ cấp đặc biệt nào đối với PEUC không?

  Không. Tất cả các luật và quy tắc hiện hành của Oregon về tính đủ điều kiện bảo hiểm thất nghiệp áp dụng cho PEUC tương tự như các trợ cấp thông thường.

 26. Tôi có nên tiếp tục yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần không?

  Nếu quý vị hiện đang nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường, hãy tiếp tục yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cho mỗi tuần quý vị không làm việc. Nếu chúng tôi xác định quý vị đủ điều kiện nhận trợ cấp, thông thường hoặc mở rộng, chúng tôi có thể áp dụng tính đủ điều kiện nhận trợ cấp cho những tuần quý vị đã yêu cầu.

 27. Tôi đã nhận được đơn yêu cầu hàng tuần của chương trình PEUC và cần phải gửi đơn yêu cầu bằng cách tải lên an toàn. Tại sao lại như vậy?

  Nếu quý vị báo cáo rằng quý vị làm việc ngoài tiểu bang, hoặc cho chính phủ liên bang hoặc quân đội, chúng tôi cần xem xét đơn yêu cầu trợ cấp của quý vị trước khi nộp đơn yêu cầu trợ cấp PEUC. Tiếp tục gửi yêu cầu trợ cấp hàng tuần của quý vị cho đến khi chúng tôi có thể chắc chắn rằng quý vị đủ điều kiện cho chương trình PEU

 28. Còn có giai đoạn loại bỏ không?

  ARP gia hạn PEUC lên đến 53 tuần trợ cấp và đã loại bỏ giai đoạn loại bỏ.

Trợ cấp mở rộng (EB)

 1. What is Quyền Lợi Gia Hạn (EB

  Quyền Lợi Gia Hạn (EB) là một chương trình gia hạn các quyền lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI) thông thường khi một tiểu bang có tỉ lệ thất nghiệp cao. Tỉ lệ thất nghiệp trung bình được xem xét trong một khoảng thời gian 3 tháng để xác định xem tiểu bang có tham gia chương trình gia hạn này hay không. Khi tỉ lệ đó từ 8% trở lên, chúng ta ở trong chương trình HEB, và cung cấp quyền lợi bảo hiềm thêm lên đến 20 tuần. Nếu tỉ lệ đó là dưới 8% nhưng trên 6,5%, thì chúng ta ở trong chương trình EB, cung cấp quyền lợi bảo hiểm thêm lên đến 13 tuần.


 2. Chương trình EB sẽ kéo dài trong bao lâu?

  Chương trình Quyền Lợi Gia Hạn (EB) sẽ khả dụng cho đến khi Oregon đạt đến tổng tỉ lệ thất nghiệp trung bình 3 tháng dưới 6,5%. Các cá nhân đang nhận được EB sẽ được thông báo bằng văn bản khi chương trình Oregon EB chấm dứt.


  Bộ Lao Động Hoa Kỳ đã thông tin cho chúng tôi rằng vì chúng ta có tỉ lệ thất nghiệp thấp hơn, chương trình EB sẽ ngưng. Sẽ có một thời hạn ân hạn là 3 tuần, do đó tuần cuối cùng để đăng ký EB là tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 2, 2021.

 3. Tôi phải làm gì một khi chương trình Quyền Lợi Gia Hạn (EB) kết thúc?

  Khi thời gian ân hạn 3 tuần đối với Quyền Lợi Gia Hạn hết hạn vào ngày 20 tháng 2, hãy tiếp tục nộp đơn hàng tuần. Quý vị sẽ được chuyển trở lại chương trình PEUC và nhận được thêm 11 tuần quyền lợi theo Đạo Luật Trợ Cấp Liên Tục (Continued Assistance Act, CAA).

 4. Nếu tỉ lệ thất nghiệp tăng trở lại, liệu chương trình Quyền Lợi Gia Hạn (EB) có trở lại không?

  Có, vì Thống Đốc Brown đã cho phép đình chỉ thời gian chờ 13 tuần trước khi có thể phục hồi chương trình EB. Việc đình chỉ quy định này giúp đảm bảo rằng người dân Oregon sẽ không mất các quyền lợi mà họ dựa vào.

 5. Tôi phải làm gì nếu EB được kích hoạt trở lại

  Nếu EB được kích hoạt trở lại sau ngày 20 tháng 2, quý vị sẽ cần phải sử dụng hết các quyền lợi PEUC trước khi trở lại với các Quyền Lợi Gia Hạn. Quyền lợi của quý vị được sử dụng hết khi quý vị có số dư bằng không trong yêu cầu quyền lợi. Một khi trở lại với EB, quyền lợi của quý vị sẽ tiếp tục lại ở vị trí lần trước và quý vị sẽ tiếp tục với số tuần quý vị còn lại trong EB khi chương trình bị ngưng. Nó không bắt đầu lại ở 13 tuần.

 6. Có một cách dễ dàng để tìm hiểu tôi còn lại thêm bao nhiêu tuần Quyền Lợi Gia Hạn (EB) không?

  You can Xem quý vị đang ở tuần thứ mấy trong chương trình EB bằng cách xem lại tình trạng của yêu cầu bảo hiểm của quý vị trên Hệ Thống Giải Quyết Yêu Cầu Bảo Hiểm Trực Tuyến. Chúng tôi sẽ gửi thư cho quý vị biết rằng quyền lợi EB của quý vị sắp kết thúc.

 7. Tôi nhận được một tài liệu qua đường bưu điện cho biết rằng số tiền Quyền Lợi Gia Hạn (EB) của tôi đã bị giảm. Tại sao?

  Nói chung, EB cung cấp lên đến 13 hoặc 20 tuần quyền lợi bảo hiểm, tùy vào tỉ lệ thất nghiệp khi chương trình gia hạn khả dụng. Tỉ lệ thất nghiệp của Oregon đã cải thiện, đưa chúng ta từ mức Quyền Lợi Gia Hạn Cao (HEB) xuống Quyền Lợi Gia Hạn (EB) vào ngày 12 tháng 12, 2020. Điều này có nghĩa là số tuần quyền lợi gia hạn khả dụng đã bị giảm đối với tất cả mọi người.

 8. Nếu tôi đang nhận PUA, tôi có thể nhận EB không?

  Không. Nói chung, EB chỉ dành cho những ai đã nhận được quyền lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI) thông thường, mặc dù một số người nhận UI thông thường có thể không đủ điều kiện.

 9. Tôi có thể làm đơn xin quyền lợi gia hạn bằng cách nào?

  Để đăng ký, hãy tiếp tục nộp yêu cầu bảo hiểm hàng tuần như bình thường. Quý vị sẽ được tự động ghi tên nếu quý vị đủ điều kiện. Chúng tôi cũng có thể liên lạc quý vị, do đó vui lòng tắt tính năng chặn cuộc gọi trên điện thoại của quý vị vì số điện thoại của chúng tôi sẽ không hiển thị cuộc gọi là đến từ Sở Lao Động. Chúng tôi có thể để lại tin nhắn nếu chúng tôi không liên lạc được với quý vị. Đảm bảo thư thoại của quý vị được cài đặt và có dung lượng trống để nhận tin nhắn mới. Nếu có gián đoạn trong thanh toán, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu đơn Liên Hệ Chúng Tôi trên trang web của chúng tôi.

 10. Số dư PEUC của tôi ở mức không, nhưng tôi chưa thể nói chuyện với bất kỳ ai về chương trình Quyền Lợi Gia Hạn (EB). Tôi có nên chờ nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm một tuần nữa cho đến khi tôi có thể làm đơn xin EB không?

  Nếu chúng ta trở lại chương trình EB, quý vị sẽ tiếp tục nộp yêu cầu quyền lợi hàng tuần trong thời gian thất nghiệp hoặc đi làm bán thời gian. Nếu quý vị đủ điều kiện, chúng tôi sẽ tự động ghi tên quý vị trở lại tuần lễ khi các quyền lợi của chương trình trước đó đã hết (số dư ở $0).

  Bộ Lao Động Hoa Kỳ đã thông tin cho chúng tôi rằng vì chúng ta có tỉ lệ thất nghiệp thấp hơn, chương trình EB sẽ ngưng. Sẽ có một thời hạn ân hạn là 3 tuần, do đó tuần cuối cùng để đăng ký EB là tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 2, 2021.

 11. Số tiền Quyền Lợi Gia Hạn (EB) của tôi được xác định như thế nào?

  EB được trả ở cùng mức như yêu cầu bảo hiểm thông thường của quý vị. Số tiền quyền lợi hàng tuần của quý vị là 1,25% tổng thu nhập gộp cơ sở hàng năm của quý vị. Theo quy định của luật pháp Oregon, nó sẽ không thấp hơn số tiền tối thiểu hoặc cao hơn số tiền tối đa mà quý vị có thể nhận.​ Hiện nay, mức tối thiểu hàng tuần là $157 và mức tối đa hàng tuần là $673.


  Năm cơ sở là một khoảng thời gian 12 tháng gồm có 4 quý đầu tiên của 5 quý hoàn tất cuối cùng. Nó dựa trên ngày quý vị nộp yêu cầu bảo hiểm, không phải dựa trên ngày quý vị bị thất nghiệp. Nếu quý vị không đủ điều kiện yêu cầu bảo hiểm dùng năm cơ sở thông thường, chúng tôi sẽ tự động xem xét yêu cầu bảo hiểm của quý vị để xem quý vị có đủ điều kiện sử dụng năm cơ sở thay thế hay không.
  Một quý lịch là một khoảng thời gian 3 tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3, 30 tháng 6, 30 tháng 9, hoặc 31 tháng 12.

 12. Tôi đủ điều kiện yêu cầu bảo hiểm thông thường, nhưng yêu cầu bảo hiểm cũ của tôi có số tiền quyền lợi hàng tuần cao hơn nhiều. Tôi có thể nộp đơn xin Quyền Lợi Gia Hạn (EB) trên yêu cầu bảo hiểm cũ của tôi không?

  Không. Chỉ có thể nộp đơn xin EB trên yêu cầu bảo hiểm hợp lệ gần nhất nếu quý vị không có điều kiện nào khác ở Oregon hoặc bất kỳ tiểu bang nào khác.

 13. Can I choose between Quyền Lợi Gia Hạn (EB) and Hỗ trợ Thất nghiệp Do Đại dịch (PUA)?

  Không, PUA chỉ khả dụng nếu quý vị không đủ điều kiện yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp thông thường hoặc bất kỳ chương trình gia hạn nào. PUA hết hạn vào ngày 13 tháng 3, 2021.


 14. Tôi có một tuần chờ đợi mới trong chương trình Quyền Lợi Gia Hạn (EB) không?

  Không. EB không có một tuần chờ riêng

 15. Chuyện gì xảy ra nếu tôi hết Quyền Lợi Gia Hạn (EB) và vẫn chưa tìm được việc làm?

  Nếu quý đã hết EB và không đủ điều kiện yêu cầu bảo hiểm mới tại Oregon hoặc bất kỳ tiểu bang nào khác, quý vị có thể đủ điều kiện nhận Trợ Cấp Thất Nghiệp Do Đại Dịch (PUA). Mặc dù chương trình PUA sẽ sớm hết hạn, tiền trợ cấp vẫn khả dụng đến tuần lễ kết thúc vào 13 tháng 3, 2021.

  Quý vị có thể đăng ký tham gia chương trình này trên Đơn Đăng Ký PUA của chúng tôi. PUA có các lý do cụ thể liên quan đến COVID-19 mà quý vị phải đáp ứng. Quý vị phải mất việc vì COVID-19 và không đủ điều kiện nhận bất kỳ quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp nào khác.

 16. Các yêu cầu tìm việc của tôi là gì trong thời gian nhận Quyền Lợi Gia Hạn (EB)?

  EB không có các yêu cầu đặc biệt về tìm việc, tuy nhiên, quý vị có thể tiếp tục tuân thủ hướng dẫn của sở và các quy định tạm thời của chúng tôi liên quan đến COVID-19. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết các yêu cầu mới về tìm việc một khi các quy định tạm thời liên quan đến COVID-19 hết hạn hoặc không còn hiệu lực.

 17. Có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào đối với Quyền Lợi Gia Hạn (EB) không?

  Có. Những ai nhận EB phải sẵn sàng chấp nhận công việc mà họ có khả năng thực hiện, có mức lương ít nhất bằng mức lương tối thiểu của tiểu bang hoặc một số tiền cao hơn số tiền quyền lợi bảo hiểm hàng tuần của quý vị. Nếu quý vị từ chối công việc được đề nghị theo các điều kiện này, quý vị sẽ bị từ chối quyền lợi cho đến khi quý vị làm việc trong bốn (4) tuần riêng lẻ và kiếm được số tiền bằng bốn lần số tiền quyền lợi hàng tuần của quý vị. Tự kinh doanh không đáp ứng yêu cầu này.

 18. Tôi sống ở Oregon và đã có một yêu cầu bảo hiểm ở đây vào năm ngoái, nhưng yêu cầu bảo hiểm hợp lệ gần đây nhất của tôi được nộp tại Idaho. Tôi có thể nộp yêu cầu Quyền Lợi Gia Hạn (EB) ở đâu?

  Quý vị nộp đơn xin EB ở tiểu bang nơi quý vị đã lập yêu cầu bảo hiểm hợp lệ gần đây nhất. Trong trường hợp này, quý vị sẽ liên hệ Idaho để nộp yêu cầu EB.


 19. Tôi có một yêu cầu bảo hiểm ở Oregon nhưng sống ở một tiểu bang không có Quyền Lợi Gia Hạn (EB). Tôi vẫn có thể nhận được quyền lợi này?

  Những ai sống ở một tiểu bang không có EB chỉ có quyền nhận hai tuần EB. Quý vị có thể đủ điều kiện nhận quyền lợi EB bổ sung nếu sau đó tiểu bang của quý vị bắt đầu chương trình gia hạn.


 20. Tôi có thể được cập nhật về tin tức thất nghiệp và thay đổi quyền lợi bảo hiểm bằng cách nào?

  Đăng ký nhận thông tin cập nhật qua email của chúng tôi tại https://unemployment.oregon.gov/vi/.

Tiền lương Bị mất (LWA)

 1. Chương trình Trợ Cấp Tổn Thất Tiền Công (Lost Wages Assistance, LWA) là gì?

  Chương trình Trợ Cấp Tổn Thất Tiền Công (Lost Wages Assistance, LWA) là một chương trình tạm thời trong giai đoạn khẩn cấp, hỗ trợ thêm $300 mỗi tuần cho người không được đi làm do đại dịch COVID-19 và đang nhận trợ cấp thất nghiệp. LWA được phê chuẩn thông qua một Biên Bản Ghi Nhớ của Tổng Thống (Presidential Memorandum) vào ngày 8 tháng 8 năm 2020.

 2. Tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền mỗi tuần?

  Những người đủ điều kiện nhận LWA sẽ được nhận thêm $300 ngoài trợ cấp thất nghiệp theo tuần của họ.

 3. Tôi sẽ được trợ cấp bao nhiêu tuần theo chương trình?

  Chương trình LWA có thể sử dụng tối đa 44 tỷ USD trong ngân sách cứu trợ thảm họa. Chương trình diễn ra trong giai đoạn từ ngày 26 tháng 7 năm 2020 đến ngày 5 tháng 9 năm 2020. Bang Oregon đã được phê chuẩn cho cấp sáu tuần trợ cấp, mỗi tuần $300 cùng với phúc lợi cho những người dân Oregon đã nhận trợ cấp thất nghiệp từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 5 tháng 9.

 4. Những ai đủ điều kiện nhận LWA?

  Không phải ai đã nộp yêu cầu trợ cấp thất nghiệp đều đủ điều kiện nhận trợ cấp này. Để đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình, quý vị phải:

  Đã nhận trợ cấp thất nghiệp cho bất kỳ tuần nào trong giai đoạn từ ngày 26 tháng 7 năm 2020 đến ngày 5 tháng 9 năm 2020, và

  Tự xác nhận rằng quý vị đang thất nghiệp hoặc thất nghiệp một phần do tình trạng gián đoạn vì COVID-19. Để thực hiện điều này, người yêu cầu trợ cấp hiện đang nhận phúc lợi thất nghiệp thông thường, Bồi Thường Thất Nghiệp trong Trường Hợp Khẩn Cấp do Đại Dịch (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC) và Trợ Cấp Kéo Dài (Extended Benefits, EB) sẽ phải thực hiện thêm một bước mới. Các cá nhân đang nhận Trợ Cấp Thất Nghiệp do Đại Dịch (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) sẽ không cần phải xác nhận vì họ đã thực hiện việc này từ khi nộp đơn xin nhận phúc lợi PUA lần đầu.

 5. Cá nhân có cần nộp đơn xin cấp LWA không?

  Không. Chương trình LWA không có quy trình nộp đơn xin tham gia riêng. Những người đáp ứng yêu cầu về tự xác nhận sẽ đủ điều kiện nhận phúc lợi bổ sung LWA. Những người đang nhận phúc lợi thông thường sẽ phải tự xác nhận rằng họ đã thất nghiệp, thất nghiệp một phần, không có khả năng hoặc không thể làm việc do tình trạng gián đoạn vì COVID-19. Để thực hiện điều này, người yêu cầu trợ cấp hiện đang nhận phúc lợi thất nghiệp thông thường, PEUC và EB sẽ phải thực hiện thêm một bước mới.

 6. Tự xác nhận có nghĩa là gì?

  Các cá nhân phải hoàn thành việc tự xác nhận một lần duy nhất, khẳng định họ đang thất nghiệp, thất nghiệp một phần, không có khả năng hoặc không thể làm việc do tình trạng gián đoạn vì COVID.


  Những người đã được duyệt để nhận PUA đã thực hiện tự xác nhận từ khi nộp đơn cho chương trình đó. Hàng tuần, người yêu cầu trợ cấp PUA cũng phải trả lời các câu hỏi về tính đủ điều kiện của mình, bởi vậy mà những người này cũng đã thỏa mãn yêu cầu tự xác nhận của LWA.

  QUAN TRỌNG: Quý vị phải tự xác nhận không muộn hơn ngày 27 tháng 12 thì mới được nhận trợ cấp bổ sung LWA!

 7. Tôi cần tới đâu để làm xác nhận cho LWA?

  Để tự xác nhận, hãy truy cập Hệ Thống Yêu Cầu Bồi Thường Trực Tuyến (Online Claim System, OCS) và nhấp vào nút có dòng chữ "Lost Wage Assistance" (Trợ Cấp Tổn Thất Tiền Công). Lưu ý, quý vị vẫn phải tiếp tục nộp yêu cầu bồi thường theo tuần để nhận phúc lợi sau khi tự xác nhận. Chúng tôi có hướng dẫn từng bước để nhận LWA để chỉ dẫn cho quý vị cách tự xác nhận trực tuyến.

  QUAN TRỌNG: Quý vị phải tự xác nhận không muộn hơn ngày 27 tháng 12 thì mới được nhận trợ cấp bổ sung LWA.

 8. Tôi cần làm gì nếu chưa có mã định danh cá nhân (Personal Identification Number, PIN) hoặc chưa nộp đơn xin cấp phúc lợi bảo hiểm thất nghiệp?

  Nếu quý vị chưa có mã PIN, rất có thể quý vị chưa từng yêu cầu chi trả trợ cấp. Quý vị sẽ cần gửi yêu cầu chi trả trợ cấp lần đầu. Gửi yêu cầu chi trả trợ cấp tại đây hoặc gọi số 877-345-3484.

 9. Tôi tham gia Work Share và không có mã PIN. Tôi phải làm thế nào để tự xác nhận?

  Nếu quý vị tham gia Work Share và đủ điều kiện nhận LWA, quý vị không cần tự xác nhận. Hãng sở của quý vị sẽ thay quý vị xác nhận.


  Những hãng sở tham gia Work Share sẽ cần gửi email về OED_workshare@oregon.gov để xác nhận việc giảm số giờ làm của nhân viên là kết quả của đại dịch COVID-19.

 10. Tôi cần làm gì nếu chưa nộp đơn xin cấp phúc lợi bảo hiểm thất nghiệp? Tôi phải nộp đơn xin cấp các phúc lợi này trong bao lâu?

  Quý vị phải hoàn thành việc nộp yêu cầu chi trả bảo hiểm thất nghiệp và yêu cầu phúc lợi sau ngày 26 tháng 7 năm 2020 để xác nhận tình trạng thất nghiệp hoặc thất nghiệp một phần do COVID-19. Gửi yêu cầu chi trả trợ cấp trực tuyến hoặc gọi số 877-345-3484.

 11. Tôi cần làm gì để được nhận trợ cấp LWA?

  Quý vị chỉ cần tiếp tục gửi yêu cầu bồi thường theo tuần như vẫn làm. Quý vị sẽ được hỏi là quý vị có bị thất nghiệp, thất nghiệp một phần, không có khả năng hoặc không thể làm việc do tình trạng gián đoạn vì COVID-19 không.

 12. Bao lâu sau khi tự xác nhận thì tôi mới nhận được tiền?

  Nếu quý vị đã tự xác nhận từ ngày 27 tháng 12 năm 2020 trở về trước, quý vị sẽ được chi trả phúc lợi LWA ngay khi chúng tôi quyết định quý vị đáp ứng yêu cầu của chương trình VÀ đã có kinh phí để trả cho quý vị.

 13. LWA có phải là chương trình đã trả thêm $600 mỗi tuần theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES) không?

  Không. Trợ cấp $600 mỗi tuần được cấp theo Đạo Luật CARES đã hết hạn từ cuối tháng 7. LWA có yêu cầu khác về điều kiện nhận trợ cấp và kinh phí cũng có hạn, được chia sẻ cho tất cả các tiểu bang đăng ký và được phê chuẩn.

  Để đủ điều kiện nhận phúc lợi liên bang mới bổ sung theo tuần, Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) và Bộ Lao Động Hoa Kỳ (U.S. Department of Labor) yêu cầu quý vị tự xác nhận không muộn hơn ngày 27 tháng 12 năm 2020.

 14. Có quy định số tiền phúc lợi tối thiểu theo tuần mà tôi cần nhận để được nhận LWA không?

  Theo yêu cầu của chương trình LWA, quý vị phải nhận được ít nhất $100 phúc lợi mỗi tuần. Do mức phúc lợi tối thiểu theo tuần của Oregon cao hơn mức $100 theo yêu cầu của LWA, đây không phải là mối quan tâm đối với người yêu cầu chi trả trợ cấp ở Oregon.


  Có những người được nhận dưới $100 mỗi tuần dưới dạng phúc lợi bảo hiểm thất nghiệp thông thường, PUA, PEUC hoặc EB vì phúc lợi của họ bị giảm trừ do họ được khấu trừ chi phí hỗ trợ trẻ em, các loại thuế hoặc thu nhập. Họ đủ điều kiện nhận toàn bộ $300 nếu vẫn đủ điều kiện nhận tối thiểu $1 phúc lợi sau khi đã khấu trừ.

 15. Trợ cấp LWA có bị tính thuế không?

  Có. Trợ cấp LWA bị tính thuế theo luật liên bang, giống như các phúc lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp (Unemployment Insurance, UI) thông thường hay PUA. Nếu quý vị được khấu trừ các loại thuế từ những phúc lợi khác thì cũng được khấu trừ thuế từ phúc lợi LWA.

 16. Nếu tôi đã được chi trả phúc lợi từ ngày 26 tháng 7 năm 2020 đến ngày 5 tháng 9 năm 2020, tôi có được nhận LWA bổ sung ngược về thời gian trước không?

  Có. LWA được áp dụng hồi tố cho người yêu cầu chi trả trợ cấp đủ điều kiện, bắt đầu từ tuần của ngày 26 tháng 7 năm 2020. Tuy nhiên, nếu quý vị bị thất nghiệp sau tuần của ngày 26 tháng 7 năm 2020, quý vị chỉ có thể nhận LWA cho các tuần mà quý vị đủ tiêu chuẩn nhận phúc lợi thất nghiệp và đáp ứng các yêu cầu về điều kiện nhận LWA.

 17. Nếu Sở Lao Động (Employment Department) xác định rằng tôi đủ điều kiện cho một tuần vào trước thời điểm thất nghiệp sau khi chương trình LWA kết thúc, thì tôi có được trả trợ cấp LWA cho tuần đó không?

  Sở Lao Động có thể chi trả các phúc lợi này cho bất cứ người nào đã tự xác nhận trước ngày 27 tháng 12 năm 2020, chừng nào vẫn còn ngân sách hoặc cho đến ngày 27 tháng 3 năm 2021.

 18. Tôi vừa nhận được thông báo cho biết tôi cần tự xác nhận để nhận Trợ Cấp Tổn Thất Tiền Công. Có phải mọi người đều nhận được thông báo này không?

  Không. Khách hàng chương trình PUA sẽ không được nhận thông báo vì họ xác nhận họ là người chịu ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 khi họ yêu cầu chi trả phúc lợi hàng tuần.

 19. Tôi vừa nhận được thông báo cho biết tôi cần tự xác nhận để nhận Trợ Cấp Tổn Thất Tiền Công. Tôi đã hoàn thành việc này từ trước, liệu có cần tự xác nhận lần nữa không?

  Không. Quý vị chỉ cần tự xác nhận một lần duy nhất. Các thông báo này được gửi tới tất cả những người yêu cầu chi trả phúc lợi ở Oregon mà chưa hoàn thành tự xác nhận. Có khả năng quý vị có thể đã tự xác nhận xong sau khi thông báo đã được gửi đi nhưng chưa kịp đến tay quý vị.

 20. Nếu tôi đã được trả phúc lợi LWA nhưng sau đó lại không đủ điều kiện?

  Nếu quý vị đã nhận Trợ Cấp Tổn Thất Tiền Công (Lost Wages Assistance, LWA) và lại không đủ điều kiện, quý vị phải hoàn trả lại các phúc lợi đó cho Sở Lao Động Oregon.


  Quý vị có thể hoàn trả lại các phúc lợi này qua mạng, bằng cách chọn tùy chọn Make a Payment (Thanh Toán) trong Online Claim System (Hệ Thống Yêu Cầu Bồi Thường Trực Tuyến) hoặc bằng séc. Vui lòng đề người nhận trên séc là LWA-Oregon Employment Department, ghi rõ mã định danh khách hàng (customer identification number, CID) và chữ LWA trong phần memo (ghi chú) trên séc. Gửi séc cá nhân qua đường bưu điện về:

  LWA – Oregon Employment Department
  PO BOX 5307
  Portland, OR 97228-5307


  Nếu quý vị đã nhận phúc lợi LWA bằng séc giấy và vẫn còn giữ (các) tấm séc mà chúng tôi cấp cho quý vị, quý vị có thể gửi lại (các) tấm séc này qua đường bưu điện về:

  Oregon Employment Department

  PO Box 14130

  Salem OR 97309

 21. Sẽ thế nào nếu tôi không tự xác nhận để tham gia LWA?

  FEMA và Bộ Lao Động Hoa Kỳ yêu cầu tất cả mọi người đều phải tự xác nhận để nhận LWA không muộn hơn ngày 27 tháng 12 năm 2020 thì mới được nhận phúc lợi bổ sung theo tuần của liên bang. Nếu quý vị CHƯA tự xác nhận nhưng đã yêu cầu chi trả phúc lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp trong giai đoạn từ ngày 26 tháng 7 năm 2020 đến ngày 5 tháng 9 năm 2020, quý vị sẽ không đủ điều kiện nhận các khoản $300 bổ sung.

BWYW

 1. Tôi nghe nói chương trình Benefits While You Wait (Phúc Lợi Trong Thời Gian Chờ Đợi, BWYW) đã có thay đổi. Điều gì đã xảy ra?

  Bộ Lao Động Hoa Kỳ đã thông báo cho Sở Lao Động Oregon rằng chúng tôi không thể thực hiện chương trình BWYW trên diện rộng như trước đây

 2. Tôi chưa nhận được phúc lợi nhưng Sở Lao Động Oregon nói rằng tôi đủ điều kiện tham gia BWYW.

  Tôi rất tiếc vì quý vị đã được thông báo là đủ điều kiện tham gia chương trình này. Dù thông tin quý vị nhận được là đúng vào thời điểm đó, song vào ngày 10/13, Bộ Lao Động Hoa Kỳ đã yêu cầu chúng tôi kết thúc chương trình. Rất tiếc, chúng tôi không thể xử lý yêu cầu chi trả BWYW của quý vị.

 3. Liệu chương trình BWYW có được tổ chức lại không?

  Không. Chúng tôi tin rằng Bộ Lao Động Hoa Kỳ sẽ thay đổi hướng dẫn của họ.

 4. Nếu hiện tại tôi đang nhận phúc lợi BWYW, liệu các phúc lợi đó có chấm dứt theo hướng dẫn của Bộ Lao Động Hoa Kỳ không?

  Không. Nếu chúng tôi đã bắt đầu chi trả phúc lợi cho quý vị, thì chúng tôi có thể tiếp tục thực hiện điều này. Hay nói cách khác, hướng dẫn mới chỉ hạn chế phạm vi chúng tôi có thể sử dụng BWYW để bắt đầu chi trả phúc lợi cho mọi người sau ngày 10/13. Nó không ảnh hưởng đến những người đã bắt đầu nhận phúc lợi theo BWYW.

 5. Theo hướng dẫn mới của Bộ Lao Động Hoa Kỳ, hiện tại những ai có thể nhận phúc lợi BWYW?

  Quý vị có thể nhận phúc lợi BWYW nếu quý vị đang trong diện "yêu cầu tiếp diễn" ("continued claim"). Điều đó có nghĩa là trước đó chúng tôi đang trả phúc lợi nhưng yêu cầu của quý vị bị tạm dừng vì chúng tôi có câu hỏi. Chúng tôi đã bắt đầu xem xét các yêu cầu chi trả thuộc diện "yêu cầu tiếp diễn" và sẽ liên lạc với quý vị nếu chúng tôi cần thêm thông tin.

 6. Sẽ thế nào nếu các vị nhận thấy tôi không đủ điều kiện nhận phúc lợi BWYW khi tôi đã được chi trả rồi?

  Nếu chúng tôi nhận thấy quý vị không đủ điều kiện nhận Bảo Hiểm Thất Nghiệp (Unemployment Insurance, UI) hay bất kỳ chương trình phúc lợi nào khác, và quý vị đã nhận phúc lợi BWYW rồi, thì số tiền đó sẽ là một khoản chi trả dư. Theo luật, chúng tôi phải tìm cách thu hồi lại số tiền đó.

Câu hỏi chung Bảo hiểm Thất nghiệp (UI)

 1. Bao lâu tôi có thể nhận trợ cấp thất nghiệp?

  Trước khi có COVID-19, quý vị có thể nhận được tối đa 26 tuần mỗi năm trợ cấp thất nghiệp thông thường. Bây giờ, theo Đạo luật CARES, quý vị có thể nhận được thêm 13 tuần trợ cấp PEUC. Bởi vì tỷ lệ thất nghiệp rất cao, cũng có những phần mở rộng trợ cấp khác, vì vậy nhiều người có thể nhận được tổng số lên tới 59 tuần nếu họ đủ điều kiện mỗi tuần.

 2. Tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền trong trợ cấp thất nghiệp hàng tuần?

  Trợ cấp thất nghiệp thông thường thường là 1,25% thu nhập của người lao động trong khoảng thời gian 12 tháng. Ví dụ, một người lao động kiếm được 12,50 đô la mỗi giờ, làm việc 40 giờ mỗi tuần trong năm qua sẽ nhận được 325 đô la mỗi tuần tiền trợ cấp thất nghiệp. Khoản thanh toán trợ cấp thất nghiệp thông thường tối thiểu là 151 đô la mỗi tuần. Tối đa là 648 đô la mỗi tuần. (Đối với các đơn xin trợ cấp lần đầu mới được nộp ngày 28 tháng 6 trở đi, tối thiểu là 157 đô la và tối đa là 673 đô la).

  Số tiền trợ cấp hàng tuần của PUA được tính tương tự như đối với trợ cấp thất nghiệp thông thường, nhưng PUA có khoản thanh toán tối thiểu cao hơn. Trợ cấp PUA tối thiểu là 205 đô la mỗi tuần. Tối đa là 648 đô la mỗi tuần.

  Với Đạo luật CARES, mọi người nhận trợ cấp thất nghiệp trong một tuần nhất định cũng nhận thêm 600 đô la trong tuần đó. Điều này chỉ áp dụng cho khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 3 năm 2020 đến ngày 25 tháng 7 năm 2020.

 3. Tôi nhận được thông báo về trợ cấp thất nghiệp mà tôi đã không nộp đơn xin. Tôi nghĩ ai đó có thể đã đánh cắp danh tính của tôi để xin trợ cấp thất nghiệp. Tôi nên làm gì?

  Những kẻ mạo danh đang lợi dụng đại dịch coronavirus để nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp bằng cách sử dụng tên và thông tin cá nhân của những người chưa nộp đơn. Người dân Oregon biết được vấn đề gian lận này khi họ nhận được thông báo từ văn phòng trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang hoặc chủ lao động của họ về đơn xin trợ cấp được cho là của họ.

  Nếu điều này xảy ra với quý vị, điều đó có nghĩa là ai đó đang lạm dụng thông tin cá nhân của quý vị, bao gồm cả số An sinh xã hội và ngày sinh của quý vị. Điều quan trọng là quý vị phải hành động nhanh chóng. Có bốn bước quý vị có thể thực hiện để giúp bảo vệ tài chính và tiền gửi ngân hàng của mình:

  1. Báo cáo gian lận cho Bộ Lao động Oregon trực tuyến tại www.workinginoregon.org.
  2. Báo cáo gian lận cho chủ lao động của quý vị.
  3. Truy cập www.IdentityTheft.gov để báo cáo gian lận cho FTC và nhận trợ giúp với các bước phục hồi quan trọng tiếp theo. Chúng bao gồm đặt cảnh báo gian lận một năm miễn phí trên tiền gửi ngân hàng của quý vị, nhận báo cáo tiền gửi ngân hàng miễn phí và đóng bất kỳ tài khoản gian lận nào được mở dưới tên của quý vị. IdentityTheft.gov cũng sẽ giúp quý vị thêm cảnh báo gian lận mở rộng miễn phí hoặc đóng băng tiền gửi ngân hàng vào báo cáo tiền gửi của quý vị. Điều này gây khó khăn hơn cho một tên trộm danh tính khi mở tài khoản mới dưới tên của quý vị.
  4. Xem xét các báo cáo tiền gửi của quý vị thường xuyên. Trong năm tới, quý vị có thể kiểm tra các báo cáo về các lỗi mỗi tuần miễn phí thông qua www.AnnualCreditReport.com.

  Quý vị cần biết một vài điều quan trọng hơn:

  Nếu kẻ lừa đảo thành công trong việc nhận được các khoản thanh toán thất nghiệp, chúng thường được gửi vào tài khoản mà kẻ mạo danh kiểm soát. Nhưng đôi khi thanh toán được gửi đến tài khoản của người thật. Nếu điều này xảy ra với quý vị, những kẻ lừa đảo có thể gọi điện, nhắn tin hoặc gửi email để cố gắng thuyết phục quý vị gửi tiền cho chúng. Chúng có thể giả vờ là Bộ Lao động Oregon và nói rằng tiền đã được gửi nhầm. Điều này được biết đến như là “một trò lừa đảo tiền”.

  Nếu quý vị nhận được những trợ cấp mà chưa bao giờ nộp đơn xin, hãy báo cáo cho Bộ Lao động Oregon. Không trả lời các cuộc gọi, email, tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn trên phương tiện truyền thông xã hội bảo quý vị chuyển tiền, gửi tiền mặt hoặc đặt tiền vào thẻ quà tặng. Bộ Lao động Oregon sẽ không bao giờ yêu cầu quý vị trả lại tiền theo cách đó và không bao giờ yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Bất cứ ai nói với quý vị làm những điều đó, đều là một kẻ lừa đảo. Bất cứ khi nào.

  Để biết thêm thông tin về gian lận và lừa đảo liên quan đến cuộc khủng hoảng COVID-19, xem www.oregonconsumer.gov/COVID-19.

 4. Tôi đã nhận được séc UI của người khác trong thư và họ không còn sống ở đây nữa. Tôi phải làm gì với séc đó?

  Vui lòng gửi lại cho chúng tôi (quý vị sẽ phải trả tiền tem) tại Hòm thư 14135, Salem, OR 97309-5068. Hoặc quý vị có thể gửi tại một trung tâm WorkSource địa phương. Các địa điểm trung tâm WorkSource có thể được tìm thấy ở đây: worksourceoregon.org/Centers.html

 5. Tôi nghe nói rằng chính phủ liên bang hoặc Thống đốc Brown đã từ bỏ quy định tuần chờ đợi. Điều đó có ý nghĩa gì với tôi?

  Trước khi có COVID-19, luật pháp tiểu bang yêu cầu quý vị phải đợi một tuần thất nghiệp trước khi có thể bắt đầu nhận bất kỳ khoản trợ cấp thất nghiệp nào. Đây được gọi là tuần chờ đợi. Quý vị vẫn phải nộp đơn xin trợ cấp trong tuần đó.

  Các quy tắc gần đây đã thay đổi và bây giờ các tiểu bang có thể bỏ qua tuần chờ đợi để mọi người có thể nhận được trợ cấp sớm hơn một tuần. Chúng tôi đang làm việc để thực hiện cập nhật này cho hệ thống máy tính của chúng tôi. Thật không may, chúng tôi dự kiến nó sẽ mất vài tháng. Khi chúng tôi thực hiện cập nhật xong, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị những trợ cấp mà chúng tôi nợ quý vị trong tuần đầu tiên đó. Chúng tôi sẽ đăng một bản cập nhật ở đây ngay khi chúng tôi có.

 6. Câu hỏi của tôi đã không được trả lời ở đây. Tôi có thể làm gì?

  Hãy thử trang Tài liệu của chúng tôi. Nếu không thấy những gì quý vị đang tìm kiếm ở đó, xin vui lòng đặt câu hỏi trên trang Facebook của chúng tôi. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ phương tiện truyền thông xã hội và thêm vào các câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi thấy ở đó vào trang này.

Chủ Sở Hữu Doanh Nghiệp

 1. Kế hoạch Bảo vệ Thanh toán (PPP) là gì?

  Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP) đã được Quốc Hội thông qua như một phần của Đạo Luật CARES. Khi nói đến quyền lợi PPP và trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động hoặc người lao động, không có một câu trả lời phù hợp cho tất cả. Câu hỏi thường gặp dưới đây là hướng dẫn để giúp bạn hiểu khi nào bạn phải báo cáo các khoản tiền PPP dưới dạng thu nhập.

 2. Nếu tôi có một khoản vay PPP, tôi cũng có thể nhận được bảo hiểm thất nghiệp không?

  Tuỳ từng trường hợp. Khoản vay PPP giống như bất kỳ khoản vay nào khác. Việc nhận được khoản vay không ngăn cản bạn nhận được trợ cấp từ Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI) hoặc Trợ Cấp Thất Nghiệp do Đại Dịch (PUA). Nếu bạn sử dụng khoản vay PPP để tự trả, thì số tiền bạn tự trả được coi là thu nhập, không phải là sử dụng khoản vay PPP.

  Nếu bạn sử dụng khoản vay PPP để thanh toán các chi phí kinh doanh (chẳng hạn như tiền thuê địa điểm kinh doanh, vật tư văn phòng, vật liệu hoặc quảng cáo cho doanh nghiệp của bạn, v.v.), điều đó không đồng nghĩa với việc bạn phải tự trả tiền. Nếu bạn sử dụng khoản vay PPP để thanh toán các chi phí phi kinh doanh, chẳng hạn như trả tiền mua ô tô cá nhân, mua hàng tạp hóa hoặc các chi phí tương tự, thì những khoản đó được coi là khoản thanh toán cho bạn và phải được báo cáo.

  Nếu bạn đang sử dụng khoản vay PPP để thanh toán các chi phí cá nhân, câu trả lời là ‘có’ đủ điều kiện để bạn có thể nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Câu trả lời là "có" miễn là bạn không kiếm nhiều hơn số tiền trợ cấp hàng tuần của mình. Ví dụ: nếu số tiền trợ cấp hàng tuần của bạn là $300 và bạn kiếm được $301 một tuần, bạn sẽ không nhận được trợ cấp trong tuần đó

 3. Tôi là người lao động tự do và tôi có yêu cầu PUA. Tôi có phải báo cáo số tiền tôi nhận được từ khoản vay PPP của mình trong đơn yêu cầu trợ cấp hàng tuần của tôi không?

  Tùy từng trường hợp. Nếu bạn đã sử dụng khoản vay của Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP) chỉ để thanh toán chi phí kinh doanh thì bạn không cần phải báo cáo chúng trên yêu cầu trợ cấp hàng tuần của mình.

  Nếu khoản vay PPP được sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc để tự trả, thì bạn cần phải báo cáo chúng dưới dạng thu nhập trong tuần mà bạn đã sử dụng. Ví dụ về mục đích sử dụng cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn đối với thực phẩm, tiền thuê nhà hoặc thế chấp, thanh toán xe hơi và các tiện ích.

 4. Bạn có phải báo cáo thu nhập PPP trong khoảng thời gian hàng tuần/tháng hay cùng một lúc không?

  Điều này phụ thuộc vào thời điểm bạn sử dụng khoản vay PPP của mình. Tiền có thể được báo cáo khi bạn sử dụng nó để trả cho bản thân hoặc để trả một khoản nợ phi kinh doanh. Ví dụ, nếu bạn tự trả một khoản tiền lương, bạn sẽ báo cáo tất cả số tiền một lần trong tuần mà bạn đã tự trả. Nếu bạn tự trả lương hàng tháng bằng cách sử dụng khoản vay PPP, hãy báo cáo mức lương bạn tự trả mỗi tuần mà bạn được trả. Nếu bạn chuyển một số khoản vay PPP mỗi tuần vào tài khoản cá nhân của mình, thì bạn sẽ cần phải báo cáo số tiền đã chuyển đó mỗi tuần khi bạn yêu cầu trợ cấp.

 5. Tôi đã không báo cáo khoản vay Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP) của mình dưới dạng thu nhập trên yêu cầu trợ cấp hàng tuần của tôi mặc dù tôi đã tự trả hoặc tôi đã báo cáo chúng không chính xác. Tôi nên làm gì?

  Bạn cần sửa các yêu cầu hàng tuần về thời điểm bạn tự thanh toán hoặc sử dụng tiền PPP cho mục đích cá nhân. Gửi điều chỉnh cho yêu cầu trợ cấp hàng tuần của bạn bằng cách sử dụng Biểu Mẫu Tổng Thu Nhập Cập Nhật tại unemployment.oregon.gov. Nếu, do đó, bạn được hưởng ít trợ cấp hơn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về khoản thanh toán quá mức. Bạn sẽ cần phải trả lại cho chúng tôi nếu có một khoản thanh toán quá mức. Do đó, nếu bạn được hưởng nhiều trợ cấp hơn, chúng tôi sẽ trả cho bạn những trợ cấp bổ sung đó.

 6. Tôi đã nhận được khoản trợ cấp PUA thanh toán quá mức, nhưng đang xoay sở để giữ cho doanh nghiệp của mình phát triển. Tôi phải trả lại các khoản trợ cấp đã trả quá mức trong bao lâu?

  Trong thời kỳ đại dịch này, chúng tôi đang tận dụng các tùy chọn linh hoạt và đang giảm thiểu đáng kể các khoản thanh toán quá mức của mình. Khi có các khoản thanh toán quá mức, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý là cố gắng thu hồi chúng. Nếu khoản thanh toán quá mức không phải do bạn gây ra, chúng tôi thường ‘bù đắp’ khoản nợ đó bằng cách yêu cầu bạn trả lại khoản thanh toán quá mức bằng cách khấu trừ số tiền còn nợ từ các trợ cấp trong tương lai. Đối với các loại thanh toán quá mức khác, sẽ có các công cụ thu nợ khác. Chúng tôi thường thiết lập các kế hoạch thanh toán có ảnh hưởng tài chính ít nhất đối với những người nhận trợ cấp. Chúng tôi đã đăng Câu Hỏi Thường Gặp về Thanh Toán Quá Mức trên trang web của mình.

 7. Nếu người sử dụng lao động của tôi chi trả cho tôi bằng khoản vay PPP, tôi vẫn có thể nhận trợ cấp thất nghiệp trong tuần đó không?

  Tuỳ từng trường hợp. Tiền lương của bạn được coi như nhau cho dù người sử dụng lao động sử dụng khoản vay PPP, hoặc bất kỳ khoản tiền nào khác, để trả cho bạn. Nếu bạn được trả nhiều hơn số tiền trợ cấp hàng tuần bình thường của bạn (ví dụ, số tiền trợ cấp của bạn là $300 và người sử dụng lao động trả cho bạn $301), câu trả lời là không. Nếu người sử dụng lao động trả cho bạn $200 và số tiền trợ cấp của bạn là $300, bạn sẽ nhận được trợ cấp thất nghiệp cho tuần này, mặc dù thu nhập của bạn trong một số trường hợp có thể làm giảm số tiền trợ cấp bạn nhận được trong tuần đó.

 8. Tôi có yêu cầu UI hoặc PUA thông thường và tôi không phải là lao động tự do. Tôi đã nhận được một khoản thanh toán từ người sử dụng lao động của mình thông qua khoản vay của Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương của họ cho các tuần mà tôi đã yêu cầu. Tôi có cần thay đổi giấy chứng nhận hàng tuần của mình và báo cáo (các) khoản thanh toán dưới dạng thu nhập không?

  Không. Đây là khoản hoàn trả và bạn không cần phải báo cáo nó vào những tuần đã được yêu cầu.

 9. Tôi có yêu cầu UI hoặc PUA thông thường và tôi không phải là người lao động tự do. Tôi đã nhận được một khoản thanh toán từ người sử dụng lao động của mình thông qua khoản vay của Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP) cho tuần này. Vì tôi chưa yêu cầu trợ cấp cho tuần của mình nên tôi có cần báo cáo đây là thu nhập không?

  Có. Điều này cần được báo cáo là khoản thu nhập khi bạn yêu cầu trợ cấp cho tuần đó.

Chủ lao động

Hỏi đáp Người Lao Động

 1. Điều gì xảy ra nếu tôi phải sa thải mọi người hoặc tạm thời đóng cửa doanh nghiệp của mình vì các vấn đề liên quan đến COVID-19?

  Những người lao động đó có thể nhận được trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp. Trợ cấp UI có thể được cung cấp cho những người đang nghỉ việc tạm thời. Những trợ cấp này áp dụng cho những người xin trợ cấp, mà chủ sử dụng lao động của họ ngừng hoạt động trong một thời gian ngắn, chẳng hạn như làm vệ sinh sau khi tiếp xúc với coronavirus hoặc theo yêu cầu của chính phủ. Người lao động có thể nhận được trợ cấp UI và không cần phải tìm việc ở chỗ những chủ sử dụng lao động khác. Họ phải có khả năng làm việc, giữ liên lạc với quý vị với tư cách là chủ sử dụng lao động của họ và sẵn sàng làm việc khi quý vị gọi họ trở lại làm việc.

 2. Tôi muốn cho nhân viên của tôi tiền trợ cấp thôi việc. Điều đó có tác động tiêu cực đến trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp của họ không?

  Không. Trợ cấp thôi việc không được coi là thu nhập. Không phải báo cáo về khoản tiền này trong đơn xin trợ cấp hàng tuần.

 3. Tôi có thể nhận trợ cấp nếu tôi là người làm việc tự do, lao động hợp đồng hoặc lao động theo yêu cầu không?

  Có. Đạo luật CARES đã tạo ra chương trình Hỗ trợ Thất nghiệp Do Đại dịch mới (PUA) cho những người không thể nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường, ví dụ như người làm tự do, lao động hợp đồng và một số lao động theo yêu cầu. Quý vị có thể gửi đơn xin trợ cấp lần đầu và hàng tuần của mình cũng như tìm kiếm tài liệu và hướng dẫn về ứng dụng tại đây. LIÊN KẾT ĐẾN TRANG PUA.

 4. Đạo luật CARES giúp các tổ chức phi lợi nhuận, các bộ tộc và chính quyền địa phương như thế nào?

  Đạo luật CARES cung cấp ngân sách liên bang để chi trả một nửa chi phí cho các khoản trợ cấp có thể hoàn trả. Người lao động cho các thực thể này đủ điều kiện nhận Trợ cấp Thất nghiệp Liên bang Do Đại dịch là $ 600 hàng tuần.

 5. Tôi đã nhận được một khoản vay thông qua Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) nhưng tôi gặp khó khăn khi đưa tất cả nhân viên của mình trở lại làm việc. Tôi nên làm gì?

  Bộ Lao động không thể tư vấn cho mọi người về Chương trình Bảo vệ Tiền lương. Vui lòng liên hệ với Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ để được hướng dẫn tại sba.gov.

  Chương trình PPP không ảnh hưởng đến điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp của một người. Các yếu tố ảnh hưởng đến trợ cấp thất nghiệp bao gồm nếu một doanh nghiệp có thể hoạt động theo các hướng dẫn an toàn công cộng hoặc điều hành, số tiền họ có được khi trở lại làm việc và các tình huống tiềm ẩn liên quan đến COVID-19 có thể ngăn cản hoạt động trở lại.

 6. Thuế của tôi có bị tăng lên nếu nhiều người dân Oregon đủ điều kiện hưởng và nhận trợ cấp thất nghiệp không?

  Thuế suất Bảo hiểm Thất nghiệp được thiết lập hàng năm. Lần thiết lập tiếp theo là vào tháng 11 năm nay cho năm dương lịch 2021. Thuế suất Bảo hiểm Thất nghiệp của Oregon được thiết lập ở một trong tám mức (hoặc biểu) dựa trên mức tiền quỹ tín thác để quỹ vẫn duy trì được khả năng thanh toán và có thể tiếp tục chi trả trợ cấp cho những người thất nghiệp mà không phải do lỗi của họ.

  Cấu trúc thuế này đã được áp dụng trong nhiều thập kỷ và đã phục vụ tốt cho người lao động, doanh nghiệp và cộng đồng ở Oregon trong từng hoàn cảnh kinh tế kể từ đó bằng cách cung cấp cả trợ cấp và sự ổn định. Mặc dù có nhiều yếu tố khác nhau liên quan đến công thức luật định xác định mức thuế suất Bảo hiểm Thất nghiệp của người sử dụng lao động, tại thời điểm này, Bộ Lao động không lường trước được sự thay đổi biểu thuế đột ngột hoặc đáng kể.

 7. Tôi đã nhận được một lá thư cho biết tôi sẽ bị tính phí. Có phải là một hóa đơn không? Người sử dụng lao động báo cáo nhận được thông báo thất nghiệp cho nhân viên của họ trông giống như hóa đơn.

  Tin tốt, nó không phải là một hóa đơn. Chúng tôi cung cấp thông tin này cho người sử dụng lao động vì chúng tôi bắt buộc phải làm vậy. Thông báo về các Khoản phí Tiềm năng thông tin cho người sử dụng lao động biết về tác động lớn nhất đối với “xếp hạng kinh nghiệm” trong tương lai của họ (một yếu tố được sử dụng để xác định mức thuế suất lương Bảo hiểm Thất nghiệp trong tương lai) nếu người xin trợ cấp nhận được tất cả các khoản trợ cấp mà họ đủ điều kiện nhận. Xếp hạng kinh nghiệm của chủ sử dụng lao động được tính toán hàng năm và nhìn vào khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6. Do thời kỳ coronavirus, tác động của yếu tố này có thể sẽ lan truyền qua nhiều năm thuế, giảm thiểu mọi thay đổi đột ngột hoặc đáng kể.

  CHÈN PNG CỦA MẪU 197

San sẻ việc làm

 1. Chương trình San sẻ Việc làm là gì?

  Chương trình cung cấp cho người sử dụng lao động một giải pháp thay thế cho việc sa thải lực lượng lao động của mình. Nó cho phép quý vị giữ chân những nhân viên có kỹ năng trong thời gian chậm bằng cách giảm giờ làm việc. Nhân viên đủ điều kiện có số giờ làm việc giảm, được nhận một phần trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thông thường của họ để bù cho tiền lương bị mất.

  Tìm hiểu thêm thông tin về Chương trình San sẻ Việc làm của chúng tôi . Xem bảng thông tin San sẻ Việc làm Câu hỏi thường gặp về San sẻ Việc làm của chúng tôi. Chương trình San sẻ Việc làm có thông tin trực tuyến và chúng tôi khuyên quý vị nên bắt đầu từ đó www.oregonworkshare.com với thông tin ứng dụng. Chương trình này đã tăng phổ biến và là một loại yêu cầu dùng nhiều lao động.

  Pháp luật liên bang đang cung cấp khoản bồi hoàn đầy đủ của liên bang cho các trợ cấp San sẻ Việc làm vào cuối tháng 3 đến tháng 12 năm 2020. Chúng tôi đang bổ sung nhân viên để đáp ứng nhu cầu khủng lồ cho chương trình này. Thông tin liên hệ để San sẻ Việc làm:

   1. Email : OED_WorkShare@oregon.gov​
   2. Điện thoại : (503) -947-1800
   3. Miễn cước phí: (800) -436-6191

  Thông thường, các khoản trợ cấp được chi trả theo kế hoạch San sẻ Việc làm sẽ ảnh hưởng đến mức thuế suất Bảo hiểm Thất nghiệp trong tương lai của chủ sử dụng lao động giống như bất kỳ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp truyền thống nào. Tuy nhiên, theo luật liên bang gần đây, có một khoản trợ cấp bổ sung cho người sử dụng lao động để sử dụng San sẻ Việc làm. Trợ cấp San sẻ Việc làm từ 29 tháng 3 đến 26 tháng 12 năm 2020 đang được chính phủ liên bang hoàn trả, điều đó có nghĩa là chúng sẽ không ảnh hưởng đến thuế suất của người sử dụng lao động.

 2. Nhân viên có thể kiếm được bao nhiêu thông qua chương trình San sẻ Việc làm?

  Số tiền trợ cấp hàng tuần phụ thuộc vào thu nhập của người lao động và số giờ được giảm. Nếu số giờ của người lao động giảm 20%, họ sẽ nhận được 20% tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp mà họ sẽ nhận được nếu họ bị sa thải.

  VÍ DỤ: Nếu Jim thường làm việc năm ngày một tuần và kiếm được 500 đô la, thì bây giờ anh ấy sẽ làm việc bốn ngày mỗi tuần và kiếm được 400 đô la từ chủ sử dụng lao động của mình. Nếu Jim đủ điều kiện nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 275 đô la mỗi tuần, thì giờ anh ấy sẽ nhận được cả 400 đô la tiền lương từ chủ sử dụng lao động và 55 đô la trợ cấp San sẻ Việc làm cho tuần đó (20% số tiền trợ cấp hàng tuần 275 đô la), tổng số là 455 đô la. Người lao động của quý vị có thể sử dung công cụ ước tính trợ cấp trực tuyến của chúng tôi để tìm hiểu xem họ đủ điều kiện kiếm được bao nhiêu thông qua San sẻ Việc làm.

 3. San sẻ Việc làm được tài trợ như thế nào và nó có ảnh hưởng đến thuế suất của tôi không?

  San sẻ Việc làm thường được tài trợ giống như cách bảo hiểm thất nghiệp truyền thống, thông qua thuế lương được trả bởi người sử dụng lao động. Ngoại lệ là một số chủ lao động chính phủ, bộ tộc và phi lợi nhuận là “những người sử dụng lao động hoàn trả”. Họ hoàn trả Quỹ Ủy thác Bảo hiểm Thất nghiệp cho mọi khoản trợ cấp được chi trả thay cho thuế.

  Từ ngày 29 tháng 3 năm 2020 đến ngày 26 tháng 12 năm 2020, tất cả các trợ cấp San sẻ Việc làm sẽ được liên bang tài trợ. Điều này bao gồm các khoản thanh toán bổ sung nhận được theo Chương trình Trợ cấp Thất nghiệp Khẩn cấp Do Đại dịch (PEUC) hoặc Trợ cấp Thất nghiệp Liên bang Do Đại dịch (FPUC). Bất kỳ khoản trợ cấp nào được chi trả thông qua các chương trình này sẽ không được tính cho người sử dụng lao động nộp thuế. Các khoản này sẽ không được lập hóa đơn gửi cho các chủ sử dụng lao động hoàn trả.

 4. Người lao động San sẻ Việc làm có đủ điều kiện nhận thêm 600 đô la mỗi tuần không?

  Có. Nếu một cá nhân đủ điều kiện cho Chương trình San sẻ Việc làm, họ sẽ nhận được một khoản thanh toán 600 đô la hàng tuần riêng biệt theo chương Trợ cấp Thất nghiệp Liên bang Do Đại dịch (FPUC) (phải trả từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 25 tháng 7 năm 2020).

 5. Người lao động phải làm gì khi tham gia chương trình San sẻ Việc làm?

  Người lao động hoàn thành một đơn xin trợ cấp lần đầu dài hai trang. Họ không bắt buộc phải tìm việc hoặc nộp chứng nhận hàng tuần khi tham gia vào chương trình. Nếu họ có việc làm khác, người nộp đơn xin trợ cấp phải báo cáo mọi khoản tiền lương hoặc thu nhập bổ sung từ việc làm đó.

 6. Người lao động của tôi có thể sử dụng thời gian nghỉ có lương như nghỉ ốm hoặc nghỉ phép nếu họ bị ốm hoặc muốn nghỉ một ngày để ra khỏi thị trấn không?

  Quý vị vẫn phải có khả năng làm việc và sẵn sàng làm việc để đủ điều kiện cho chương trình San sẻ Việc làm. Nếu quý vị có sẵn công việc cho nhân viên của mình và họ chọn không làm việc vì bất kỳ lý do gì, họ sẽ không đủ điều kiện cho chương trình San sẻ Việc làm trong tuần đó.

  Ngoại lệ: Nếu nhân viên của quý vị nghỉ việc do COVID-19, vui lòng cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ chấp nhận đơn xin trợ cấp hàng tuần của họ nhưng sẽ cần xem xét lại theo hướng dẫn UI thông thường và không theo chương trình San sẻ Việc làm. Thu nhập của người đó cũng có thể ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện của họ trong tuần.

  CẬP NHẬT: Bắt đầu từ ngày 2 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 26 tháng 12 năm 2020, nhân viên có thể sử dụng thời gian nghỉ phép cộng dồn, được chấp thuận theo giờ làm việc trong tuần, chẳng hạn như nghỉ phép vì các lý do khác, bao gồm cả vì nhân viên bị ốm, đang chăm sóc người khác bị ốm, đang làm nhiệm vụ bồi thẩm đoàn, hoặc vì các lý do liên quan đến COVID-19. Điều này không áp dụng cho các mục đích nghỉ phép để đi du lịch .

  VÍ DỤ: Nếu một nhân viên được lên kế hoạch làm việc 40 giờ mỗi tuần nhưng phải nghỉ cả tuần do bị ốm hoặc chăm sóc người bị ốm, họ nên sử dụng từ 24-32 giờ nghỉ phép cộng dồn để đáp ứng việc giảm Chia sẻ Công việc theo giờ. Nếu họ nghỉ trên 32 giờ hoặc dưới 24 giờ, họ sẽ không đáp ứng mức giảm từ 20-40% số giờ.

Mở cửa kinh doanh trở lại

 1. Doanh nghiệp của tôi đang mở cửa trở lại. Tôi cần phải làm gì?

  Tiểu bang đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp để làm chậm sự lây lan của COVID-19, dẫn đến đóng cửa tạm thời nhiều cơ sở kinh doanh. Khi nhiều hoạt động kinh doanh bắt đầu hoạt động trở lại ở Oregon, các tình huống có thể xảy ra khi người lao động không thể hoặc không quay trở lại làm việc hoặc được yêu cầu quay lại làm việc với lịch trình hoặc số giờ thay đổi. Nếu quý vị đã sẵn sàng mở cửa trở lại, nhưng không thể đưa tất cả nhân viên của mình trở lại làm việc cùng một lúc, chương trình San sẻ Việc làm có thể giúp quý vị đưa nhân viên trở lại bán thời gian.

 2. Tôi đã gọi nhân viên của mình trở lại làm việc, tuy nhiên, một số người quyết định không quay trở lại vì họ cảm thấy tốt hơn về mặt tài chính khi nhận trợ cấp thất nghiệp. Tôi nên làm gì?

  Nếu nhân viên của quý vị không trở lại làm việc, và đó không phải là lý do được liệt kê ở trên, vui lòng cho chúng tôi biết. Người sử dụng lao động không thể đưa ra quyết định về việc đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

 3. Tôi đã gọi nhân viên trở lại làm việc nhưng một số người quyết định không quay lại vì họ sợ họ sẽ tiếp xúc với COVID-19, mặc dù nơi làm việc tuân theo các hướng dẫn hiện tại về sức khỏe cộng đồng và các hướng dẫn của chính phủ. Tôi nên làm gì?

  Miễn là nơi làm việc có thể đáp ứng các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng và các hướng dẫn chính phủ, trường hợp nhân viên có thể tiếp tục xin hưởng trợ cấp thì không được áp dụng, nhân viên được coi là có thể làm việc và không còn đủ điều kiện nhận trợ cấp nữa.

 4. Các tình huống mà một nhân viên có thể tiếp tục xin hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu họ không trở lại khi được gọi trở lại làm việc là gì?

  Nhân viên vẫn có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp nếu họ từ chối lời đề nghị làm việc phù hợp vì lý do liên quan đến COVID-19 như được quy định trong các quy tắc tạm thời của chúng tôi. Họ vẫn có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp nếu:

  a. Bị nhiễm COVID-19.

  b. Có khả năng tiếp xúc với COVID-19 và phải trải qua giai đoạn cách ly bắt buộc.

  c. Ở nhà để chăm sóc cho một thành viên gia đình, hoặc người khác mà họ sống cùng hoặc người họ chăm sóc mà đang bị COVID-19 hoặc bị cách ly bắt buộc.

  d. Không thể làm việc vì họ phải ở nhà để chăm sóc một đứa trẻ do đóng cửa trường học, cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em hoặc các cơ sở tương tự do COVID-19.

  e. Được yêu cầu làm việc khi công việc đó đòi hỏi họ hành động vi phạm chỉ thị cách ly bắt buộc hoặc chỉ thị của chính phủ.

  f. Không thể làm việc bởi vì họ đã được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình tư vấn hoặc các cán bộ y tế công cộng khuyên tự cách ly do có thể có nguy cơ tiếp xúc hoặc lây lan COVID-19.

  Chúng tôi biết rằng một số người có thể nhận được nhiều tiền hơn từ trợ cấp hàng tuần khi khoản thanh toán 600 đô la bổ sung được chi trả nhiều hơn số tiền họ có thể kiếm được khi làm việc. Tuy nhiên, không trở lại làm việc điều đó sẽ khiến họ không đủ điều kiện nhận trợ cấp và có thể khiến họ phải chịu thêm các hình phạt tiền và các hình phạt khác. Biểu mẫu này trực tuyến https://secure.emp.state.or.us/public/FraudIntake/ có sẵn để báo cáo khi nhân viên không quay lại làm việc khi được yêu cầu và KHÔNG phải vì một trong những lý do COVID-19 đó.

 5. Tôi đã gọi nhân viên của mình trở lại làm việc nhưng một số người từ chối vì nơi làm việc không thể tuân theo các hướng dẫn giãn cách xã hội do chính phủ hoặc các cơ quan y tế công cộng ban hành. Họ có thể tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp không?

  Nếu một nơi làm việc không thể tuân theo các hướng dẫn giãn cách xã hội do chính phủ hoặc các cơ quan y tế công cộng ban hành, nhân viên có thể tiếp tục xin nhận trợ cấp mỗi tuần. Các tiêu chuẩn đã được Thống đốc ban hành không áp dụng như nhau trong tất cả các loại hình doanh nghiệp. Cùng với các chỉ dẫn của bà, các tiêu chuẩn kết hợp hướng dẫn do Cơ quan Y tế Oregon ban hành.

 6. Tôi đã gọi nhân viên của mình trở lại làm việc nhưng một số người chọn không quay lại vì họ sợ. Tôi phải làm gì?

  Các quy tắc khẩn cấp giải thích sự linh hoạt bổ sung trong cách Bộ Lao động xác định tính khả dụng của việc làm, tích cực tìm kiếm việc làm và có thể làm việc. Và các định nghĩa này được kết nối chặt chẽ với các lý do liên quan đến Covid-19 (được liệt kê ở trên). Tuy nhiên, việc ở gần công chúng không phải là lý do liên quan đến COVID-19.

  Miễn là nơi làm việc của quý vị có thể tuân theo các hướng dẫn giãn cách xã hội do chính phủ hoặc các cơ quan y tế công cộng ban hành và người đó không có lý do liên quan đến COVID-19 để không trở lại làm việc, thì họ được coi là có thể làm việc. Việc lựa chọn không trở lại làm việc sẽ ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp của họ. Nguồn tư liệu mà chúng tôi đề cập đến để xem các hướng dẫn do chính phủ hoặc các cơ quan y tế công cộng ban hành là trang web Nguồn tư liệu COVID-19 của Thống đốc dành cho Người Oregon https://govstatus.egov.com/or-covid-19

Tín Quỹ Bảo Hiểm Thất Nghiệp và Thuế Tiền Lương

 1. Những ai trước đây thường không được nhận trợ cấp thất nghiệp nhưng nay lại được nhận?

  Người tự làm chủ, lao động thời vụ và những người có lịch sử công việc hoặc tiền công không đủ trang trải thường không đủ điều kiện nhận trợ cấp UI thông thường, nhưng lại đủ điều kiện tham gia một số chương trình theo Đạo Luật CARES và liên quan đến đại dịch. Ví dụ khác về những người thường không được nhận trợ cấp nhưng nay lại được nhận là người đã được mời nhận việc nhưng lại bị hủy bỏ do tình trạng cắt giảm nhân công và đóng cửa liên quan đến COVID-19.

 2. Các hãng sở ở bang Oregon có trả trợ cấp thất nghiệp cho những lao động nằm ngoài quy định thông thường này không?

  Không. Khi Quốc Hội thông qua Đạo Luật CARES, đạo luật này đã lập ra và tài trợ toàn phần cho chương trình Trợ Cấp Thất Nghiệp do Đại Dịch (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) để trợ giúp cho những người tự làm chủ, lao động thời vụ và người có lịch sử công việc hoặc tiền công không đủ trang trải. Các chương trình khác liên quan đến đại dịch và Đạo Luật CARES được chính phủ liên bang lập ra và chi trả gồm có:

  • ● Bồi Thường Thất Nghiệp trong Trường Hợp Khẩn Cấp do Đại Dịch (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC): Chương trình này gia hạn trợ cấp UI lên tối đa 13 tuần và hết hạn vào ngày 26 tháng 12 năm 2020.
  • ● Trợ Cấp Kéo Dài (Extended Benefits, EB): Chương trình này gia hạn thời gian nhận trợ cấp thêm 13-20 tuần trong giai đoạn có tỷ lệ thất nghiệp cao. EB được chính phủ liên bang tài trợ toàn phần từ ngày 19 tháng 03 - ngày 26 tháng 12 năm 2020 theo Đạo Luật CARES. Trường hợp khác là 50% trợ cấp EB được tài trợ bởi tín quỹ UI.
  • ● Bồi Thường Thất Nghiệp trong Đại Dịch của Liên Bang (Federal Pandemic Unemployment Compensation, FPUC): Chương trình đã hết hạn này cấp thêm 600 USD tiền trợ cấp hàng tuần cho những người nhận trợ cấp thất nghiệp từ ngày 29 tháng 3 – ngày 25 tháng 7 năm 2020.
  • Work Share (Bồi Thường Ngắn Hạn): Chương trình này đem lại cho các doanh nghiệp một lựa chọn thay thế cho việc cắt giảm nhân công. Chương trình sử dụng UI để trợ cấp một phần tổn thất tiền công cho những hãng sở bị giảm thời gian làm việc do thị trường suy thoái hoặc tác nhân gây sức ép cho doanh nghiệp khác. Từ ngày 19 tháng 3 - 26 tháng 12 năm 2020, chính phủ liên bang thực hiện bồi hoàn cho các tiểu bang toàn bộ số tiền trợ cấp Work Share đã chi trả. Trường hợp khác là phúc lợi Work Share do tín quỹ UI tài trợ.
  • Trợ Cấp Tổn Thất Tiền Công (Lost Wages Assistance, LWA): Chương trình đã hết hạn này cấp thêm 300 USD tiền trợ cấp hàng tuần cho những người bị thất nghiệp hoặc công việc bị cắt giảm do đại dịch COVID-19 từ ngày 26 tháng 7 - ngày 5 tháng 9.
 3. Thuế tiền lương do các hãng sở tại Oregon đóng được xử lý ra sao?

  Thuế tiền lương mà các hãng sở đóng theo Đạo Luật Thuế Thất Nghiệp Tiểu Bang (State Unemployment Tax Act, SUTA) được chuyển vào Tín Quỹ UI của Bang Oregon tại Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ (U.S. Treasury). Số tiền này chỉ được sử dụng để chi trả trợ cấp UI. Các nhà lập pháp Oregon đã thiết kế hệ thống thuế UI sao cho Tín Quỹ này có đủ nguồn tiền dự trữ để chi trả các khoản trợ cấp UI trong 18 tháng trong thời gian suy thoái.

 4. Hệ thống thuế cấp tiền cho Tín Quỹ UI hoạt động như thế nào?

  Cơ cấu thuế ở Oregon có tính tự cân đối và có hai phần chủ yếu. Phần thứ nhất là dịch chuyển giữa tám biểu thuế. Khi có sự thay đổi về biểu thuế, tất cả các hãng sở sẽ chuyển sang biểu thuế đó.

  Phần thứ hai xác định cách ấn định mức thuế suất cho hãng sở trong phạm vi một biểu thuế. Mức thuế suất cho từng hãng sở phụ thuộc vào "xếp hạng kinh nghiệm" hoặc tỷ lệ trợ cấp của họ, về cơ bản thông số này đo lường tỷ lệ trợ cấp UI mà người lao động của họ nhận được.

  Khi xác định thuế suất năm 2021, giai đoạn được sử dụng là từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 đến 30 tháng 6 năm 2020. Giai đoạn xét đến đại dịch COVID-19 chỉ chiếm 8% trong khoảng thời gian này. Hầu hết số trợ cấp được chi trả tại Oregon trong giai đoạn suy thoái này là do liên bang tài trợ toàn phần và không ảnh hưởng đến xếp hạng kinh nghiệm của hãng sở.

 5. Có phải tất cả các hãng sở đều trả cùng mức thuế suất không?

  Không. Mức thuế suất cho từng hãng sở phụ thuộc vào "xếp hạng kinh nghiệm" hoặc tỷ lệ trợ cấp của họ.

  Tỷ lệ trợ cấp được xác định bằng cách chia số tiền trợ cấp UI mà hãng sở phải trả cho giá trị tiền lương chịu thuế của hãng sở đó.

  Những hãng sở nơi người lao động nhận tỷ lệ phần trăm trợ cấp UI trên tổng tiền lương chịu thuế UI của hãng sở cao hơn có thể có thuế suất cao hơn.

  Tỷ lệ này có mặt trong công thức theo quy định mà luật pháp bang Oregon yêu cầu Sở Lao Động (Employment Department) phải sử dụng nhằm xác định mức thuế suất tiền lương cho hãng sở trong năm tới. Luật pháp liên bang quy định tất cả các tiểu bang phải có ít nhất một số hãng sở nộp thuế UI tối thiểu 5,4% mỗi năm. Bang Oregon chỉ có một tỷ lệ nhỏ các hãng sở nộp với thuế suất cao như vậy và các hãng sở của bang Oregon tuyệt đối không phải nộp quá 5,4%. Ở 40 bang khác, các hãng sở có thể phải nộp trên 5,4%, trong đó có một tiểu bang có mức thuế suất tối đa là 18,55%.

 6. Chúng tôi đã phải cho nhiều người nghỉ việc do COVID-19. Liệu chúng tôi có đối mặt với một đợt tăng thuế tiền lương đột ngột và đáng kể do tình trạng suy thoái liên quan đến COVID-19 hay không?

  Cuộc suy thoái này đã kéo theo tình trạng cắt giảm lao động hàng loạt ở một số doanh nghiệp, và một số hãng sở quan ngại rằng họ sẽ phải chịu một đợt tăng thuế tiền lương đáng kể vào thời điểm họ khó có thể trang trải nhất. Dù phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong lịch sử bang Oregon, chúng tôi dự kiến rằng bang Oregon chỉ phải chuyển sang biểu thuế UI ở mức giữa – biểu thuế 4 – cho năm 2021. Có được điều này là nhờ công thức của Tín Quỹ UI đã hỗ trợ hiệu quả cho bang Oregon suốt 45 năm qua. Quỹ này đã giúp duy trì khả năng thanh toán của bang Oregon và tránh tăng thêm chi phí cho các hãng sở tại Oregon vượt qua cuộc Đại Suy Thoái và hiện đang tiếp tục giữ vững khả năng thanh toán qua lần suy thoái hiện tại.

  Dù tình trạng suy thoái này hiện đang gây ra tác động to lớn cho các hãng sở, có hai lý do khiến chúng tôi chỉ dự kiến mức tăng khiêm tốn trong biểu thuế tiền lương của Oregon. Thứ nhất, các chương trình phúc lợi do liên bang tài trợ toàn phần đang không bị tính cho các hãng sở. Thứ hai, để xác định thuế suất tiền lương, Sở Lao Động sẽ xem xét tỉ lệ trợ cấp UI trong thời gian ba năm. Điều đó có nghĩa là cuộc suy thoái hiện tại này chỉ chiếm 8% tổng thời gian được sử dụng để xác định mức thuế suất tiền lương 2021 của quý vị.

  Tính đến ngày 22 tháng 10 năm 2020, đã có 21 tiểu bang thực hiện vay nợ với tổng số tiền là 38,4 tỷ USD. Chi phí vay này đang được chuyển sang cho các hãng sở của họ và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng thêm trong một thời gian nữa. Điều đó sẽ không xảy ra với bang Oregon. Trong khi các hãng sở ở những tiểu bang khác sẽ bị tăng thuế UI và các chi phí khác, thì các hãng sở tại Oregon đã tiết kiệm được 685 triệu USD thuế tiền lương trong thập kỷ qua thông qua thu nhập từ lợi tức của Tín Quỹ UI.

  LƯU Ý: Các mức thuế suất này chỉ là sơ bộ. Ngày 13 tháng 11, Sở Lao Động sẽ gửi tới từng hãng sở mức thuế suất của họ cũng như cách nộp đơn kháng cáo nếu họ không đồng ý với mức thuế suất đó. Các hãng sở KHÔNG nên liên hệ với chúng tôi về mức thuế suất riêng của họ.

 7. Các hãng sở vốn đang phải giải quyết các ảnh hưởng của đại dịch. Tại sao chúng ta không thể trì hoãn tăng thuế tiền lương cho năm tới đây?

  Bang Oregon cần chắc chắn rằng Tín Quỹ UI sẽ có đủ tiền dự trữ để chi trả trợ cấp UI nếu tốc độ phục hồi từ cuộc suy thoái hiện tại còn chậm. Trì hoãn việc tăng trên cơ sở tự cân đối với biểu thuế hay mức thuế suất cho hãng sở trong phạm vi một biểu thuế, dù chỉ trong một năm, có thể:

  • Làm tăng nguy cơ mất khả năng thanh toán của Tín Quỹ UI
  • Làm tăng nguy cơ tăng thuế tiền lương liên bang theo Đạo Luật Thuế Thất Nghiệp Liên Bang (Federal Unemployment Tax Act, FUTA).

  Điều này có thể dẫn đến một biểu thuế cao hơn trong những năm về sau. Lý do chính khiến Tín Quỹ UI của bang Oregon vẫn duy trì trạng thái khỏe mạnh từ năm này qua năm khác là nhờ chúng ta không cấp tiền chậm trễ và chúng ta luôn tuân thủ công thức tự cân đối theo quy định và được thiết kế tốt của mình.

 8. Tại sao chúng ta cần có tiền dự trữ? Tại sao chúng ta không thể vay tiền như các tiểu bang khác?

  Nếu chúng ta phải vay tiền để chi trả trợ cấp UI, các hãng sở sẽ phải trả chi phí vay nợ cùng với thuế tiền lương. Chính phủ liên bang sẽ cắt giảm tín thuế tiền lương theo Đạo Luật Thuế Thất Nghiệp Liên Bang (Federal Unemployment Tax Act, FUTA) cho các bang cần vay để chi trả trợ cấp. Cứ mỗi năm tiền vay chưa được trả hết thì việc giảm tín dụng thuế tiền lương lại tăng thêm. Ví dụ, một số tiểu bang và địa hạt hiện vẫn còn đang trả khoản nợ liên bang của họ từ cuộc Đại Suy Thoái và mức giảm tín dụng thuế FUTA của họ có khả năng là 3,7% trong năm 2020.

  Ngoài ra, khi Tín Quỹ UI bang Oregon có tiền dự trữ, chúng ta còn thu được lợi tức trên số tiền này. Trong 10 năm qua, lợi tức của Tín Quỹ này đã đạt tổng cộng 685 triệu USD. Điều đó có nghĩa là khoản tăng 20% trong số dư của Tín Quỹ UI trong 10 năm qua có được là từ lợi tức thu được trên Tín Quỹ—chứ không phải từ thuế tiền lương của hãng sở. Với hệ thống thuế tiền lương của bang Oregon, các hãng sở chỉ phải trả 80 cent trên mỗi đô la dành cho phúc lợi hiện đang được chi trả. Nhờ có hệ thống tự cân đối của bang Oregon mà khi lợi tức càng cao thì khả năng chúng ta sẽ có biểu thuế thấp hơn càng lớn.

  Bang Oregon có một tín quỹ khỏe mạnh, do đó các hãng sở Oregon chỉ phải trả 80 cent trên mỗi đô la dành cho phúc lợi được chi trả. Các tiểu bang vay tiền sẽ có kết quả là phải trả nhiều hơn $1 cho mỗi đô la phúc lợi được chi trả.

 9. Tôi nghe nói tín quỹ của nhiều tiểu bang đã mất khả năng thanh toán. Liệu điều đó có xảy ra với bang Oregon không?

  Tín Quỹ UI của bang Oregon đã vượt qua cuộc Đại Suy Thoái mà số dư không bị tụt xuống dưới 0, dù chúng ta đã trả trợ cấp UI nhiều nhất trong lịch sử tiểu bang. Cũng trong thời gian đó, 36 tiểu bang đã vay tiền từ chính phủ liên bang để chi trả trợ cấp UI. Những tiểu bang đó cũng đã phải đối mặt với tiền lãi vay và giảm tín thuế liên bang, dẫn đến phải tăng thuế tiền lương và phụ phí cho các hãng sở.

  Vào tháng 3 năm 2020, trước khi xảy ra suy thoái do đại dịch COVID-19, số dư của Tín Quỹ UI bang Oregon đang là 5,1 tỷ USD. Tính đến ngày 21 tháng 10, số tiền dự trữ của chúng ta là 4,1 tỷ USD. Số dư dương này được giữ vững khi so với 21 tiểu bang và địa hạt khác đã vay 38,1 tỷ USD từ chính phủ liên bang để chi trả trợ cấp UI*. Bang Oregon chưa vay một khoản tiền nào và dự kiến sẽ không vay.

 10. Tại sao Tín Quỹ UI của bang Oregon lại khỏe mạnh đến vậy khi các tiểu bang khác thì không được như vậy?

  Dù liên bang có những yêu cầu mà tất cả các tiểu bang phải tuân thủ trong quản lý Tín Quỹ UI, song các tiểu bang cũng được linh hoạt đôi chút về cách xây dựng cơ cấu thuế của mình. Tín Quỹ UI của chúng ta vẫn còn khỏe mạnh là nhờ hệ thống cấp tiền được sử dụng. Năm 1975, Cơ Quan Lập Pháp Oregon đã làm việc với các nhóm doanh nghiệp và lao động nhằm thông qua những nội dung cải tổ lớn để có được một hệ thống thuế tự cân đối. Mô hình này là cơ sở cho hệ thống mà chúng ta sử dụng ngày nay.

  Trong những giai đoạn kinh tế mạnh, biểu thuế được tăng lên để chúng ta có thể bổ sung tiền cho Tín Quỹ UI. Một khi đã có số tiền dự trữ mạnh, biểu thuế sẽ bắt đầu hạ. Cũng như vậy, thuế suất cho mỗi hãng sở sẽ được điều chỉnh dựa trên tỷ lệ mà người lao động của họ nhận trợ cấp UI.

 11. Trợ cấp UI giúp gì cho cộng đồng của tôi?

  Ngoài hỗ trợ tài chính cho các lao động bị cắt giảm, quỹ này sẽ trợ giúp cho các cộng đồng bằng cách đảm bảo tiền vẫn lưu thông trong nền kinh tế địa phương trong những giai đoạn suy thoái kinh tế. Trong cuộc suy thoái hiện tại, Tín Quỹ UI của bang Oregon đã chi trả 1,7 tỷ USD tiền trợ cấp UI thông thường từ tháng 4 - tháng 9 năm 2020. Số tiền này nhiều hơn hai lần trợ cấp UI thông thường được chi trả trong hai quý bất kỳ từ cuộc Đại Suy Thoái đến nay.

  Quý vị có thể xem các mức thuế suất hiện tại ở đây.​