Skip to main content

Nguồn lực quay trở lại làm việc

Bộ Việc làm Oregon, hợp tác với WorkSource Oregon, sẵn sàng hỗ trợ quí vị khi nền kinh tế của chúng ta tái thiết và các doanh nghiệp mở cửa trở lại. Chúng tôi biết rằng rất nhiều người Oregon đang tìm kiếm việc làm, khám phá các cơ hội đào tạo mới hoặc khám phá một con đường sự nghiệp mới. Nhân viên WorkSource Oregon của chúng tôi có thể cung cấp trợ giúp từng-người-một trong lúc tìm kiếm việc làm của qui vị.

Lực lượng lao động của Oregon được phục hồi, và tiểu bang của chúng ta đang trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Quí vị là một phần quan trọng của những nỗ lực này!

Những ngày quan trọng quí vị cần biết

Điều quan trọng là tất cả mọi người nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp UI thông thường hoặc là tiền thất nghiệp PEUC biết rằng những yêu cầu nhất định bị tạm dừng hoặc thay đổi trong lúc đại dịch, giống như những điều có thể làm việc, tích cực tìm việc làm, và sẵn sàng làm việc và ghi danh làm việc tại hệ thống iMatchSkills của chúng tôi ®.

Các yêu cầu này sẽ sớm bắt đầu trở lại. Quí vị cần phải đáp ứng các yêu cầu vào một ngày nhất định để được cho là đủ điều kiện và tiếp tục nhận trợ cấp nhưng quí vị không cần phải đợi nhận được thông báo từ chúng tôi để được trợ giúp tìm việc làm. Quí vị chỉ cần làm theo các bước dưới đây bây giờ.

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 6 năm 2021 - Hạn chót để nhóm người nhận tiền thất nghiệp ĐẦU TIÊN hoàn tất Ghi danh Khách hàng và hồ sơ iMatchSkills® cuả họ để họ có thể tiếp tục nhận được lợi ích.

 • Chúng tôi sẽ thông báo cho người nhận tiền thất nghiệp theo từng đợt để bảo đảm mọi người có thể liên lạc được với chúng tôi với những câu hỏi. Mỗi nhóm người nhận tiền thất nghiệp sẽ được thông báo về hạn chót của họ. Hãy xem một lá thư từ chúng tôi có nêu rõ thời hạn chót của QUÍ VỊ.
 • Nếu quí vị KHÔNG ghi danh trước thời hạn, các quyền lợi của quí vi sẽ bị từ chối. Nếu quí vi bỏ lỡ thời hạn và sau đó ghi danh vào iMatchSkills®, việc từ chối có thể được đảo ngược và quyền lợi của quí vị sẽ được trả nếu quí vị hợp đủ điều kiện trong tuần.

Chủ nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2021 cho đến hết thứ Bảy, ngày 31 tháng 7 năm 2021 - Tuần đầu tiên quí vị phải báo cáo các hoạt động tìm việc làm của mình trong bản khai thất nghiệp hàng tuần để tiếp tục nhận được trợ cấp.

 • Quí vị sẽ được yêu cầu báo cáo các hoạt động tìm kiếm việc làm của mình cho bất cứ tuần nào quí vị muốn nhận trợ cấp trong tương lai.
 • Quí vị cũng có thể được chọn để gặp nhân viên WorkSource Oregon, gián tiếp hoặc trực tiếp, để hoàn thành Cuộc gặp Chào Mừng. Chúng tôi sẽ gửi thư cho quí vị nếu quí vị được chọn tham gia Cuộc gặp Chào mừng. Nếu quí vị được chọn cho Cuộc gặp Chào mừng và KHÔNG hoàn thành sự việc trước thời hạn được giao, các quyền lợi của quí vị sẽ bị từ chối.

Những yêu cầu quay trở lại làm việc này chỉ áp dụng đối với những người đang nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp Thông Thường hoặc nhận tiềnThất nghiệp Khẩn cấp Đại dịch (PEUC). Những yêu cầu đối với những người nhận Trợ cấp Thất nghiệp Đại dịch (PUA) đang được hoàn thiện và sẽ sớm được công bố. Những người nhận trợ cấp PUA có thế ghi danh bây giờ nếu quí vị muốn khám phá các cơ hội nghề nghiệp mới hoặc giúp tìm việc làm.

Làm thế nào để đáp ứng các yêu cầu

1. Ghi danh và hoàn thành hồ sơ Người tìm việc của quí vị trong iMatchSkills® trước Thứ Bảy, ngày 19 tháng 6 . Điều này sẽ giúp chúng tôi cho quí vi biết về các cơ hội việc làm phù hợp với kỹ năng và sở thích nghề nghiệp của quí vị. Đó cũng là một cách để các nhà tuyển dụng tìm thấy quí vi. Quí vị phải hoàn thành cả hai bước để tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường:

 • Bước 1: Hoàn tất ghi danh của quí vị. Cung cấp một số thông tin căn bản về bản thân cuả quí vị.
 • Bước 2: Tạo hồ sơ Người tìm việc của quí vị trong iMatchSkills® . Điều này bao gồm lịch sử công việc của quí vị và nghề nghiệp quí vị đang tìm kiếm. Điều này sẽ giúp quí vị phù hợp với các cơ hội việc làm.

Hãy gọi cho bất cứ văn phòng WorkSource Oregon nào nếu qui vị cần trợ giúp ghi danh vào iMatchSkills® hoặc gọi cho Đường dây Truy cập Ngôn ngữ Worksource Oregon nếu quí vị cần trợ giúp bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.

2. ** Sự tùy chọn hiện tại ** Hãy liên lạc với WorkSource Oregon . Khám phá một trong những dịch vụ có giá trị nhất của chúng tôi: trợ giúp theo tích cách cá nhân mà chúng tôi có thể cung cấp cho quí vị, gián tiếp trực tuyến hoặc trực tiếp. Chúng tôi có các văn phòng WorkSource Oregon chuyên dụng trong khắp tiểu bang. Những nhân viên có tay nghề cao liên lạc với các nhà tuyển dụng địa phương và có thể cung cấp cho quí vị với:

 • Giới thiệu việc làm
 • Các Lớp hội thảo về sự chuẩn bị phỏng vấn, viết sơ yếu lý lịch và kỹ năng máy tính
 • Lập kế hoạch nghề nghiệp
 • Cơ hội giáo dục và đào tạo

Hãy gọi cho văn phòng WorkSource gần quí vị nhất:

 • Đường dây truy cập Ngôn ngữ Worksource Oregon: 833-685-0845
 • Albany, Dallas, Lebanon, McMinnville, Salem, Woodburn: 503-378-4846
 • Astoria, St Helens, Tillamook: 503-842-4488
 • Beaverton/Hillsboro, Gresham, North Portland, SE Portland, Tigard: 503-280-6046
 • Coos, Curry and Douglas Counties: 541-440-3344
 • Corvallis, Lincoln City, Newport: 541-757-4261
 • Eugene, Florence: 541-686-7601
 • Medford, Grants Pass: 541-734-7533
 • Oregon City: 971-673-6400
 • Baker City, Bend, Burns, Canyon City, Hermiston, Klamath, La Grande, Ontario, Pendleton, Prineville, Redmond, The Dalles: 541-388-6070

** Tùy chọn ** Hãy xem các chương trình đặc biệt này . Quí vị có thể ở trong một tình huống độc đáo - có thể quí vị muốn mở kinh doanh cho riêng mình, hoặc muốn tiếp tục con đường học vấn của mình. Bộ Việc Làm cung cấp các chương trình lợi ích đặc biệt có thể giúp quí vị đi theo con đường của mình đồng thời nhận được các quyền lợi. Các chương trình này đòi thêm các yêu cầu hội đủ điều kiện phải được đáp ứng.