Tìm Việc Làm Và WorkSource Oregon

Sau khi nộp một đơn xin trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp ban đầu mới, hầu hết mọi người cần phải đăng ký dịch vụ việc làm và hoàn tất các sinh hoạt tìm việc làm.

Có những trường hợp ngoại lệ nếu quý vị đang tham gia một số chương trình hỗ trợ thất nghiệp đặc biệt, chẳng hạn như Trợ cấp Thất nghiệp Học phí, Trợ giúp Tìm việc làm, hoặc Trợ giúp Công việc (Work Share). Nhưng nếu quý vị đang đăng ký trợ cấp thất nghiệp thông thường, quý vị sẽ cần phải có khả năng làm việc, sẵn sàng làm việc và tích cực tìm việc để duy trì hội đủ điều kiện nhận trợ cấp của mình.

Bên trong Oregon

Nếu quý vị sinh sống ở Oregon hoặc quý vị sống gần Oregon và thường xuyên đi làm ở Oregon, quý vị sẽ cần đăng ký iMatchSkills bằng Số An sinh Xã hội của mình và sau đó gặp trực tiếp nhân viên của WorkSource Oregon (thông qua trực tuyến hoặc trực tiếp) để hoàn tất định hướng tìm việc làm.

Theo định hướng của quý vị, nhân viên WorkSource Oregon của chúng tôi sẽ xem xét đăng ký iMatchSkills của quý vị trước các chuyển biến tiềm năng nhằm giúp quý vị được tìm được nhiều công việc hơn, thông qua các nỗ lực tìm kiếm việc làm gần đây của quý vị và thảo luận về các chiến lược tìm việc làm mới. Chúng tôi có các chuyên gia việc làm được đào tạo, chuyên nghiệp, những người sẽ cung cấp thông tin về các nguồn lực và cơ hội đào tạo tại địa phương, chỉ cho bạn cách tiếp cận thông tin thị trường lao động và hỗ trợ giới thiệu hoặc thông tin cụ thể khác để giúp bạn đạt được mục tiêu việc làm của mình.

Buổi định hướng có thể được thực hiện trực tuyến hoặc trực tiếp tại văn phòng WorkSource Oregon. Sắp xếp cuộc hẹn của quý vị với một trong những chuyên gia được đào tạo bài bản của chúng tôi ngay bây giờ!

Bên ngoài Oregon

Nếu quý vị sinh sống bên ngoài Oregon và thường không đến Oregon để làm việc, quý vị phải đăng ký với hệ thống trao đổi lao động của tiểu bang nơi quý vị sinh sống và cung cấp cho chúng tôi bằng chứng rằng quý vị đã đăng ký. Để tìm văn phòng dịch vụ việc làm tại tiểu bang của quý vị, hãy truy cập CareerOneStop.org, chọn ” Tìm Trợ giúp Địa phương (Find Local Help)” từ bảng chọn ở trên đầu trang và nhập vị trí của quý vị vào lựa chọn tìm kiếm “Tìm Trung tâm Việc làm Hoa Kỳ (Find an American Job Center)”. Khi quý vị đã hoàn thành đăng ký của mình, quý vị phải gửi cho chúng tôi bằng chứng rằng quý vị đã hoàn tất điều đó.

Nếu quý vị được yêu cầu đăng ký dịch vụ việc làm, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thông báo bao gồm ngày mà quý vị phải hoàn tất các yêu cầu của mình. Nếu quý vị không hoàn tất các đơn xin trước thời hạn, đơn xin trợ cấp của quý vị có thể bị trì hoãn và bị từ chối. Quý vị không cần đợi nhận được thông báo để đăng ký làm việc, hãy đặt lịch hẹn cho buổi định hướng hoặc hoàn tất đăng ký tại tiểu bang của quý vị.

Nếu trước đây quý vị đã hoàn tất sinh hoạt đăng ký, quý vị có thể phải hoàn tất lại các sinh hoạt đó mỗi khi quý vị nộp đơn xin trợ cấp lại ban đầu mới.