Skip to main content

Chúng tôi đang tuyển dụng – Hãy ứng tuyển ngay hôm nay!

Bộ phận Nguồn Nhân lực tại Bộ Lao động Oregon làm việc siêng năng để thu hút, tuyển dụng, phát triển và duy trì lực lượng lao động đa dạng, có năng lực và có động lực.

Chúng tôi đang tuyển dụng! Hãy ứng tuyển trực tuyến ngay hôm nay cho các vị trí sau:

Tại sao làm việc ở đây?


Làm việc cho Bộ Lao động không chỉ là một công việc, đó là cơ hội để tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của chính quý vị và trong cuộc sống của những người xung quanh quý vị.

  • Cân bằng cuộc sống làm việc (thời gian nghỉ, 10 ngày nghỉ, 3 ngày cá nhân, trợ cấp mất khả năng làm việc ngắn và dài hạn)
  • Chăm sóc bản thân và gia đình của quý vị (lợi ích toàn diện của nhân viên, lựa chọn chương trình y tế, kế hoạch thị lực, bảo hiểm nhân thọ, tài khoản chi tiêu linh hoạt chăm sóc trẻ em, trung tâm thể dục tại chỗ, chương trình hỗ trợ nhân viên)
  • Ủng hộ tính độc đáo: Sự đa dạng và bao quát là nền tảng của các giá trị của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy rằng sự đa dạng và bao quát là rất quan trọng để phát triển lực lượng lao động tài năng, hiệu suất cao và cam kết cung cấp một môi trường làm việc hỗ trợ, trong đó tất cả nhân viên của chúng tôi có thể phát triển và đạt được tiềm năng đầy đủ của họ. Chúng tôi cố gắng duy trì một nền văn hóa thu hút, phát triển và duy trì lực lượng lao động đa dạng, phản ánh chặt chẽ các cư dân trong cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi học hỏi và tôn trọng các nền văn hóa nơi chúng tôi hoạt động và coi trọng sự độc đáo của tài năng, kinh nghiệm và ý tưởng cá nhân. Xem hướng dẫn người quản lý tuyển dụng của chúng tôi sử dụng tại trang web sau: Xem các câu hỏi về Tính công bằng và bao quát được sử dụng trong các quá trình tuyển dụng. Vui lòng đọc thêm về Quy trình thể hiện và nhận dạng giới của chúng tôi
  • Đầu tư vào tương lai của quý vị: (Chương trình hưu trí, trả chậm, chương trình mất khả năng làm việc ngắn và dài hạn, tài khoản chi tiêu linh hoạt cho chăm sóc sức khỏe và chăm sóc phụ thuộc)
  • Được đánh giá cao (sự kiện công nhận nhân viên, dã ngoại hàng năm, nhân viên năng động làm công việc có ảnh hưởng)
  • ADA: Tại Bộ Lao động Oregon, chúng tôi coi trọng cộng đồng và nuôi dưỡng “ý thức thuộc về” cho nhân viên và ứng viên của chúng tôi. Chúng tôi cam kết cung cấp các điều chỉnh hợp lý tại nơi làm việc vì chúng thể hiện những giá trị này, cũng như nguyên tắc hoạt động của chúng tôi nhằm thúc đẩy một môi trường tích cực, an toàn và học hỏi lẫn nhau. Các điều chỉnh hợp lý có thể được yêu cầu dành cho người khuyết tật; những hạn chế liên quan đến mang thai, sinh nở hoặc một tình trạng y tế liên quan; tôn giáo; và bạo lực gia đình, tấn công tình dục, theo dõi hoặc quấy rối. Nói chung, một điều chỉnh hợp lý có nghĩa là một sự thay đổi hoặc điều chỉnh cho một công việc hoặc môi trường làm việc. Điều chỉnh hợp lý có thể được yêu cầu tại bất kỳ điểm nào của quá trình việc làm. Điều này có thể bao gồm trong quá trình tuyển dụng, đào tạo, kỷ luật, thay đổi môi trường làm việc hoặc sức khỏe, v.v. Mọi yêu cầu điều chỉnh hợp lý sẽ được giải quyết một cách công bằng và tôn trọng và thông qua một quá trình đánh giá và tương tác cá nhân. Nghiêm cấm trả thù người lao động hoặc người nộp đơn yêu cầu hoặc đề nghị điều chỉnh và trường hợp có nghi ngờ trả thù, hãy báo cáo cho Bộ phận Nguồn Nhân lực hoặc người quản lý.
  • Đánh giá: Bộ Lao động tạo ra một văn hóa học tập liên tục. Một số vị trí yêu cầu hoàn thành đánh giá trực tuyến như là một phần của quy trình tuyển dụng. Nếu đánh giá là cần thiết cho vị trí đó, quý vị sẽ được thông báo qua email. Để biết thêm thông tin về các đánh giá xin vui lòng đọc tài liệu Câu hỏi thường gặp (FAQ) của chúng tôi.

Bộ Lao động cam kết trở thành người đi đầu trong việc cung cấp cho nhân viên của mình cơ hội việc làm công bằng và bình đẳng và công nhận rằng đó là cách thực hành công bằng và bao quát tốt nhất, các chính sách kiểm tra lý lịch hình sự sẽ liên quan đến công việc và phù hợp với nhu cầu kinh doanh.
Cơ quan này sẽ chỉ xem xét thông tin trong bốn năm qua (bắt đầu từ ngày bị bắt) đối với các hành vi phạm tội không có bạo lực và bảy năm qua đối với các hành vi phạm tội bạo lực khi tiến hành kiểm tra hồ sơ hình sự của chính mình theo Quy tắc hành chính Oregon (OAR) từ 125-007- 0200 đến 125-007-0330. Đối với các vị trí có quyền truy cập vào thông tin của Hệ thống thông tin tư pháp hình sự FBI (CJIS), việc kiểm tra hồ sơ hình sự riêng được thực hiện bởi Cảnh sát Tiểu bang Oregon. Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về cách tiến hành kiểm tra hồ sơ hình sự, vui lòng đọc Chính sách kiểm tra hồ sơ hình sự của chúng tôi hoặc liên hệ với Văn phòng Nhân sự nếu có bất kỳ câu hỏi nào.