Waa maxay 1099-G?

Foomka 1099-G waa foom cashuureed oo aanu u dirno dadka aanu siinay dheefaha caymiska shaqo la'aanta. Waxa ay tahay inaad isticmaasho marka aad buuxinayso cashuurta dakhliga ee federaalka iyo gobolka.

The Conde B. McCullough Memorial Bridge crosses Coos Bay on U.S. Route 101 near North Bend. The green girders rise above blue water.

Waa maxay sababta aan u helaayo foomka canshuurta 1099-G?

Waa inaad ugu warbixisaa wixii dheefo shaqo la'aan ah oo aad heshay sanadka dhexdiisa Adeegga Dakhliga Gudaha (Internal Revenue Service, IRS) iyo Waaxda Dakhliga ee Oregon. Marka aad codsato dheefaha caymiska shaqo la'aanta, waxaad dooran kartaa in 10% qaddarka dheefaha toddobaadlaha dib loogu hayo cashuurta dakhliga federaalka iyo 6% kalena loo hayo cashuurta dakhliga ee gobolka. Waxa aad ku cusboonaysiin kartaa doorashadaada haynta wakhti kasta gudaha Frances Online.

Halkee ayaad ka heli kartaa macluumaadkaaga 1099-G

Waxaan boostada kuugu soo diri doonaa Foomka 1099-G oo ay ku qoran yihiin dheefihii sanadkii hore markey tahay Janaayo 31. Waxay diyaar u noqon doontaa in laga daawado horaanta Febraayo gudaha Frances Online

Maxay tahay sababta qaddarka sanduuqa 1 ee foomkayga 1099-G uga duwan yahay caddadka dheefta ee dhabta ah ee aan helay?

Foomka 1099-G waxa uu ka warbixiyaa wadarta xadliga gunada bilaa shaqada ee aad heshey, e ma'aha xadiga rasmiga ah. Marka aad ka jarto cashuurta dakhliga federalka iyo gobolka xadigaaga Foomka 1099-G, waa inay lamid noqotaa waxa aad heshey ee rasmiga ah.

Xaaladaha qaarkood, Foomkaga 1099-G waxaa laga yaabaa inuu qaldanyahay sababtoo ah lacagihii ayaa lagu soo celiyay OED ama sababtoo ah dib-u-bixinta lama codsan ka hor inta aan la bixin foomka 1099-G. Xaaladahaas oo kale, waxaanu kuu soo diri doonaa Foom wax laga bedelay ee 1099-G ka dib markaan dib u eegno lacag bixinta dheeftaada.

Haddii aad u baahan tahay inaad xarayso cashuurtaada ka hor inta aanad helin Foomka 1099-G ee wax laga beddelay, IRS waxay haysaa macluumaad ku saabsan sida loo xareeyo iyada oo aan la heysan Foomka 1099-G ee waxa laga beddelay. Haddii aad qabto su'aalo dheeraad ah, waxaa jira dhowr siyaabood oo aad nagula soo xiriiri karto oo ku yaalaan bogga Ways to Contact Us .

Haddii foomkaaga 1099-G uusan u dhigmin diiwaannadaada oo uu aad uga duwan yahay (tusaale, waxaad heshay $5,000 oo dheefooyin ah, laakiin foomkaaga 1099-G wuxuu leeyahay waxaad heshay $15,000), fadlan nala soo socodsii. Booqo boggayaga Ways to Contact Us si aad u aragto siyaabaha aad u waydiisan karto kooxda kantaroolka lacag-bixinta dheefaha inay dib uga eegaan sheegashadaada khiyaamo ku sameyn suurtagal ah. Fadlan noo soo gudbi wixii any fraud or suspicion of fraud ah isla markaa adigoo adeegsanaya keena ah ID Theft form ama soo wac 1-877-668-3204.

Maxaan u heli waayay Foomka 1099-G?

Waxaa jira laba sababood oo aanad u helin Foomka 1099-G:

  • Waxaan u dirnay Foomkaaga 1099-G ciwaanka aanu kuugu hayno diiwaankaada. Haddii aad guurtay adoon naga cusboonaysiin ciwaankaagii, Foomkaagii 1099-G waxa lagu soo diray ciwaankaagii hore. Haddii aadan ku helin foomkaaga 1099-G boostada, waxaad ka heli kartaa Frances Online.
  • Dhammaan lacag-bixinadii dheefahaada waxa la sameeyay wixii ka dambeeyay Diseembar 31. Haddii ay taasi dhacdo, ma heli doontid Foomka 1099-G sanad cashuureedkaas. Taa baddalkeeda, waxaad heli doontaa Foomka 1099-G sanadka soo socda, kaas oo daboolaya sanadka cashuurta markii aad heshay lacag bixinadaada.

Waan guuray tan iyo markii aan codsaday dheefaha. Sideen ku heli karaa Foomkayga 1099-G?

Waxaan u dirnay Foomkaaga 1099-G cinwaanka aan ku hayno faylka. Haddii aad guurtay laakiin aadan cusboonaysiin macluumaadkaaga xiriirka, waxaad kala soo bixi kartaa Foomka 1099-G gudaha Frances Online. Waxaan sidoo kale kugu dhiirigelinaynaa inaad cusboonaysiiso cinwaankaaga deegaankaaga. Haddii aad qabto su'aalo ku saabsan beddelitaanada ciwaanka ama soo dejinta foomka, booqo keena ah Ways to Contact Us page si aad u hesho habka ugu wanaagsan ee xubin ka tirsan kooxdayada Kontoroolka Lacag-bixinta Dheefta uu kugu caawin karo ama ay kugu caawin karto.

Maxaan ku sameeyaa Foomka 1099-G?

Haddii aad hesho Foomka 1099-G, waa inaad uga warbixisaa macluumaadka ku jira canshuur celintaada federaalka iyo tan gobolka. Caymiska dheefaha shaqo la'aanta waxaa loo tixgeliyaa dakhli la canshuuri karo.

Waxa aan rabaa in cashuurta laga jaro dheefaheyga shaqo la'aanta. Sideen u sameeyaa sidaas?

Waxa aad dooran kartaa in lagaa reebo 10% xadiga gunadaada todobaadkii cashuurta dakhliga federalka ama 6% in lagaaga reebo cashuurta dakhliga gobolka. Canshuur kasta oo aan dib u qabsano waxaa isla markiiba loo gudbiyaa IRS iyo Waaxda Dakhliga ee Oregon. Beddelida marxaladaada cashuurtu waxay u baahan tahay dhammaystir Authorization of Tax Withholding (1040WH) form.

Haddii aanad si firfircooni ay ku dheehan tahay u dooran in cashuurta lagaa hayo, kama soo qaadan doono lacag bixinada dheefahaada. Haddii aanad heysan cashuur dib lagaaga qabto gunnadaada shaqo la'aanta, waxay keeni kartaa masuuliyad cashuureed.

Maxaan u helay Foomka 1099-G markii aanan codsan ama aanan helin wax dheefaha caymiska shaqo la'aanta ah sanadkaas?

Haddii aad heshay Foomka 1099-G laakiin aadan xareyn dheefaha sanadka uu daboolayo, this could be fraud! Fadlan noogu soo wargeli wixii khiyaano ah ama aad uga shakiso khiyaameeyn ineey tahay isla markaaba keena ah ID Theft form ama soo wax 1-877-668-3204.

ID Theft form