Go'aaminta Sheegashada Shaqo La'aanta

Si taxadar leh u eeg mushaarkaaga iyo saacadahaaga. Haddii macluumaadku khaldan yahay, waxaad codsan kartaa dib u go'aaminta sheegashadaada. Waxaan boostada kuugu soo diri doonaa warqadda go'aaminta sheegashada shaqo la'aanta. Warbixintan ayaa ku tusi doontaa:

 • Qadarka faa'iidada toddobaadlaha ah iyo dheefahaaga ugu badan ee la bixin karo - tirooyinkani waxay matalaan inta ugu badan ee laga yaabo inaad hesho usbuuc gudihii iyo wadarta cadadka suurtogalka ah ee laga heli karo sheegashadaada.
 • Loo-shaqeeyayaasha aad u shaqeysay, iyo mushaarka iyo saacadaha ay kuu soo gudbiyeen rubuc kasta sanadka aasaasiga ah ee sheegashadaada - eeg FAQs (Su’aalaha Inta badan la’iswaydiiyo) eek u xusan hoos si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan rubuc-sanadaha iyo sanadka aasaasiga ah.
 • Sannadka faa'iidadaada bilawga iyo dhammaadka taariikhaha - waxaad kaliya codsan kartaa dheefaha sheegashadan toddobaadyada dhacaya inta u dhaxaysa taariikhahan.
 • Haddii hadalkani yahay go'aamin bilow ah ama dib u go'aamin

Codsigaaga faa'iidada shaqo la'aanta ee Oregon waxa uu diyaar yahay hal sano, kaas oo ah 52 toddobaad laga bilaabo toddobaadka aad codsatay. Muddadan oo ah 52-da toddobaad waxa loo yaqaan sannadka- faa'iidadaada. Ma xarayn kartid dacwad kale oo Oregon ah ilaa uu sanadkaasi dhammaanayo.

Go'aaminta Sheegashada Shaqo La'aanta ayaa kuu sheegi doonta haddii:

 • Aadan lahayn dacwad sax ah sababtoo ah waxaad shaqeysay wax ka yar 500 saacadood sanadkaaga aasaasiga ah
 • Waxaa laga yaabaa inaad u qalanto sheegasho beddelka sanadka aasaasiga ah - eeg FAQs (Su’aalaha Inta badan la’iswaydiiyo) hoose si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sannadaha aasaasiga ah ee beddelka ah
 • Waxaan ka codsaneynaa mushahar iyo saacado shaqo-bixiyeyaashii hore.
A pedestrian bridge crosses Spring Creek at Collier Memorial State Park near Chiloquin. Evergreen trees stand in the background.

Waa maxay rubuc?

Sannadku wuxuu u qaybsan yahay afar qaybood oo maaliyadeed, oo loo yaqaan Rubuca 1-aad (Q1), rubuc 2-aad (Q2), rubuc 3-aad (Q3), iyo rubuc 4-aad (Q4). Muddada rubuc walba waa soo socota::

 • Q1: Janaayo, Febraayo iyo Maarso
 • Q2: Abriil, Meey iyo Juun
 • Q3: Luulyo, Agoosto iyo Sibteembar
 • Q4: Oktoobar, Nofeembar iyo Diseembar

Waa maxay sanad aasasiga ah?

Sannadka aasaasiga ahi waa afarta bilood ee ugu horreeysa shanta bilood ee ugu dambeeya ee la dhammaystiray sanadka ee ka horreeysa "sanadka faa'iidada," sanadkaaga faa'iidada waa muddada 52-da usbuuc ee bilaabmaya markaad xarayso cabashadaada hore.

Tusaale ahaan, haddii aad codsatay dheefaha Oktoobar 2022, sheegashada sanad aasaasiga ee caadiga ah waxay ku jiri doontaa rubuci saddexaad (saddexda bilood ee Luulyo ilaa Sibteembar) ee 2021 illaa rubuci labaad ee 2022. Sidaa darteed, sannadk-aasaasiga ah wuxuu noqon doonaa laga bilaabo 1-da Luulyo , 2021, ilaa 30-ka Juun, 2022. Sannadka aasaasiga ah wuu is beddelaa rubuci kasta oo sanadka ah waxaana lagu go'aamiyaa rubuci marka aad xarayso cabashadaada hore.

Waa maxay beddelka sanadka aasaasiga ah?

Haddii aadan u qalmin caymiska shaqo la'aanta adigoo isticmaalaya heerka sanad aasaasiga ee caadiga ah, waxaan isticmaali doonaa afartii rubuc ee ugu dambeeyay ee la dhammaystiray, kaas oo loo yaqaano beddelka sanadka aasaasiga ah .

Inta lagu jiro dib-u-eegista xukunka, waxaanu go'aankeena ku salaynaa xogta aan hadda hayno. Haddii xaaladaadu isbeddesho kadib go'aanka la soo saaro, waxaanu dib u furi doonaa baaritaanka waxaana suurtogal ah inaan joojino ama ka noqdo go'aankeena.