Xaqiiji Aqoonsigaaga si Aad u hesho Dheefaha Caymiska Shaqo la'aanta

Xaqiijinta aqoonsigaaga waa tallaabo lagama maarmaan ah ka hor inta aanad helin dheefaha caymiska shaqo la'aanta, waxayna kaa caawinaysaa ka hortagga xatooyada ku aadan aqoonsiga.

Waaxda Shaqada ee Oregon ayaa si adag u shaqeysaa si ay uga hortagto khiyaanada iyo xatooyada aqoonsiga si loo ilaaliyo shaqaalaha iyo ganacsiyada. Waxaad ka akhriyi kartaa wax badan oo ku saabsan sida ay wakaaladu ula dagaallanto khiyaanada iyo sida aad naftaada iyo dadka kaleba uga ilaalin lahayd Naftaada Ka ilaali Khiyaanada.

St. Johns Bridge rises above and Willamette River at twilight in Portland.

WorkSource Oregon

Kadib markaad buuxiso codsigaagii ugu horeeyay ee dheefaha shaqo la'aanta, waxaad u baahan doontaa inaad ula kulanto xirfadle tababaran oo ka socda WorkSource Oregon si shakhsi ahaan ah ama onlayn ah. Waxaad u baahan doontaa inaad bixiso dukumeentiyada aqoonsiga si qofkani uu u xaqiijiyo aqoonsigaaga oo uuna kaa caawiyo inaad dejiso qorshe ku aadan yoolalkaaga shaqo.

Ka hel xarunta WorkSource Oregon ee kuu dhow oo ballan ka qabso si aad uga xaqiijiso aqoonsigaaga goobta Websaydka WorkSource ee Oregon.

Su'aalo?

Haddii aad rabto caawimo dheeraad ah oo ku saabsan xaqiijinta aqoonsigaaga, waxaa jira dhawr ikhtiyaar oo aad uga codsan karto caawimaad gudaha boggeena Hababka Aad Noola Soo Xidhiidhi Karto .

Hababka Aad Noola Soo Xidhiidhi Karto