Xaqiiji Aqoonsigaaga si Aad u hesho Dheefaha Caymiska Shaqo la'aanta

Xaqiijinta aqoonsigaaga waa tallaabo lagama maarmaan ah ka hor inta aanad helin dheefaha caymiska shaqo la'aanta, waxayna kaa caawinaysaa ka hortagga xatooyada ku aadan aqoonsiga.

Waaxda Shaqada ee Oregon ayaa si adag u shaqeysaa si ay uga hortagto khiyaanada iyo xatooyada aqoonsiga si loo ilaaliyo shaqaalaha iyo ganacsiyada. Waxaad ka akhriyi kartaa wax badan oo ku saabsan sida ay wakaaladu ula dagaallanto khiyaanada iyo sida aad naftaada iyo dadka kaleba uga ilaalin lahayd Naftaada Ka ilaali Khiyaanada.

Waxaad haysataa ikhtiyaarada sida loo xaqiijiyo aqoonsigaaga. Habka aad dooratid inaad ku xaqiijiso aqoonsigaaga ma saameyn doono u-qalmitaankaaga inaad hesho dheefaha.

St. Johns Bridge rises above and Willamette River at twilight in Portland.

WorkSource Oregon

Kadib markaad buuxiso codsigaagii ugu horeeyay ee dheefaha shaqo la'aanta, waxaad u baahan doontaa inaad ula kulanto xirfadle tababaran oo ka socda WorkSource Oregon si shakhsi ahaan ah ama onlayn ah. Waxaad u baahan doontaa inaad bixiso dukumeentiyada aqoonsiga si qofkani uu u xaqiijiyo aqoonsigaaga oo uuna kaa caawiyo inaad dejiso qorshe ku aadan yoolalkaaga shaqo.

Adeegso Mareegta WorkSource Oregon si aad u hesho xarunta WorkSource Oregon ee kuugu dhow.

Haddii aad u baahan tahay in lagugu caawiyo luuqad aan Af-Ingiriisi ahayn, waxaad aqoonsigaaga ka xaqiijin kartaa WorkSource Oregon. Ka wac Khadka Helitaanka Luuqadaha ee WorkSource Oregon lambarka 833-685-0845.

Dukumentiyada Aqoonsi ee La Aqbali Karo & kuwa aan La Aqbali Karin

Markaad bixinayso caddaynta aqoonsigaaga, haddii aan qaab kale wax laguugu sheegin ama waydiinin,Inta lagu guda jiro jihayntaada ee aad la leedahay mid-ka-mid ah ee khabiirka shaqada ee WorkSource Oregon waxaad u baahan doontaa inaad keento laba dukumeenti aasaasiga ah AMA hal dukumeenti oo aasaasi ah iyo laba sare. Fadlan dib u eeg liisaska dukumeentiga aqoonsiga ee la aqbali karo iyo kuwa aan la aqbali karin oo keen dukumeenti aqoonsi la aqbali karo oo ku habboon jihayntaada.

Dukumentiyada Aqoonsi ee La Aqbali Karo

Dukumentiyada aasaasiga ah

Shatiga darawalnimada (ama oggolaanshaha bartaha) ee ka yimid dawlad-goboleedka ama Dalka Mareykanka (Waan aqbali doonnaa shatiga dhacay haddii uu dhacay 12-kii bilood ee la soo dhaafay oo uuna ishaysto.)

Aqoonsiga sawir ee kale ee ay dawladdu bixisay (Waa in uu ahaado dukumeenti joogto ah oo sawir leh. Aqoonsiga milatariga, dukumentiyada ku meel gaarka ah ama waraaqaha lama aqbalayo.)

Aqoonsiga sawirka uu gobolku bixiyay (Waan aqbali doonaa aqoonsiga dhacay haddii uu dhacay 12-kii bilood ee ugu dambeeyay oo uuna ishaysto.)

Baasaboorka Maraykanka

Kaarka baasaboorka Mareykanka

Kaarka Deganaanshaha Joogtada ah ee Mareykanka (I-551)

Kaarka Oggolaanshaha Shaqada ee ay USCIS bixisay (I-766) (Lama aqbalayo kaararka aqoonsi oo loo shaqeeyaha bixiyo)

Baasabooraha Dalalka Ajnabiga

Kaarka Aqoonsiga Caafimaadka ee Halyeeyga Qaran

Kaararka Safarka ee lagu kalsoon yahay ee DHS (Galitaanka Caalamiga ah, NEXUS, SENTRI)

Shatiga darawalnimada ee Dalka Kanada

Shahaadada Dhalashada (Foom N-550 ama N-570)

Kaarka aqoonsiga qaranka (kaliya haddii aad degan tahay meel ka baxsan Maraykanka)

Federaal la aqoonsan yahay, Aqoonsiga sawirka Qabiil-soo saaray

Dukumentiyada Sare

Sawirada midabka buuxa iyo PDF-yada dukumeentiyada soo socda ayaa loo aqbali karaa sidii dukumeenti labaad/Sare

Kaarka Lambarka Bulshada

Shahaadada dhalashada Mareykanka ee Dibadda (FS-545)

Shahaadada Maraykanka ee Warbixinta Dhalashada (DS-1350)

Warbixinta Qunsuliyada Mareykanka ee Dhalashada Dibadda (FS-240)

Kaarka caymiska caafimaadka ee Maraykanka

Shahaadada dhalashada Mareykanka oo leh shaabad rasmi ah (magaca koowaad iyo kan dambe)

foomka W-2

foomka 1098

Kaarka caymiska baabuurta

Kaarka ka gudba xuduudka

Kaarka Hindida Kanada iyo Waqooyiga

Aqoonsiga sawirka ardayga kulliyadda ama jaamacadda

Natiijada kuleejka ama jaamacad

Shahaadada DOD ee sii deynta

Caymiska baabuurta ama guriga

Warqad caddaynaysa degenaanshaha gobolka

Qaataha Shahaadada Kaalmada Nafaqada Dheeraadka ah

Dukumeenti dadka Maraykanka oo asalka ah

Foomka SSA-1099 lama aqbalayo

Foomka SSA-1099

Kaarka diiwaan gelinta codbixiyaha ama shahaado geyiga Mareykanka ama dhulka Mareykanka

Kaarka baayacmushtarka xeebaha Ilaalada Maraykanka

Foomka Kaarka Aqoonsiga Muwaadinka Mareykanka (I-197)

Haweenka, Dhallaanka, iyo Carruurta (WIC) shahaadada qaataha Puerto Rico

Dukumentiyada Sare Oo Aanay Ka Weynaan Karin 90 Maalmood

Dukumeentiyadan aqoonsiga labaad waa inay lahaadaan midab waana inay muujiyaan shuruudaha soo socda:

Biilka fiilada ama internetka (muujinaya lambarkaaga xisaabta, magaca buuxa, iyo ciwaanka hadda)

Biilka biyaha (oo muujinaya lambarka xisaabtaada, magaca buuxa, iyo ciwaanka hadda)

Biilka taleefanka (oo muujinaya lambarkaaga akoonkaaga, magaca buuxa, iyo ciwaanka hadda)

Biilka gaaska (muujinaya lambarkaaga akoontiga, magaca buuxa, iyo ciwaanka hadda)

Biilka korontada (oo muujinaya lambarka xisaabtaada, magaca buuxa, iyo ciwaanka hadda)

Bangiga, amaahda, ama bayaanka hay'adda maaliyadeed (oo muujinaya lambarkaaga akoontiga, magaca buuxa, iyo ciwaanka hadda; oo uu soo saaray bangi)

Biilasha caafimaadka (oo muujinaya lambarka xisaabtaada, magaca buuxa, iyo ciwaanka hadda)

Warqadda lacagta (muujinaysa magacaaga oo buuxa, cidda aad u shaqayso ama magaca shirkadda, ciwaanka hadda jira; waa in uu ahaado jeeg mushahar dhab ah oo aan ahayn jeeg mushahar bixin)

Dukumentiyada Aqoonsi Aan La Aqbali Karin

Ma U isticmaali kartid dukumentiyada soo socda si aad u hubiso:

Nuqullada dukumentiyada asalka ah ee caddaynaya degenaanshaha gobolka

Dukumeenti dhacay ama aan sax ahayn

Kaararka aqoonsiga shaqaalaha shirkadda

Shatiga dijitaalka ah ee darawalnimada ama aqoonsiga gobolka

Dukumentiyada ku meel gaarka ah

Dukumentiyada la buray

Foomamka aad adigu buuxiso

Warqadaha bangiyada

Warqadaha shaqo la'aanta

Diiwaanada ardayda aan rasmiga ahayn

Su'aalo?

Haddii aad rabto caawimo dheeraad ah oo ku saabsan xaqiijinta aqoonsigaaga, waxaa jira dhawr ikhtiyaar oo aad uga codsan karto caawimaad gudaha boggeena Hababka Aad Noola Soo Xidhiidhi Karto .

Hababka Aad Noola Soo Xidhiidhi Karto