Xác minh danh tính của quý vị để nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Xác minh danh tính là một bước cần thiết trước khi quý vị có thể nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp và bước này giúp ngăn chặn hành vi trộm cắp danh tính.

Sở Lao ĐộngOregon nỗ lực ngăn chặn hành vi gian lận và đánh cắp danh tính để bảo vệ người lao động và doanh nghiệp. Quý vị có thể đọc thêm về cách cơ quan chống hành vi gian lận và cách bảo vệ bản thân và những người khác tại Bảo vệ bản thân tránh hành vi gian lận.

Quý vị có nhiều cách để xác minh danh tính của mình. Phương pháp quý vị chọn để xác minh danh tính của mình sẽ không ảnh hưởng đến tư cách đủ điều kiện nhận trợ cấp của quý vị.

St. Johns Bridge rises above and Willamette River at twilight in Portland.

WorkSource Oregon

Sau khi hoàn thành đơn đăng ký trợ cấp thất nghiệp lần đầu, quý vị sẽ cần gặp mặt trực tiếp hoặc trực tuyến với một chuyên gia được đào tạo từ WorkSource Oregon. Quý vị sẽ cần cung cấp các giấy tờ xác minh danh tính để chuyên gia này có thể xác minh danh tính của quý vị và giúp quý vị xây dựng kế hoạch mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Sử dụng trang web WorkSource Oregon để tìm trung tâm WorkSource Oregon gần quý vị.

Nếu cần trợ giúp bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh, quý vị có thể xác minh danh tính của mình với WorkSource Oregon. Hãy gọi đến Đường dây Tiếp cận Ngôn ngữ WorkSource Oregon theo số 833-685-0845.

Quý vị có thắc mắc?

Nếu quý vị muốn được trợ giúp thêm về việc xác minh danh tính của mình, có một số tùy chọn để yêu cầu trợ giúp trên trang Cách liên hệ với chúng tôi.

Cách liên hệ với chúng tôi