Bảng thuật ngữ

AAA

Có đủ khả năng làm việc: Quý vị có đủ năng lực tinh thần và thể chất để làm việc.

Tích cực tìm việc: Quý vị đã liên hệ trực tiếp với ít nhất hai nhà tuyển dụng trong tuần hoặc quý vị đã hoàn thành ít nhất ba hoạt động tìm việc trong tuần. Ví dụ về các hoạt động cho thấy rằng quý vị đang tìm việc bao gồm xem thông báo tuyển dụng, sử dụng các công cụ tìm việc trực tuyến, tham dự hội chợ nghề nghiệp hoặc tham gia một lớp học để nâng cao kỹ năng phỏng vấn.

Sẵn sàng làm việc: Quý vị có thể làm việc mà không có hạn chế có thể ngăn bạn nhận công việc đó (ví dụ: bạn không gặp khó khăn về phương tiện đi lại, bệnh tật, kỳ nghỉ hoặc thiếu thời gian chăm sóc gia đình hoặc giữ trẻ có thể khiến quý vị không thể nhận công việc).

Phân xử

ây là quy trình xem xét bổ sung cho các yêu cầu chi trả bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc phải thực hiện trong một số trường hợp nhất định để xác định xem một ai đó có đủ điều kiện nhận trợ cấp hay không. Theo quy định của pháp luật, Sở Lao Động Oregon phải điều tra xem ai đó có đủ điều kiện nhận trợ cấp hay không nếu có nghi ngờ về tính đủ điều kiện của họ. Nhiều vấn đề có thể được giải quyết bằng các câu hỏi theo dõi nhanh, nhưng nhiều vấn đề khác lại nó đòi hỏi phải được xem xét kỹ lưỡng hơn thông qua quá trình phân xử. Tìm hiểu thêm về Quyết định hành chính và Phân xử.

Năm cơ sở

Năm cơ sở là bốn quý đầu tiên trong số năm quý cuối cùng đã hoàn thành trước tuần quý vị nộp yêu cầu chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp ban đầu.

  • Nếu quý vị gửi yêu cầu lần đầu vào tháng 1, tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2025 thì năm cơ sở của quý vị là từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2024.
  • Nếu quý vị gửi yêu cầu lần đầu vào tháng 4, tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2024 thì năm cơ sở của quý vị là từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.
  • Nếu quý vị gửi yêu cầu lần đầu vào tháng 7, tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2024 thì năm cơ sở của quý vị là từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024.
  • Nếu quý vị gửi yêu cầu lần đầu vào tháng 10, tháng 11 hoặc tháng 12 năm 2024 thì năm cơ sở của quý vị là từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Năm hưởng phúc lợi

Năm hưởng phúc lợi của quý vị là một khoảng thời gian dài 52 tuần bắt đầu từ tuần đầu tiên mà quý vị nộp đơn yêu cầu trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp lần đầu. Hãy lưu ý rằng mặc dù năm hưởng phúc lợi của quý vị là một khoảng thời gian dài 52 tuần, nhưng quý vị chỉ có thể nhận được tổng số tiền trợ cấp tối đa là 26 lần số tiền trợ cấp hằng tuần của mình và quý vị không thể nộp đơn yêu cầu chi trả bảo hiểm thất nghiệp Oregon mới cho đến khi năm hưởng phúc lợi kéo dài 52 tuần kết thúc, ngay cả khi bạn đã nhận được tất cả các khoản trợ cấp của mình.

Phúc lợi mở rộng, Phúc lợi mở rộng nâng cao

Các chương trình phúc lợi mở rộng (EB, bằng từ viết tắt trong tiếng Anh) và phúc lợi mở rộng nâng cao (HEB, bằng từ viết tắt trong tiếng Anh) cho phép gia hạn trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thông thường trong trường hợp một tiểu bang có tỷ lệ thất nghiệp cao. Tỷ lệ thất nghiệp trung bình được liên bang xem xét trong khoảng thời gian ba tháng để xác định xem tiểu bang có cần chương trình phúc lợi mở rộng không. Khi tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 8% trở lên thì Oregon đang trong giai đoạn HEB, cho phép cung cấp thêm tối đa 20 tuần trợ cấp. Nếu tỷ lệ này dưới 8% nhưng trên 6,5% thì Oregon đang trong giai đoạn EB, cho phép cung cấp thêm tối đa 13 tuần trợ cấp.

Đã hết hạn mức chi trả

Yêu cầu chi trả bảo hiểm thất nghiệp của quý vị hết hạn mức khi quý vị đạt đến số dư $0 và không còn khoản tiền nào dành cho quý vị từ chương trình phúc lợi đó.

Đã hết thời hạn chi trả

Yêu cầu chi trả bảo hiểm thất nghiệp thông thường sẽ hết hạn sau 52 tuần. Điều đó có nghĩa là quý vị không thể yêu cầu chi trả thêm bất kỳ tuần trợ cấp nào sau khi yêu cầu chi trả đã hết thời hạn, ngay cả khi tài khoản của quý vị có số dư dương. Quý vị sẽ cần nộp yêu cầu chi trả đầu tiên mới. Tìm hiểu thêm về yêu cầu chi trả đã hết thời hạn và thời điểm cần nộp yêu cầu chi trả mới.

Gian lận

Gian lận bảo hiểm thất nghiệp xảy ra khi ai đó cung cấp thông tin sai hoặc cố tình che giấu thông tin để được nhận trợ cấp. Nếu quý vị che giấu thông tin hoặc báo cáo thông tin sai mục đích thì đó là hành vi gian lận. Gian lận là một hành vi phạm tội và có thể dẫn đến các hình phạt, bao gồm cả truy cứu trách nhiệm hình sự. Tìm hiểu thêm về gian lận bảo hiểm thất nghiệp, cũng như trộm cắp danh tính bảo hiểm thất nghiệp.

Thu nhập gộp

Đây là thu nhập của quý vị trước khi trừ các chi phí, thuế hoặc các khoản khấu trừ khác. Thu nhập gộp phải cao hơn thu nhập ròng.

Trộm cắp danh tính

Mọi người có thể nộp yêu cầu chi trả trợ cấp thất nghiệp bằng cách sử dụng họ tên và thông tin cá nhân mà họ đã mua hoặc đánh cắp bất hợp pháp trong một vụ vi phạm dữ liệu trực tuyến hoặc khi quý vị vô tình hoặc cố ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình với người khác. Khi một người sử dụng thông tin của người khác để nộp yêu cầu chi trả trợ cấp thất nghiệp thì đó là một hình thức trộm cắp danh tính. Người dân Oregon biết về hành vi gian lận khi họ nhận được thông báo từ Sở Lao Động Oregon hoặc người sử dụng lao động về đơn xin trợ cấp được cho là của họ. Nếu việc này xảy ra với quý vị thì có nghĩa là ai đó đang lạm dụng thông tin cá nhân của quý vị, bao gồm số An Sinh Xã Hội và ngày sinh của quý vị. Hãy báo cáo sự cố trộm cắp danh tính bảo hiểm thất nghiệp cho chúng tôi trong thời gian sớm nhất. Tìm hiểu thêm về trộm cắp danh tính thất nghiệp và gian lận bảo hiểm thất nghiệp.

Xác minh danh tính

Để ngăn chặn ai đó có hành vi trộm cắp danh tính bảo hiểm thất nghiệp, chúng tôi đã tăng cường quy trình xác minh ID và bảo mật của mình. Trước khi chia sẻ thông tin về yêu cầu của quý vị, chúng tôi cần đảm bảo quý vị chính là quý vị, chứ không phải ai đó giả danh. Tìm hiểu thêm trên các trang Xác minh danh tínhBảo vệ bản thân tránh hành vi gian lận.

iMatchSkills

Đây là công cụ tìm kiếm việc làm phù hợp trực tuyến của Sở Lao Động Oregon. Công cụ này sử dụng kỹ năng và lịch sử công việc của quý vị để tìm công việc tiềm năng. Quý vị cung cấp thông tin càng chi tiết thì iMatchSkills càng có thể hỗ trợ quý vị tốt hơn. Đăng ký tại imatchskills.org.

Yêu cầu chi trả đầu tiên

Quý vị cần điền vào đơn đăng ký để biết mình có đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp hay không. Việc này được gọi là yêu cầu chi trả đầu tiên. Quý vị chỉ cần nộp yêu cầu chi trả đầu tiên mỗi năm hưởng phúc lợi một lần.

Thu nhập ròng

Thu nhập ròng của quý vị là tổng thu nhập của quý vị trừ đi chi phí, thuế hoặc các khoản khấu trừ khác. Thu nhập ròng phải thấp hơn thu nhập gộp.

OED

Sở Lao Động Oregon (OED, bằng từ viết tắt trong tiếng Anh) là một cơ quan nguồn lao động của tiểu bang. Chúng tôi thúc đẩy việc làm cho người dân Oregon bằng cách phát triển lực lượng lao động đa dạng, đa kỹ năng và chúng tôi cung cấp hỗ trợ tong thời gian thất nghiệp. Tìm hiểu thêm về chúng tôi.

Frances Online

Frances Online là phương thức hữu hiệu nhất để giúp quý vị gửi hồ sơ đăng ký hưởng phúc lợi lần đầu và kiểm tra yêu cầu chi trả mà quý vị đã gửi. Hệ thống này cũng cho phép quý vị cập nhật địa chỉ, đăng ký nhận tiền gửi trực tiếp, v.v.. Frances Online hỗ trợ Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Anh.

Hệ Thống Yêu Cầu Chi Trả Trực Tuyến (OCS, bằng từ viết tắt trong tiếng Anh)

Frances Online là nền tảng thay thế Online Claim System.

Chi trả thừa

Chi trả thừa xảy ra khi quý vị đã được trả các khoản trợ cấp mà quý vị không đủ điều kiện. Một số khoản chi trả thừa xảy ra khi mọi người cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ cho chúng tôi. Chi trả thừa cũng có thể xảy ra nếu chúng tôi có sai sót trong khi xử lý yêu cầu chi trả của quý vị và các trường hợp khác có thể là quyết định mà chúng tôi đưa ra bị thay đổi do quy trình kháng nghị sau khi chúng tôi nhận được thông tin mới.

Khi chi trả thừa, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải cố gắng thu hồi các khoản này. Nếu quý vị không cố tình gây ra các khoản chi trả thừa, chúng tôi thường sẽ bù đắp khoản nợ đó bằng cách khấu trừ số tiền quý vị nợ từ bất kỳ khoản trợ cấp nào mà quý vị đủ điều kiện nhận trong tương lai. Bộ Lao Động Hoa Kỳ cho phép chúng tôi bỏ qua một số khoản chi trả thừa nếu các khoản chi trả thừa đó không phải do lỗi của quý vị nếu việc trả lại khoản thừa có thể gây ra khó khăn bất hợp lý.

Đảm bảo hợp lý

Có luật liên bang và tiểu bang cụ thể liên quan đến các tổ chức giáo dục và bảo hiểm thất nghiệp. Các nhà giáo dục có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp trong thời gian trường học ngừng hoạt động hoặc tạm ngừng công việc nếu họ không được “đảm bảo hợp lý” rằng họ sẽ được trở lại làm việc sau kỳ nghỉ. Nói chung, đảm bảo hợp lý có nghĩa là có một lời mời làm việc với năng lực giống hoặc tương tự với cùng mức lương (hoặc trong phạm vi 90% mức lương cũ). Lời mời này có thể bằng văn bản, lời nói hoặc ngụ ý. Tuy nhiên, chúng tôi phải xem xét yêu cầu chi trả của quý vị để đưa ra quyết định. Đọc thêm về bảo hiểm thất nghiệp và nhân viên trường học.

Thanh toán truy lãnh

Các khoản trợ cấp cho người lao động từ yêu cầu chi trả mà họ đã nộp vào thời điểm trước đó.

Tự kinh doanh

Nếu quý vị đang tự làm việc cho bản thân, chứ không phải làm việc cho một người sử dụng lao động thì có nghĩa là quý vị đang tự kinh doanh.

Bảo hiểm thất nghiệp Đào tạo (TUI, bằng từ viết tắt trong tiếng Anh)

Chương trình bảo hiểm thất nghiệp đào tạo (TUI) cho phép những người lao động bị mất việc làm đủ điều kiện hoặc những người không có khả năng quay trở lại ngành nghề trước đây, được đi học và đồng thời nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thường xuyên để họ có thể tiếp tục chăm lo cho gia đình và tìm kiếm việc làm. Chương trình không tự chi trả cho việc đào tạo mà thay vào đó sẽ loại bỏ các yêu cầu về việc phải tìm kiếm việc làm khỏi các yêu cầu chi trả hằng tuần của quý vị trong khi quý vị đi học toàn thời gian. Tìm hiểu thêm về Chương trình Bảo hiểm thất nghiệp Đào tạo.

Thất nghiệp

Nói chung, quý vị được coi là thất nghiệp nếu trong một tuần bất kỳ quý vị làm việc ít hơn 40 giờ và kiếm được ít hơn số tiền trợ cấp hằng tuần của mình.

Bảo hiểm thất nghiệp (UI, bằng từ viết tắt trong tiếng Anh)

Trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp (UI) bù đắp cho phần thu nhập bị mất của quý vị khi quý vị thất nghiệp. Đây không phải là trợ cấp công. Người sử dụng lao động tài trợ cho chương trình UI và thuế UI không được khấu trừ từ tiền lương của nhân viên.

U.S. Bank ReliaCard®

Sở Lao Động chi trả trợ cấp qua hình thức điện tử bằng thẻ ghi nợ Visa U.S. Bank ReliaCard hoặc bằng tiền gửi trực tiếp. Nếu quý vị không đăng ký gửi tiền trực tiếp, quý vị sẽ nhận được thẻ ReliaCard.

Tuần lễ chờ đợi

Tuần lễ chờ đợi là tuần đầu tiên quý vị nộp đơn yêu cầu chi trả hằng tuần và đáp ứng tất cả các yêu cầu đủ điều kiện. Luật pháp Oregon yêu cầu có một tuần lễ chờ đợi cho mỗi yêu cầu chi trả trước khi quý vị nhận được trợ cấp. Quý vị phải yêu cầu chi trả trong tuần đó để nhận được tiền như tuần chờ đợi, nhưng quý vị sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào cho tuần này.

Số tiền trợ cấp hằng tuần (WBA, bằng từ viết tắt trong tiếng Anh)

Số tiền trợ cấp hằng tuần (WBA) của quý vị là 1.25% tổng thu nhập gộp trong năm cơ sở của quý vị. Theo luật Oregon, số tiền đó sẽ không thấp hơn số tiền trợ cấp tối thiểu hoặc nhiều hơn số tiền trợ cấp tối đa mà quý vị có thể nhận được.

Ví dụ: một người lao động kiếm được $12.50 mỗi giờ, làm việc 40 giờ mỗi tuần thì trong năm qua người đó sẽ có tổng thu nhập năm cơ sở là $26.000 và sẽ nhận được $325 tiền trợ cấp thất nghiệp mỗi tuần. 

Yêu cầu chi trả hằng tuần

Quý vị phải nộp yêu cầu chi trả hằng tuần để nhận được trợ cấp thất nghiệp. Yêu cầu này khác yêu cầu chi trả đầu tiên. Yêu cầu chi trả hằng tuần xác định số tiền mà chúng tôi sẽ gửi cho quý vị cho tuần vừa qua. Yêu cầu chi trả hằng tuần được nộp cho tuần vừa qua và bắt đầu vào Chủ Nhật, kết thúc vào Thứ Bảy. Quý vị phải đợi đến Chủ Nhật để nộp yêu cầu chi trả hằng tuần cho tuần kết thúc vào Thứ Bảy.

Work Share (Chia Sẻ Công Việc)

Chương trình Work Share cung cấp cho người sử dụng lao động một giải pháp thay thế cho việc sa thải người lao động. Người sử dụng lao động có thể giữ nhân viên lành nghề trong một khoảng thời gian chậm bằng cách giảm số giờ làm việc của họ. Nhân viên đủ điều kiện bị giảm số giờ làm việc sẽ nhận được một phần trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp để bù đắp cho số tiền lương bị mất. Tìm hiểu thêm về chương trình Work Share Oregon.

WorkSource Oregon

WorkSource Oregon kết nối người tìm việc với hàng ngàn cơ hội việc làm và đào tạo có sẵn, đồng thời kết nối người sử dụng lao động với các ứng viên đủ tiêu chuẩn. Các dịch vụ này được miễn phí. WorkSource Oregon cung cấp các dịch vụ sau đây:

  • Giới thiệu việc làm
  • Các hội thảo bao gồm các chủ đề như chuẩn bị phỏng vấn, viết sơ yếu lý lịch và kiến thức máy tính cơ bản
  • Lập kế hoạch nghề nghiệp
  • Cơ hội giáo dục và đào tạo với sự trợ giúp của học bổng

Trung tâm WorkSource Oregon

Các trung tâm WorkSource Oregon trên khắp tiểu bang cung cấp các dịch vụ việc làm và tài nguyên đào tạo miễn phí. Tìm trung Tâm WorkSource Oregon ở địa phương của quý vị.

1099G

1099G là biểu mẫu thuế gửi đến những người đã hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Quý vị sử dụng biểu mẫu này khi quý vị đang nộp thuế thu nhập liên bang và tiểu bang cho Sở Thuế Vụ và Cơ Quan Thuế Oregon. Quý vị có thể tải thông tin của mình xuống từ Frances Online.