Skip to main content

Jaalalka

Waxaanu ugu mahadnaqaynaa saaxiibadayada bulshada inay naga caawiyaan wacyi gelinta qof kasta oo reer Oregon ah oo laga yaabo inuu mutaystay faa'idooyinka bilaa camalka. Fadlan isticmaal agabka wacyi gelinta ee hoose si aad ugu sheegto bulshooyinka aad u adeegto faa'idooyinka bilaa camalka.

Haddii dadku ayna dalabka si sax ah u xeraysan, waxay faa'idooyinkoodu dib u dhici maalmo ama xataa toddobaadyo. Muddada COVID-19 lagu jiro, jawaabaha saxda ah ee su'aalaha foomka dalabka ku yaalaa way ka duwan yihiin sida aad filayso. Isticmaal ama wadaag hagayaashayada ama fiidyawyadayada ku tilmaamaya si aad uga caawiso bulshooyinka aad u adeegto inay dalabkooda si sax ah u xeraystaan.

Caawimo tarjumaad oo bilaash ah oo loogu talogalay xeraysiga nooc kasta oo dalab ah ayaa diyaar ah. Wac Worksystems 1-503-606-6969. Worksystems ma caawin karaan su'aalaha ku saabsan dalabka taagan oo lala wado Waaxda Shaqaalaynta. Waxay kala caawin karaan xeraysiga dalabyada bilaw ah ama toddobaadle ah oo taleefanka laga gudbinayo oo ah luuqadaha aan Ingiriisida ahayn.