Skip to main content

Partners

Waxaanu ugu mahadnaqaynaa saaxiibadayada bulshada inay naga caawiyaan wacyi gelinta qof kasta oo reer Oregon ah oo laga yaabo inuu mutaystay faa'idooyinka bilaa camalka. Fadlan isticmaal agabka wacyi gelinta ee hoose si aad ugu sheegto bulshooyinka aad u adeegto faa'idooyinka bilaa camalka.

Waaxda Shaqaalaysiinta waxay ku bixisaa turjumaad bilaash ah khadka taleefannadeena. Waxaan sidoo kale bixinnaa xulashooyinka caawimaadda luqadeed ee soo socda:

  1. U soo dir magacaaga, luqadda aad codsatay, iyo lambarka taleefanka OED_LanguageAccess@employ.oregon.gov si dib laguugu soo waco luqadaada.
  2. Ka wac Xarunta Xiriirka Caymiska Shaqo-la’aanta lambarka 1-877-345-3484.