Các Nguồn trợ giúp và Khả năng Tiếp cận

Sở Việc làm Oregon và các tổ chức khác cung cấp nhiều nguồn trợ giúp khác nhau cho người lao động, người sử dụng lao động và các cư dân khác của Oregon. Xem các chủ đề và liên kết dưới đây để biết thêm chi tiết.

The underside of the Burnside Bridge in Portland is seen above the green-blue waters of the Willamette River.

Cần trợ giúp?

Cơ quan Việc làm của Tiểu bang Oregon (Oregon Employment Department, OED) là một cơ quan cung cấp cơ hội công bằng. OED cung cấp trợ giúp miễn phí để quý vị có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Trong đó bao gồm thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu và ngôn ngữ nói, các tài liệu bằng văn bản với các ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, âm thanh và các định dạng khác. Để được trợ giúp, vui lòng truy cập unemployment.oregon.gov và nhấp vào Liên hệ với Chúng tôi (Contact Us) hoặc gọi cho chúng tôi theo số 877-345-3484. Người dùng TTY xin gọi 711.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về Chính sách Tiếp cận Ngôn ngữQuy trình Tiếp cận Ngôn ngữ của chúng tôi.

Các Trợ cấp Khác

Quý vị có thể đủ điều kiện nhận các loại trợ cấp khác, không liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, chẳng hạn như nghỉ phép vì lý do gia đình và y tế có hưởng lương, bảo hiểm y tế hoặc các nguồn trợ giúp trong cộng đồng của quý vị.

Chương trình Nghỉ phép Có trả lương Oregon

Chương trình Nghỉ phép Có trả lương Oregon là một chương trình mới cho phép các cá nhân được nghỉ có lương trong nhiều thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời có ảnh hưởng đến gia đình cũng như sức khỏe và sự an toàn của chúng ta. Thông tin về các trợ cấp và hội đủ điều kiện có sẵn tại paidleave.oregon.gov.

WorkSource Oregon

WorkSource Oregon là một mạng lưới các đối tác nhà nước và tư nhân làm việc cùng nhau để kích thích tăng trưởng việc làm bằng cách kết nối các doanh nghiệp và người lao động với các nguồn trợ giúp họ cần để thành công. Thông tin về các dịch vụ và địa điểm có tại worksourceoregon.org.

Bảo hiểm Y tế

Nếu quý vị mất bảo hiểm y tế hoặc không có bảo hiểm y tế, quý vị có thể đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm sức khỏe miễn phí hoặc chi phí thấp. Truy cập healthcare.oregon.gov hoặc gọi 1-855-268-3767.

Các Nguồn Trợ giúp Khác

211info có thể giúp quý vị tìm các nguồn trợ giúp khác có sẵn ở Oregon hoặc trong cộng đồng địa phương của quý vị, chẳng hạn như:

 • Giúp trả tiền thuê nhà hoặc tìm nhà ở
 • Giúp trả hóa đơn tiện ích
 • Giúp nhận hàng tạp hóa hoặc thực phẩm khác
 • Giúp tìm và thanh toán tiền chăm sóc trẻ em
 • Trợ cấp tiền mặt
 • Trợ giúp ngay lập tức cho các tình huống bạo lực gia đình
 • Giúp vận chuyển
 • Hỗ trợ cho các cộng đồng nhập cư và không có giấy tờ
 • Tất cả các nguồn trợ giúp cộng đồng khác

Truy cập 211info.org để tìm hiểu thêm và vị trí nguồn trợ giúp. Quý vị cũng có thể:

 • Gọi 2-1-1 hoặc 1-866-698-6155 (có thông dịch viên ngôn ngữ miễn phí)
 • TTY quay số 711 và gọi 1-866-698-6155
 • Nhắn tin Mã ZIP của quý vị tới 898211 (TXT211) (Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha)
 • Email help@211info.org (Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha)