Chương Trình Đạo Luật Thương Mại

Chương trình Hỗ Trợ Điều Chỉnh Thương Mại (TAA) liên bang, được xây dựng theo Đạo Luật Ủy Quyền Lại Hỗ Trợ Điều Chỉnh Thương Mại Năm 2015 (Đạo Luật Thương Mại), cung cấp các phúc lợi và dịch vụ cho những người lao động Hoa Kỳ đủ điều kiện có công việc bị ảnh hưởng tiêu cực bởi ngoại thương.

Trên toàn quốc, các cộng đồng ở cả nông thôn và thành thị đều được xây dựng xung quanh các ngành công nghiệp cụ thể. Khi cạnh tranh nước ngoài ảnh hưởng đến các ngành này, không chỉ các cá nhân mà còn toàn bộ cộng đồng đều phải chịu tác động.

Ở Oregon và các nơi khác, chương trình liên bang này hỗ trợ cho những người bị mất việc làm do cạnh tranh nước ngoài, chẳng hạn như khi các nhà máy sản xuất đóng cửa sau khi các công ty chuyển hoạt động ra nước ngoài. Chương trình cung cấp cơ hội học hỏi các kỹ năng, thi chứng chỉ, nguồn lực và hỗ trợ cần thiết cho những người lao động bị sa thải này để định hướng sự nghiệp mới, lâu dài.

Trên trang này:

Quý vị có thể xem video cung cấp thông tin tổng quan về Đạo Luật Thương Mại bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ngatiếng Việt. Xem tất cả danh sách phát trên YouTube.

Sổ tay Đạo Luật Thương Mại hiện có bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việttiếng Nga.

Quý vị có thắc mắc?

Giờ làm việc của Đơn vị trung tâm phụ trách về Đạo Luật Thương Mại là 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Quý vị có thể liên hệ với Đơn vị trung tâm phụ trách về Đạo Luật Thương Mại tại:

Central Trade Act Unit

Oregon Employment Department

875 Union St. NE #084

Salem, OR 97311

Điện thoại: 503-947-3096

Số điện thoại miễn phí: 877-639-7700

Fax: 503-947-1676

Số fax miễn phí: 855-851-0168

Email: taacentral@employ.oregon.gov

TTY: 7-1-1