Barnaamijka Xeerka Ganacsiga

Barnaamijka federaalka ee Caawinaada Hagaajinta Ganacsiga (Trade Adjustment Assistance, TAA), ee lagu aasaasay sida hoos timaada Xeerka Dib-u-oggolaanshaha Caawinaada Hagaajinta Ganacsiga ee 2015 (Xeerka Ganacsiga), waxa uu siinayaa dheefaha iyo adeegyo shaqaalaha Maraykan ah ee ay shaqadoodu si taban ah u saameeysay ganacsi shisheeye.

Guud ahaan dalka oo dhan, bulshooyinka miyiga iyo magaalada labadaba waxaa laga dhisay agagaaraha warshado gaar ah. Marka tartanka shisheeyaha ay saameeyaan warshadahan, ma aha oo kaliya shakhsiyaadka, laakiin sidoo kale bulshooyinka oo dhan, ayaa dareema saameynta.

Gudaha Oregon iyo meelaha kaleba, barnaamijkan federaalku waxa uu caawiyaa dadka shaqo ku waayey sabab tartan shisheeye ah awgeed, sida markii warshadihii wax soo saarku xidhmaan ka dib markii shirkaduhu u rareen hawlahooda dibadda. Barnaamijku wuxuu siinayaa shaqaalahan shaqada laga ruqseeyay fursado ay ku helaan xirfadaha, shahaadooyinka, macluumaadka, iyo taageerada lagama maarmaanka u ah si ay ugu weecdaan xirfad-shaqeedyo cusub oo mustaqbalka fog ah.

boggan:

Muuqaalka bixiya dulmarka ku saabsan Xeerka Ganacsiga ayaa lagu heli karaa English, Spanish, Russian, iyo Vietnamese. Ka arag full playlist YouTube ka.

Buug-gacmeedyada Xeerka Ganacsiga ayaa lagu heli kara English, Spanish, Vietnamese iyo Russian.

Su'aalo?

Saacadaha shaqada ee Qaybta Xeerka Ganacsiga ee Dhexe waa 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo. Waxaad kala xidhiidhi kartaa Qaybta Xeerka Ganacsiga ee Dhexe:

Qaybta Xeerka Ganacsiga ee Dhexe

Oregon Employment Department

875 Union St. NE #084

Salem, OR 97311

Telefoonka: 503-947-3096

Lambarka Bilaashka ah: 877-639-7700

Fakiska: 503-947-1676

Lambarka Bilaashka ah ee Fakiska: 855-851-0168

Iimeylka: taacentral@employ.oregon.gov

TTY: 7-1-1