Skip to main content

Overpayment Waivers

درخواست معافیت از بازگرداندن اضافه‌پرداخت

بیمه بیکاری نقشی حیاتی در جهت کمک به ماندن مردم در منازل خود و استحکام جوامع، ایفاء می‌کند. با این حال، اگر شخصی در زمانی که واجد شرایط دریافت کمک‌هزینه بیکاری نبوده این مزایا را دریافت کرده باشد، ممکن است مجبور شود پول را پس دهد. برای بسیاری از افراد، دریافت اخطار بازگرداندن اضافه‌پرداخت می‌تواند موجب بروز استرس در دوران دشوار زندگی‌شان شود. اگر اخطار اضافه‌پرداخت دریافت کرده‌اید، اما بازگرداندن مبلغ برای شما مشکل مالی ایجاد می‌کند، از شما می‌خواهیم درخواست معافیت از بازگرداندن اضافه‌پرداخت بدهید.

وزارت کار ایالات متحده گزینه معافیت از بازگرداندن اضافه‌پرداخت مزایای فدرال را برای مدعیان واجد شرایط ارائه می‌دهد. اگر مشخص شود که اضافه‌پرداخت تقصیر شما نبوده‌ است و بازگرداندن آن باعث مشکلات مالی برای شما می‌شود، می‌توانید درخواست معافیت دهید. این معافیت فقط برای برنامه‌های زیر اعمال می‌شود:

معافیت اضافه پرداخت UI فدرال

  • غرامت بیکاری اضطراری بدلیل همه‌گیری (PEUC)
  • غرامت بیکاری فدرال بدلیل همه‌گیری (FPUC)
  • مساعدت بیکاری بدلیل همه‌گیری (PUA)
  • مساعدت بدلیل عدم دریافت دستمزد (LWA)
  • غرامت بیکاری مختلط (MEUC)

اگر اضافه پرداخت بدون کلاهبرداری اتفاق افتاده باشد و در صورتی که تشخیص داده شود که بازگرداندن مبلغ باعث مشکلات مالی برای شما می‌شود، قانون اورگان به شما این فرصت را می‌دهد تا برای بازپرداخت هرگونه اضافه‌پرداخت در مزایای بیمه بیکاری معمولی و مزایای تمدید شده، ، درخواست معافیت دهید. این معافیت فقط برای برنامه‌های زیر اعمال می‌شود:

معافیت اضافه پرداخت UI ایالتی

  • بیمه بیکاری منظم
  • مساعدت‌های تمدید شده (EB)

دستورالعمل ارائه درخواست معافیت

فرم معافیت از اضافه پرداخت ایالتی یا فرم معافیت از اضافه پرداخت فدرال را به شیوه‌های زیر ارسال کنید:

  • از طریق ایمیل: OED_OVERPAYMENT_UNIT@employ.oregon.gov – موضوع: «درخواست معافیت (Waiver Request)»
  • از طریق فکس:1811-947-503 – گیرنده: ATTN: BPC Waiver Requests