Skip to main content

Do I Qualify?

اگر در نتیجه COVID-19 اخراج شده‌اید یا ساعات کاری‌تان کاهش یافته است، احتمالا واجد شرایط مزایای بیکاری عادی هستید.

افراد خود اشتغال، کارکنان قراردادی، و برخی آزادکاران می‌توانند واجد شرایط دریافت مساعدت بیکاری در نتیجه بیماری همه گیر (PUA) باشند. این یک برنامه مزایای بیکاری جدید است که توسط قانون مراقبت ایجاد شده است. این از یک درخواست مجزا برخوردار است. این برای افرادی است که به دلیل COVID-19 از کار بیرون آمده‌اند و واجد شرایط دریافت مزایای بیکاری عادی نیستند.

هر فردی که مجوز کار در ایالات متحده آمریکا را دارد می‌تواند واجد شرایط دریافت مزایای بیکاری باشد.

برای اطلاع از صلاحیت خود، در آزمون واجد شرایط بودن شرکت کنید. این آزمون شما را به درخواست مناسب راهنمایی می‌کند. ثبت درخواست مناسب به شما در دریافت سریع‌تر پول کمک خواهد کرد.

[آزمون واجد شرایط بودن]

پرسش‌های متداول در خصوص واجد شرایط بودن

چک لیست واجد شرایط بودن