Skip to main content

Unemployment Identity Theft and Unemployment Insurance Fraud

Gian lận trợ cấp thất nghiệp là một vấn đề quốc gia và chống gian lận là ưu tiên hàng đầu đang diễn ra. Kể từ khi bắt đầu đại dịch, những kẻ gian lận và lừa đảo đã thu được hàng tỷ đô la tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trên toàn quốc một cách bất hợp pháp. OED đang tích cực làm việc để ngăn chặn, phát hiện và điều tra gian lận. Chúng tôi rất coi trọng nghĩa vụ bảo vệ thông tin cá nhân, tiền công và Quỹ Ủy Thác của chúng ta.

Nhận Biết và Tránh Các Kiểu Lừa Đảo Trợ Cấp Thất Nghiệp

Nói chung, hãy thực hiện các bước sau để bảo vệ quý vị khỏi những trò gian lận thất nghiệp:

 • Không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân của quý vị qua email hoặc tin nhắn.
 • Không chuyển tiền và luôn bỏ qua các yêu cầu sau:
 • Thông tin liên quan đến trợ cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI) của quý vị từ một người nào đó yêu cầu tiền;
 • Ai đó nói rằng họ có thể giúp quý vị nộp đơn xin trợ cấp với một khoản phí; và
 • Bất kỳ ai tự xưng làm việc cho Sở Lao Động nói rằng họ cần một khoản phí để hoàn thành đơn đăng ký của quý vị.
 • Chúng tôi sẽ không bao giờ đòi tiền của quý vị để đổi lại quý vị nhận được trợ cấp của mình.
 • LƯU Ý: Chúng tôi KHÔNG nhắn tin cho những người nộp đơn yêu cầu trợ cấp.
 • Không nên tin tưởng hoặc dựa vào thông tin về trợ cấp thất nghiệp từ các trang web không chính thức - luôn truy cập vào unemployment.oregon.gov để biết thông tin trợ cấp thất nghiệp ở Oregon.
 • Tránh xa các địa chỉ trang web hoặc địa chỉ email mà KHÔNG kết thúc bằng .gov.
 • Kiểm tra xem ký hiệu tài khoản Twitter có chính xác không. Của chúng tôi là @ORemployment.
 • Kiểm tra xem trang Facebook có bao nhiêu lượt thích và theo dõi. Trang Facebook chính thức của OED hiện có hơn 11.000 lượt thích và đã được xác minh (có dấu kiểm màu xanh da trời).


Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên quý vị nên tìm hiểu thêm về:

Trộm cắp danh tính để nhận trợ cấp thất nghiệp

Tất cả các tiểu bang đều đã trải qua một đợt gia tăng các đơn xin thất nghiệp gian lận do các tổ chức tội phạm đệ trình bằng cách sử dụng danh tính bị đánh cắp mà họ có được từ các vụ vi phạm dữ liệu quốc gia trước đây. Hầu hết các vi phạm này đã xảy ra trong quá khứ và liên quan đến nổ lực của bọn tội phạm lớn hơn không liên quan đến thất nghiệp. Tội phạm sử dụng các danh tính bị đánh cắp này để nói dối và lừa đảo thu lợi ở nhiều tiểu bang.

Những kẻ lừa đảo đằng sau gian lận trợ cấp thất nghiệp dường như đang sử dụng Số An Sinh Xã Hội và những thông tin nhận dạng cá nhân khác để đăng ký và nhận trợ cấp thất nghiệp. Trong nhiều tình huống, nạn nhân không biết thông tin cá nhân của họ đã bị rơi vào tay kẻ xấu.

Dấu hiệu cho thấy quý vị có thể là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính để nhận trợ cấp thất nghiệp

Hầu hết các nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính để nhận trợ cấp thất nghiệp không biết rằng các đơn nộp yêu cầu trợ cấp đã được gửi đi và/hoặc trợ cấp đã được lãnh dưới danh tính của họ. Nhiều người chỉ phát hiện ra hành vi trộm cắp danh tính để nhận trợ cấp thất nghiệp xảy ra khi họ nhận được gì đó qua thư, chẳng hạn như một khoản thanh toán hoặc biểu mẫu thuế 1099-G do tiểu bang bang cấp không đúng hoặc vì những trợ cấp mà họ không được nhận. Đây là ví dụ về biểu mẫu 1099-G.

Nếu chúng tôi có một địa chỉ gửi thư hợp lệ trong hồ sơ của quý vị, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một biểu mẫu sửa đổi thuế qua đường bưu điện. Nếu quý vị cần một biểu mẫu sửa đổi thuế vì lý do này, hãy liên hệ ngay với Sở Lao Động qua trang Liên Hệ Với Chúng Tôi của chúng tôi. Để được hỗ trợ liên quan đến việc khai thuế, hãy tham khảo ý kiến với chuyên gia thuế.

Quý vị có thể là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính để nhận trợ cấp thất nghiệp nếu quý vị nhận được:

 • Thư gửi từ cơ quan chính phủ về một yêu cầu hoặc khoản thanh toán thất nghiệp mà gần đây quý vị KHÔNG nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Điều này bao gồm các khoản thanh toán đột xuất hoặc thẻ ghi nợ và cũng có thể đến từ bất kỳ tiểu bang nào.
 • Biểu mẫu thuế 1099-G phản ánh khoản trợ cấp thất nghiệp mà quý vị KHÔNG mong đợi. Ô số 1 trong mẫu đơn này có thể cho biết khoản trợ cấp thất nghiệp mà quý vị không nhận được hoặc số tiền vượt quá hồ sơ của quý vị đối với khoản trợ cấp thất nghiệp mà quý vị đã nhận. Bản thân biểu mẫu có thể đến từ một tiểu bang mà quý vị không sống hoặc không nộp đơn xin trợ cấp.
 • Trong khi quý vị vẫn đang làm việc, một thông báo từ chủ lao động cho quý vị biết chủ lao động của quý vị đã nhận được yêu cầu cung cấp thông tin về đơn xin thất nghiệp do quý vị đứng tên mà quý vị đã không nộp.

Phải làm gì nếu quý vị nhận được giấu tờ từ OED nhưng không nộp đơn xin trợ cấp

Nếu quý vị nhận được biểu mẫu thuế 1099-G từ Sở Lao Động và quý vị đã KHÔNG nộp hoặc nhận trợ cấp thất nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Nếu chúng tôi xác nhận rằng hành vi trộm cắp ID đã diễn ra, quý vị sẽ không cần phải báo cáo số tiền trên đơn 1099-G cho Sở Thuế IRS.

Nếu quý vị nhận được séc hoặc Thẻ chuyển tiền Reliacard của Ngân Hàng Hoa Kỳ (U.S Bank), hãy gửi séc và Reliacard lại cho Sở Lao Động qua đường bưu điện.

Oregon Employment Department
PO Box 14130
Salem, OR 97309

Vui lòng gửi kèm thêm giải thích ngắn gọn về lý do tại sao quý vị trả lại những thứ này để chúng tôi biết cần phải làm gì và hãy cho chúng tôi biết nếu quý vị cần nộp đơn yêu cầu trợ cấp của riêng mình. Khi bằng chứng được thu thập và xác nhận rằng hành vi trộm cắp danh tính đã xảy ra, chúng tôi sẽ hủy bỏ séc và đơn xin thất nghiệp gian lận.

Phải làm gì nếu quý vị là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính để nhận trợ cấp thất nghiệp

 1. Báo cáo hành vi trộm cắp danh tính để nhận trợ cấp thất nghiệp cho OED càng sớm càng tốt bằng cách báo cáo thông qua Biểu Mẫu Báo Cáo Trộm Cắp ID của Sở Lao Động, bằng cách gọi cho chúng tôi theo số 877-345-3484, hoặc qua trang Liên Hệ Với Chúng Tôi.
 • Quý vị có thể không nhận được xác nhận từ chúng tôi khi quý vị gửi báo cáo, nhưng quý vị có thể nhận được cuộc gọi từ điều tra viên nếu chúng tôi cần thêm thông tin. LƯU Ý: ID người gọi có thể không hiển thị là OED.
 • Chúng tôi có thể yêu cầu tài liệu/giấy tờ bổ sung (như báo cáo của cảnh sát hoặc bản tuyên thệ) để hoàn tất cuộc điều tra. Chúng tôi sẽ xem xét trường hợp của quý vị và đưa ra quyết định. Mỗi tiểu bang có các yêu cầu khác nhau và quy trình khác nhau để điều tra hành vi trộm cắp danh tính.
 • Nếu quý vị nhận được biểu mẫu thuế 1099-G cho những trợ cấp mà quý vị không nhận được, chúng tôi sẽ cần phát hành một biểu mẫu thuế 1099-G đã được sửa chữa và sẽ thay mặt quý vị cập nhật hồ sơ thuế với IRS.
 • Các nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính đã tiêu tiền hoặc gửi trả lại tiền chậm trễ được khuyến khích liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Nếu không, quý vị có trách nhiệm báo cáo khoản tiền đó khi khai thuế của mình và trong tương lai quý vị có thể nhận được một khoản thanh toán quá mức do gian lận. (Thanh toán quá mức là khi quý vị nhận được các khoản trợ cấp mà quý vị không đủ điều kiện để nhận. Quý vị sẽ phải trả lại các khoản trợ cấp đã nhận đó.)
 1. Làm việc với chuyên gia thuế hoặc theo dõi Các Hướng Dẫn của IRS để khai thuế nếu quý vị nhận được 1099-G không chính xác do gian lận.
 2. Kiểm tra báo cáo tín dụng của quý vị để phát hiện hoạt động đáng ngờ hoặc các hạn mức tín dụng trái phép đã được mở.
 • Các quy định của liên bang cho phép quý vị yêu cầu một báo cáo tín dụng miễn phí mỗi năm từ mỗi ba văn phòng tín dụng (Equifax, Experian, Transunion) thông qua AnnualCreditReport.com hoặc gọi số 1- 877-322-8228. Quý vị sẽ cần cung cấp tên, địa chỉ, số an sinh xã hội và ngày sinh để xác minh danh tính của mình.
 • Để biết thông tin và các bước để bảo vệ tín dụng của quý vị nhiều hơn nữa, truy cập trang Báo Cáo Tín Dụng trên trang web người tiêu dùng của Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (FTC).
 1. Thay đổi mật khẩu tài khoản trực tuyến và chọn mật khẩu khó đoán để người khác không thể dễ dàng truy cập vào tài khoản của quý vị.
 2. Liên hệ với các nhà cung cấp tài chính của quý vị (ngân hàng, công ty thẻ tín dụng, v.v.) để lưu ý các giao dịch bất thường.
 3. Báo cáo hành vi trộm cắp danh tính để nhận trợ cấp thất nghiệp xảy ra trong đại dịch COVID-19 cho Trung Tâm Phụ Trách Gian Lận Trong Thảm Họa Quốc Gia của Sở Tư Pháp Hoa Kỳ.
 • Ngoài việc báo cáo với tiểu bang, việc báo cáo với Trung Tâm Phụ Trách Gian Lận Trong Thảm Họa Quốc Gia giúp cơ quan thực thi pháp luật ngăn chặn hành vi trộm cắp danh tính để nhận trợ cấp thất nghiệp trong tương lai. Nộp báo cáo này cho Trung Tâm Phụ Trách Gian Lận Trong Thảm Họa Quốc Gia cũng sẽ thông báo cho Văn Phòng Tổng Thanh Tra Sở Lao Động Hoa Kỳ, cơ quan chính chịu trách nhiệm điều tra gian lận thất nghiệp. Quý vị có thể không nhận được phản hồi sau khi gửi thông tin này.
 1. Báo cáo hành vi trộm cắp danh tính với Ủy Ban Thương Mại Liên Bang theo số 1-877-ID-THEFT (438-4338) hoặc truy cập identitytheft.gov.
 2. Liên hệ với sở cảnh sát địa phương của quý vị. Họ cũng có thể có những đề xuất khác.
 3. Thông báo cho Văn Phòng Tổng Thanh Tra rằng số an sinh xã hội (SSN) của quý vị đã bị sử dụng gian lận tại oig.ssa.gov/report
 4. Yêu cầu một bản sao Báo Cáo Lương và Phúc Lợi của quý vị từ Sở Lao Động Oregon để kiểm tra tính chính xác. Quý vị có thể yêu cầu một bản sao qua trang Liên Hệ Với Chúng Tôi hoặc bằng cách gọi (877) 345-3484.
 5. Liên hệ với IRS để báo cáo về hành vi trộm cắp danh tính và SSN của quý vị đã được sử dụng để nộp đơn xin thất nghiệp gian lận. Truy cập Trang Web của IRS để tìm hiểu cách khai thuế sau khi xảy ra gian lận trợ cấp thất nghiệp hoặc hành vi trộm cắp danh tính.

Gian Lận Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Gian lận trong trợ cấp thất nghiệp xảy ra khi ai đó cung cấp thông tin sai hoặc cố tình che giấu thông tin để họ có thể nhận được trợ cấp. Nếu quý vị cố tình che giấu hoặc báo cáo sai thông tin, đó là hành vi gian lận. GIAN LẬN LÀ PHẠM TỘI và có thể dẫn đến các hình phạt lên đến và bao gồm cả truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người sử dụng lao động và người yêu cầu trợ cấp có thể gian lận theo luật bảo hiểm thất nghiệp của tiểu bang. Gian lận của nhà tuyển dụng có thể bao gồm làm những việc để tránh trách nhiệm thuế hoặc tạo tài khoản nhà tuyển dụng giả để có thể đưa ra các yêu cầu gian lận đối với tài khoản đó.

Gian lận của người yêu cầu trợ cấp có thể bao gồm:

 • Không báo cáo việc từ chối nhận việc làm hoặc công việc quý vị bỏ lỡ trong khi yêu cầu trợ cấp
 • Cố ý cung cấp thông tin sai lệch hoặc giấu thông tin để nhận trợ cấp
 • Tiếp tục nhận trợ cấp khi biết mình không đủ điều kiện
 • Không báo cáo tất cả các khoản thu nhập của quý vị khi nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần
 • Không báo cáo chính xác việc nghỉ việc của quý vị
 • Nộp đơn xin trợ cấp bằng cách sử dụng danh tính của người khác

Ngoài ra, hành vi trộm cắp danh tính có thể dẫn đến gian lận bảo hiểm thất nghiệp mà KHÔNG phải lỗi của người sử dụng lao động hoặc nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính.

Mọi tiểu bang được yêu cầu và dự kiến sẽ thực thi luật bảo hiểm thất nghiệp của riêng tiểu bang đó.

Cách báo cáo gian lận bảo hiểm thất nghiệp

Nếu quý vị biết hoặc nghi ngờ ai đó đang nhận tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp một cách bất hợp pháp, hãy báo cáo cho Sở Lao Động Oregon.

 • Báo cáo qua điện thoại: Gọi cho Kiểm Soát Thanh Toán Trợ Cấp theo số 503-947-1995 hoặc 1-877-668-3204

Quý vị cũng có thể báo cáo nghi ngờ gian lận thông qua trang Liên Hệ Với Chúng Tôi.[PJV1]

Nếu quý vị là người sử dụng lao động và tin rằng ai đó có thể đã nhận được những quyền lợi mà họ không được hưởng, hãy báo cáo điều đó cho chúng tôi. QUAN TRỌNG: Người lao động vẫn có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp nếu họ từ chối lời đề nghị làm việc phù hợp vì lý do liên quan đến COVID-19* như được định nghĩa trong các quy tắc tạm thời của chúng tôi

 • Báo cáo qua điện thoại: Gọi cho Kiểm Soát Thanh Toán Trợ Cấp theo số 503-947-1995 hoặc 877-668-3204

* Người lao động vẫn có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp nếu họ:

 • Bị bệnh vì COVID-19
 • Có khả năng tiếp xúc với COVID-19 và phải trải qua thời gian cách ly bắt buộc
 • Ở nhà để chăm sóc một thành viên trong gia đình, hoặc người mà họ sống cùng hoặc người mà họ chăm sóc, mà những người này đang bị COVID-19 hoặc bị cách ly bắt buộc
 • Không thể làm việc vì họ phải ở nhà để chăm sóc con cái vì trường học, nhà trẻ hoặc các dịch vụ giữ trẻ tương tự bị đóng cửa do COVID-19
 • Phài làm việc khi mà điều này khiến họ vi phạm lệnh cách ly bắt buộc hoặc chỉ thị của chính phủ
 • Không thể làm việc vì họ đã được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ khuyên hoặc theo lời khuyên của các quan chức y tế công cộng để tự cách ly do có thể có nguy cơ phơi nhiễm hoặc lây lan COVID-19

Phải làm gì nếu trợ cấp của quý vị bị đóng băng do nghi ngờ gian lận

Nếu tài khoản Reliacard của quý vị bị đóng băng do nghi ngờ gian lận và chúng tôi xác nhận rằng gian lận chưa xảy ra, chúng tôi sẽ yêu cầu U.S. Bank dỡ bỏ việc đóng băng. Quý vị sẽ KHÔNG thể đẩy nhanh quá trình này bằng cách tự liên hệ với U.S. Bank. Trước khi dỡ bỏ lệnh đóng băng, U.S. Bank và Sở Lao Động có thể yêu cầu quý vị xác minh danh tính (ID) của mình. Hãy sẵn sàng cung cấp bằng chứng về danh tính (ID) cho U.S. Bank và Sở Lao Động.

Nếu các khoản thanh toán được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của quý vị và quý vị đã KHÔNG đăng ký gửi tiền trực tiếp, hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức.

Nếu yêu cầu trợ cấp của quý vị bị dừng do nghi ngờ gian lận, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị cung cấp bằng chứng xác nhận danh tính trước khi chúng tôi có thể tiếp tục chi trả trợ cấp.

Trợ cấp sẽ không được trả cho các đơn xin trợ cấp nếu không xác minh được danh tính của quý vị. Quý vị có trách nhiệm lấy ID hợp lệ, tương tự như quy trình xác minh ID của U.S. Bank. Nếu quý vị cần trợ giúp lấy hoặc thay thế ID, chương trình STEP hoặc 211.org có thể hỗ trợ quý vị.

Yêu cầu trợ cấp bị chiếm đoạt

“Yêu cầu trợ cấp bị chiếm đoạt” xảy ra khi ai đó cố tình tiếp nhận yêu cầu trợ cấp của quý vị và tiếp tục tự nhận mình là QUÝ VỊ. Họ có thể thay đổi thông tin về yêu cầu trợ cấp của quý vị, bao gồm đổi mã PIN và các câu hỏi bảo mật để họ nhận được trợ cấp của quý vị. Nếu quý vị nghi ngờ yêu cầu trợ cấp của mình đã bị người khác truy cập hoặc tiếp quản, hãy báo cáo với Sở Lao Động ngay lập tức. Nếu chuyên gia xét duyệt đơn nghi ngờ yêu cầu trợ cấp của quý vị bị chiếm đoạt, họ sẽ chuyển yêu cầu trợ cấp của quý vị để có thể được điều tra.

Nếu chúng tôi nghi ngờ có hành vi trộm cắp danh tính, việc thanh toán theo yêu cầu của quý vị sẽ dừng lại. Nếu quý vị nhận trợ cấp qua Reliacard của U.S. Bank, thẻ sẽ bị tạm ngưng cho đến khi chúng tôi có thể xác nhận xem hành vi trộm cắp danh tính có xảy ra hay không. Nếu quý vị nhận trợ cấp thông qua gửi tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng, các khoản thanh toán sẽ bị tạm dừng.

 • Báo cáo qua điện thoại: Gọi 877-345-3484

Quý vị cũng có thể báo cáo một nghi ngờ về yêu cầu trợ cấp bị chiếm đoạt thông qua trang Liên Hệ Với Chúng Tôi.

Để thay đổi hồ sơ yêu cầu trợ cấp, tất cả những gì ai đó cần là số nhận dạng khách hàng (CID) và mã PIN của quý vị. Quý vị có trách nhiệm đảm bảo mã PIN của mình được bảo mật và người khác không thể dễ dàng đoán được.

KHÔNG NÊN:

 • KHÔNG chia sẻ mã PIN của quý vị với bất kỳ ai.
 • KHÔNG chia sẻ mã PIN của quý vị với bất kỳ ai giúp quý vị nộp đơn xin trợ cấp.
 • KHÔNG sử dụng bốn chữ số cuối cùng của số an sinh xã hội của quý vị.
 • KHÔNG sử dụng ngày sinh.
 • KHÔNG lặp lại các số như 1111 hoặc 1234.