Bảo vệ bản thân tránh hành vi gian lận

Khi người lao động Oregon đăng ký nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, chúng tôi yêu cầu họ thực hiện các bước để xác minh danh tính của họ. Đây là một phần quan trọng trong việc ngăn chặn hành vi gian lận và giúp bảo vệ người lao động khỏi hành vi trộm cắp danh tính. Ví dụ: người khác có thể cố gắng sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để yêu cầu và nhận trợ cấp thất nghiệp dưới tên của quý vị. Đây được coi là hành vi trộm cắp danh tính, đồng thời cũng là một loại yêu cầu gian lận. Nếu trong tương lai quý vị cần nhận trợ cấp, hành vi trộm danh tính trước đó có thể trì hoãn hoặc ảnh hưởng đến khả năng nhận trợ cấp của quý vị.

Gian lận bảo hiểm thất nghiệp là một vấn đề quốc gia và chống gian lận là ưu tiên của cơ quan. Dưới đây là một số bước bổ sung để giúp quý vị tự bảo vệ bản thân tránh hành vi gian lận, lừa đảo và trộm cắp danh tính. Ngoài ra còn có các nguồn lực để báo cáo nếu các tình huống đó xảy ra.

Nhận biết và tránh lừa đảo bảo hiểm thất nghiệp 

Hãy đề phòng các cuộc tấn công “lừa đảo lấy cắp thông tin”. Đây là những tin nhắn được soạn ra để lừa mọi người nhấp chọn một liên kết hoặc chia sẻ thông tin. Họ có thể cố gắng lấy cắp thông tin của quý vị bằng cách giả danh OED hoặc các cơ quan chính phủ khác thông qua tin nhắn văn bản, email, hoặc các kênh liên lạc khác. Đừng nhấp chọn các liên kết trong tin nhắn văn bản.

Hãy sử dụng trang web và các kênh liên lạc đã được xác minh chính thức của chúng tôi:

 • Đừng tin vào các thông tin UI-giao diện người dùng từ các trang web không chính thức. Quý vị có thể đọc các thông tin và xem video về Chương trình Bảo hiểm Thất nghiệp tại unemployment.oregon.gov.
 • Các trang web của Oregon có đuôi là “.gov” hoặc “.state.or.us”. Các trang web có đuôi khác không phải là nơi an toàn để đăng nhập và kiểm tra trợ cấp thất nghiệp của quý vị. Đừng tin vào thông tin bảo hiểm thất nghiệp từ các trang web không chính thức.
 • Đừng sử dụng các trang web lừa đảo. Nếu quý vị không chắc chắn, hãy bắt đầu bằng cách truy cập vào unemployment.oregon.gov. Quý vị có thể tìm liên kết trực tiếp đến Frances Online và các liên kết an toàn khác tại đó.
 • Hãy chắn chắn quý vị đang tương tác với tài khoản mạng xã hội chính thức của Sở Lao động Oregon. Chúng tôi hoạt động trên Twitter, Instagram, Facebook, và LinkedIn. Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin liên hệ của quý vị, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu mật khẩu, PIN, hoặc SSN qua mạng xã hội.
 • Nếu quý vị nhận được cuộc gọi từ một nhân viên điều tra, quý vị có thể kiểm tra tên của người này để xác nhận xem họ có làm việc cho Sở Lao động Oregon không tại địa chỉ employeesearch.dasapp.oregon.gov. Hãy gọi tới các số nằm trong trang tìm kiếm nhân viên.

Hãy cảnh giác với những trò lừa đảo. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu quý vị phải trả tiền để nhận được trợ cấp. Thực hiện các bước sau để tự bảo vệ mình trước những trò gian lận: 

 • Chúng tôi không nhắn tin cho đương đơn.  
 • Không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân của quý vị theo một email hoặc tin nhắn văn bản không mong muốn.  
 • Bỏ qua mọi yêu cầu về tiền hoặc lệ phí để giúp quý vị nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.  
 • Kiểm tra để đảm bảo khoản thanh toán của quý vị đến đúng hạn. Nếu thanh toán bị chậm trễ (và không phải do ngày lễ), liên hệ chúng tôi ngay lập tức.
 • Đừng chia sẻ thông tin cá nhân, PIN, hoặc mật khẩu của quý vị cho bất cứ ai.
 • Không sử dụng lại PIN và mật khẩu cũ. Nếu quý vị đã sử dụng lại, hãy thay PIN và mật khẩu.
 • Không sử dụng PIN và mật khẩu có chứa tên hoặc ngày sinh của bạn bè và thành viên trong gia đình.
 • Hãy sử dụng PIN và mật khẩu thật khác thường và phức tạp.

Dấu Hiệu của Hành Vi Trộm Cắp Danh Tính 

Hầu hết các nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính bảo hiểm thất nghiệp không biết rằng các yêu cầu trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp đã được nộp và các khoản trợ cấp đã được nhận bằng cách sử dụng danh tính của họ. Nhiều người chỉ phát hiện ra hành vi trộm cắp danh tính bảo hiểm thất nghiệp xảy ra khi họ nhận được một thứ gì đó qua đường bưu điện, chẳng hạn như một khoản thanh toán hoặc biểu mẫu thuế 1099-G do tiểu bang cấp có sai sót hoặc liệt kê những khoản trợ cấp mà họ không nhận được.  

Quý vị có thể là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính bảo hiểm thất nghiệp nếu: 

 • Quý vị nhận được một lá thư từ chúng tôi về yêu cầu chi trả bảo hiểm thất nghiệp của quý vị nhưng quý vị chưa từng nộp đơn. 
 • Quý vị nhận được séc trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp từ chúng tôi qua đường bưu điện, nhưng chưa từng nộp đơn yêu cầu chi trả trợ cấp. 
 • Người sử dụng lao động của quý vị thông báo cho quý vị rằng họ đã nhận được thông báo từ Sở Việc làm về việc quý vị đã nộp đơn yêu cầu nhưng quý vị chưa từng nộp đơn yêu cầu chi trả trợ cấp. 
 • Quý vị nhận được biểu mẫu 1099-G nhưng quý vị chưa từng nộp đơn yêu cầu chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Đây là ví dụ về biểu mẫu 1099-G

Quý vị cần làm gì nếu nhận được giấy từo từ Sở Lao Động nhưng không nộp đơn xin trợ cấp

Nếu quý vị nhận được biểu mẫu thuế 1099-G từ Sở Lao Động và chưa từng nộp đơn yêu cầu chi trả hoặc nhận trợ cấp thất nghiệp, hãy liên hệ ngay với chúng tôi thông qua biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi hoặc bằng cách gọi 503-947-1995 hoặc 1-877-668-3204. Nếu chúng tôi xác nhận rằng hành vi trộm cắp danh tính đã xảy ra thì quý vị sẽ không cần phải báo cáo số tiền trên 1099-G cho Sở Thuế Vụ (IRS, bằng từ viết tắt trong tiếng Anh). Chúng tôi sẽ gửi biểu mẫu thuế 1099-G đã sửa đổi cho quý vị.

Nếu quý vị nhận được ngân phiếu phúc lợi hoặc thẻ Reliacard® của Ngân hàng Hoa Kỳ, hãy gọi cho chúng tôi theo số 877-345-3484 hoặc sử dụng mẫu đơn Liên lạc với Chúng tôi. Gửi bưu điện ngân phiếu đến Sở Việc làm:

Oregon Employment Department

PO Box 14130

Salem, OR 97309

Vui lòng gửi kèm một lời giải thích ngắn gọn về lý do quý vị gửi trả để chúng tôi biết phải thực hiện hành động nào. Khi chúng tôi xác nhận rằng hành vi trộm cắp danh tính đã xảy ra, chúng tôi sẽ hủy séc và yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp gian lận đó.

BIỂU MẪU BÁO CÁO TRỘM CẮP DANH TÍNH

Vui lòng sử dụng biểu mẫu bên dưới nếu quý vị cho rằng ai đó đã trộm cắp danh tính của quý vị để nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Một thành viên trong nhóm của chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị về yêu cầu chi trả bị trộm cắp danh tính của quý vị. Quý vị cũng có thể gọi đến số 503-947-1995 hoặc 1-877-668-3204.

BIỂU MẪU BÁO CÁO TRỘM CẮP DANH TÍNH

Quý vị cần làm gì nếu là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính

Nếu quý vị là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính, quý vị có thể thực hiện một số bước hành động. Các bước này có thể giúp bảo vệ tài chính của quý vị và hạn chế hoạt động gian lận tiếp theo:

Báo cáo hành vi Trộm cắp danh tính với Sở Lao Động Oregon

 • Báo cáo hành vi trộm cắp danh tính bảo hiểm thất nghiệp cho chúng tôi trong thời gian sớm nhất bằng cách báo cáo thông qua biểu mẫu Báo cáo Hành vi Trộm cắp danh tính của Sở Lao Động hoặc bằng cách gọi cho chúng tôi theo số 503-947-1995 hoặc 1-877-668-3204.
  • Quý vị có thể nhận được một cuộc gọi từ điều tra viên nếu chúng tôi cần thêm thông tin. LƯU Ý: Chúng tôi có thể gọi từ số điện thoại mà điện thoại của quý vị hiển thị là không công khai hoặc bị chặn. ID người gọi của quý vị có thể không cho biết cuộc gọi đến là từ Sở Lao Động Oregon. Chúng tôi sẽ để lại thư thoại với thông tin về cách liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi thư nếu không thể để lại thư thoại.
  • Nếu quý vị có bất kỳ lo ngại nào về việc người gọi không phải từ Sở Lao Động Oregon, quý vị có thể kết thúc cuộc gọi và liên hệ trực tiếp với chúng tôi bằng cách sử dụng các tùy chọn trên trang Cách liên hệ với chúng tôi. Tuy nhiên, việc này sẽ gây ra sự chậm trễ cho chúng tôi trong việc giải quyết yêu cầu chi trả của quý vị.
  • Chúng tôi có thể yêu cầu giấy tờ bổ sung (như báo cáo của cảnh sát hoặc bản khai có tuyên thệ) để hoàn thành cuộc điều tra.
  • Nếu quý vị nhận được Biểu mẫu 1099-G cho các khoản trợ cấp mà quý vị không nhận được, vui lòng cho chúng tôi biết ngay lập tức. Chúng tôi có thể phát hành Biểu mẫu 1099-G sửa đổi và thay mặt bạn cập nhật hồ sơ thuế với IRS.
  • Nếu quý vị nhận được ngân phiếu khi quý vị không gửi yêu cầu, vui lòng làm theo các hướng dẫn ở trên để trả lại ngân phiếu. Nếu quý vị đã tiêu tiền hoặc chậm trả lại tiền, chúng tôi khuyến nghị quý vị liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Nếu không, quý vị phải chịu trách nhiệm báo cáo điều đó trên tờ khai thuế của mình và có thể nhận được hóa đơn yêu cầu hoàn trả khoản chi trả thừa do gian lận trong tương lai. (Chi trả thừa xảy ra khi quý vị nhận được trợ cấp mà quý vị không đủ điều kiện nhận.)
 • Yêu cầu Sở Lao Động Oregon cung cấp một bản sao Báo Cáo Tiền Lương và Trợ Cấp của quý vị để kiểm tra độ chính xác. Quý vị có thể yêu cầu bản sao qua trang Liên hệ với chúng tôi hoặc bằng cách gọi đến số (877) 345-3484.

Báo cáo hành vi Trộm cắp danh tính cho Nhà chức trách

 • Báo cáo hành vi trộm cắp danh tính với Ủy Ban Thương Mại Liên Bang theo số 1-877-ID-THEFT (438-4338) hoặc truy cập identitytheft.gov.
 • Liên hệ với sở cảnh sát địa phương.
 • Thông báo cho Văn Phòng Tổng Thanh Tra, tại oig.ssa.gov/report, nếu Số An sinh xã hội (SSN) của quý vị bị sử dụng theo cách gian lận.
 • Liên hệ với IRS để báo cáo hành vi trộm cắp danh tính và số SSN của quý vị đã được sử dụng để nộp yêu cầu chi trả bảo hiểm thất nghiệp gian lận. Truy cập IRS website để tìm hiểu cách khai thuế sau một vụ việc gian lận bảo hiểm thất nghiệp hoặc trộm cắp danh tính.

Theo dõi tài khoản của quý vị

 • Làm việc với chuyên gia thuế hoặc làm theo hướng dẫn của IRS để khai thuế nếu quý vị nhận được mẫu 1099-G không chính xác do hành vi gian lận.
 • Kiểm tra báo cáo tín dụng của quý vị để biết hoạt động đáng ngờ hoặc hạn mức tín dụng trái phép đã mở.
 • Thay đổi mật khẩu tài khoản trực tuyến và đặt mật khẩu mạnh để người khác không thể dễ dàng truy cập tài khoản của quý vị.
 • Liên hệ với các nhà cung cấp tài chính của quý vị (ngân hàng và công ty thẻ tín dụng) để phát hiện các giao dịch bất thường.

Báo cáo hành vi gian lận Bảo hiểm thất nghiệp

Nếu quý vị có thông tin về gian lận bảo hiểm thất nghiệp, vui lòng điền thông tin báo cáo hành vi gian lận của chúng tôi vào liên kết bên dưới hoặc gọi đến số 503-947-1995 hoặc 1-877-668-3204. Chúng tôi xem xét tất cả các báo cáo mà chúng tôi nhận được, bất kể quý vị cung cấp bao nhiêu thông tin. Quý vị cung cấp thông tin càng chi tiết khi báo cáo hành vi gian lận bảo hiểm thất nghiệp thì càng có ích cho chúng tôi tiến hành điều tra.

Ngoài việc cung cấp tên của cá nhân mà quý vị cho là có liên quan đến hành vi gian lận và hoạt động gian lận, các chi tiết như địa chỉ, tuổi hoặc ngày sinh hoặc số An sinh xã hội của họ sẽ giúp chúng tôi xác định rõ hơn người trong hồ sơ yêu cầu chi trả của mình.

Nếu quý vị báo cáo ai đó đang làm việc toàn thời gian trong khi nhận trợ cấp thì sẽ rất hữu ích nếu quý vị có thể cung cấp tên và địa chỉ của người sử dụng lao động cũng như khoảng thời gian mà cá nhân đó đã làm việc cho họ, ngoài việc cung cấp thông tin về cá nhân đó. Việc này sẽ giúp chúng tôi xem xét hồ sơ yêu cầu chi trả và tiền lương để xác định hoạt động gian lận.

Chúng tôi giữ bí mật thông tin quý vị cung cấp và quý vị có thể yêu cầu ẩn danh khi báo cáo gian lận bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, do luật bảo mật, chúng tôi không thể cung cấp kết quả của bất kỳ cuộc điều tra nào dựa trên thông tin quý vị cung cấp. Chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của quý vị.

BIỂU MẪU BÁO CÁO GIAN LẬN