Skip to main content

Report ID Theft or UI Fraud

Gian lận bảo hiểm thất nghiệp là việc cố ý khai báo sai hoặc không khai báo đầy đủ thông tin để nhận trợ cấp. Nếu quý vị cố tình che giấu hoặc báo cáo thông tin sai, đó là gian lận. GIAN LẬN LÀ PHẠM TỘI và có thể dẫn đến các hình phạt lên đến và bao gồm cả truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một số ví dụ có thể xem là gian lận:

 • Không báo cáo việc từ chối nhận việc làm hoặc công việc quý vị bỏ lỡ trong khi yêu cầu trợ cấp
 • Cố ý cung cấp thông tin sai lệch hoặc giấu thông tin để nhận trợ cấp
 • Không báo cáo tất cả các khoản thu nhập của quý vị khi nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần
 • Không báo cáo chính xác việc nghỉ việc của quý vị
 • Nộp đơn xin trợ cấp bằng cách sử dụng danh tính của người khác

Nếu quý vị có thông tin về gian lận thất nghiệp, vui lòng điền vào một trong các biểu mẫu khai báo gian lận của chúng tôi bên dưới.

Báo cáo trộm cắp danh tính

Vui lòng sử dụng biểu mẫu dưới đây nếu quý vị cho rằng danh tính của mình đã bị ai đó đánh cắp để nhận trợ cấp thất nghiệp.

Danh tính của quý vị có thể đã bị đánh cắp nếu:

 • Quý vị nhận được (các) thư từ chúng tôi về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của quý vị mặc dù quý vị chưa từng nộp đơn.
 • Quý vị nhận được séc trợ cấp thất nghiệp từ chúng tôi qua thư mặc dù quý vị chưa nộp đơn yêu cầu trợ cấp.
 • Người sử dụng lao động của quý vị thông báo cho quý vị rằng họ đã nhận được thông báo từ chúng tôi từ Sở Lao Động rằng quý vị đã nộp đơn yêu cầu trợ cấp.
 • Quý vị nhận được biểu mẫu 1099G để khai thuế cho năm 2020 từ chúng tôi mặc dù quý vị đã không nộp đơn yêu cầu trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp vào năm 2020.

Một thành viên trong nhóm của chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị về việc khiếu nại bị đánh cắp danh tính của quý vị.

BIỂU MẪU BÁO CÁO TRỘM CẮP ID

Báo Cáo Gian Lận của Người Sử Dụng Lao Động

Nếu quý vị là người sử dụng lao động và tin rằng ai đó có thể đã nhận được những trợ cấp mà họ không được hưởng, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách báo cáo điều đó qua liên kết khai báo gian lận bên dưới. Mặc dù các biểu mẫu đề cập đến việc nghi ngờ gian lận, nhưng đây là cách để cho chúng tôi biết về bất kỳ tình huống nào mà quý vị cho rằng ai đó có thể đã nhận được trợ cấp khi họ không nên có.

Người lao động vẫn có thể đủ điều kiện để nhận trợ cấp thất nghiệp nếu họ từ chối nhận công việc phù hợp vì các lý do liên quan đến COVID-19 như được định nghĩa trong các quy tắc tạm thời của chúng tôi.

Người lao động vẫn có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp nếu họ:

 • Bị bệnh vì COVID-19
 • Có khả năng tiếp xúc với COVID-19 và phải trải qua thời gian cách ly bắt buộc
 • Ở nhà để chăm sóc một thành viên trong gia đình, hoặc người mà họ sống cùng hoặc người mà họ chăm sóc, mà những người này đang bị COVID-19 hoặc bị cách ly bắt buộc
 • Không thể làm việc vì họ phải ở nhà để chăm sóc con cái vì trường học, nhà trẻ hoặc các dịch vụ giữ trẻ tương tự bị đóng cửa do COVID-19
 • Phải làm việc khi mà điều này khiến họ vi phạm lệnh cách ly bắt buộc hoặc chỉ thị của chính phủ
 • Không thể làm việc vì họ đã được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ khuyên hoặc theo lời khuyên của các quan chức y tế công cộng để tự cách ly do có thể có nguy cơ phơi nhiễm hoặc lây lan COVID-19

Báo Cáo Gian Lận Từ Công Chúng

Nếu quý vị không phải là người sử dụng lao động, nhưng có thông tin về gian lận thất nghiệp, vui lòng hoàn thành việc báo cáo gian lận của chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết báo cáo gian lận bên dưới. Chúng tôi xem xét tất cả các lời khuyên mà chúng tôi nhận được, bất kể quý vị cung cấp bao nhiêu thông tin. Tuy nhiên, quý vị càng cung cấp nhiều thông tin chi tiết khi báo cáo gian lận thất nghiệp thì điều đó sẽ giúp ích cho chúng tôi trong quá trình điều tra.

Ngoài tên của cá nhân và hoạt động gian lận mà họ đang thực hiện, việc cung cấp các chi tiết như địa chỉ, tuổi hoặc ngày sinh và/hoặc số an sinh xã hội của họ sẽ giúp chúng tôi xác định rõ hơn người đó trong hồ sơ yêu cầu trợ cấp của chúng tôi.

Nếu quý vị báo cáo một người nào đó đang làm việc trong khi nhận trợ cấp, việc cung cấp tên và địa chỉ của chỗ làm cũng như khoảng thời gian cá nhân đó đã làm việc cho họ, ngoài thông tin ở trên, sẽ giúp chúng tôi xem xét hồ sơ yêu cầu trợ cấp và hồ sơ tiền lương và xác định hoạt động gian lận.

Chúng tôi giữ thông tin mà quý vị cung cấp được bảo mật và quý vị có thể yêu cầu ẩn danh khi báo cáo việc gian lận trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, do luật bảo mật, chúng tôi không thể cung cấp kết quả của bất kỳ cuộc điều tra nào dựa trên thông tin quý vị cung cấp. Chúng tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của quý vị.