Skip to main content

Sign up for Direct Deposit or Receive a ReliaCard

Khoản chi trả đầu tiên

Đối với tất cả các đơn xin trợ cấp mới, khoản thanh toán đầu tiên thường được gửi bằng séc giấy.

Các lựa chọn thanh toán

Bộ Lao động thanh toán các khoản trợ cấp dưới hình thức điện tử hoặc bằng thẻ ghi nợ Visa ReliaCard® của Ngân hàng Hoa Kỳ hoặc tiền gửi trực tiếp. Nếu quý vị không đăng ký tiền gửi trực tiếp, quý vị sẽ được gửi ReliaCard®.

Tiền gửi trực tiếp

Với tiền gửi trực tiếp, chúng tôi sẽ chuyển điện tử khoản thanh toán trợ cấp hàng tuần của quý vị vào tài khoản séc hoặc tiết kiệm tại ngân hàng, liên minh tín dụng hoặc tài khoản tiết kiệm và cho vay của quý vị. Để đăng ký tiền gửi trực tiếp, quý vị sẽ cần số định tuyến và số tài khoản của mình.

Để đăng ký:

  • Sử dụng Hệ thống Nộp đơn Trực tuyến và chọn “tiền gửi điện tử,” từ menu chính, chọn Nhập thông tin của quý vị hoặc
  • In Mẫu ủy quyền Tiền gửi điện tử và gửi cho chúng tôi.

Quý vị có thể định vị mẫu Ủy quyền Tiền gửi trực tiếp trực tuyến tại Biểu mẫu.

Quan trọng: Bộ Lao động không kiểm soát thanh toán điện tử của quý vị sau khi thanh toán được phát đi.

Khi quý vị đăng ký tiền gửi trực tiếp, phải mất tới 2 tuần để xác minh thông tin tài khoản của quý vị. Trong thời gian xác minh, quý vị sẽ nhận được thanh toán bằng séc giấy. Gửi thêm yêu cầu tiền gửi trực tiếp, trước khi quá trình xác minh hoàn tất, sẽ khiến hệ thống bắt đầu quy trình xác minh mới và trì hoãn việc thiết lập tiền gửi trực tiếp của quý vị.

Visa ReliaCard®

Với Visa ReliaCard® của Ngân hàng Hoa Kỳ, chúng tôi gửi khoản thanh toán của quý vị vào thẻ ghi nợ trả trước. Thẻ này có thể được sử dụng ở bất cứ nơi nào thẻ Visa được chấp nhận. Quý vị không bị tính phí khi sử dụng ReliaCard®.

Xin vui lòng kiểm tra thùng thư. Nó sẽ được gửi đến trong một phong bì màu trắng có địa chỉ trả lại Indianapolis, Indiana. Đừng vứt nó đi, ngay cả khi quý vị đăng ký tiền gửi trực tiếp. Nếu tiền gửi trực tiếp của quý vị không thành công vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ tự động chuyển trở lại thanh toán bằng ReliaCard®.

Khi quý vị nhận được thẻ của mình, hãy gọi số điện thoại miễn phí trên thẻ để kích hoạt nó. Quý vị có thể truy cập thông tin tài khoản ReliaCard® trực tuyến tại ReliaCard® hoặc bằng cách gọi cho trung tâm dịch vụ khách hàng của họ theo số 1-855-279-1270.

Bộ Lao động sẽ không bao giờ yêu cầu quý vị trả tiền để tiếp cận trợ cấp thất nghiệp của quý vị.

Bộ Lao động không sử dụng bất kỳ công ty bên ngoài nào khác để chuyển cho quý vị tiền trợ cấp. Tất cả các thông tin liên lạc về trợ cấp của quý vị sẽ đến trực tiếp từ Bộ Lao động, không phải từ một công ty bên ngoài. Nếu quý vị được yêu cầu gửi tiền hoặc trả tiền để tiếp cận các trợ cấp của mình, hãy lưu ý rằng đây là một trò lừa đảo.

  • Nếu ai đó yêu cầu quý vị gửi tiền cho họ để nhận trợ cấp của mình, hãy liên hệ với oregonconsumer.gov hoặc gọi 877-877-9392 để báo cáo lừa đảo.
  • Nếu quý vị nhận được email hoặc văn bản mà quý vị nghĩ có thể là từ một kẻ lừa đảo giả làm Bộ Lao động hoặc nhà lập pháp, trước tiên, đừng nhấp vào bất kỳ liên kết nào và không phản hồi. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại tại oregonconsumer.gov hoặc gọi 877-877-9392.