Skip to main content

Eligibility Quiz

Bảng Câu Hỏi về Tư Cách Hợp Lệ

Bảng câu hỏi này là hướng dẫn chung. Mỗi tình huống đều có đặc điểm riêng và chúng tôi sẽ phải xem xét từng yêu cầu chi trả trợ cấp.

Tôi có đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường không?

Hãy trả lời bảng câu hỏi này trước.

 1. Quý vị có làm việc tối thiểu 500 giờ hoặc được sở làm trả tối thiểu $1,000 trong "năm cơ sở" không? Năm cơ sở là bốn quý đầu tiên trong năm quý vừa qua tính đến trước tuần mà quý vị gửi yêu cầu chi trả trợ cấp đầu tiên.
 1. Nếu quý vị gửi yêu cầu chi trả trợ cấp đầu tiên vào tháng 1, tháng 2 hay tháng 3 năm 2020, năm cơ sở của quý vị sẽ tính từ ngày 1 tháng 10 năm 2018 đến ngày 30 tháng 9 năm 2019.
 1. Nếu quý vị gửi yêu cầu chi trả trợ cấp đầu tiên và tháng 4, tháng 5 hay tháng 6 năm 2020, năm cơ sở của quý vị sẽ tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.
 1. Nếu quý vị gửi yêu cầu chi trả trợ cấp đầu tiên vào tháng 7, tháng 8 hay tháng 9 năm 2020, năm cơ sở của quý vị sẽ tính từ ngày 1 tháng 4 năm 2019 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020.
 1. Nếu quý vị gửi yêu cầu chi trả trợ cấp đầu tiên vào tháng 10, tháng 11 hay tháng 12 năm 2020, năm cơ sở của quý vị sẽ tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020.
 1. Quý vị có đủ khả năng làm việc không? "Đủ khả năng làm việc" có nghĩa là quý vị có đủ khả năng về tinh thần và thể lực để làm việc.
 1. Quý vị có sẵn sàng làm việc không? "Sẵn sàng làm việc" nghĩa là quý vị có khả năng làm việc mà không gặp phải các hạn chế khiến quý vị không thể nhận việc (ví dụ: vấn đề đi lại, bệnh tật, nghỉ phép hay không có dịch vụ trông trẻ/chăm sóc gia đình).
 1. Câu nào dưới đây (từ các quy tắc tạm thời của chúng tôi) đúng với quý vị không? Dù chỉ có một câu đúng với quý vị, thì câu trả lời của quý vị vẫn là "Có".
 1. Tôi không thể làm việc vì tôi mắc vi-rút corona.
 1. Tôi không thể làm việc vì tôi có thể đã phơi nhiễm vi-rút corona và buộc phải ở nhà.
 1. Tôi không thể làm việc vì bác sĩ hoặc nhân viên y tế công cộng của tôi cho biết tôi nên ở nhà để tránh nguy cơ phơi nhiễm hay làm lây lan vi-rút corona.
 1. Tôi không thể làm việc vì sở làm của tôi đã đóng cửa hay giảm giờ làm do vi rút corona. Điều này bao gồm đóng cửa hay giảm giờ làm theo lệnh Ở Nhà Để Cứu Người (Stay Home Save Lives) của Thống Đốc, hay theo khuyến cáo của nhân viên y tế công cộng.
 1. Tôi không thể làm việc do tôi phải ở nhà để chăm sóc cho một thành viên gia đình hay người khác mà tôi sống cùng và chăm sóc vì họ bị bệnh vi-rút corona hoặc phải ở nhà.
 1. Tôi không thể làm việc vì tôi phải ở nhà để chăm sóc con do trường học, cơ sở chăm sóc trẻ hay cơ sở tương tự đóng cửa vì vi-rút corona.
 1. Tôi đang được yêu cầu quay trở lại làm việc dù việc quay trở lại sẽ khiến tôi không thể tuân thủ y lệnh ở nhà của bác sĩ hay lệnh Ở Nhà Để Cứu Người của Thống Đốc.
 1. Quý vị có xuất ngũ trong 18 tháng qua và sống ở Oregon hay đang làm việc thường xuyên hoặc đang tìm việc ở Oregon không?
 1. Không có câu nào bên dưới đúng với quý vị. (Nếu không có câu nào đúng với quý vị, câu trả lời của quý vị là "Có".)
 1. Tôi đã bị sa thải và đó là do lỗi của tôi.
 1. Tôi đang bãi công với sở làm của tôi.
 1. Tôi đang nghỉ phép.
 1. Tôi vẫn làm việc toàn thời gian.

Nếu quý vị đã trả lời là Có cho HẦU HẾT các câu hỏi này, quý vị sẽ có khả năng hội đủ điều kiện nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp (Unemployment Insurance, UI) thông thường. Gửi yêu cầu chi trả trợ cấp đầu tiên tại đây/Hãy đăng ký bằng cách nộp đơn xin trợ cấp lần đầu của quý vị.

Nếu quý vị đã trả lời là Không cho HẦU HẾT các câu hỏi này, quý vị có thể không hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thông thường nhưng có thể đủ điều kiện nhận Trợ Cấp Thất Nghiệp do Đại Dịch (Pandemic Unemployment Assistance, PUA). Hãy trả lời bảng câu hỏi bên dưới.

Quý vị có khi nào làm việc tại công ty của người khác ở Oregon trong 18 tháng vừa qua không?Quý vị có bị sa thải hay giảm giờ làm không?

Tôi có đủ điều kiện nhận Trợ Cấp Thất Nghiệp do Đại Dịch (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) không?

Hãy hoàn thành bảng câu hỏi này nếu quý vị đã trả lời là Không cho HẦU HẾT các câu hỏi trong bảng câu hỏi trợ cấp thất nghiệp thông thường.

 1. Quý vị có bị mất việc hay giảm giờ làm do COVID-19 không?
 1. Gần đây quý vị có bị từ chối chi trả trợ cấp thất nghiệp thông thường vì chưa làm việc đủ 500 giờ không?
 1. Quý vị đã làm việc nhưng chưa đến 500 giờ ở Oregon trong 18 tháng qua phải không?
 1. Quý vị có bị chẩn đoán mắc COVID-19, tình trạng bệnh nặng và không thể làm việc không?
 1. Quý vị có đang biểu hiện các triệu chứng của COVID-19 hay đang chờ kết quả xét nghiệm hoặc đang tìm đến sự điều trị y tế không?
 1. Quý vị có đang thuộc diện nguy cơ cao VÀ cơ sở y tế đã yêu cầu quý vị ở nhà không?
 1. Quý vị có đang chăm sóc cho một thành viên gia đình hay người phụ thuộc mắc COVID-19 không?
 1. Quý vị không thể làm việc vì phải ở nhà để chăm sóc cho con em hay người khác do trường học, nhà trẻ hay cơ sở tương tự đóng cửa vì COVID-19 phải không?
 1. Nơi làm việc của quý vị có phải đóng cửa theo lệnh chính thức hay vì có ca bệnh COVID-19 không,
  và quý vị không thể làm việc ở nhà phải không?
 1. Quý vị có phải trở thành người hỗ trợ chính cho hộ gia đình vì chủ hộ đã tử vong do bị ảnh hưởng trực tiếp bởi COVID-19 không?
 1. Quý vị có tự kinh doanh không?
 1. Không có câu nào bên dưới đúng với quý vị. (Nếu không có câu nào đúng với quý vị, câu trả lời của quý vị là "Có".)
 1. Tôi bỏ việc vì những lý do không liên quan đến COVID-19.
 1. Tôi bỏ việc chỉ để nhận phúc lợi thất nghiệp.
 1. Tôi hiện đang nghỉ phép, nghỉ ốm hoặc nghỉ có lương.
 1. Tôi có thể làm việc ở nhà nhưng tôi chọn không làm như vậy.
 1. Tôi là người lao động trong lĩnh vực thiết yếu, không có nguy cơ cao, và nơi làm việc của tôi đã đáp ứng các yêu cầu để bảo đảm an toàn cho tôi, nhưng tôi vẫn sợ đi làm.

Nếu quý vị trả lời là Có cho BẤT KỲ câu hỏi nào từ 1-11 VÀ câu hỏi 12, quý vị có khả năng không đủ điều kiện nhận Trợ Cấp Thất Nghiệp do Đại Dịch (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) trong đại dịch COVID-19. Gửi yêu cầu chi trả trợ cấp đầu tiên tại đây/Hãy đăng ký bằng cách nộp đơn xin trợ cấp lần đầu của quý vị.

Nếu quý vị đã trả lời là Không cho TẤT CẢ câu hỏi này, quý vị có thể không đủ điều kiện.