Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi nộp đơn?

Chính phủ liên bang coi ba tuần là “thời hạn giải quyết”. Chúng tôi mất ba tuần để xử lý một đơn xin đơn giản. Nếu quý vị không nhận được ngân phiếu sau bốn tuần, có thể do quý vị có một đơn xin phức tạp.

The Oregon City Bridge arches over the Willamette River, connecting West Linn and Oregon City. Interstate 205 is in the background and river traffic passes below.

Kiểm tra Đơn xin của tôi

Để kiểm tra yêu cầu chi trả của mình, hãy sử dụng Frances Online. Yêu cầu được cập nhật trong đêm và thường có thể sử dụng vào buổi sáng ngày hôm sau. 

Dưới đây là một số lý do phổ biến khiến thời gian chờ lâu hơn bốn tuần: 

  • Quý vị đã bỏ lỡ một tuần (hoặc hơn) trong việc nộp đơn xin hàng tuần. Đây là lý do phổ biến nhất dẫn đến sự chậm trễ trong việc nhận trợ cấp. Quý vị phải nộp đơn xin hàng tuần mỗi tuần nếu quý vị muốn tiếp tục nhận trợ cấp. Nếu quý vị bỏ lỡ một tuần, hãy dùng Frances Online để bắt đầu lại quy trình yêu cầu chi trả.
  • Quý vị đã không báo cáo thu nhập của mình trong đơn xin hàng tuần
  • Quý vị có thu nhập từ quân đội, chính phủ liên bang, hoặc có thu nhập từ tiểu bang khác. Chúng tôi cần có thời gian để nhận được phản hồi từ hệ thống của họ. 
  • Trường hợp của quý vị cần theo dõi thêm. Các chuyên gia về yêu cầu của chúng tôi phải nói chuyện với quý vị, sếp của quý vị hoặc những người khác về tình trạng công việc hoặc thu nhập của quý vị.  
  • Quý vị đã được lên kế hoạch trở lại làm việc. Điều này sẽ tự động dừng đơn xin của quý vị vì chúng tôi cho rằng quý vị đang làm việc và không cần trợ cấp nữa. Quý vị cần cho chúng tôi biết nếu quý vị không trở lại làm việc và tại sao. Hoặc nếu quý vị đã làm việc, thu nhập của quý vị là bao nhiêu. 

Quý vị có thể tham khảo Câu hỏi Thường gặp để biết thêm về yêu cầu, trạng thái khiếu nại và những gì quý vị có thể làm.