Skip to main content

Expired Claims and When to File a New Claim

ما می‌دانیم که مزایای بیمه بیکاری عواملی حیاتی هستند -- به‌ویژه در روزهای سخت. اطلاعات جدید و پیچیده زیادی وجود دارد که به‌طور مداوم تغییر می‌کند، بنابراین دستورالعمل‌های واضح و دقیقی را تهیه کرده‌ایم که به شما در پیمایش سیستم کمک می‌کنند.

دستورالعمل‌های زیر توضیح می‌دهند که چه زمانی درخواست جدید ثبت کنید و چه زمانی فرایند ثبت درخواست فعلی خود را ادامه دهید.

درخواست‌های بیمه بیکاری عادی (UI, Unemployment Insurance) پس از 52 هفته منقضی می‌شوند. به‌عبارت‌دیگر، پس از منقضی‌ شدن درخواست خود، نمی‌توانید برای هفته‌های بعد درخواست مزایا کنید، حتی اگر تراز حساب شما مثبت باشد.

اطلاعات زیر طیف گسترده‌ای از موقعیت‌ها را پوشش می‌دهد و موقعیت منحصر‌به‌فرد شما ممکن است یک استثنا در دستورالعمل‌های عمومی ما باشد. اگر هنوز پرسشی دارید، لطفاً آن خود را از‌طریق فرم Contact Us (تماس با ما) مطرح کنید.

زمان ثبت درخواست جدید:

  • پس از اینکه درخواست «بیمه بیکاری عادی» (Regular UI) شما منقضی شد، درخواست جدید ثبت کنید —حتی اگر هنوز مزایای PEUC (کمک‌هزينه اضطراری بابت بيکاری ناشی از همه‌گيری) را دریافت می‌کنید.
  • وقتی اعلانی را در «سیستم درخواستهای آنلاین» دریافت کردید، می‌توانید درخواست جدیدی ثبت کنید.
0001

اگر پس از منقضی شدن مزایای بیمهتان درخواست جدیدی ثبت نکنید، مزایای شما قطع میشوند. اگر واجد‌شرایط ثبت درخواست جدید هستید ، می‌توانید به ثبت درخواست جدید خود به‌صورت هفتگی ادامه دهید. اگر واجد‌شرایط ثبت درخواست جدیدنیستید، درخواست قبلی شما در نظر گرفته می‌شود و مزایای تحت‌ برنامه PEUC را دریافت خواهید کرد. اگر در سال 2020 کار نکردهاید، میزان دستمزد خود را «صفر» گزارش کنید.

اگر واجد‌شرایط دریافت مزایای درخواستی جدید هستید، برای ثبت درخواست خود می‌توانید از‌طریق سیستم درخواست‌های آنلاین اقدام کنید یا با شماره تلفن 1-877-345-3484 تماس بگیرید. (مدت‌زمان طولانی باید منتظر بمانید.) برای کسب اطلاعت بیشتر درباره نحوه ثبت درخواست، به اینجا بروید.

چه زمانی میتوانید فرایند ثبت درخواست فعلی خود را ادامه دهید:

  • اگر درخواست شما هنوز فعال است، یعنی هنوز منقضی نشده است، می‌توانید فرایند ثبت درخواست فعلی خود را ادامه دهید. این امر درمورد درخواست‌های UI عادی، PEUC و PUA نیز صدق می‌کند - حتی اگر تراز حساب شما (مزایای پایان‌یافته) در درخواستتان صفر باشد.
  • اگر درخواست شما برای دریافت Pandemic Unemployment Assistance (مساعدت بیکاری ناشی از همهگیری یا بهاختصار PUA) منقضی شده است، می‌توانید فرایند ثبت درخواست فعلی خود را ادامه دهید. بدین ترتیب، وقتی دستورالعمل USDOL (وزارت کار ایالات‌متحده آمریکا) را دریافت کنیم، می‌توانیم پرداخت‌های شما را با سرعت بیشتری انجام دهیم. اگر اکنون تعیین کنیم که واجد‌شرایط دریافت مزایا تحت برنامه‌های جدید مزایا هستید، دیگر نیازی نیست بعداً منتظر بمانید. اگر نامهای خودکار دریافت کردهاید که به شما میگوید باید درخواست PUA جدیدی ثبت کنید، میتوانید دستورالعملهای ثبت درخواست جدید PUA را نادیده بگیرید.

اگر مطمئن نیستید که درخواست شما تحت کدام برنامه ثبت می‌شود، فقط به ثبت درخواست فعلی خود ادامه دهید و مشکل خود را از‌طریق فرم «تماس با ما» مطرح کنید.